Вернуться   ::AzeriTriColor-Форум:: > Азеритриколор > Политика в Азербайджане

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 26.01.2007, 18:15   #1
Местный
 
Регистрация: 21.10.2006
Сообщений: 229
Манатов: 229
Банк: 0
Всего Манатов: 229
Отправить денежный перевод
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Мои фотоальбомы

По умолчанию Кто такой Эйнулла Фатуллаев

BAKI şəhəri YASAMAL RAYON MƏHKƏMƏSİNƏ

İddiaзı: Зaladze Tatyana Yevgeniyevna

Ьnvan: Bakı,

Cavabdeh: Fətullayev Eynulla Emin oğlu

Ьnvan: Bakı,

İDDİA ƏRİZƏSİ

Şərəfin, ləyaqətin və işgьzar nьfuzun mьdafiəsi barədə

Bildirirəm ki, Aəzrbaycan Respublikasının vətəndaşı, jurnalist, «Realnıy Azerbaydjan» qəzetinin redaktoru Eynulla Fətullayev artıq xeyli mьddətdir ki, Xocalı faciəsi qurbanlarının, həmin faciə zamanı qətlə yetirlmişlərin və onların qohumlarının, həmзinin Qarabağ mьharibəsi veteranlarının, Azərbaycanın Milli ordusu əsgərlərinin və bьtьn Azərbaycan xalqının şərəf və ləyaqətini bu və ya digər şəkildə təhqirini цzьndə ehtiva edən hərəkətlərə yol verir və bunun ьзьn həm цzьnьn rəhbəri olduğu, həm də başqa kьtləvi informasiya vasitələrindən geniş şəkildə istifadə edir.
Eynulla Fətullayev KİV vasitələrində məqalələr və şəxsi bəyanatlar şəklində Xocalı hadisələri barəsində heз bir əsası, sьbutu və şahidi olmayan yalan və bцhtanların yayılması ilə məşğuldur. Qeyd elirəm ki, bəzən Fətullayev bunları guya Xocalı sakinləri ilə apardığı sцhbətlərdən hasil etdiyi nəticələr kimi qələmə verir, halbuki mənim xocalılarla apardığım sцhbətlər bunun tam yalan olduğunu, belə gцrьşlərin ьmumiyyətlə olmadığını sьbut edir.
Hesab edirəm ki, E.Fətullayevin bu cьr fəaliyyətinin sцz azadlığı, demokratiya məfhumlarına heз bir aidiyyəti yoxdur, bunları o, bilərəkdən, məqsədyцnlь şəkildə həyata keзirir və bьtьn bunlar Ermənistanın Azərbaycana qarşı elan olunmamış mьharibəsindən sonsuz mənəvi, cismani və maddi məhrumiyyətlərə dьзar olmuş xocalıların, qarabağlıların və azərbaycanlıların heysiyyatına toxunur, onları təhqir edir. Bununla yanaşı, E.Fətullayevin haqqında danışılan fəaliyyəti Azərbaycanın yetişməkdə olan gənc nəslinin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi işinə ciddi zərbə vurur. Daha ciddi və цlkənin beynəlxalq nьfuzuna bцyьk ziyan vuran cəhət ondan ibarətdir ki, E.Fətullayevin uydurmalarına əsaslanan Ermənistan mətbuatı antiazərbaycan təbliğatını daha gьcləndirir və həqiqəti təhrif etməklə dьnya ictimaiyyətini зaşdırır ki, nəticə etibarı ilə bu, Ermənistan-Azərbaycan mьnaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan işə mənfi təsir gцstərir.
AR Mьlki Məcəlləsinin 23-cь maddəsinin 1-ci bəndinə əsasən, fiziki şəxs onun şərəfini, ləyaqətini və ya işgьzar nьfuzunu ləkələyən, şəxsi həyatının sirrini və ya şəxsi toxunulmazlığını pozan məlumatların məhkəmə qaydasında təkzib olunmasını tələb edə bilər, bu şərtlə ki, həmin məlumatları yaymış şəxs onların həqiqətə uyğun olduğunu sьbuta yetirməsin. Faktik məlumatlar natamam dərc edildikdə də, əgər bununla şəxsin şərəfinə, ləyaqətinə və ya işgьzar nьfuzuna toxunulursa, eyni qayda tətbiq edilir. Marağı olan şəxslərin tələbi ilə fiziki şəxsin şərəf və ləyaqətinin mьdafiəsinə onun цlьmьndən sonra da yol verilir.

23-cь maddənin 2-ci bəndinə əsasən, əgər fiziki şəxsin şərəfini, ləyaqətini, işgьzar nьfuzunu ləkələyən və ya şəxsi həyatının sirrinə qəsd edən məlumatlar kьtləvi informasiya vasitələrində yayılmışdırsa, həmin kьtləvi informasiya vasitələrində də təkzib edilməlidir. Əgər gцstərilən məlumatlar rəsmi sənədə daxil edilmişdirsə, həmin sənəd dəyişdirilməoi və bu barədə marağı olan şəxslərə məlumat verilməlidir. Digər hallarda təkzib qaydasını məhkəmə mьəyyənləşdirir.

23-cь maddənin 3-cь bəndinə əsasən, kьtləvi informasiya vasitələrində hьquqlarına və ya qanunla qorunan mənafelərinə toxunan məlumatlar dərc edilmiş fiziki şəxsin həmin kьtləvi informasiya vasitələrində цz cavabını dərc edilməsi hьququ vardır.

23-cь maddənin 4-cь bəndinə əsasən, şərəfini, ləyaqətini və ya işgьzar nьfuzunu ləkələyən məlumatlar yayılmış fiziki şəxsin həmin məlumatların təkzibi ilə yanaşı, onların yayılması nəticəsində vurulmuş zərərin əvəzinin цdənilməsini tələb etmək hьququ vardır.

Yuxarıda gцstərilənləri nəzərə alaraq, AR Mьlki Məcəlləsinin 23-cь maddəsinə əsasən

XAHİŞ EDİRƏM:

Eynulla Fətullayevin məcburi qaydada xocalılarla gцrьşlərinin audio və ya video yazısının təqdim edilməsi və bunların əsasında onun yalan və bцhtana yol verdiyi yazılarının təkzibinin verilməsi barəsində qətnamə зıxarasınız.


İmza: T.Зaladze
__________________
НЕ В СИЛЕ БОГ , А В ПРАВДЕ


...увы, в природе встречаются шакалы, считающие себя волками...

sveiks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 10:28   #2
Местный
 
Аватар для korvin
 
Регистрация: 24.07.2006
Сообщений: 5,300
Манатов: 5,502
Банк: 0
Всего Манатов: 5,502
Отправить денежный перевод
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили 286 раз(а) в 191 сообщениях
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Офигеть


Чт. , Фев. 1, 2007
ТАТЬЯНА ЧАЛАДЗЕ ПОДАЛА В СУД НА ЭЙНУЛЛУ ФАТУЛЛАЕВА


Ответчик об этом пока не уведомлен, во всяком случае, официально


Ветеран карабахской войны, председатель Центра защиты прав беженцев и вынужденных переселенцев, известный журналист Татьяна Чаладзе обратилась в Ясамальский районный суд с иском на учредителя и главного редактора газет "Гюнделик Азербайджан" и "Реальный Азербайджан" Эйнуллу Фатуллаева для защиты чести и достоинства.
Как заявила АПА Т.Чаладзе, иск связан с размещенным в Интернете интервью Э.Фатуллаева о Ходжалинском геноциде: "Фатуллаев отметил, что Ходжалинский геноцид совершили сами азербайджанцы и трупы обезобразили. Он сослался на якобы слова экс-президента Аяза Муталибова, главы исполнительной власти Ходжалы Эльмана Мамедова и самих ходжалинцев. Муталибов в 2004 году заявлял, что никогда такого не говорил о Ходжалинском геноциде, Э.Мамедов и ходжалинцы говорят, что никогда не виделись с Фатуллаевым. Этим заявлением Фатуллаев задел самолюбие подвергнутых лишениям ходжалинцев, карабахцев и азербайджанцев, оскорбил их. На основании его вымыслов армянская пресса еще более усиливает антиазербайджанскую пропаганду и, искажая правду, вводит в заблуждение мировую общественность. Это наносит ущерб работе, проводимой в направлении урегулирования армяно-азербайджанского конфликта".
Как заявил АПА Э.Фатуллаев, он высказал свои мысли о ходжалинской трагедии еще два года назад в книге "Карабахский дневник": "В этих операциях участвовали провокаторы батальона Народного фронта Азербайджана. Ходжалинские беженцы отметили, что, когда они покидали гуманитарный коридор, их обстреливали провокаторы НФА. Провокаторы были заинтересованы в этом для свержения Аяза Муталибова". Э.Фатуллаев отметил также, что ему неизвестно об обращении в суд Т.Чаладзе.
__________________
Баш ки айыг олды,оны кяс толла дибиндян,
Маариф она дийярляр ки-чихар водка джибиннян

korvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 10:36   #3
Местный
 
Регистрация: 24.07.2006
Сообщений: 3,215
Манатов: 3,415
Банк: 0
Всего Манатов: 3,415
Отправить денежный перевод
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Молодчина !
__________________

Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух и
бдительность в целом

Mortima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 10:41   #4
Местный
 
Регистрация: 26.07.2006
Сообщений: 6,448
Манатов: 6,279
Банк: 0
Всего Манатов: 6,279
Отправить денежный перевод
Сказал(а) спасибо: 2,332
Поблагодарили 762 раз(а) в 512 сообщениях
Мои фотоальбомы

По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(korvin @ 1.2.2007, 9:28) [snapback]36150[/snapback]</div>
Цитата:
Офигеть
Чт. , Фев. 1, 2007
ТАТЬЯНА ЧАЛАДЗЕ ПОДАЛА В СУД НА ЭЙНУЛЛУ ФАТУЛЛАЕВА


Ответчик об этом пока не уведомлен, во всяком случае, официально


Ветеран карабахской войны, председатель Центра защиты прав беженцев и вынужденных переселенцев, известный журналист Татьяна Чаладзе обратилась в Ясамальский районный суд с иском на учредителя и главного редактора газет "Гюнделик Азербайджан" и "Реальный Азербайджан" Эйнуллу Фатуллаева для защиты чести и достоинства.
Как заявила АПА Т.Чаладзе, иск связан с размещенным в Интернете интервью Э.Фатуллаева о Ходжалинском геноциде: "Фатуллаев отметил, что Ходжалинский геноцид совершили сами азербайджанцы и трупы обезобразили. Он сослался на якобы слова экс-президента Аяза Муталибова, главы исполнительной власти Ходжалы Эльмана Мамедова и самих ходжалинцев. Муталибов в 2004 году заявлял, что никогда такого не говорил о Ходжалинском геноциде, Э.Мамедов и ходжалинцы говорят, что никогда не виделись с Фатуллаевым. Этим заявлением Фатуллаев задел самолюбие подвергнутых лишениям ходжалинцев, карабахцев и азербайджанцев, оскорбил их. На основании его вымыслов армянская пресса еще более усиливает антиазербайджанскую пропаганду и, искажая правду, вводит в заблуждение мировую общественность. Это наносит ущерб работе, проводимой в направлении урегулирования армяно-азербайджанского конфликта".
Как заявил АПА Э.Фатуллаев, он высказал свои мысли о ходжалинской трагедии еще два года назад в книге "Карабахский дневник": "В этих операциях участвовали провокаторы батальона Народного фронта Азербайджана. Ходжалинские беженцы отметили, что, когда они покидали гуманитарный коридор, их обстреливали провокаторы НФА. Провокаторы были заинтересованы в этом для свержения Аяза Муталибова". Э.Фатуллаев отметил также, что ему неизвестно об обращении в суд Т.Чаладзе.
[/b]
Круто, она на своем стоит. Но за то, что он тут написал, в самом деле надо ответить в суде.
__________________
Все идет по плану

Xan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 10:48   #5
Местный
 
Аватар для korvin
 
Регистрация: 24.07.2006
Сообщений: 5,300
Манатов: 5,502
Банк: 0
Всего Манатов: 5,502
Отправить денежный перевод
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили 286 раз(а) в 191 сообщениях
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Ждите гостей из МНБ
Скоро тут зарегятся очень умные и интересные юзеры. Мы будем смотреть им в рот а они шмалять репорты, прощай мирный уголок АТС
Мы медленно влезаем под колпак
__________________
Баш ки айыг олды,оны кяс толла дибиндян,
Маариф она дийярляр ки-чихар водка джибиннян

korvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 11:35   #6
Местный
 
Аватар для Raven
 
Регистрация: 17.08.2006
Сообщений: 7,817
Манатов: 7,814
Банк: 0
Всего Манатов: 7,814
Отправить денежный перевод
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 441 раз(а) в 303 сообщениях
Мои фотоальбомы

По умолчанию

думаешь, пора сваливать, пока не засветили?

Свейкс молодец, но с Фатулаевым столько людей судится, он уже привык.
__________________
Если мужчина готов на всё ради женщины, значит, он её любит. Если женщина готова на всё ради мужчины, значит, она его родила.(c)

Raven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 11:56   #7
Местный
 
Аватар для korvin
 
Регистрация: 24.07.2006
Сообщений: 5,300
Манатов: 5,502
Банк: 0
Всего Манатов: 5,502
Отправить денежный перевод
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили 286 раз(а) в 191 сообщениях
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Судится с Эйнуллой у нас считается признаком хорошего тона.

Сваливать ни куда не нужна, просто теперь контора будет к нам повнимательней
__________________
Баш ки айыг олды,оны кяс толла дибиндян,
Маариф она дийярляр ки-чихар водка джибиннян

korvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 12:08   #8
Местный
 
Регистрация: 17.08.2006
Сообщений: 1,315
Манатов: 1,315
Банк: 0
Всего Манатов: 1,315
Отправить денежный перевод
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Halaldır, Sveiks-ə!!! Bax buna mən deyərən sözlər ilə işin ahəngi. Bir çox kişilərdən fərqli olaraq, havanı boş sözlər ilə silkələmir, sözün axırına qədər gedir!!! Allah işinizi avand etsin, Sveiks-xanım!!!

__________________
к О р В и Н

Hər an, ay sənə qurban ))

Durna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 12:14   #9
Администратор
 
Аватар для Dismiss
 
Регистрация: 23.07.2006
Адрес: Baku
Сообщений: 44,396
Манатов: 43,789
Банк: 0
Всего Манатов: 43,789
Отправить денежный перевод
Сказал(а) спасибо: 9,864
Поблагодарили 10,347 раз(а) в 6,499 сообщениях
Мои фотоальбомы

По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(korvin @ 1.2.2007, 9:28) [snapback]36150[/snapback]</div>
Цитата:
ТАТЬЯНА ЧАЛАДЗЕ ПОДАЛА В СУД НА ЭЙНУЛЛУ ФАТУЛЛАЕВА [/b]
корвин, информация об этом уже с 26 января тут висит, а ты удивляешься. :ee3: Читай постинг №189.
Фатуллаев об этом еще не знает, потому что официального обвинения пока предъявлено не было - заявление находится на рассмотрении в суде Ясамальского района.
__________________
Тема Нагорного Карабаха далеко не исчерпана. Рано или поздно, если только какой-нибудь метеорит не уничтожит половину населения земного шара, азербайджанцы все равно попытаются решить этот вопрос. ©
Dismiss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 12:25   #10
Местный
 
Регистрация: 22.08.2006
Сообщений: 1,460
Манатов: 1,460
Банк: 0
Всего Манатов: 1,460
Отправить денежный перевод
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Мои фотоальбомы

По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(Dismiss @ 1.2.2007, 12:14) [snapback]36182[/snapback]</div>
Цитата:
корвин, информация об этом уже с 26 января тут висит, а ты удивляешься. :ee3: Читай постинг №189.
Фатуллаев об этом еще не знает, потому что официального обвинения пока предъявлено не было - заявление находится на рассмотрении в суде Ясамальского района.
[/b]
Т.е. возможно и не будет предъявлено? А если предъявят, наши посты и ники будут фигурировать в деле как свидетели? :ab:
__________________
"Lies run sprints, but the TRUTH runs marathons!"-King of Pop, Michael Jackson</span>
AzMob.Info : ÖZÜN AL - ÖZÜN SAT

Baku MJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 12:26   #11
Местный
 
Аватар для korvin
 
Регистрация: 24.07.2006
Сообщений: 5,300
Манатов: 5,502
Банк: 0
Всего Манатов: 5,502
Отправить денежный перевод
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили 286 раз(а) в 191 сообщениях
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Не думаю, но форуму, такому как он есть точно каюк
(хотя наверно я драматизирую)
__________________
Баш ки айыг олды,оны кяс толла дибиндян,
Маариф она дийярляр ки-чихар водка джибиннян

korvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 12:30   #12
Местный
 
Регистрация: 24.07.2006
Сообщений: 3,215
Манатов: 3,415
Банк: 0
Всего Манатов: 3,415
Отправить денежный перевод
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Мои фотоальбомы

По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(korvin @ 1.2.2007, 11:26) [snapback]36187[/snapback]</div>
Цитата:
Не думаю, но форуму, такому как он есть точно каюк
(хотя наверно я драматизирую)
[/b]
конечно драматизируешь )
Грип сделал из тебя пессимиста )

Думаю просто юзеров больше станет. А то что под колпаком - так все мало-мальские интересные форумы под колпаком, ты что не знал?
Но насколько форумские посты считаются веским док-ом я не знаю
__________________

Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух и
бдительность в целом

Mortima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 12:35   #13
Местный
 
Аватар для korvin
 
Регистрация: 24.07.2006
Сообщений: 5,300
Манатов: 5,502
Банк: 0
Всего Манатов: 5,502
Отправить денежный перевод
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили 286 раз(а) в 191 сообщениях
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Раз под колпаком, значит у нас тут уже сидят кроты.
__________________
Баш ки айыг олды,оны кяс толла дибиндян,
Маариф она дийярляр ки-чихар водка джибиннян

korvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 12:36   #14
Местный
 
Регистрация: 22.08.2006
Сообщений: 1,460
Манатов: 1,460
Банк: 0
Всего Манатов: 1,460
Отправить денежный перевод
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Мои фотоальбомы

По умолчанию

а есть такое понятие как онлайн суд? Мы будем в онлайновом режиме давать показания? :ee3:
__________________
"Lies run sprints, but the TRUTH runs marathons!"-King of Pop, Michael Jackson</span>
AzMob.Info : ÖZÜN AL - ÖZÜN SAT

Baku MJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 12:48   #15
Местный
 
Регистрация: 07.12.2006
Сообщений: 24,268
Манатов: 24,295
Банк: 0
Всего Манатов: 24,295
Отправить денежный перевод
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 1,652 раз(а) в 1,289 сообщениях
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Если в суд подали на основании только его высказываний на форуме, то это, по-моему, не совсем правильно. Форум ведь не СМИ. Здесь вели обсуждение по теме несколько юзеров, и все могли высказать свое мнение. Многие высказали. В основном негативное, по моим наблюдениям. То есть внутри этой группы он ответ получил. И на форуме порицание или одобрение должно носить моральный характер, а не переходить в правовое поле. Стали бы вы подавать в суд на собеседника в реале, какую бы чудовищную гипотезу он ни высказал в приватной беседе? Максимум обругали бы, плюнули и отвернулись.
Если же в суд подали на основании его публикаций в СМИ, или статей в "Реальном" - тогда другое дело. Но зачем тогда форум примешивать?


Arian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 12:50   #16
Местный
 
Аватар для korvin
 
Регистрация: 24.07.2006
Сообщений: 5,300
Манатов: 5,502
Банк: 0
Всего Манатов: 5,502
Отправить денежный перевод
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили 286 раз(а) в 191 сообщениях
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Ашер крот
__________________
Баш ки айыг олды,оны кяс толла дибиндян,
Маариф она дийярляр ки-чихар водка джибиннян

korvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 12:53   #17
Местный
 
Регистрация: 22.08.2006
Сообщений: 1,460
Манатов: 1,460
Банк: 0
Всего Манатов: 1,460
Отправить денежный перевод
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Мои фотоальбомы

По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(korvin @ 1.2.2007, 12:50) [snapback]36196[/snapback]</div>
Цитата:
Ашер крот
[/b]
:ee6:
__________________
"Lies run sprints, but the TRUTH runs marathons!"-King of Pop, Michael Jackson</span>
AzMob.Info : ÖZÜN AL - ÖZÜN SAT

Baku MJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 12:58   #18
Местный
 
Регистрация: 24.07.2006
Сообщений: 3,215
Манатов: 3,415
Банк: 0
Всего Манатов: 3,415
Отправить денежный перевод
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Мои фотоальбомы

По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(korvin @ 1.2.2007, 11:35) [snapback]36191[/snapback]</div>
Цитата:
Раз под колпаком, значит у нас тут уже сидят кроты.
[/b]
Корвин сел на любимого конька о кротизме :wacko:
__________________

Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух и
бдительность в целом

Mortima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 15:37   #19
Администратор
 
Аватар для Dismiss
 
Регистрация: 23.07.2006
Адрес: Baku
Сообщений: 44,396
Манатов: 43,789
Банк: 0
Всего Манатов: 43,789
Отправить денежный перевод
Сказал(а) спасибо: 9,864
Поблагодарили 10,347 раз(а) в 6,499 сообщениях
Мои фотоальбомы

По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(Baku MJ @ 1.2.2007, 11:25) [snapback]36185[/snapback]</div>
Цитата:
Т.е. возможно и не будет предъявлено? А если предъявят, наши посты и ники будут фигурировать в деле как свидетели? :ab:
[/b]
Конечно, возможно, что и не будет предъявлено - все зависит от того, насколько серьезными суд сочтет обвинения.
Наши посты и ники тут ни при чем, поскольку речь идет не о нашем форуме, а вообще о публикациях ЭФ в различных СМИ. К примеру, если даны ложные свидетельства, то лица, чьи имена использованы в качестве свидетелей, могут предъявить обвинение в клевете. Там основной упор делается на статью 23 УК АР.
Суть иска, так как его поняла я - в требовании предъявить аудио и видео доказательства встреч ЭФ со свидетелями ходжалинских событий, и на этом основании предъявить ему обвинение в клевете и фальсификациях.
__________________
Тема Нагорного Карабаха далеко не исчерпана. Рано или поздно, если только какой-нибудь метеорит не уничтожит половину населения земного шара, азербайджанцы все равно попытаются решить этот вопрос. ©
Dismiss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 16:03   #20
Местный
 
Аватар для Ziyadli
 
Регистрация: 11.08.2006
Сообщений: 10,736
Манатов: 10,737
Банк: 0
Всего Манатов: 10,737
Отправить денежный перевод
Сказал(а) спасибо: 1,871
Поблагодарили 1,741 раз(а) в 1,057 сообщениях
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Весь оффтоп по части офицеров переведен на эту тему
__________________
I am back!


Ziyadli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 17:47   #21
Местный
 
Аватар для Scarlett
 
Регистрация: 17.09.2006
Сообщений: 20,988
Манатов: 646
Банк: 20,000
Всего Манатов: 20,646
Отправить денежный перевод
Сказал(а) спасибо: 4,217
Поблагодарили 4,272 раз(а) в 3,014 сообщениях
Мои фотоальбомы

По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(korvin @ 1.2.2007, 9:28) [snapback]36150[/snapback]</div>
Цитата:
Офигеть
Чт. , Фев. 1, 2007
ТАТЬЯНА ЧАЛАДЗЕ ПОДАЛА В СУД НА ЭЙНУЛЛУ ФАТУЛЛАЕВА


[/b]
Это начало конца....
Вполне возможно что, на этом суде раскроются многие тайны , которые хранятся под семью печатями, и не только касательно Эйнуллы Фатуллаева....
Scarlett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 18:02   #22
Местный
 
Регистрация: 22.08.2006
Сообщений: 1,460
Манатов: 1,460
Банк: 0
Всего Манатов: 1,460
Отправить денежный перевод
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Мои фотоальбомы

По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(Scarlett @ 1.2.2007, 17:47) [snapback]36354[/snapback]</div>
Цитата:
Это начало конца....
Вполне возможно что, на этом суде раскроются многие тайны , которые хранятся под семью печатями, и не только касательно Эйнуллы Фатуллаева....
[/b]
Скарлетть О'Ханум, с возвреащением! На эту тему уже сегодня немного отметили в новостях:

http://day.az/news/politics/69304.html

<div class='quotetop'>Цитата</div>
Цитата:
Он также сказал, что существуют документы, в которых дается юридическая оценка событиям. Но в них вина за совершенные в Ходжалы преступления возложена на азербайджанцев. И противоположная сторона соответственно воспользовалась ими. Поэтому, с целью расследования подлинных виновников Ходжалинской трагедии возникла необходимость в проведении нового расследования.[/b]
__________________
"Lies run sprints, but the TRUTH runs marathons!"-King of Pop, Michael Jackson</span>
AzMob.Info : ÖZÜN AL - ÖZÜN SAT

Baku MJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 18:23   #23
Местный
 
Аватар для Scarlett
 
Регистрация: 17.09.2006
Сообщений: 20,988
Манатов: 646
Банк: 20,000
Всего Манатов: 20,646
Отправить денежный перевод
Сказал(а) спасибо: 4,217
Поблагодарили 4,272 раз(а) в 3,014 сообщениях
Мои фотоальбомы

По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(Baku MJ @ 1.2.2007, 17:02) [snapback]36362[/snapback]</div>
Цитата:
Скарлетть О'Ханум, с возвреащением! На эту тему уже сегодня немного отметили в новостях:

http://day.az/news/politics/69304.html
[/b]
Спасибо , тут так много приятных юзеров, что я не могла не вернутся.


А на счет документов в которых дается юридическая оценка событиям, где вина за совершенные в Ходжалы преступления возложена на азербайджанцев, надо не только доказать не правомерность этих оценок , но и раскрыть то кому нужна была такая оценка
Scarlett вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2007, 00:51   #24
Местный
 
Аватар для QafqazWolf
 
Регистрация: 12.10.2006
Адрес: Qərb
Сообщений: 4,472
Манатов: 4,473
Банк: 0
Всего Манатов: 4,473
Отправить денежный перевод
Сказал(а) спасибо: 800
Поблагодарили 374 раз(а) в 257 сообщениях
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Ветеран Карабахской войны, председатель Центра защиты прав беженцев и вынужденных переселенцев, известный журналист Татьяна Чаладзе обратилась в Ясамальский районный суд на учредителя и главного редактора газет «Гюнделик Азербайджан» и «Реальный Азербайджан» Эйнуллу Фатуллаева с иском для защиты чести и достоинства

Как заявила Т.Чаладзе, иск связан с размещенным в Интернет интервью Э.Фатуллаева о Ходжалинском геноциде: «Э.Фатуллаев отметил, что Ходжалинский геноцид совершили сами азербайджанцы и трупы обезобразили.

Он сослался на якобы слова экс-президента Аяза Муталлибова, главы Исполнительной власти Ходжалы Эльмана Мамедова и самих ходжалинцев.

Муталлибов в 2004 году заявлял, что никогда такого не говорил о Ходжалинском геноциде, Э.Мамедов и ходжалинцы говорят, что никогда не виделись с Фатуллаевым. Этим заявлением Э.Фатуллаев задел самолюбие подвергнутых лишениям ходжалинцев, карабахцев и азербайджанцев, оскорбил их.

На основании его вымыслов армянская пресса еще более усиливает антиазербайджанскую пропаганду, и искажая правду, вводят в заблуждение мировую общественность. Это наносит ущерб работе, проводимой в направлении урегулирования армяно-азербайджанского конфликта».

Т.Чаладзе попросила суд заставить Е.Фатуллаева представить аудио или видеозапись встреч с ходжалинцами и принять на этом основании резолюцию, чтобы он опубликовал опровержение.

Как заявил Э.Фатуллаев, он высказал свои мысли о Ходжалинской трагедии еще два года назад в книге «Карабахский дневник».

Э.Фатуллаев отметил также, что ему не известно об обращении в суд Т.Чаладзе.
http://news.bakililar.az/news_tatyana_chal...odala_5045.html
__________________
Таких как Cайгон и Ямайка всегда пропускать надо вперёд (а вдруг шахта лифта пустая)

QafqazWolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2007, 18:34   #25
Администратор
 
Аватар для Dismiss
 
Регистрация: 23.07.2006
Адрес: Baku
Сообщений: 44,396
Манатов: 43,789
Банк: 0
Всего Манатов: 43,789
Отправить денежный перевод
Сказал(а) спасибо: 9,864
Поблагодарили 10,347 раз(а) в 6,499 сообщениях
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Татьяна ЧАЛАДЗЕ:

"ЭЙНУЛЛА ФАТУЛЛАЕВ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО СТАРАЕТСЯ ОКЛЕВЕТАТЬ ХОДЖАЛИНЦЕВ И ВЕТЕРАНОВ КАРАБАХСКОЙ ВОЙНЫ"


Во вчерашнем номере "Зеркала" была опубликована информация, где говорилось о том, что ветеран карабахской войны, председатель Центра защиты прав беженцев и вынужденных переселенцев, известный журналист Татьяна Чаладзе подала в Ясамальский районный суд на учредителя и главного редактора газет "Гюндялик Азербайджан" и "Реальный Азербайджан" Эйнуллу Фатуллаева с иском для защиты чести и достоинства.
Как заявила АПА Т.Чаладзе, иск связан с размещенным в Интернете интервью Э.Фатуллаева о ходжалинском геноциде: "Фатуллаев отметил, что ходжалинский геноцид совершили сами азербайджанцы и трупы обезобразили. Он сослался на якобы слова экс-президента Аяза Муталибова, главы исполнительной власти Ходжалы Эльмана Мамедова и самих ходжалинцев. Муталибов в 2004 году заявлял, что никогда такого не говорил о ходжалинском геноциде, Э.Мамедов и ходжалинцы говорят, что никогда не виделись с Фатуллаевым. Этим заявлением Фатуллаев задел самолюбие подвергнутых лишениям ходжалинцев, карабахцев и азербайджанцев, оскорбил их. На основании его вымыслов армянская пресса еще более усиливает антиазербайджанскую пропаганду, и искажая правду вводят в заблуждение мировую общественность. Это наносит ущерб работе, проводимой в направлении урегулирования армяно-азербайджанского конфликта".
Т.Чаладзе попросила суд заставить Э.Фатуллаева представить аудио - или видеозапись встреч с ходжалинцами и принять на этом основании резолюцию, чтобы он опубликовал опровержение.
В этот же день Э.Фатуллаев в интервью АПА сказал, что он высказал свои мысли о Ходжалинской трагедии еще два года назад в книге "Карабахский дневник": "В этих операциях участвовали провокаторы батальона Народного фронта Азербайджана. Ходжалинские беженцы отметили, что когда они покидали гуманитарный коридор, их обстреливали провокаторы НФА. Провокаторы были заинтересованы в этом для свержения Аяза Муталибова".
Э.Фатуллаев отметил также, что ему неизвестно об обращении в суд Т.Чаладзе.
Вчера же в редакцию "Зеркала" обратилась Т.Чаладзе, которая попросила сделать уточнение по поводу опубликованной в нашей газете заметки "Татьяна Чаладзе подала в суд на Эйнуллу Фатуллаева". По ее словам, Э.Фатуллаев 6 января 2007 года давал официальное интервью на интернет-ресурсе "Азеритриколор", где в течение нескольких дней пытался продвигать свои измышления по поводу Ходжалинской трагедии, ссылаясь на, якобы, его встречи и разговоры с ходжалинцами, на слова Эльмана Мамедова, Аяза Муталибова и Чингиза Мустафаева.
"Причем, смерть Чингиза Мустафаева, наступившую в результате потери крови из-за осколочного ранения от минометного снаряда, выпущенного с армянской стороны, самовольно интерпретировал как "убийство в спину" ради поддержки своих измышлений о Ходжалинской трагедии.
Тогда же, шестого января этого года, я официально заявила, что буду подавать на него иск в суд по статье 23. В моем заявлении в суд полностью подготовлена доказательная база о факте клеветы Эйнуллой Фатуллаевым именно 6 января 2007 года. Уже позже, 10-12 января этого года, начав интересоваться его статьями на тему Ходжалы, я ВПЕРВЫЕ прочитала его "Карабахский дневник". Из чего я сделала вывод, что Эйнулла Фатуллаев, сознательно и целенаправленно, на протяжении нескольких лет старается оклеветать и ходжалинцев, и ветеранов карабахской войны. Эти его действия не имеют ничего общего с понятием свободы слова и выражением личного мнения. Это лонгированная акция по созданию общественного мнения в дезавуировании трагедии Ходжалы, как "агента влияния". Собственно, тем же занимаются спецслужбы Армении и других недружественных субъектов", - отметила Т.Чаладзе.

http://www.zerkalo.az/rubric.php?id=13415
__________________
Тема Нагорного Карабаха далеко не исчерпана. Рано или поздно, если только какой-нибудь метеорит не уничтожит половину населения земного шара, азербайджанцы все равно попытаются решить этот вопрос. ©
Dismiss вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Манатов за просмотр темы: 0
Манатов за создание новой темы: 2
Манатов за ответ в теме: 1

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Эйнулла Фатуллаев QafqazWolf Разное 743 10.09.2007 00:00
Гебер, Эйнулла и Сун-Цзы Arian Флуд, оффтоп 55 20.03.2007 17:49
Он (она)такой.... ARIANNA77 Флуд, оффтоп 19 08.12.2006 11:26


Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +5.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Rambler's Top100  

Голос Тюркского мира Кавказский полигон