::AzeriTriColor-:: > >

 
12.05.2007, 22:06   #1
 
: 12.05.2007
: 9
() : 0
0 () 0
: 0
shamliŞAMLI ADI HAQQINDA
Dr. Eldeniz ABBASLI.
Bakı/Azerbaycan.
Azerbaycanda müxtelif türk tayfalarının adını özünde yaşadan yaşayış meskenleri, toponimler mövcuddur. Bunlardan biri de Azerbaycan Respublikasının Qebele rayonundakı Şamlı adıdır. Melumdur ki, Şamlı Şimali Suriyadan gelmiş türk tayfalarından (boylarından) birinin adı olub. Bu faktı tarixi menbeler de tesdiq edir.
Tarixden melumdur ki, miladi tarixle 1034-cü ilden başlayaraq Azerbaycana selçuq adı ile tanınmış bir türk tayfası gelmeye başlamışdır. Selçuqlar bir sıra tayfalara bölünmüşler ve bunlardan bir çoxları monqol hücumu dövründe onlara tabe olmaq istemeyib Kiçik Asiyaya çıxıb getmiş ve ordan sonralar müxtelif vaxtlarda Azerbaycana gelmişler. Bunu tarixi menbeler de tesdiq edir. Mehemmed Hesen Veliyevin (Baharlı) Azerbaycan adlı kitabında (fiziki-coğrafi, etnoqrafiq ve iqtisadi oçerk) bu haqda melumat verilerken qeyd olunur ki: ...Başqa selçuq tayfası Şamlı, monqolların basqını zamanı Türkiyeye geden ve Şamda (Suriya) mesken salan (o zaman Suriya Osmanlı imperatorluğunun terkibinde olub müel.) selçuqlardan ibaretdir. Onlar Şamlı adı altında Topal Teymur terefinden Suriyadan köçürülmüş ve İranda meskunlaşmışlar. Burdan da onlar Azerbaycana keçerek öz adlarını aşağıdakı kendlere vermişler:
Göyçay qezasında Şamlı; Ağdaş qezasında Şamlı.
Hazırda Şamlı tayfasının öz adını aşağıdakı yaşayış meskenlerine verdiyini görürük:
* Şamlı kendi Şimali Azerbaycanın Qebele ve Zengilan rayonlarında, Türkiyenin Balıkesir vilayetinde;
* Hacı Şamlı kendi Azerbaycan Republıkasının Kelbecer rayonunda (işğala qeder müel.);
* Mirşamlı kendi Azerbaycan Republıkasının Şamaxı rayonunda;
* Yuxarışamlı ve Aşağışamlı kendleri Türkiyenin Denizli vilayetinin Ağköy rayonunda;
* Çuxurşamlı kendi Türkiyenin Mersin vilayetinin Anamur rayonunda;
* Şamlı şeheri Hindistanın Uttar Pradeş ştatının Muzaffarnaqar rayonunda;
* Şamlı kendi Türkmenistanda;
* Şamlı kendi İraqda.
* Şamlı şeheri İraqın Muhafazat al Basrah bölgesinde;
* Bir aş Şamlı şeheri Suriyanın Muhafazat Heleb bölgesinde;
*Dövlet Şamlu şeheri İranın Xorasan ostanında ve s.
Bundan başqa Şamlı (Şamlu), adını daşıyan mehelle (Türkiyenin Aksaray şeherinde), dere (Afqanıstanda), Şamlılar adını daşıyan nesil (Türkiyenin Denizli vilayetinin Babadağ rayonunda), oymaq (Türkiyenin Erzurum vilayetinin Uzundere rayonunda), Şamlı, Şamlıoğlu soyadları (Türkiyede, Özbekistanda, Şimali Kipr Türk Respublikasında), ad (Hindistanda), küçe adı (İstanbulda) ve s. vardır. Bunlar sadece bizim bildiklerimizdir, kim bilir Şamlı (Şamlu) adını daşıyan bilmediyimiz daha neçe kend, mehelle, nesil ve s. vardır.
Türkiyeli tarixçi Vatan Özgülün internetde yayınlanan XIX yüzilden önce Balaban aşireti adlı eserinde XIII asrda Suriyada qalabalık bir Türkmen topluluğunun yaşadığı ve bu topluluğun çox mühüm bir hissesinin yayda Sivasın (Türkiye) cenub bölgelerine ve Uzun Yaylaya (Türkiyede) getdiyi qeyd edilir. Bunlara Şamlu, Şam Türkleri ve ya Şam Türkmenleri deyilirmiş. Tarixçinin eyni adlı eserinde bu tayfa haqqında bele yazılır: ...Selçuqlular dövründen beri Heleb-Antep arasında qışlayan ve Sivas-Gürün-Gemerek arasında yaylayan Türkmen oymaqlarına Farsca tarixlerde Etrak-i Şam ve ya Türkman-ı Şam, Türk xalqı arasında ve Türkçe eserlerde de Şamlu deyilirdi. Osmanlı dövründe resmi senedlerde Heleb Türkmenleri deyilen Heleb-Antep arasındakı topluluq başlıca Avşar (Afşar), Beydili, İnallu, Harbendelu, Bayat kimi oymaqlara ayrılmışdı.... Şamlı tayfası haqqında Türkiyeli professor merhum Faruq Sümerin Oğuzlar kitabında da behs edilir. O, yazır: ...XIII asrda Suriyada qalabalik bir türkmen elatı yaşayırdı. Bu elatın çox mühüm bir qismi yayda Sivasın cenub tereflerine ve Uzun Yaylaya (Türkiye müel.) çıxırdı. Bunlara Şamlu, Şam türkleri ve ya Şam türkmenleri deyilirdi. Tedqiqatçının eserinde Şimali Suriya türkmenlerinin Sefevi dövletinin yaradılmasında Şamlı (Şamlu) adı altında iştirak etdikleri qeyd olunur. Faruq Sümer eyni adlı eserinde Şamlı boyu haqqında bele yazır: ...Şamlu yayda Sivasın güney (cenub müel.) terefinde ve Uzun Yaylada yaşayan, qışı Heleb bölgesinde keçiren türkmenlerin Beydili, Xarbendelu, İnallu kimi oymaqların qollarından meydana gelmişdir.... Müellif Şamlı (Şamlu) boyu haqqında yazarken bunları qeyd edir: ...Qızılbaş ulusunu teşkil eden birinci dereceli oymaqlar bunlardır: Ustacalı-Ustahacılu (Sefevi dövründe Ustaclu), Rumlu, Tekelü, Zülqeder, Şamlu, Qaçar.... Hemyerlimiz, alim Vasif İsmayıloğlu 2002-ci ilde İstanbulda neşr olunmuş Bir gün xestexanada, kürtleşmiş Azerbaycan Türkleri adlı kitabında Şamlı boyu haqqında bele yazır: ...Quzey (Şimali müel.) Azerbaycanın Şamlu, Ayrımlu kimi Türkmen boyları Güneydoğu (cenub-şerq müel.) Anadolunun Türkmenlerinden iken Yavuz Sultan Selim zamanında mezheb ferqliliklerinden (Henefi ve Ceferi mezhebleri nezerde tutulur müel.) doğan ixtilafla elaqedar köç etmişlerdir. Türkiyeli professor Abdülxaluq M. Çayın internetde verilmiş Azerbaycan ve Türkler meqalesinde de bu barede melumat var: ...Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular kimi Türkmen topluluqlarından sonra Anadoludan Azerbaycana gelen bu üçüncü böyük köçü teşkil edir. Bu Türkmen topluluqları arasında Sivas, Amasya, Tokat bölgesinden geden Ustacalu, Şamlu, Rumlu; Antalya belgesinden Tekelü; Qaraman bölgesinden Turqutlular ve digerleeri; Tarsus bölgesinden Varsaqlar ve Dulqedirliler (Zulqedr)'i görürük. Türkiyeli yazıçı Nihad Çetinqayanın Qızılbaş Türkler (tarixi yaranışı ve inkişafı) kitabında Şamlı (Şamlu) tayfası haqqında behs edir. Tarix elmleri doktoru, professor Oqtay Efendiyev Sefevi Dövletinin quruluşunda Türk aşiretlerinin rolu meqalesine istinaden bele yazılır: 1576da İskgender Münşi terefinden verilmiş buyruqlarda, Türk kökenli Qızılbaş aşiretler, aşağıdakı kimi sıralanmışlardır: Samlu, Ustağlu, Türkmen, Rumlu, Dulkadir, Afşar, Kaçar, Tekeli ve Hunuslu...1628 ilinde eyni yazıçı terefinden verilen siyahıda Türk aşiretlerinin siyahısı da verilmişdir: Şamlu, Ustaoğlu, Dulkadir, Qaçar, Avşar, Türkmen, İspirli, Rumlu, Qaradağlı, Bayat, Alpaqut, Kazaklı, Qacirlı, Bayburtlu. Şamlulular; Beydili, Abdili, Arabgirli, Nikaz qebilelerine bölünmüşlerdi....
Türkiyenin Balıkesir Universiteti tarix bölümünün dosenti Abdulmecid Mutaf bu meqalenin muellifine mektubunda bildirdiyine göre dörd ailenin Suriyadan gelerek Balıkesirde (Türkiye) yerleşdikleri erazi onların mensub olduqları tayfanın adı ile Şamlı adlandırılmışdır. Bundan başqa internetde verilmiş bir melumatda yazılır ki, Türkiyenin Elazığ vilayetinin Ürünveren kendinde yaşayan Şamlı oymağına mensub insanlar köklerinin Şamdan gelerek Elazığ vilayetinin kendlerinde ve bir hissesinin de Konya bölgesinde yerleşdiklerine inanırlar. Türkiyenin Muğla vilayetinde yaşayan Şamlı zabit Hacı Hüseyn efendinin soyu yerli xalq arasında Şamlılar olaraq bilinir. Yeri gelmişken, köklerinin Suriyadan geldiyine dair inam Qebele rayonundakı Şamlı kendinin köklü sakinlerinde de var. Yaşlıların söylediklerine göre Şamlı kendi yerleşen erazide ilk dövrlerde üç-dörd aile yaşayırmış. Fikrimizce, Balıkesirde olduğu kimi Qebelede de bu erazi orada meskunlaşan insanların geldikleri yerin (Şam-lı, yeni, Şamdan gelenler) ve ya mensub olduqları tayfanın (Şamlı) adı ile Şamlı adlandırılmışdır. Belke de hazırda Qebelenin Şamlı kendinde yaşayanların kökü Şamlı emirlerine qeder çatır. Yeri gelmişken qeyd edek ki, Şamlı kendinin adı bezen sehv olaraq Şamılı kimi yazılır.
Cavad Heyetin internetde yayınlanmış Azerbaycanın Türkleşmesi ve Azerbaycan Türkçesinin Teşekkülü eserinde Emir Teymurun Anadolu seferinden qalib olaraq döndüyünde bir çox türk boylarını (o cümleden Şamlı boyunu) Suriya ve Anadoludan Azerbaycana getirdiyi qeyd olunur: ...Özellikle Teymur Anadolu seferinden qalib olaraq döndüyünde bir çox Türk boylarını Suriya ve Anadoludan Azerbaycana getirdi. Bunlar Şamlı, Musuulu, Rumlu, Kaçar, Afşar, Zulkadir, Kovanlu, Kozanlu, Tekelu, Baharlu, Varsaqlu, Beydili boyları olub Azerbaycanda qaldılar ve bir çoxu Erdebil ve etrafında Sefevi şeyxi (Şeyx Ali)nin (revayete göre bu zaman yolda Emir Teymura rast gelen Sefeviyye teriqetinin qurucusu Şeyx Sefieddin Erdebilinin nevesi, bu teriqetin rehberi Şeyx Ali, Şamlı tayfasının bağışlanmasını xahiş edib ve öz hörmeti sayesinde buna nail olub müel.) etrafına toplanıb onun ve oğullarının müridleri oldular.... Bu barede İsmayıl Kayqusuzun Qızılbaşlıq ve Qızılbaşlar adlı meqalesinde de var: ...1402 Ankara savaşında Yıldırım Beyazidi böyük meğlubiyyete uğradan Timur geri dönerken, birlikde götürdüyü otuz min esir Türkmeni, Erdebil şeyxi Xoca Aliye hediyye etmişti. Esir Türkmenlerin böyük ekseriyyeti Tekelü ve Qaramanlulardı.... Abbasqulu ağa Bakıxanov internet vasitesi ile oxuduğumuz Gülüstani-İrem adlı eserinde yazır: ...Sultan Mehemmed Xudabende (Şah İsmayıl Xetainin böyük qardaşı müel.) taxta oturdu. ...Şamlı ve sair tayfaların emirlerinden bir neçesine Şirvanda torpaq verildi.... Abbasqulu ağa Bakıxanov eyni eserinde daha sonra qeyd edir: ...Şirvanda Qaramanlı, Tekeli, Şamlı... ve sair bir çox tayfalar vardır. Tarixden melum olduğu kimi Qebele de müeyyen bir tarixi dövrde (Şirvanşahların zamanında) Şirvan vilayetinin terkibinde olub. İnayetullah Rzanın internetde yayınlanan Aran adı ne üçün mehv oldu? meqalesinde de bu fakt tesbit olunur: ...Şirvanşahların zamanında Qebele ki mülknişin idi ve yerli hakimlerin hakimiyyeti altında olurdu, Şirvan hökümetine tabe oldu...
Şamlı tayfasının Azerbaycana köç etmesi faktı Türkiyeli alim İsmayıl Kayqusuzun internetde verilmiş Qızılbaşlıq ve qızılbaşlar adlı meqalesinde de qeyd olunur: ...Tekeli, Şamlu, Ustaclu ve Rumlu Türkmenlerin böyük bir qismi daha o zamandan (1470-ci ilde) İran ve Azerbaycana köç ederek, Şeyx Heyderin ilk Qızılbaş ordusunu teşkil etmişlerdi. İ. Kayqusuz daha sonra eyni adlı meqalesinde yazır: ...Bunların bezileri, önce sözü edildiyi kimi, Xoca Alinin Erdebile yerleştirdiyi Türkmenlerin (Tekelü, Qaramanlu), o birileri ise Şeyx Cüneydin savaşlarına qatılaraq, ya da Şeyx Heyder döneminde (meselen, Azerbaycanda kend teserrüfatı bölgesine yerleşmiş Şamlular kimi) gelmiş bulunurlardı.... Bu faktı İsmayıl Kayqusuz Sufi qıran Çaldıran... meqalesinde de tesdiq edir: ...Qızılbaş ordusunu teşkil eden Qızılbaş Türkmen qebileleri de, son yarım yüz il boyunca Azerbaycan ve İrana köçüb yerleşmiş aqrabalarından (qohum müel.) başqaları deyildi....
Fikrimizce, Şamlı (Şamlu) adı ile bağlı olan bütün yaşayış meskenlerinin sakinleri ve bu adı daşıyan nesiller arasında birbaşa bağlılıq, tayfa qohumluğu mövcuddur.
Son olaraq qeyd etmeyi lazım bilirik ki, bu qeydler kökü ile, soy bağı ile Azerbaycanın Qebele rayonundakı Şamlı kendine bağlı olan yazı müellifinin bu torpağın tarixi keçmişine işıq tutmaq cehdi idi. Fikrimizce, Şamlı kendinin tarixi keçmişi haqqında geniş elmi tedqiqata ehtiyac vardır.


Özet

Dr. Eldeniz Abbaslı
Şamlı Adı Hakkında


Makalede Şamlı (Şamlu) adının yaranma tarihi, topolojisi hakkında, dünya ülkelerinde bu adda bulunan yerleşim meskenleri hakkında bilgi veriliyor.


Summary

Dr. Eldaniz Abbasli

About name "Shamli"

Article is devoted to names of countryside of Azerbaijan. In the article spoken about villages with name "Shamli", the topology of this name is considered. The author considers that there is a necessity for adequate scientific researches.
___________
 E-mail: abbasov61@yahoo.com
WEB: www.abbasov.cjb.net

__________________
Dr. Eldeniz ABBASLI.
E-mail: abbasov61@yahoo.com

shamli  
12.07.2007, 01:45   #2
 
: 12.05.2007
: 9
() : 0
0 () 0
: 0
shamli[attachmentid=1728][attachmentid=1729]ŞAMLI ADI ÜZERİNE


Dr. Eldeniz ABBASLI*
Bakü/Azerbaycan.


ÖZET

Bu makalede Azerbaycan Cumhuriyetinin Gabala İlçesindeki ŞAMLI adının kökeni araştırılmaktadır. ŞAMLI adının Azerbaycan Cumhuriyetinde geniş yayılması ve nerelerde kullanılması Azerbaycan ve Türk Bilim adamlarının eserlerine dayanarak incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler:
Şamlı, Kavim, Mahalle, Sokak, İlçe, Yer Adları


ABOUT NAME SHAMLI
Dr. Eldeniz ABBASLI

SUMMARY

Article is devoted to names of countryside of Azerbaijan. In the artice stoken about villages with name Shamli, the topology of this name is considered. The author considers that there is a necessity for adequate scientific researches.
Key Words:
Shamli, Tribe, quarter, Street, Administrative district, Toponomy
Azerbaycanda çeşitli Türk kavimlerinin adını kendinde yaşatan yerleşim meskenleri, yer adları mevcuttur. Bunlardan biri de Azerbaycan Cumhuriyetinin Gabala İlçesindeki Şamlı adıdır.
Malumdur ki, Şamlı yer adı (toponomi) Kuzey Suriyeden gelmiş Türk boylarından birinin adı olmuştur. Bunu tarihi kaynaklar da tastık ediyor.
Şamlı adının kökeni hakkında gerek yabancı, gerekse de Azerbaycan tatkikatçılarının makale ve kitaplarında, bilimsel eserlerinde, internet sayfalarında mufassal bilgi veriliyor. Mesela, Mehemmed Hasan Veliyevin (Baharlı) Azerbaycan adlı kitabında Şamlı adı hakkında böyle yazılıyor: 1034 yılından (425 yılından) başlayarak Azerbaycana Selçuk adıyla tanınmış bir Türk kavmi gelmeye başlamıştır Selçuklar bir sıra kavimlere bölünmüşler ve bunlardan birçoğu Moğol hücumu devrinde onlara tabe olmak istememiş, Küçük Asyaya çıkıp gitmiş ve ondan sonralar muhtelif zamanlarda Azerbaycana gelmişlerdir, bir bölümü ise Moğollar devrinde de Azerbaycanda kalmıştırlar. Selçuk kavimleri şimdi de Ayrum, Şamlı, Beydilli, İnallı, Tekle, Karamanlı, Ehmetli, Aydınlı, İmirli, Duher vb. adlarla ünlüdürler.
M. H. Veliyev (Baharlı) aynı eserinde daha sonra yazar: Başka Selcuk kavimi Şamlı, Moğolların baskını zamanı Türkiyeye giden ve Şamda (Suriye) mesken salan (o zaman Suriye Osmanlı İmparatorluğunun terkibinde oluptur E. A.) Selçuklardan ibarettir. Onlar Şamlı adı altında Emir Timur tarafından Suriyeden göçürülmüş ve İranda meskûnlaşmışlar. Buradan da onlar Azerbaycana geçerek kendi adlarını aşağıdaki köylere vermişler:
Göyçay İlçesinde Şamlı; Ağdaş İlçesinde Şamlı. Bu hakta bilgiye G. Ağayevin Rus dilinde internette okuduğumuz Dannıye etnotoponimii o rasselenii tyurkoyazıçnıx plemen v Azerbaydjane XI- XV yy.adlı makalesinde de rast gelirik.
Hazırda Şamlı (Şamlu) adının aşağıdaki yerleşim meskenlerine verildiği görükmektedir:
* Şamlı köyü Azerbaycan Cumhuriyetinin Gabala ve Zengilan İlçelerinde; Türkiye Cumhuriyetinin Balıkesir İlinde;
* Hacı Şamlı köyü Azerbaycan Cumhuriyetinin Kelbecer İlçesinde ( işgala kadar E. A.);
* Mirşamlı köyü Azerbaycan Cumhuriyetinin Şamahı İlçesinde;
* Aşağışamlı kasabası Türkiye Cumhuriyetinin Denizli İlinde;
* Yukarışamlı köyü Türkiye Cumhuriyetinin Denizli İlinde;
* Şamlı köyü Türkiye Cumhuriyeti Karaman İlinin Beyşehir İlçesinde;
* Şamlı şehri Hindistanın Uttar Pradeş Ştatının Muzaffarnagar İlçesinde;
* Şamlı köyü Türkmenistan Cumhuriyetinde;
* Şamlı köyü Nigeryada;
* Şamlı köyü Taylandın Kuzey Bölgesinde;
* Şamlı köyü Pakistanda;
* Şamlı şehri İrakın Muhafazat al Basrah Bölgesinde;
* Bir aş Şamlı şehri Suriyenin Muhafazat Helep Bölgesinde;
* Şamlu şehri İranın Güney Azerbaycan Ostanında;
* Şamlu-ye Kuçak köyü İranda vb.
Bundan başka Şamlı Mahallesi (T. C. Aksaray şehrinde), Şamlı deresi (Afganıstanda), Şamlılar, Şamlıoğulları adını taşıyan nesil (T. C. Muğla ve Trabzon İllerinde; Denizli İlinin Babadağ İlçesinde), Şamlılar kabilesi (oymak) (T. C. Erzurum İlinin Uzundere İlçesinde), Şamlı, Şamlu, Şamlıoğlu soyadları (Türkiye, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, Rusya, Ukrayna vb), ad (Hindistan), sokak adı (İstanbul) vb. vardır. Erzurumun Uzundere İlçesindeki Selmanlar (Şamlular=Şamlu) kabilesi 15. yüzyıl sonlarında Haleb-Şam bölgesinden gelerek Uzundere İlçesine yerleşen Karakoyunlara ait bir oymak adıdır.
Bundan başka Türkiyede Mersin-Silifke Karayolunun Limonlu Kasabasından batıya ayrılan yol ile gidilmektedir. Öküzlü ören yerine doğusunda, batı sandalın Güneydoğusunda olan bölüm Şamlı Göl olarak bilinmektedir. Limonluya 7.5 km uzaklıktadır. Buranın hemen yanında Müslüman mezarlığı vardır ve halk arasında Şamlıların Suriyeli mezarlığı olarak anılmaktadır.
Bunlar sadece bizim bildiklerimizdir. Kim biliyor Şamlı (Şamlu) adını taşıyan daha kaç köy, mahalle, sülale vb. vardır.
Yeri gelmişken Falling Rain Genomics, Inc adlı bir teşkilatın internet sayfalarında dünyada adının kökeni Şam kelimesiyle başlayan tahminen 200e yakın yerleşim meskeninin listesi verilmiştir. Bu listede Azerbaycan Cumhuriyeti Gabala İlçesindeki Şamlı köyünün de adı vardır. Fikrimizce, bu gerekçe, o yerleşim meskenlerinin aynı yerden (Suriyenin Şam şehri) gelmiş insanlar tarafından kurulduğunun bir örneğidir. Dünya ülkelerinde olan bazı yerleşim meskenlerinin adı ise bazı hâllarda çeşitli sebeplerden Şami (1. [a] Şam vilayetinden (şehrinden) olan; şamlı; 2. mec. kara, karabeniz, siyah tenli E. A.), Şamlıg, Şamlo, Şamlau, Şamlar, Şamlıoğlu, Şam oğlu, Şamlau, Şamlaut, Şamlıcı, Şamlı Dheri, Şamlıevo, Şamlii, Şemli vb. şekillerde de kullanılmış ve hale de kullanılmaktadır. Ayrıca Osmanlıca sözlükte de Şami adı Şam şehrinden olan, şamlı. *şam şehri ile alâkalı manasında olduğu belirtiliyor. Bu yerleşim meskenlerinin Suriyenin Şam şehri ile oradan gelmiş Şamlı Türk kavmi ile alâkası kuşkusuzdur.
Şamlı Türklerine ait diğer bir malumatın verildiği Türkiyedeki Şamlar köyünün internet sayfasında ise böyle yazılıyor: Şamlı Türklerine mensup kalabalık bir kütle, Halep ve Adana arasındaki geniş alanda yaşamışlar. Buralardan bazıları Toroslar ve civarına gelmişler. Şamlı Türkmenlerinin büyük bir bölümü, 15. yüzyıldan sonra Güney Azerbaycan ve İranın çeşitli bölgelerine göç etmişlerdir. Rivayete göre bu Türkmenlerden bir kısmı ise Eşrefoğlu Camisinin yapıldığı dönemde Beyşehre gelmiştir. Bu hikaye böyle de anlatılıyor: 1071 yılı Malazgirt savaşından sonra Anadolunun kapıları Türklere açılmıştır. Büyük Selçuklu İmparatorluğuna bağlı Türkler Orta Asya`nın kurak ikliminden çıkıp Anadolu gibi yılda dört iklimi birden yaşayan coğrafyaya sürüleri ile birlikte göç etmişlerdir. Bu göç esnasında Horasanın Şamlı Budun aşiretinden Şamlı Türklerine mensup 3 ya da 7 Yörük ailesi Anadolu Selçukluları döneminde (Sultan Sancar) Suriye üzerinden Karaman istikameti ile Konyanın Beyşehir yöresine yerleşmişlerdir. Bu dönem Eşref oğlu Süleyman bey dönemine rastlar (1284). Bugün hala kalıntıları bulunan Beyşehir Kalesinin surları (1288) ve eşsiz sanat eseri olan Eşref oğlu camiinin yapımında çalışmışlardır (1297). Zamanın Eşref oğlu Süleyman beyi bu aileleri Beyşehirin Şamlar sokağına yerleştirmiştir. Bu aileler inançları bakımından yerli halkla uyum sağlayamadığından Eşref oğlu Süleyman beye bazı şikayetlerde bulunmuşlar. Süleyman bey de kendi yaylası olan şimdiki köyün bulunduğu yere yerleşmelerini sağlamıştır. Yerli halk bu ailelere bağlı bulunduğu aşiretin adından dolayı Şamlılar demişlerdir. Dile söyleyiş kolaylığı bakımından lı yapım ekini kaldırarak Şamlar haline dönüşmüştür. Adı 1927den bugüne kadar hiçbir değişikliğe uğramamış Şamlar olarak kalmıştır. Beyşehir ilçesi Belediyesinde bu sokak Şamlar sokağı olarak hala bulunmaktadır....
Göründüğü gibi Şamlar köyünün Şamlı Türkleri tarafından kurulduğu verilen bilgide de tespit ediliyor.
Türk tarihçisi Adnan Menderes Kayanın 2004 yılında Türkiyede yayımlanmış Afşar Türkmenleri adlı kitabında Şamlı kavmi hakkında geniş bilgi veriliyor: Şamlı Afşarı (Eski Yörük) adından da anlaşıldığı gibi Kuzey Suriye, ya da diğer adıyla Halep Afşarlarından gelmektedirler. İranda, özellikle Safeviler devrinde etkinliğini gördüğümüz Şamlılar ise Halep Türkmenlerinden olup başka boylara mensuptur. Ancak, günümüzde İrandaki Afşarların obalarından biri Şamlı adını taşıyor. Anlaşılan bu Şamlılar, zamanla Afşarlar arasına girip onun bir obasını oluşturmuştur. 16. yüzyılda Karaman vilayetinde bulunan Atçeken oymakları arasında Eskil kazasında sakin bir Şamlular (diğer adı Başagiren) cemaati bulunmaktadır. Kutlu Hanlı kavmine bağlı olan bu cemaat, 1543de ortaya çıkmıştır.
Şamlılar (diğer adı Eski Yörük), asıl vatanları olan Anamurun Çukurşamlı köyüne iskân edildi. Boz-Ulusun Aydın bölgesinde bulunan cemaatleri arasında yeni oluşan bir Şamlı obası var. Bu obanın bizim Şamlılardan ayrı olmadığını görürük Şamlılar Alanya, Anamur, Aydın, Beyşehir, Denizli, Düşenbe, Edirne, Eflâni, Eğridir, Gülnar, Güzelhisar-Aydın, Hamit, İçel, Karaman, Kıbrıs, Kütahya, Lazkiye-Kütahya, Manavgat, Manisa, Menteşe, Rakka, Sarıçam, Saruhan, Tarsus, Yalvaç ve Zara-Kastomonu bölgesinde yerleşmiştir.
İnternette verilen diğer bir makalede ise Şamlı (Şamlu) hakkında böyle yazılıyor: Kerkük ve Halep bölgesinde Bayat boylarının konakladıkları bilinmektedir. Safevi Devletini kuran Şamlu oymaklarının büyük çoğunluğunu Bayatlar oluşturuyor.
İnternette yayımlanan İrakdaki Türk Oymakları. Irakta Varlığı Bilinen Boy ve Oymaklar makalesinde de Şamlu boyu hakkında, bu boyun Safevi devletinin kuruluşundaki rolünden söz açılıyor: Kuzey Suriye Türkmenleri Safavî devletinin kuruluşuna, özellikle Şamlu adı altında katılmışlardır. Şah Abbas devrinde Şamlular, diğer bütün Kızılbaş boylarını geçerek birinci sırada yer almışlardır. Safavî devletinin dayandığı en başta gelen Türk boylarından biri olan Şamlu boyu, başlıca Beğdili, İnallu (daha sonraları İnanlu) ve Harbendelu (Hudabendelu) obalarından oluşuyordu. Yazar daha sonra adı geçen makalesinde yazıyor: Şamlu boyu beylerine karşı yakın bir bağlılığı olan Şah Abbas devrinde, bu boydan büyük emirler yetişmiştir. Şamlu emirlerinden Beğdili obasına mensup olan Ahmed Bey, H. 1002 (1593-1594)de Şah Abbas tarafından Lâhican darugalığına tayin edilmişti. Bundan başka Şah Abbasın yakını olan Beğdili boyundan beş kardeş daha vardı: Muhammed Bey, Haydar Bey, Saru Bey, Kapan Bey ve Zeynel Bey. Bunlardan Muhammed Bey 1022 (1613-1614) yılında ölmüş, malı ana bir kardeşi Haydar Sultana kalmıştır. Haydar Sultan da 1028 (1602-1603)'de ölünce, zengin serveti oğlu Nurud-dehre geçmiştir. Nurud-dehr bu dönemde bazı seferlere katılmıştır. Saru Bey ise H. 1011 (1602-1603) yılında Osmanlılara karşı yapılan savaşta yararlık göstermiştir. Kirmanşah bölgesi hakimi iken H. 1033 (1623-1624) yılında Hille hakimliğine tayin edilmiştir. Şah Abbas dönemindeki Beğdili emirlerinden bir diğeri de Gündoğmuş Sultan idi. Gündoğmuş, Şah Abbasın birinci Bağdat seferinde Kerkük yöresindeki Tavukta bulunuyordu. Buradan Şahın katına gelen Beğdili emiri Gündoğmuş Şahın hizmetine girerek, ondan sultanlık ünvanını almıştır. Şah Abbasın halefi ve oğlu Şah Safî döneminde de Şamlular mevkilerini korudular. 18. yüzyılda Şamlu boyu, diğer birçok boy gibi zayıf bir duruma düşmüş, bu yüzden Şamludan çok az emir çıkmıştır. Şamlu boyunun İnallu (İnanlu) obası Şahı Seven olarak varlığını günümüze kadar devam ettirmiştir.
Türk tarihçisi Vatan Özgülün internette yayımlanan XIX yüzyıldan önce Balaban aşireti adlı eserinde XIII asırda Suriyede kalabalık bir Türkmen topluluğunun yaşadığı ve bu topluluğun çok önemli bir hissesinin yazda Sivasın (Türkiye) güney bölgelerine ve Uzun Yaylaya (Türkiye) gitdiği kaydediliyor. Bunlara Şamlu (Şamlı), Şam Türkleri ve ya Şam Türkmenleri deyilirmiş. Tarihçinin aynı adlı eserinde bu kavim hakkında böyle yazılıyor: Selçuklular devrinden beri Halep-Antep arasında kışlayan ve Sivas-Gürün-Gemerek arasında yaylayan Türkmen oymaklarına Farsça tarihlerde Etrak-i Şam ve ya Türkmen-ı Şam, Türk halkı arasında ve Türkçe eserlerde de Şamlu denilirdi. Osmanlı devrinde resmi evraklarda Halep Türkmenleri denilen Halep-Antep arasındaki topluluk başlıca Avşar (Afşar), Beğdili, İnallu, Harbendelu, Bayat gibi oymaklara ayrılmıştı.
Şamlı kavmi hakkında ünlü Türk Bilim adamı Prof. Dr. Faruk Sümerin Oğuzlar kitabında da bahsediliyor. O yazıyor: XIII yüzyılda Suriyede kalabalık bir Türkmen elatı yaşıyordu. Bu elatın (oba) çok önemli bir kısmı yazda Sivasın güney taraflarına ve Uzun Yaylaya (Türkiye) çıkıyordu. Bunlara Şamlu, Şam Türkleri veya Şam Türkmenleri denilirdi.
Araştırmacının eserinde Kuzey Suriye Türkmenlerinin Safevi devletinin kuruluşunda Şamlı (Şamlu) adı altında iştirak ettikleri kayd olunuyor. Prof. Dr. Faruk Sümer aynı adlı eserinde Şamlı boyu hakkında böyle yazar: Şamlu yazda Sivasın güney tarafında ve Uzun Yaylada yaşayan, kışı Halep bölgesinde geçiren Türkmenlerin Beğdili, Harbendeli, İnallu gibi oymaklarının kollarından meydana gelmiştir. Yazar Şamlı (Şamlu) boyu üzerine adı geçen eserinde daha sonra bunları kaydediyor: Kızılbaş ulusunu oluşturan birinci dereceli oymaklar şunlardır: Ustacalı-Ustahacılu (Safevi devrinde Ustaclu), Rumlu, Tekelü, Zülkadar, Şamlu, Kaçar.
Bu konu üzerine Prof. Dr. Faruk Sümerin Kaşkay adlı eserinde de bahsedilmiştir: Birçok boy ve obadan meydana gelmiş olan Kaşkay ilinin bu boy ve obaları arasında dikkati çeken tarihi boy ve oymaklar şunlardır: Bayat, İğdır, Beğ Dili (Oğuz boyu), Çarıhlu (Çarıklu-Oğuz boyu?), Kaçarlu, Şamlu, Ağaç-Eri (Karakoyunlulardan), Halaç, Musullu (Ak-koyunlulardan), Oryad (Oryad Moğol?). Bu görüşlere Azerbaycan araştırmacısı Mirze Balanın (Memmedzade E. A.) internette yayımlanmış Kaşkay adlı makalesinde de rast gelinir: Beğdililerin, Timur seferlerini izleyerek, Suriyeden Azerbaycana dönen Şamlu Beğdililerden bir kol olduğu sanılmaktadır. Aynı tahmin Baharlular için de uygun görüle bilir.
Azerbaycan bilim adamı Vasif İsmailoğlunun 2002 yılında İstanbulda yayımladığı bir kitabında Şamlı boyu hakkında böyle yazılıyor: Kuzey Azerbaycanın Şamlu, Ayrımlu gibi Türkmen boyları Güneydoğu Anadolunun Türkmenlerinden iken Yavuz Sultan Selim zamanında mezhep farklılıklarından (Hanefi ve Caferi mezhepleri göz önünde tutulur E. A.) doğan ihtilafla alâkadar göç etmişlerdir.
Prof. Dr. Abdulhaluk M. Çayın internette yayımlanmış Azerbaycan ve Türkler makalesinde de bu hakta bilgi vardır. Orada okuyoruz: Karakoyunlular, Akkoyunlular gibi Türkmen topraklarından sonra Anadoludan Azerbaycana gelen bu üçüncü büyük göçü oluşturuyor. Bu Türkmen toplulukları arasında Sivas, Amasya, Tokat bölgelerinden giden Ustacalu, Şamlu, Rumlu; Antalya bölgesinden Tekelü; Karaman bölgesinden Turgutlular ve diğerleri; Tarsus bölgesinden Varsaglar ve Dulkadirliler (Zulkadr)i görüyoruz.
Yazar Nihad Çetinkayanın Kızılbaş Türkler (Tarihi Yaranışı ve Gelişimi) adlı kitabında Şamlu kavmi hakkında bahsediliyor. O, Prof. Dr. Oktay Efendiyevin Safevi Devleti'nin kuruluşunda Türk aşiretlerinin rolü makalesine istinaden böyle yazıyor: 1576da İskender Münşi tarafından verilmiş buyruklarda, Türk kökenli Kızılbaş aşiretler, aşağıdaki gibi sıralanmışlardır: Samlu, Ustağlu, Türkmen, Rumlu, Dulkadir, Afşar, Kaçar, Tekeli ve Hunuslu.
Prof. Dr. Oktay Efendiyevin adı geçen eserinde Şamlı (Şamlu) boyu hakkında böyle yazılıyor: Bayat aşiretinden Oruç Bey (İranın don Juanı), Kızılbaş aşiret kolları ve aileleriyle aşiretlerin tümünü içeren bir liste verir. Bunlar içinde en önemlileri olarak Ustağlu, Samlu, Afşar, Türkmen, Bayat, Tekeli, Dulkadir, Kaçar, Karamanlı, Bayburtlu, İspirli ve Baharlıdan oluşan 32 aile ve aşiret yer almaktadır. Bu aşiretlerin aristokrat sınıfı, devlet içinde seçkin bir yer elde etmeye uğraşıyordu. En yüksek sivil ve askeri makamlar avuçlarının içindeydi. Daha sonra Prof. Dr. Oktay Efendiyev aynı eserinde bu fikrin devamı olarak şöyle yazıyor: ...1628 yılında aynı yazar tarafından (İskender Münşi E. A.) verilen listede, Türk aşiretlerinin dökümü de yapılmıştı: Samlu, Ustağlu, Dulkadir, Kaçar, Afşar, Türkmen, İspirli, Rumlu, Karadağlı, Bayat, Alpagut, Kazaklı, Gacirli, Bayburtlu. Samlulular; Beğdili, Abdili, Arapgirli, Nilkaz kabilelerine bölünmüşlerdi....
Cevat Heyetin internette yayımlanmış Azerbaycanın Türkleşmesi ve Azerbaycan Türkçesinin Teşekkülü eserinde Emir Timurun Anadolu seferinden galip olarak döndüğünde birçok Türk boylarını (aynı zamanda Şamlı boyunu) Suriye ve Anadoludan Azerbaycana getirdiği kaydolunuyor: Özellikle Timur Anadolu seferinden galip olarak döndüğünde birçok Türk boylarını Suriye ve Anadoludan Azerbaycana getirdi. Bunlar Şamlı, Musuulu, Rumlu, Kaçar, Afşar, Zulkadir, Kovanlu, Kozanlu, Tekelu, Baharlu, Varsaklu, Beğdili boyları olup Azerbaycanda kaldılar ve birçoğu Erdebil ve etrafında Safevi Şeyhi (Şeyh Ali)nin (efsaneye göre Erdebilden geçerken Emir Timur ona rastlayan Safevi tarikatının kurucusu Şeyh Safieddin Erdebilinin torunu, bu tarıkatın rehberi Şeyh Alinin ricasıyla asırları aff eder ve onları Şeyhin hizmetinde durmaları üçün Erdebil yakınlarında yerleştirir E. A.) çevresine toplanıp onun ve oğullarının müritleri oldular.
Bu hakta bilgiye İsmail Kaygusuzun Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar adlı makalesinde de rast gelinir: 1402 Ankara savaşında Yıldırım Bayazidi büyük mağlubiyete uğratan Timur geri dönerken, birlikte götürdüğü otuz bin esir Türkmeni Erdebil Şeyhi Hoca Aliye hediye etmiştir. Esir Türkmenlerin büyük çoğunluğu Tekelü ve Karamanlulardı.
Abbaskulu Ağa Bakıhanov Gülüstani-İrem adlı ünlü eserinde yazır: Sultan Muhammet Hudabende (Şah İsmail Hatainin ağabeyisi E. A.) tahta oturdu. Şamlı ve diğer kavimlerin emirlerinden bir kaçına Şirvanda toprak verildi. Abbaskulu Ağa Bakıhanov daha sonra yazıyor: Şirvanda Karamanlı, Tekeli, Şamlı vb. bir çok aşiretler vardır. Tarihten bilindiği üzere Gabala da belli bir tarihi devrde (Şirvanşahlar zamanında) Şirvan vilayetinin terkibinde olmuştur.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden tarihçi Dr. Nazım Beratlının Kıbrıslı Türklerin Tarihi kitabında da Şamlı boyu hakkında değerli bilgiler verilmektedir. Araştırmacının eserinde verdiği bilgiye göre: ...Moğol birlikleri, o sırada Sivas ve Kayseri yörelerinde olan Türkmenler ile Ağaçerleri üzerine, katliam amacı ile saldırıya geçerler. Türkmenler, bu saldırıyı göğüsleyemeyeceklerini anlayınca, çareyi güneye inerek, Memlûk toprağına sığınmakta bulurlar. Bu amaçla 40 bin çadırdan oluşmuş bir topluluk, 1277de Suriyeye geçerek, kışları Gazzeden Amik Ovasına kadar olan bölgede, yazları ise Sivasın güneyindeki Uzun Yaylada geçirmeye başlarlar. Oğuzların Bayat, Beğdili, Avşar ve Döğer boylarından oluşmuş bu yeni oymağa, o tarihten itibaren, artık Şamlu Türkmeni denilmeye başlanır.... Yazar daha sonra Prof. Dr. Faruk Sümere istinaden yazıyor ki: ...Türkmen İskender Bey, onlardan "Taife-i Celile", yani "Ulu topluluk" diye söz eder. Şamlunun İrandaki bu önemi, iki yüzyıl boyunca sürer ve 18. yüzyılda, etkilerini kaybederler, ama, bugün hâlâ Azerbaycan nüfusunun önemli bir kesimini, onların torunları oluşturuyor.... Dr. Nazım Beratlı Kıbrıslı Türkler. At Binmeği Unutmuş Türkmenler adlı eserinde ise Şamlu boyu hakkında şöyle yazıyor: Beğdiliye bağlı Şamlu veya Dımışklı (İranda Şahseven, Hüdabendelü, Aynallu, ya da Karakeçili olarak bilinir) Avşara bağlı Bentoğlu ve Köroğlu, Kaçara bağlı Kaçar Halil, Yüreğirden inme Bozdoğana bağlı Karahacılı, Bayata bağlı Gediklü ve Kayıya bağlı Karakeçiliden insanlar; bu ikinci dalğada adayı mesken tutarlar.
Mehmet Bitirgenin internetden bulduğumuz İnallı Aşireti-Çimelli Cemaati Tarihi adlı eserinde Şamlı (Şamlu) boyu hakkında değerli bilgiler verilmektedir. Yazar eserinde şöyle yazıyor: Suriye bölgesine birçok Türkmen aşireti yerleşmişti. Halep ve Şam Türkmenleri olarak bilinen aşiretlerin birçoğunun daha sonra değişik zamanlarda Anadoluya döndükleri görülecektir. 13. yüzyılda Suriyede kalabalık bir Türkmen topluluğu yaşıyordu. Bu topluluğun önemli bir kısmı yazın Sivasın güney yörelerine ve Uzun Yaylaya çıkıyorlardı. Bunlara Şamlı, Şam Türkleri veya Şam Türkmenleri deniliyordu. Bu Türkmenler Boz-Ok ve Üç-Ok şeklindeki eski Oğuz ikili teşkilatını muhafaza ediyorlardı. Boz-Oklar başlıca Haleb çevresinde ve Amik ovasında yaşıyorlardı. Kalabalık bir Türkmen topluluğu olan Boz-Oklar başlıca şu boylar tarafından temsil ediliyorlardı: Bayat, Avşar, Beğ-Dili, Döğer. Boz-Oklardan birçok tanınmış aileler çıkmıştır. Bu ailelerin başında Dulkadirliler gelmektedir. Dulkadirlilerin hangi boydan olduğu kesin bilinmemekle birlikte; Bayatlara mensup olması pek muhtemeldir.
Şamlı kavminin Azerbaycana göç etmesi gerçeği İsmail Kaygusuzun Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar adlı makalesinde de kaydolunuyor: Tekeli, Şamlu, Ustaclu ve Rumlu Türkmenlerinin büyük bir kısmı daha o zamandan (1470. yıllarda) İran ve Azerbaycana göç ederek, Şeyh Haydarın ilk Kızılbaş ordusunu oluşturmuşlardı.
Fikrimizce, Şamlı (Şamlu) adıyla bağlı olan bütün yerleşim yerlerinin sakinleri ve bu adı taşıyan nesiller arasında doğal bağlılık, kavim akrabalığı mevcuttur.
Son olarak vurgulamak isterdim ki, Şamlı adının tarihi geçmişi üzerine geniş kapsamlı araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

KAYNAKLAR:

1. Ahundov, Ağamusa. Toprağın göksünde tarihin izleri, Genclik neşr., Bakü, 1983.
2. Yusufov, Yusuf.; Kerimov, Serraf. Toponomikanın esasları, Maarif neşr., Bakü, 1987.
3. Ahmedov, Tofik. Azerbaycan toponomikasının esasları, Bakü Devlet Üniv. neşriyarı, 1991.
4. Meşediyev, Kara, Zakafkasyanın Azerbaycan Toponimleri, Elmneşr., Bakü, 1990.
5. Celilov, Firudin, Eski Kaşkay etnonimi, Azerbaycan Onomastikası Problemleri, III, Bakü, 1990, sah. 187-188.
6. Mehmedoğlu, Alâeddin; Aliyeva, Hatire A., Yer adlarıTarihin Aynasıdır, Türk Kültürü Dergisi, Ankara, 1999, Sayı: 437, sah. 552558.
__________________
Dr. Eldeniz ABBASLI.
E-mail: abbasov61@yahoo.com

shamli  
12.07.2007, 02:06   #3
 
 Prosecutor
 
: 16.08.2006
: 4,418
() : 368
461 () 307
: 67
Prosecutor, . , , . ?
__________________
... .. , , . ... , , , , , , . , , , .
.

Prosecutor  
12.07.2007, 14:08   #4
 
: 12.05.2007
: 9
() : 0
0 () 0
: 0
shamli[attachmentid=1740][attachmentid=1741]ŞAMLI ADI ÜZERİNE


Dr. Eldeniz ABBASLI*
Bakü/Azerbaycan.


ÖZET

Bu makalede Azerbaycan Cumhuriyetinin Gabala İlçesindeki ŞAMLI adının kökeni araştırılmaktadır. ŞAMLI adının Azerbaycan Cumhuriyetinde geniş yayılması ve nerelerde kullanılması Azerbaycan ve Türk Bilim adamlarının eserlerine dayanarak incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler:
Şamlı, Kavim, Mahalle, Sokak, İlçe, Yer Adları


ABOUT NAME SHAMLI
Dr. Eldeniz ABBASLI

SUMMARY

Article is devoted to names of countryside of Azerbaijan. In the artice stoken about villages with name Shamli, the topology of this name is considered. The author considers that there is a necessity for adequate scientific researches.
Key Words:
Shamli, Tribe, quarter, Street, Administrative district, Toponomy
Azerbaycanda çeşitli Türk kavimlerinin adını kendinde yaşatan yerleşim meskenleri, yer adları mevcuttur. Bunlardan biri de Azerbaycan Cumhuriyetinin Gabala İlçesindeki Şamlı adıdır.
Malumdur ki, Şamlı yer adı (toponomi) Kuzey Suriyeden gelmiş Türk boylarından birinin adı olmuştur. Bunu tarihi kaynaklar da tastık ediyor.
Şamlı adının kökeni hakkında gerek yabancı, gerekse de Azerbaycan tatkikatçılarının makale ve kitaplarında, bilimsel eserlerinde, internet sayfalarında mufassal bilgi veriliyor. Mesela, Mehemmed Hasan Veliyevin (Baharlı) Azerbaycan adlı kitabında Şamlı adı hakkında böyle yazılıyor: 1034 yılından (425 yılından) başlayarak Azerbaycana Selçuk adıyla tanınmış bir Türk kavmi gelmeye başlamıştır Selçuklar bir sıra kavimlere bölünmüşler ve bunlardan birçoğu Moğol hücumu devrinde onlara tabe olmak istememiş, Küçük Asyaya çıkıp gitmiş ve ondan sonralar muhtelif zamanlarda Azerbaycana gelmişlerdir, bir bölümü ise Moğollar devrinde de Azerbaycanda kalmıştırlar. Selçuk kavimleri şimdi de Ayrum, Şamlı, Beydilli, İnallı, Tekle, Karamanlı, Ehmetli, Aydınlı, İmirli, Duher vb. adlarla ünlüdürler.
M. H. Veliyev (Baharlı) aynı eserinde daha sonra yazar: Başka Selcuk kavimi Şamlı, Moğolların baskını zamanı Türkiyeye giden ve Şamda (Suriye) mesken salan (o zaman Suriye Osmanlı İmparatorluğunun terkibinde oluptur E. A.) Selçuklardan ibarettir. Onlar Şamlı adı altında Emir Timur tarafından Suriyeden göçürülmüş ve İranda meskûnlaşmışlar. Buradan da onlar Azerbaycana geçerek kendi adlarını aşağıdaki köylere vermişler:
Göyçay İlçesinde Şamlı; Ağdaş İlçesinde Şamlı. Bu hakta bilgiye G. Ağayevin Rus dilinde internette okuduğumuz Dannıye etnotoponimii o rasselenii tyurkoyazıçnıx plemen v Azerbaydjane XI- XV yy.adlı makalesinde de rast gelirik.
Hazırda Şamlı (Şamlu) adının aşağıdaki yerleşim meskenlerine verildiği görükmektedir:
* Şamlı köyü Azerbaycan Cumhuriyetinin Gabala ve Zengilan İlçelerinde; Türkiye Cumhuriyetinin Balıkesir İlinde;
* Hacı Şamlı köyü Azerbaycan Cumhuriyetinin Kelbecer İlçesinde ( işgala kadar E. A.);
* Mirşamlı köyü Azerbaycan Cumhuriyetinin Şamahı İlçesinde;
* Aşağışamlı kasabası Türkiye Cumhuriyetinin Denizli İlinde;
* Yukarışamlı köyü Türkiye Cumhuriyetinin Denizli İlinde;
* Şamlı köyü Türkiye Cumhuriyeti Karaman İlinin Beyşehir İlçesinde;
* Şamlı şehri Hindistanın Uttar Pradeş Ştatının Muzaffarnagar İlçesinde;
* Şamlı köyü Türkmenistan Cumhuriyetinde;
* Şamlı köyü Nigeryada;
* Şamlı köyü Taylandın Kuzey Bölgesinde;
* Şamlı köyü Pakistanda;
* Şamlı şehri İrakın Muhafazat al Basrah Bölgesinde;
* Bir aş Şamlı şehri Suriyenin Muhafazat Helep Bölgesinde;
* Şamlu şehri İranın Güney Azerbaycan Ostanında;
* Şamlu-ye Kuçak köyü İranda vb.
Bundan başka Şamlı Mahallesi (T. C. Aksaray şehrinde), Şamlı deresi (Afganıstanda), Şamlılar, Şamlıoğulları adını taşıyan nesil (T. C. Muğla ve Trabzon İllerinde; Denizli İlinin Babadağ İlçesinde), Şamlılar kabilesi (oymak) (T. C. Erzurum İlinin Uzundere İlçesinde), Şamlı, Şamlu, Şamlıoğlu soyadları (Türkiye, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, Rusya, Ukrayna vb), ad (Hindistan), sokak adı (İstanbul) vb. vardır. Erzurumun Uzundere İlçesindeki Selmanlar (Şamlular=Şamlu) kabilesi 15. yüzyıl sonlarında Haleb-Şam bölgesinden gelerek Uzundere İlçesine yerleşen Karakoyunlara ait bir oymak adıdır.
Bundan başka Türkiyede Mersin-Silifke Karayolunun Limonlu Kasabasından batıya ayrılan yol ile gidilmektedir. Öküzlü ören yerine doğusunda, batı sandalın Güneydoğusunda olan bölüm Şamlı Göl olarak bilinmektedir. Limonluya 7.5 km uzaklıktadır. Buranın hemen yanında Müslüman mezarlığı vardır ve halk arasında Şamlıların Suriyeli mezarlığı olarak anılmaktadır.
Bunlar sadece bizim bildiklerimizdir. Kim biliyor Şamlı (Şamlu) adını taşıyan daha kaç köy, mahalle, sülale vb. vardır.
Yeri gelmişken Falling Rain Genomics, Inc adlı bir teşkilatın internet sayfalarında dünyada adının kökeni Şam kelimesiyle başlayan tahminen 200e yakın yerleşim meskeninin listesi verilmiştir. Bu listede Azerbaycan Cumhuriyeti Gabala İlçesindeki Şamlı köyünün de adı vardır. Fikrimizce, bu gerekçe, o yerleşim meskenlerinin aynı yerden (Suriyenin Şam şehri) gelmiş insanlar tarafından kurulduğunun bir örneğidir. Dünya ülkelerinde olan bazı yerleşim meskenlerinin adı ise bazı hâllarda çeşitli sebeplerden Şami (1. [a] Şam vilayetinden (şehrinden) olan; şamlı; 2. mec. kara, karabeniz, siyah tenli E. A.), Şamlıg, Şamlo, Şamlau, Şamlar, Şamlıoğlu, Şam oğlu, Şamlau, Şamlaut, Şamlıcı, Şamlı Dheri, Şamlıevo, Şamlii, Şemli vb. şekillerde de kullanılmış ve hale de kullanılmaktadır. Ayrıca Osmanlıca sözlükte de Şami adı Şam şehrinden olan, şamlı. *şam şehri ile alâkalı manasında olduğu belirtiliyor. Bu yerleşim meskenlerinin Suriyenin Şam şehri ile oradan gelmiş Şamlı Türk kavmi ile alâkası kuşkusuzdur.
Şamlı Türklerine ait diğer bir malumatın verildiği Türkiyedeki Şamlar köyünün internet sayfasında ise böyle yazılıyor: Şamlı Türklerine mensup kalabalık bir kütle, Halep ve Adana arasındaki geniş alanda yaşamışlar. Buralardan bazıları Toroslar ve civarına gelmişler. Şamlı Türkmenlerinin büyük bir bölümü, 15. yüzyıldan sonra Güney Azerbaycan ve İranın çeşitli bölgelerine göç etmişlerdir. Rivayete göre bu Türkmenlerden bir kısmı ise Eşrefoğlu Camisinin yapıldığı dönemde Beyşehre gelmiştir. Bu hikaye böyle de anlatılıyor: 1071 yılı Malazgirt savaşından sonra Anadolunun kapıları Türklere açılmıştır. Büyük Selçuklu İmparatorluğuna bağlı Türkler Orta Asya`nın kurak ikliminden çıkıp Anadolu gibi yılda dört iklimi birden yaşayan coğrafyaya sürüleri ile birlikte göç etmişlerdir. Bu göç esnasında Horasanın Şamlı Budun aşiretinden Şamlı Türklerine mensup 3 ya da 7 Yörük ailesi Anadolu Selçukluları döneminde (Sultan Sancar) Suriye üzerinden Karaman istikameti ile Konyanın Beyşehir yöresine yerleşmişlerdir. Bu dönem Eşref oğlu Süleyman bey dönemine rastlar (1284). Bugün hala kalıntıları bulunan Beyşehir Kalesinin surları (1288) ve eşsiz sanat eseri olan Eşref oğlu camiinin yapımında çalışmışlardır (1297). Zamanın Eşref oğlu Süleyman beyi bu aileleri Beyşehirin Şamlar sokağına yerleştirmiştir. Bu aileler inançları bakımından yerli halkla uyum sağlayamadığından Eşref oğlu Süleyman beye bazı şikayetlerde bulunmuşlar. Süleyman bey de kendi yaylası olan şimdiki köyün bulunduğu yere yerleşmelerini sağlamıştır. Yerli halk bu ailelere bağlı bulunduğu aşiretin adından dolayı Şamlılar demişlerdir. Dile söyleyiş kolaylığı bakımından lı yapım ekini kaldırarak Şamlar haline dönüşmüştür. Adı 1927den bugüne kadar hiçbir değişikliğe uğramamış Şamlar olarak kalmıştır. Beyşehir ilçesi Belediyesinde bu sokak Şamlar sokağı olarak hala bulunmaktadır....
Göründüğü gibi Şamlar köyünün Şamlı Türkleri tarafından kurulduğu verilen bilgide de tespit ediliyor.
Türk tarihçisi Adnan Menderes Kayanın 2004 yılında Türkiyede yayımlanmış Afşar Türkmenleri adlı kitabında Şamlı kavmi hakkında geniş bilgi veriliyor: Şamlı Afşarı (Eski Yörük) adından da anlaşıldığı gibi Kuzey Suriye, ya da diğer adıyla Halep Afşarlarından gelmektedirler. İranda, özellikle Safeviler devrinde etkinliğini gördüğümüz Şamlılar ise Halep Türkmenlerinden olup başka boylara mensuptur. Ancak, günümüzde İrandaki Afşarların obalarından biri Şamlı adını taşıyor. Anlaşılan bu Şamlılar, zamanla Afşarlar arasına girip onun bir obasını oluşturmuştur. 16. yüzyılda Karaman vilayetinde bulunan Atçeken oymakları arasında Eskil kazasında sakin bir Şamlular (diğer adı Başagiren) cemaati bulunmaktadır. Kutlu Hanlı kavmine bağlı olan bu cemaat, 1543de ortaya çıkmıştır.
Şamlılar (diğer adı Eski Yörük), asıl vatanları olan Anamurun Çukurşamlı köyüne iskân edildi. Boz-Ulusun Aydın bölgesinde bulunan cemaatleri arasında yeni oluşan bir Şamlı obası var. Bu obanın bizim Şamlılardan ayrı olmadığını görürük Şamlılar Alanya, Anamur, Aydın, Beyşehir, Denizli, Düşenbe, Edirne, Eflâni, Eğridir, Gülnar, Güzelhisar-Aydın, Hamit, İçel, Karaman, Kıbrıs, Kütahya, Lazkiye-Kütahya, Manavgat, Manisa, Menteşe, Rakka, Sarıçam, Saruhan, Tarsus, Yalvaç ve Zara-Kastomonu bölgesinde yerleşmiştir.
İnternette verilen diğer bir makalede ise Şamlı (Şamlu) hakkında böyle yazılıyor: Kerkük ve Halep bölgesinde Bayat boylarının konakladıkları bilinmektedir. Safevi Devletini kuran Şamlu oymaklarının büyük çoğunluğunu Bayatlar oluşturuyor.
İnternette yayımlanan İrakdaki Türk Oymakları. Irakta Varlığı Bilinen Boy ve Oymaklar makalesinde de Şamlu boyu hakkında, bu boyun Safevi devletinin kuruluşundaki rolünden söz açılıyor: Kuzey Suriye Türkmenleri Safavî devletinin kuruluşuna, özellikle Şamlu adı altında katılmışlardır. Şah Abbas devrinde Şamlular, diğer bütün Kızılbaş boylarını geçerek birinci sırada yer almışlardır. Safavî devletinin dayandığı en başta gelen Türk boylarından biri olan Şamlu boyu, başlıca Beğdili, İnallu (daha sonraları İnanlu) ve Harbendelu (Hudabendelu) obalarından oluşuyordu. Yazar daha sonra adı geçen makalesinde yazıyor: Şamlu boyu beylerine karşı yakın bir bağlılığı olan Şah Abbas devrinde, bu boydan büyük emirler yetişmiştir. Şamlu emirlerinden Beğdili obasına mensup olan Ahmed Bey, H. 1002 (1593-1594)de Şah Abbas tarafından Lâhican darugalığına tayin edilmişti. Bundan başka Şah Abbasın yakını olan Beğdili boyundan beş kardeş daha vardı: Muhammed Bey, Haydar Bey, Saru Bey, Kapan Bey ve Zeynel Bey. Bunlardan Muhammed Bey 1022 (1613-1614) yılında ölmüş, malı ana bir kardeşi Haydar Sultana kalmıştır. Haydar Sultan da 1028 (1602-1603)'de ölünce, zengin serveti oğlu Nurud-dehre geçmiştir. Nurud-dehr bu dönemde bazı seferlere katılmıştır. Saru Bey ise H. 1011 (1602-1603) yılında Osmanlılara karşı yapılan savaşta yararlık göstermiştir. Kirmanşah bölgesi hakimi iken H. 1033 (1623-1624) yılında Hille hakimliğine tayin edilmiştir. Şah Abbas dönemindeki Beğdili emirlerinden bir diğeri de Gündoğmuş Sultan idi. Gündoğmuş, Şah Abbasın birinci Bağdat seferinde Kerkük yöresindeki Tavukta bulunuyordu. Buradan Şahın katına gelen Beğdili emiri Gündoğmuş Şahın hizmetine girerek, ondan sultanlık ünvanını almıştır. Şah Abbasın halefi ve oğlu Şah Safî döneminde de Şamlular mevkilerini korudular. 18. yüzyılda Şamlu boyu, diğer birçok boy gibi zayıf bir duruma düşmüş, bu yüzden Şamludan çok az emir çıkmıştır. Şamlu boyunun İnallu (İnanlu) obası Şahı Seven olarak varlığını günümüze kadar devam ettirmiştir.
Türk tarihçisi Vatan Özgülün internette yayımlanan XIX yüzyıldan önce Balaban aşireti adlı eserinde XIII asırda Suriyede kalabalık bir Türkmen topluluğunun yaşadığı ve bu topluluğun çok önemli bir hissesinin yazda Sivasın (Türkiye) güney bölgelerine ve Uzun Yaylaya (Türkiye) gitdiği kaydediliyor. Bunlara Şamlu (Şamlı), Şam Türkleri ve ya Şam Türkmenleri deyilirmiş. Tarihçinin aynı adlı eserinde bu kavim hakkında böyle yazılıyor: Selçuklular devrinden beri Halep-Antep arasında kışlayan ve Sivas-Gürün-Gemerek arasında yaylayan Türkmen oymaklarına Farsça tarihlerde Etrak-i Şam ve ya Türkmen-ı Şam, Türk halkı arasında ve Türkçe eserlerde de Şamlu denilirdi. Osmanlı devrinde resmi evraklarda Halep Türkmenleri denilen Halep-Antep arasındaki topluluk başlıca Avşar (Afşar), Beğdili, İnallu, Harbendelu, Bayat gibi oymaklara ayrılmıştı.
Şamlı kavmi hakkında ünlü Türk Bilim adamı Prof. Dr. Faruk Sümerin Oğuzlar kitabında da bahsediliyor. O yazıyor: XIII yüzyılda Suriyede kalabalık bir Türkmen elatı yaşıyordu. Bu elatın (oba) çok önemli bir kısmı yazda Sivasın güney taraflarına ve Uzun Yaylaya (Türkiye) çıkıyordu. Bunlara Şamlu, Şam Türkleri veya Şam Türkmenleri denilirdi.
Araştırmacının eserinde Kuzey Suriye Türkmenlerinin Safevi devletinin kuruluşunda Şamlı (Şamlu) adı altında iştirak ettikleri kayd olunuyor. Prof. Dr. Faruk Sümer aynı adlı eserinde Şamlı boyu hakkında böyle yazar: Şamlu yazda Sivasın güney tarafında ve Uzun Yaylada yaşayan, kışı Halep bölgesinde geçiren Türkmenlerin Beğdili, Harbendeli, İnallu gibi oymaklarının kollarından meydana gelmiştir. Yazar Şamlı (Şamlu) boyu üzerine adı geçen eserinde daha sonra bunları kaydediyor: Kızılbaş ulusunu oluşturan birinci dereceli oymaklar şunlardır: Ustacalı-Ustahacılu (Safevi devrinde Ustaclu), Rumlu, Tekelü, Zülkadar, Şamlu, Kaçar.
Bu konu üzerine Prof. Dr. Faruk Sümerin Kaşkay adlı eserinde de bahsedilmiştir: Birçok boy ve obadan meydana gelmiş olan Kaşkay ilinin bu boy ve obaları arasında dikkati çeken tarihi boy ve oymaklar şunlardır: Bayat, İğdır, Beğ Dili (Oğuz boyu), Çarıhlu (Çarıklu-Oğuz boyu?), Kaçarlu, Şamlu, Ağaç-Eri (Karakoyunlulardan), Halaç, Musullu (Ak-koyunlulardan), Oryad (Oryad Moğol?). Bu görüşlere Azerbaycan araştırmacısı Mirze Balanın (Memmedzade E. A.) internette yayımlanmış Kaşkay adlı makalesinde de rast gelinir: Beğdililerin, Timur seferlerini izleyerek, Suriyeden Azerbaycana dönen Şamlu Beğdililerden bir kol olduğu sanılmaktadır. Aynı tahmin Baharlular için de uygun görüle bilir.
Azerbaycan bilim adamı Vasif İsmailoğlunun 2002 yılında İstanbulda yayımladığı bir kitabında Şamlı boyu hakkında böyle yazılıyor: Kuzey Azerbaycanın Şamlu, Ayrımlu gibi Türkmen boyları Güneydoğu Anadolunun Türkmenlerinden iken Yavuz Sultan Selim zamanında mezhep farklılıklarından (Hanefi ve Caferi mezhepleri göz önünde tutulur E. A.) doğan ihtilafla alâkadar göç etmişlerdir.
Prof. Dr. Abdulhaluk M. Çayın internette yayımlanmış Azerbaycan ve Türkler makalesinde de bu hakta bilgi vardır. Orada okuyoruz: Karakoyunlular, Akkoyunlular gibi Türkmen topraklarından sonra Anadoludan Azerbaycana gelen bu üçüncü büyük göçü oluşturuyor. Bu Türkmen toplulukları arasında Sivas, Amasya, Tokat bölgelerinden giden Ustacalu, Şamlu, Rumlu; Antalya bölgesinden Tekelü; Karaman bölgesinden Turgutlular ve diğerleri; Tarsus bölgesinden Varsaglar ve Dulkadirliler (Zulkadr)i görüyoruz.
Yazar Nihad Çetinkayanın Kızılbaş Türkler (Tarihi Yaranışı ve Gelişimi) adlı kitabında Şamlu kavmi hakkında bahsediliyor. O, Prof. Dr. Oktay Efendiyevin Safevi Devleti'nin kuruluşunda Türk aşiretlerinin rolü makalesine istinaden böyle yazıyor: 1576da İskender Münşi tarafından verilmiş buyruklarda, Türk kökenli Kızılbaş aşiretler, aşağıdaki gibi sıralanmışlardır: Samlu, Ustağlu, Türkmen, Rumlu, Dulkadir, Afşar, Kaçar, Tekeli ve Hunuslu.
Prof. Dr. Oktay Efendiyevin adı geçen eserinde Şamlı (Şamlu) boyu hakkında böyle yazılıyor: Bayat aşiretinden Oruç Bey (İranın don Juanı), Kızılbaş aşiret kolları ve aileleriyle aşiretlerin tümünü içeren bir liste verir. Bunlar içinde en önemlileri olarak Ustağlu, Samlu, Afşar, Türkmen, Bayat, Tekeli, Dulkadir, Kaçar, Karamanlı, Bayburtlu, İspirli ve Baharlıdan oluşan 32 aile ve aşiret yer almaktadır. Bu aşiretlerin aristokrat sınıfı, devlet içinde seçkin bir yer elde etmeye uğraşıyordu. En yüksek sivil ve askeri makamlar avuçlarının içindeydi. Daha sonra Prof. Dr. Oktay Efendiyev aynı eserinde bu fikrin devamı olarak şöyle yazıyor: ...1628 yılında aynı yazar tarafından (İskender Münşi E. A.) verilen listede, Türk aşiretlerinin dökümü de yapılmıştı: Samlu, Ustağlu, Dulkadir, Kaçar, Afşar, Türkmen, İspirli, Rumlu, Karadağlı, Bayat, Alpagut, Kazaklı, Gacirli, Bayburtlu. Samlulular; Beğdili, Abdili, Arapgirli, Nilkaz kabilelerine bölünmüşlerdi....
Cevat Heyetin internette yayımlanmış Azerbaycanın Türkleşmesi ve Azerbaycan Türkçesinin Teşekkülü eserinde Emir Timurun Anadolu seferinden galip olarak döndüğünde birçok Türk boylarını (aynı zamanda Şamlı boyunu) Suriye ve Anadoludan Azerbaycana getirdiği kaydolunuyor: Özellikle Timur Anadolu seferinden galip olarak döndüğünde birçok Türk boylarını Suriye ve Anadoludan Azerbaycana getirdi. Bunlar Şamlı, Musuulu, Rumlu, Kaçar, Afşar, Zulkadir, Kovanlu, Kozanlu, Tekelu, Baharlu, Varsaklu, Beğdili boyları olup Azerbaycanda kaldılar ve birçoğu Erdebil ve etrafında Safevi Şeyhi (Şeyh Ali)nin (efsaneye göre Erdebilden geçerken Emir Timur ona rastlayan Safevi tarikatının kurucusu Şeyh Safieddin Erdebilinin torunu, bu tarıkatın rehberi Şeyh Alinin ricasıyla asırları aff eder ve onları Şeyhin hizmetinde durmaları üçün Erdebil yakınlarında yerleştirir E. A.) çevresine toplanıp onun ve oğullarının müritleri oldular.
Bu hakta bilgiye İsmail Kaygusuzun Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar adlı makalesinde de rast gelinir: 1402 Ankara savaşında Yıldırım Bayazidi büyük mağlubiyete uğratan Timur geri dönerken, birlikte götürdüğü otuz bin esir Türkmeni Erdebil Şeyhi Hoca Aliye hediye etmiştir. Esir Türkmenlerin büyük çoğunluğu Tekelü ve Karamanlulardı.
Abbaskulu Ağa Bakıhanov Gülüstani-İrem adlı ünlü eserinde yazır: Sultan Muhammet Hudabende (Şah İsmail Hatainin ağabeyisi E. A.) tahta oturdu. Şamlı ve diğer kavimlerin emirlerinden bir kaçına Şirvanda toprak verildi. Abbaskulu Ağa Bakıhanov daha sonra yazıyor: Şirvanda Karamanlı, Tekeli, Şamlı vb. bir çok aşiretler vardır. Tarihten bilindiği üzere Gabala da belli bir tarihi devrde (Şirvanşahlar zamanında) Şirvan vilayetinin terkibinde olmuştur.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden tarihçi Dr. Nazım Beratlının Kıbrıslı Türklerin Tarihi kitabında da Şamlı boyu hakkında değerli bilgiler verilmektedir. Araştırmacının eserinde verdiği bilgiye göre: ...Moğol birlikleri, o sırada Sivas ve Kayseri yörelerinde olan Türkmenler ile Ağaçerleri üzerine, katliam amacı ile saldırıya geçerler. Türkmenler, bu saldırıyı göğüsleyemeyeceklerini anlayınca, çareyi güneye inerek, Memlûk toprağına sığınmakta bulurlar. Bu amaçla 40 bin çadırdan oluşmuş bir topluluk, 1277de Suriyeye geçerek, kışları Gazzeden Amik Ovasına kadar olan bölgede, yazları ise Sivasın güneyindeki Uzun Yaylada geçirmeye başlarlar. Oğuzların Bayat, Beğdili, Avşar ve Döğer boylarından oluşmuş bu yeni oymağa, o tarihten itibaren, artık Şamlu Türkmeni denilmeye başlanır.... Yazar daha sonra Prof. Dr. Faruk Sümere istinaden yazıyor ki: ...Türkmen İskender Bey, onlardan "Taife-i Celile", yani "Ulu topluluk" diye söz eder. Şamlunun İrandaki bu önemi, iki yüzyıl boyunca sürer ve 18. yüzyılda, etkilerini kaybederler, ama, bugün hâlâ Azerbaycan nüfusunun önemli bir kesimini, onların torunları oluşturuyor.... Dr. Nazım Beratlı Kıbrıslı Türkler. At Binmeği Unutmuş Türkmenler adlı eserinde ise Şamlu boyu hakkında şöyle yazıyor: Beğdiliye bağlı Şamlu veya Dımışklı (İranda Şahseven, Hüdabendelü, Aynallu, ya da Karakeçili olarak bilinir) Avşara bağlı Bentoğlu ve Köroğlu, Kaçara bağlı Kaçar Halil, Yüreğirden inme Bozdoğana bağlı Karahacılı, Bayata bağlı Gediklü ve Kayıya bağlı Karakeçiliden insanlar; bu ikinci dalğada adayı mesken tutarlar.
Mehmet Bitirgenin internetden bulduğumuz İnallı Aşireti-Çimelli Cemaati Tarihi adlı eserinde Şamlı (Şamlu) boyu hakkında değerli bilgiler verilmektedir. Yazar eserinde şöyle yazıyor: Suriye bölgesine birçok Türkmen aşireti yerleşmişti. Halep ve Şam Türkmenleri olarak bilinen aşiretlerin birçoğunun daha sonra değişik zamanlarda Anadoluya döndükleri görülecektir. 13. yüzyılda Suriyede kalabalık bir Türkmen topluluğu yaşıyordu. Bu topluluğun önemli bir kısmı yazın Sivasın güney yörelerine ve Uzun Yaylaya çıkıyorlardı. Bunlara Şamlı, Şam Türkleri veya Şam Türkmenleri deniliyordu. Bu Türkmenler Boz-Ok ve Üç-Ok şeklindeki eski Oğuz ikili teşkilatını muhafaza ediyorlardı. Boz-Oklar başlıca Haleb çevresinde ve Amik ovasında yaşıyorlardı. Kalabalık bir Türkmen topluluğu olan Boz-Oklar başlıca şu boylar tarafından temsil ediliyorlardı: Bayat, Avşar, Beğ-Dili, Döğer. Boz-Oklardan birçok tanınmış aileler çıkmıştır. Bu ailelerin başında Dulkadirliler gelmektedir. Dulkadirlilerin hangi boydan olduğu kesin bilinmemekle birlikte; Bayatlara mensup olması pek muhtemeldir.
Şamlı kavminin Azerbaycana göç etmesi gerçeği İsmail Kaygusuzun Kızılbaşlık ve Kızılbaşlar adlı makalesinde de kaydolunuyor: Tekeli, Şamlu, Ustaclu ve Rumlu Türkmenlerinin büyük bir kısmı daha o zamandan (1470. yıllarda) İran ve Azerbaycana göç ederek, Şeyh Haydarın ilk Kızılbaş ordusunu oluşturmuşlardı.
Fikrimizce, Şamlı (Şamlu) adıyla bağlı olan bütün yerleşim yerlerinin sakinleri ve bu adı taşıyan nesiller arasında doğal bağlılık, kavim akrabalığı mevcuttur.
Son olarak vurgulamak isterdim ki, Şamlı adının tarihi geçmişi üzerine geniş kapsamlı araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

KAYNAKLAR:

1. Ahundov, Ağamusa. Toprağın göksünde tarihin izleri, Genclik neşr., Bakü, 1983.
2. Yusufov, Yusuf.; Kerimov, Serraf. Toponomikanın esasları, Maarif neşr., Bakü, 1987.
3. Ahmedov, Tofik. Azerbaycan toponomikasının esasları, Bakü Devlet Üniv. neşriyarı, 1991.
4. Meşediyev, Kara, Zakafkasyanın Azerbaycan Toponimleri, Elmneşr., Bakü, 1990.
5. Celilov, Firudin, Eski Kaşkay etnonimi, Azerbaycan Onomastikası Problemleri, III, Bakü, 1990, sah. 187-188.
6. Mehmedoğlu, Alâeddin; Aliyeva, Hatire A., Yer adlarıTarihin Aynasıdır, Türk Kültürü Dergisi, Ankara, 1999, Sayı: 437, sah. 552558.
__________________
Dr. Eldeniz ABBASLI.
E-mail: abbasov61@yahoo.com

shamli  
13.07.2007, 10:09   #5
 
: 12.05.2007
: 9
() : 0
0 () 0
: 0
shamli<div class='quotetop'>(Prosecutor @ 12.7.2007, 2:06) [snapback]69338[/snapback]</div>
:
, . , , . ?
[/b]
__________________
Dr. Eldeniz ABBASLI.
E-mail: abbasov61@yahoo.com

shamli  
13.07.2007, 10:09   #6
 
: 12.05.2007
: 9
() : 0
0 () 0
: 0
shamli<div class='quotetop'>(Prosecutor @ 12.7.2007, 2:06) [snapback]69338[/snapback]</div>
:
, . , , . ?
[/b]
__________________
Dr. Eldeniz ABBASLI.
E-mail: abbasov61@yahoo.com

shamli  
13.07.2007, 10:10   #7
 
: 12.05.2007
: 9
() : 0
0 () 0
: 0
shamli<div class='quotetop'>(Prosecutor @ 12.7.2007, 2:06) [snapback]69338[/snapback]</div>
:
, . , , . ?
[/b]
__________________
Dr. Eldeniz ABBASLI.
E-mail: abbasov61@yahoo.com

shamli  
13.07.2007, 10:11   #8
 
: 12.05.2007
: 9
() : 0
0 () 0
: 0
shamli<div class='quotetop'>(Prosecutor @ 12.7.2007, 2:06) [snapback]69338[/snapback]</div>
:
, . , , . ?
[/b]
__________________
Dr. Eldeniz ABBASLI.
E-mail: abbasov61@yahoo.com

shamli  
13.07.2007, 10:13   #9
 
: 12.05.2007
: 9
() : 0
0 () 0
: 0
shamli<div class='quotetop'>(Prosecutor @ 12.7.2007, 2:06) [snapback]69338[/snapback]</div>
:
, . , , . ?
[/b]
__________________
Dr. Eldeniz ABBASLI.
E-mail: abbasov61@yahoo.com

shamli  
13.07.2007, 10:14   #10
 
: 12.05.2007
: 9
() : 0
0 () 0
: 0
shamli<div class='quotetop'>(Prosecutor @ 12.7.2007, 2:06) [snapback]69338[/snapback]</div>
:
, . , , . ?
[/b]
__________________
Dr. Eldeniz ABBASLI.
E-mail: abbasov61@yahoo.com

shamli  

« | »

: 1 (: 0 , : 1)
 


.
HTML ."" "". "" ? ? Turku Kettola 150 20.02.2014 16:03
. " ", "" " " 22 21.09.2011 00:07
"y"-"". - . Placebo 12 06.08.2009 12:08
"", - "" German Boxer 1 05.08.2008 14:51
""; " ". Perception - 9 18.05.2007 11:36


: 01:03. GMT +5.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. : zCarot
Rambler's Top100