Вернуться   ::AzeriTriColor-Форум:: > Азеритриколор > Turan

Turan Форум на азербайджанском и остальных языках тюркской группы

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 15.02.2009, 22:58   #1
Местный
 
Аватар для spectator
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Baku
Сообщений: 6,559
Сказал(а) спасибо: 344
Поблагодарили 861 раз(а) в 595 сообщениях
Вес репутации: 81
spectator на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию Kitabxana

http://kitab.tk/


ekitab.tk (t- türkcə)

Azərbaycan xalq ədəbiyyatı:

Atalar sözü
Azərbaycan bayatıları
Azərbaycan dastanları Beş cilddə. I cild.
Azərbaycan dastanları Beş cilddə. II cild.
Azərbaycan dastanları Beş cilddə. III cild.
Azərbaycan dastanları Beş cilddə. IV cild.
Azərbaycan dastanları Beş cilddə. V cild.
Azərbaycan folkloru (Məktəblilər üçün seçmələr).
Azərbaycan nağılları Beş cilddə. I cild.
Azərbaycan nağılları Beş cilddə. II cild.
Azərbaycan nağılları Beş cilddə. III cild.
Azərbaycan nağılları Beş cilddə. IV cild.
Azərbaycan nağılları Beş cilddə. V cild.
Azərbaycan xalq mahnıları Iç cilddə. I cild.
Azərbaycan xalq mahnıları Iç cilddə. II cild.
Azərbaycan xalq mahnıları Uç cilddə. III cild.
Dədə Qorqud dünyası Məqalələr
Dədə Qorqud kitabı Ensiklopedik lüğət "Öndər nəşriyyat"
El çələngi (xalq şerindən seçmələr)
Kitabi-Dədə Qorqud Əsil və sadələşdirilmiş mətnlər
Koroğlu
Koroğlu Paris nüsxəsi
Molla Nəsrəddin lətifələri
Qaçaq Nəbi
Qorqud ədəbiyyatı Bədii əsərlər
Tapmacalar
Əsatirlər, əfsanə və rəvayətlər


Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı:
Abbas Səhhət. Seçilmiş əsərləri
Abdulla Şaiq. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. I cild.
Abdulla Şaiq. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. II cild.
Abdulla Şaiq. Seçilmiş əsəıləri Iç cilddə. III cild.
Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsərləri Iç cilddə. I cild.
Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsəriəri Iç cilddə. II cild.
Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsərləri Iç cilddə. III cild.
Aşıq Ələsgər. Əsərləri
Alımas İldırım. Seçilmiş əsərləri
Cəfər Cabbarlı. Əsərləri Dörd cilddə. I cild.
Cəfər Cabbarlı. Əsərləri Dörd cilddə. II cild.
Cəfər Cabbarlı. Əsərləri Dörd cilddə. III cild
Cəfər Cabbarlı. Əsərləri Dörd cilddə. IV cild.
LJəmənzəminli Yusif Vəzir. Əsərləri Uç cilddə. I cild.
LJəmənzəminli Yusif Vəzir.Əsərləri Iç cilddə. II cild.
Çəmənzəminli Yusif Vəzir. Əsərləri Iç cilddə. III cild.
Dastani-Əhməd Hərami
Fədai. Bəxtiynamə
Hüseyn Cavid. Əsərləri Beş ciiddə. I cild.
Hüseyin Cavid. Əsərləri Beş cilddə. II cild.
Hüseyn Cavid. Əsərləri Beş cilddə. III cild.
Hüseyn Cavid. Əsərləri Beş cilddə. IV cild.
Hüseyn Cavid. Əsərləri Beş cilddə. V cild.
Hacıbəyli Üzeyir. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.
Hacıbəyli Üzeyir. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. II cild.
Köçərli Firidun bəy. Azərbaycan ədəbiyyatı İki cilddə.
Kişvəri. Əsərləri
Marağalı Əvhədi. Cami-Cəm
Məhəmməd Füzuli. Əsərləri Altı cilddə. I cild.
Məhəmməd Füzuli. Əsərləri Altı cilddə. III cild.
Məhəmməd Füzuli. Əsərləri Altı cilddə. IV cild.
Məhəmməd Füzuli. Əsərləri Altı cilddə. V cild.
Məhəmməd Füzuli. Əsərləri Altı cilddə. VI cild.
Məhəmməd Hadi. Seçilmiş əsərləri
Məhəmməd Əmani. Əsərləri
Məhsəti Gəncəvi. Rübailər "Lider nəşriyyat"
Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri Dörd cilddə. I cild.
Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri Dörd cilddə. II cild.
Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri Dörd cilddə. III cild
Məmmədquluzadə Cəlil. Əsərləri Dörd cilddə. IV cild
Məsihi. Vərqa və Gülşa
Mirzə Şəfi Vazeh. Nəğmələr
Mirzə Ələkbər Sabir. Hophopnamə İki cilddə. I cild.
Mirzə Ələkbər Sabir. Hophopnamə İki cilddə. II cild.
Molla Pənah Vaqif. Əsərləri
Molla Vəli Vidadi. Əsərləri
Natəvan Xurşidbanu. Əsərləri
Nəbati Seyid Əbülqasim. Seçilmiş əsərləri
Nəcəf bəy Vəzirov. Əsərləri
Nizami Gencəvi. Yeddi gözəl
Nizami Gəncəvi. Leyli və Məcnun
Nizami Gəncəvi. Lirika
Nizami Gəncəvi. Sirlər xəzinəsi
Nizami Gəncəvi. İskəndərnamə. Şərəfnamə
Nizami Gəncəvi. İskəndərnamə. İqbalnamə
Nizami Gəncəvi.Xosrov və Şirin
Qasım bəy Zakir. Seçilmiş əsərləri
Qazi Bürhanəddin.
Qövsi Təbrizi. Seçilmiş əsərləri
Qul Əli. Qisseyi-Yusif
Saib Təbrizi. Seçilmiş əsərləri
Süleyman Sani Axundov. Seçilmiş əsərləri
Tusi Xacə Nəsirəddin. Əxlaqi-Nasiri
Xaqani Şirvani. Seçilmiş əsərləri "Lider nəşriyyat"
Yohann Volfqanq Gete. Faust
Şah İsmayıl Xətayi. Əsərləri
Şirvani Seyid Əzim. Seçilmiş əsərləri Uç cilddə. I cild.
Şirvani Seyid Əzim. Seçilmiş əsərləri Uç cilddə. II cild.
Şirvani Seyid Əzim. Seçilmiş əsərləri Uç cilddə. III cild.
Ə.Haqverdiyev. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.
Ə. Haqverdiyev. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. II cild.
Əkinçi. 1875-1877. Tam mətni
İmadəddin Nəsimi. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.
İmadəddin Nəsimi. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. II cild.

Azərbaycan ədəbiyyatı:

Anar. Seçilmiş əsərləri
Balaş Azəroğlu. Seçilmiş əsərləri
Bəxtiyar Vahabzadə. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild (Şeirlər).
Cabbarzadə Zeynal. Seçilmiş əsərləri
Cabir Novruz. Seçilmiş əsərləri
Elçin. Seçilmiş əsərləri
Fikrət Qoca. Seçilmiş əsərləri
Fərman Kərimzadə
Gülgün Mədinə. Seçilmiş əsərləri
Hüseyn Arif. Seçilmiş əsərləri
Həbib Sahir. Seçilmiş əsərləri
Həkimə Billuri. Seçilmiş əsərləri
Həmid Nitqi (Aytan). Seçilmiş əsərləri
Həsənzadə Nəriman. Seçilmiş əsərləri
Mehdi Hüseyn. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. I cild.
Mehdi Hüseyn. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. II cild.
Mehdi Hüseyn. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. III cild.
Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Seçilmiş əsərləri
Məmməd Araz. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.
Məmməd Araz. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. II cild.
Məmmədxanlı Ənvər. Seçilmiş əsərləri
Mikayıl Müşfiq. Seçilmiş əsərləri
Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri
Mirvarid Dilbazi. Seçilmiş əsərləri
Nüsrət Kəsəmənli. Seçilmiş əsərləri
Nəbi Xəzri. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.
Nəbi Xəzri. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. II cild.
Nərimanov Nəriman. Seçilmiş əsərləri
Nigar Rəfibəyli. Seçilmiş əsərləri
Ordubadi Məmməd Səid. Qılınc və qələm Birinci hissə.
Ordubadi Məmməd Səid. Qılınc və qələm İkinci hissə.
Osman Sarıvəlli. Seçilmiş əsərləri
Qabil. Seçilmiş əsərləri
Qasımzadə Qasım. Seçilmiş əsərləri
Rəfiq Zəka Xəndan. Seçilmiş əsərləri
Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. I cild.
Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. II cild.
Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. III cild.
Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. IV cild.
Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. V cild.
Sabir Rüstəmxanlı. Seçilmiş əsərləri
Sabit Rəhman. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.
Qurban Səid
Sabit Rəhman. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. II cild.
Söhrab Tahir AzərAzər. Seçilmiş əsərləri
Süleyman Rüstəm. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. I cild.
Süleyman Rüstəm. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. II cild
Süleyman Rüstəm. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. III cild.
Süleyman Rəhimov. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.
Süleyman Rəhimov. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. II cild.
Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. I cild.
Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. II cild.
Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. III cild.
Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. IV cild.
Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri Beş cilddə. V cild.
Tofiq Bayram. Seçilmiş əsərləri Bakı, "Lider nəşriyyat"
Vahabzadə Bəxtiyar. Seçilmiş əsərləri Iki cilddə. II cild (Poemalar).
Vaqif Səmədoğlu. Uzaq yaşıl ada
Vəliyev Əli. Seçilmiş əsərləri
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.
Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. II cild.
Yusif Səmədoğlu. Seçilmiş əsərləri
Zeynal Xəlil. Seçilmiş əsərləri
Əfəndiyev İlyas. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. I cild.
Əfəndiyev İlyas. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. II cild.
Əfəndiyev İlyas. Seçilmiş əsərləri Iç cilddə. III cild.
Əhməd Cavad. Seçilmiş əsərləri
Əkrəm Əylisli. Seçilmiş əsərləri
Əlağa Vahid. Seçilmiş əsərləri
Əli Kərim. Seçilmiş əsərləri
Əliağa Kürçaylı. Seçilmiş əsərləri
Ənvər Əlibəyli. Seçilmiş əsərləri
İbrahimov Hüseyn. Əsrin onda biri
İbrahimov Mirzə. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.
İbrahimov Mirzə. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. II cild.
İsa Muğanna. İdeal
İsi Məlikzadə. Seçilmiş əsərləri
İslam Səfərli. Seçilmiş əsərləri
İsmayıl Şıxlı
İsmayıl Şıxlı. Seçilmiş əsərləri İki cilddə. I cild.
İsmayıl Şıxlı. Seçilmiş əsərləri ki cilddə. II cild.
Ramiz Rövşən

Müstəqillik dövrünün Azərbaycan ədəbiyyatı:

Aqil Abbas
Afaq Məsud
Aqşin
Rafiq Tağı
Rasim Qaraca
Kamal Abdulla
Fəxri Uğurlu
Şərif Ağayar
Nərmin Kamal
Murad Köhnəqala
Həmid Herisçi
Sevinc Çılğın
Orxan EYP
Zahir Əzəmət

Azərbaycan Klassik irsi

Ədəbi antologiyalar:

Azərbaycan aşıq şerindən seçmələr İki cilddə. I cild.
Azərbaycan aşıq şerindən seçmələr İki cilddə. II cild
Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr Iç cilddə. I cild.
Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr Iç cilddə. II cild.
Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr Iç cilddə. III cild.
Azərbaycan qadın şairləri antologiyası
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası Iç cilddə. I cild.
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası Iç cilddə. II cild.
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası Iç cilddə. III cild.
Azərbaycan xalq ədəbiyyatından seçmələr (Qaravəllilər, oyunlar və xalq tamaşaları)
XIX əsr Azərbaycan şeri antologiyası
XX əsr Azərbaycan şeri antologiyası (1905-1920-ci illər)


Dünya Ədəbiyyatı:

Orhan Pamuk (t- 3 roman)
Umberto Eko (t- Gülün adı)
Milan Kundera (t)
Q.Q.Markes
Patrik Züskind
Albert Kamyu (t)
Stefan Sveyq (t)
Edqar Allan Po
George Orwell
Frans Kafka
Redyard Kiplinq
Mark Tven
Oskar Uayld
Ernest Heminquey
Cek London
Dostoyevski Fyodor Mixayloviç. Cinayət və cəza
Dostoyevsk 1
Dostoyevski 2
Jan Pol Sartr
Jan Eşnoz
Viktor Huqo (t)
Paulo Koelyo (t, a)
X.L.Borxes
Lermontov
Viktor Pelevin
Robert A. Dahl
Şekspir

Tərcümə-Fəlsəfə:

Platon 1 (t)
Platon 2 (t)
Platon 3 (t)
Aristotel
Herodot-Tarix
Mövlana Cəlaləddin Rumi
Machiavelli
Makiavelli
Francis Bacon (t)
Leibniz (t)
J.J Rousseau (t)
Lenin (t)
Engels (t)
Karl Marx (t)
Alan Durning (t)
Nietzsche 1 (t)
Nietzsche 2 (t)
Nietzsche 3 (t)
Nitşe 4
Bergson (t)
Jung (t)
Sigmund Freud (t)
Kant (t)
Sartre (t)
Frensis Fukuyama 1
Frensis Fukuyama 2

Dünya uşaq ədəbiyyatı:

Alfons Dode. Taraskonlu Tartarenin qeyri-adi macəraları.
Antuan de Sent-Ekzüperi. Adamların planeti. Hərbi təyyarəçi. Balaca şahzadə
Asiya xalqlarının nağıl və əfsanələri
Britaniya adalarının xalq nağılları
Ceyms Ferıimor Kuper. Sonuncu mogikan
Ellada qəhrəmanları.
Fransua Rable. Qarqantua və Pantaqruel
Lüis Keroll. Alisa möcüzələr ölkəsində.
Redyard Kiplinq. Mauqli.
Joze Qomes Ferreyra. Cəsur Joanın qəribə macəraları
Mark Tven. Şahzadə və dilənçi.
Oskar Uayld. Nağıllar
Rus uşaq ədəbiyyatı. Birinci kitab.
Şarl de Koster. Ulenşpigel və Lamme
Qudzak əfsanəsi

Lüğətlər:

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti Dörd cilddə. I cild.
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti Dörd cilddə. II cild.
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti Dörd cilddə. III cild
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti Dörd cilddə. IV cild.
Azərbaycanca-ingiliscə lüğət
Azərbaycanca-rusca lüğət Dörd cilddə. I cild.
Azərbaycanca-rusca lüğət Dörd cilddə. III cild.
Azərbaycanca-rusca lüğət Dörd cilddə. IV cild.
Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti İki cilddə. I cild.
Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti İki cilddə. II cild.
Rusca-azərbaycanca lüğət 3 cilddə. I cild.
Rusca-azərbaycanca lüğət 3 cilddə. II cild.
Rusca-azərbaycanca lüğət 3 cilddə. III cild.
İngiliscə-azərbaycanca lüğət

Ensiklopediya:

AXC Ensiklopediyası İki cilddə. I cild
AXC Ensiklopediyası İki cilddə. II cild

Tarix:

Qarabağ tarixi
Azәrbaycan generalları
Qafqaz Albaniyası ilk orta əsrlərdə
Azərbaycanşünaslığın əsasları
Tarixin qara səhifələri

__________________
VOX POPULI VOX DEYIL

spectator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 13:37   #2
Местный
 
Аватар для spectator
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Baku
Сообщений: 6,559
Сказал(а) спасибо: 344
Поблагодарили 861 раз(а) в 595 сообщениях
Вес репутации: 81
spectator на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

http://www.kitabxana.org/site/?name=..._ad=kitabxana2

(c) FAR CENTRE Siyasi və Iqtisadi Araşdırmalar Mərkəzi


Azərbaycan Türkcəsində

Lord KlençarliViktor Hüqo (“Gülən adam” romanından bir fəsil)
Xalq Larri Flintə Qarşı,(Amerikan Filminin Ssenarisi)
İstiqlal Məfkurəsi və Gənclık, M.Ə.Rəsulzadə
Meydan, Gündəliklər (1988-1989), Birinci Cild,Ədalət Tahirzadə
Meydan, Gündəliklər (1990-1992), İkinci Cild, Ədalət Tahirzadə
Azərbaycan Milli İstiqlal Mübarizəsi və M.E. Rəsulzadə, Nəsiman Yaqublu
Dövlət, Platon
Politika, Aristotel
Böyük etika, Aristotel
Tarix, Herodot
Hökmdar, Nikkolo Makiavelli
Məntiq elmi, Georq Fridrix Hegel
Əli və Nino, Qurban Səid
Zərdüşt belə dedi, Fridrix Nitşe
Hamlet (1601),Viliyam Şekspir
Hamlet bey (2006),V.Şekspir-zadə
Milli Dirilik; Azərbaycan Davası (Məqalələr, Nitqlər 1914-1954). M.Ə.Rəsulzadə
Sərbəst İnsanlar Ölkəsində (1930). Əhməd bəy Ağaoğlu
Şəki Üsyanı - 1930, Həbibulla Manaflı
Müsavat Partiyası: Ölkədə və Mühacirətdə (1911-1992)Məryəm Oruclu
Müstəqillik: İkinci Cəhd. (1993) Əbülfəz Elçibəy
Xalqlar Qanunu (kitabdan fəsil), Con Roulz
Tarixin sonu? (1989), Frensis Fukuyama
Demokratiya Haqqında. Robert. A.Dahl
Amerika Tarixinin Əsas Cəhətləri
Amerika Hökumətinin Əsas Cəhətləri. Riçard Şröder və Natan Qlik
Cəmiyyət və Dövlət, Rasim Musabəyov
Roma hüququ, İ. B. Novitski
Qədim Yunan Fəlsəfəsi Antologiyası, Ə.S.Abasov, N.A.İmanov (redak.)
Siyasi Biliklərin Əsasları.V.Pərviz və R. Musabəyov (tərt.)
Dünya Parlamentləri, Qulamhüseyn Əlibəyli
Parlamentarizm Təcrübəsi, Sabit Bağırov (tərt.)
Asiya və Afrika Ölkələrinin Tarixi 1945-00, Rafiq İsmayılov, Nərgiz Axundova
Coğrafiya Tarixi,Taptıq Həsənov, Əbdürrəhim Hacızadə

Bələdiyyələr Haqqında, Ş.Huduoğlu (Red.)
Ombudsman Təsisatı. Sahib Məmmədov
Hüquqlar, Azadlıqlar və Onların Müdafiəsi. Ə.Əhməd, V.Mahmudlu, E.Mahmudlu
Din Azadlığımız. Avropa Ölkəsi Olmaq Arzusu. DEVAMM (www.devamm.org)
Qeyri-zorakı Mübarizə Nəzəriyyəsi və Taktikası Niyazi Mehdi, Hikmət Hacızadə
İdarə Heyəti Üzvünün Dərsliyi. Çak Elliot
Demokratiya: Dövlət və Cəmiyyət, N.N. Davletşina, B.B. Kimlika, R.C. Klark, D.U.
Hakimiyyət və Fərd (Məqalələr Toplusu). Marek Novitski
Söz azadlığı azad fikir bazarı olacaqmı? V. Vatslavçek
Demokratiya Haqqında 150 000 işarə. Hikmət Hacızadə
Kennedi, Nikson, Reygan, Buş: Prezidentlik Təcrübəsi. Hikmət.Hacızadə (Red.)
İctimaiyyətlə Əlaqələr (Public Relations). Rafiq İsmaylov (Yeni Nəsil)
Mətbuat Xidməti və İctimaiyyətlə Əlaqələr. İlham Mammədov
Qarabağ Münaqişəsini Həlli Variantları: İdeyalar və Reallıq. Əli Abbasov, Harutiun Xaçatryan (451)

İqtisadiyyat
Özəlləşdirmə və ictimai–özəl əməkdaşlıqlar, Emanuel S.Savas
Korporative İdarəetmə, Sabit Bağırov (tərt.), Kolin Meyer, Marek Hessel
Mənfəət Güdməyən Təşkilatların İdarə Edilməsi, Piter Draker
Post-Kapitalist Cəmiyyəti, Piter Draker
İctimai Siyasət (Public Policy) nədir?Vladimir Nikitin
“Beyin Mərkəzləri” və Vətəndaş Cəmiyyətləri, R.Kent Viver və Ceyms C.Mak Gen
Müftə Nahar: Azad Bazar Və Özəl Mülkiyyət, Milton Fridman
İnkişaf yolu: Hüquqi rejim hansı halda həlledici rol oynayır?, Ceyms Qvartni, Robert Louson
Dünyada İqtisadi Azadlıq, Robert E.Louson
Mülkiyyət Vasitəsilə Var-Dövlətə Doğru (Çili), Xose Pinyera
İqtisadi Azadlıq və xalqların rifahı, Andrey İllarionov
Özəl Sektorun Kollektiv Fəaliyyəti Yolu İlə İnvestisiya Şərtlərinin Yaxşılaşdırılması, Con Sallivan
Demokratiya Şəraitində İqtisadi Azadlığın Müstəsna Rolu, İan Vaskes
Ticarətin Liberallaşması İrəliyə Doğru, Boris Beqoviç
Post-sosialist Məkanında Keçid Dövrünün Onilliyi, Sabit Bağırov (tərt.)
Özəlləşdirmə: Dünya təcrübəsi və Azərbaycanın timsalında. Qubad İbad oğlu (Bayramov)
Əmək Hüququ. Sahib Məmmədov

Beynəlxalq Sazişlər, Konstitusiyalar, Qanunlar
Avropa Şurasının Nizamnaməsi (ixtisarla)
Avropa İnsan Hüquqlarının və Əsas Azadlıqların Müdafiəsi Haqqında Konvensiyası (1953)
Avropa İnsan Hüquqlarının və Əsas Azadlıqların Müdafiəsi Haqqında Konvensiyasına Dair Protokollar (1952)
Avropanın Yerli Özünüidarəetmə Haqqında Xartiyasi
Azərbaycanın Avropa Şurası Qarşısındakı Öhdəlikləri
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi və Azərbaycan. Ataxan Abilov
Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək üçün ərizə forması.
BMT-nin Ümumdünya İnsan Hüquqları Deklarasiyası (1948)
BMT-nin İqtisadi, Sosial və Mədəni Hüquqlar Haqqında Pakt (1976)
BMT-nin Mülki və Siyasi Hüquqlar Haqqında Pakt (1976)
BMT-nin Mülki və Siyasi Hüquqlar Haqqında Pakta dair Qeyriməcburi (Fakultativ) Protokol (1976)
BMT-nin Qadınlar barəsində Ayrı-Seçkiliyin Bütün Formalarının Ləğv Edilməsi Haqqında Konvensiyası (1979)
BMT-nin Dinə, Yaxud Əqidəyə Görə Dözümsüzlük və Ayrı-Seçkiliyin Bütün Formalarının Ləğv Edilməsi Haqqında Deklarasiyası (1981)
BMT-nin İşkəncələrə və Digər Qəddar, İnsanlıqdan Kənar, Yaxud Ləyaqəti Alçaldan Davranış və Cəza Növləri Əleyhinə Konvensiyası (1984)
BMT- nin Milli, yaxud Etnik, Din və Dil Azlıqlarına Məxsus Şəxslərin Hüquqları Haqqında Bəyannaməsi
Britaniya Konstitusion Aktları (1215, 1689)
ABŞ-ın İstiqlal Bəyannaməsi (1776)
ABŞ-ın Konstitusiyası (1787)
Türkiyə Konstitusiyası (1982)
Fransa Konstitusiyası (1958)
Almaniya Konstitusiyası (1949)
Azərbaycan İstiqlal Bəyannaməsi (1918)
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası (2002)
AR İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Haqqında Qanunu
AR Kütləvi İnformasiya Vasitələri Haqqında Qanunu (2001)
AR Qeyri-Hökumət Təşkilatları (İctimai Birliklər və Fondlar) Haqqında Qanunu (2002)
AR Vətəndaşların Hüquq və Azadlıqlarını Pozan Qərar və Hərəkətlərdən Məhkəməyə Şikayət Edilməsi Haqqında Qanunu

Demokratiya: Gediləsi Uzun Bir Yol
Demokratiya: gediləsi uzun bir yol, Ön Söz. Hikmət Hacızadə
Qəbirüstü nitq (e.ə. 430-cu il). Afinalı Perikl
Demokratiyanın əleyhinə (e.ə. 350-ci il). Afinalı Platon
Politika (Parçalar) (e.ə. 330). Aristotel
Magna Carta (1215).
Patni mübahisələri (1647).Uilyam Klark
Hüquqlar haqqında Bill (Bill of Rights, 1689).
Leviafan. Tomas Hobbs
İdarəçilik haqqında ikinci traktat. Con Lokk
Dini dözümlülük haqqında məktub. Con Lokk
İngiltərənin dövlət quruluşu haqqında. Şarl de Monteskyö
İctimai müqavilə haqqında. Jan-Jak Russo
İmtiyazlar haqqında esse. Emmanuel Jozef Siyes
İnsanın və vətəndaşın hüquqları haqqında bəyannamə. Fransa Milli Assambleyası (1789)
Marselyöza. Jozef Ruje de Lil
Təbii hüquqlara hücum. Edmund Börk
Qədim insanların azadlığı… Bencamin Konstan
Kommunist Partiyasının manifesti. Karl Marks və Fridrix Engels
Azadlıq haqqında. Con Stüart Mill
İstibdada və mövhumata qarşı (1863–1875). Mirzə Fətəli Axundzadə
Böyük inkvizitor. Fyodor Dostoyevski
Xeyir və şərin o tayında. Fridrix Nitsşe
Protestant etikası və kapitalizm ruhu. Maks Veber
“Meyflauer” sazişi (1620 ).
ABŞ-ın İstiqlaliyyət Bəyannaməsi (4 iyul 1776-cı il).
Virciniya ştatında dini azadlıq haqqında qanun. Tomas Cefferson
ABŞ Konstitusiyası (1787). Ceyms Medison
10 saylı “Federalist” (1787). Ceyms Medison
İnaqurasiya nitqi (1801). Tomas Cefferson
Marbüri Medisona qarşı (1803). Con Marşall
Təslim nitqi (1832). Qara Tərlan
Amerikada demokratiya (1835). Aleksis de Tokvil
Seneka Fols Bəyannaməsi (1848).
Azadlıq Bəyannaməsi (1863). Avraam Linkoln
Gettisburq nitqi (1863). Avraam Linkoln
Pendlton qanunu (1883).
Abrams Birləşmiş Ştatlara qarşı (1919). Oliver Vendell Holms
Dörd azadlıq (1941). Franklin Delano Ruzvelt
Azadlığa doğru böyük addım (1958). Martin Lüter Kinq
Mənim bir arzum var (1963), Martin Lüter King
Vida Müraciəti, Corc Vaşinqton
Monro doktrinası (1823)
ABŞ-ın Beynəlxalq təhlükəsizlik və silah ixracı qanunu.
İnsan haqları və ABŞ–ın xarici siyasəti. Ceyms Erl Karter
Milliyyət və Dövlət (1910). V. Vodovozov
İstiqlaliyyət Bəyannaməsi, (28 may 1918–ci il). Azərbaycan Demokratik Respublikası
Sizif haqqında mif (1940). Alber Kamyu
İngiltərə, Sizin İngiltərə (1943). Corc Oruell
Sülhün əzələləri (1946). Uinston Çörçill
BMT-in Ümumdünya İnsan HüquqlarI Bəyannaməsi (1948).
Dünya demokratiyası son 50 il ərzində. Hikmət Hacızadə
Azadlığın iki konsepsiyası. İsayya Berlin
İqtisadi və siyasi azadlıqlar arasında əlaqə. Milton Fridman
İranda söz azadlığı 1978; 1983.
Yalansız yaşamaq (1974). Aleksandr Soljenitsın
“Xartiya–77”-nin bəyannaməsi (1977). Yan Patoçka, Vatslav Havel və İrji Hayek
AXC–nin proqramında İnsan Hüquqları (16 İyul 1989).
İslam dünyası demokratik islahatlar ərəfəsində. Hikmət Hacızadə
Sonuncu senzor (Sentyabr 1998). Çingiz Sultansoy
Senzuranın yeni xəritəsi (1994). Ronald Dvorkin
İnsan hüquqları - bəşəriyyətin başlıca ideyası. Hikmət Hacızadə


Amerika Demokratiyası Haqqında Əsas Mətnlər
Dövlətin qurulması
Cəmiyyətinin İnkişafı
Özünə İnam (1841). Ralf Uoldo Emerson
İttifaqın Böhranı
Niyyətlər Bəyannaməsi (1833). Köləliklə Mübarizə Cəmiyyəti,
Vətəndaş itaətsizliyi (1848). (Tam Mətn) Henri Devid Toro
Sənaye Amerikası
Yeni Millətçilik (1910). Teodor Ruzvelt,
Köləlikdən Azadlığa Gedən Yolda
Sərəncam № 9981 (1948),Prezident Harri S.Trumən
Amerikanın vədi (1965),Prezident Lindon B. Conson
Özünüifadə Azadlığı
Dünya ilə üz-üzə
"XIV bənd"lik Nitq (1918), Prezident Vudro Vilson
Şarlotsvilldəki Nitq (1940),Prezident Franklin D. Ruzvelt
Atlantik Xartiyası (1941),Ruzvelt və Çörçill
Soyuq Müharibə
Get-gedə Daha Çoxlarını Qəbul Edən Amerika
Yeni Koloss (1883). Emma Lezeres,
Tükənməz Həyati Qüvvə

Anadolu Türkcesinde
Türklerde yönetim kültürü: Azerbaycan. Ceylan Tokluoğlu
__________________
VOX POPULI VOX DEYIL

spectator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 18:43   #3
Местный
 
Регистрация: 02.07.2007
Сообщений: 410
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 32 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 19
yojik на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Çox sağ olun. Bu aşağıdakı web səhifəsində də az da olsa nəsə tapmaq olar (deyəsən, eyni əsərləri fərqli tərcümələridir spectatorun və mənim göstərdiklərim).

http://tercume.az/ELEKTRON%20KATALOQ...ON_KATALOQ.htm

http://tercume.az/ELEKTRON%20KITABXA...0KITABXANA.htm

http://tercume.az/FERQLI%20TERCUMELE...TERCUMELER.htm

Edqar Po "Morq Küçəsində qətl" http://azeri.org/Azeri/az_latin/lati...der_morque.pdf


Henrik İbsenin secmə dramları http://azeri.org/Azeri/az_latin/lati...dda_gabler.pdf

Antuan Sent Ekzüperi "Balaca şahzadə"
http://azeri.org/Azeri/az_latin/lati..._prince_az.pdf
__________________
Eşşekle (Esel Heinz) müsahibe - QHT qanunu haqqında şok açıqlamalar
http://www.youtube.com/watch?v=Aaecvg7xCIk

yojik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2009, 15:27   #4
Пользователь
 
Аватар для Суфле
 
Регистрация: 02.01.2009
Адрес: Баку
Сообщений: 81
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Вес репутации: 13
Суфле на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

отличные ссылки
мои поиски некоторых авторов на гугл аз результата не дали
Спасибо автору!

Суфле, bu bölmədə yalnız azəri və digər türkdilli qrupa mənsub dillərdə yazmaq olar.
http://www.atc.az/forum/showthread.php?t=7946
__________________
Чашыб Безе обидете...


Последний раз редактировалось Dismiss; 22.02.2009 в 16:48. Причина: bölmə qaydasinin pozulması.
Суфле вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 18:19   #5
Местный
 
Аватар для Prosecutor
 
Регистрация: 16.08.2006
Сообщений: 4,418
Сказал(а) спасибо: 368
Поблагодарили 461 раз(а) в 307 сообщениях
Вес репутации: 64
Prosecutor скоро придёт к известности
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Burada yalnız Azərbaycan dilində olan kitabxanaları göstərmək olar?
__________________
...у нас очень многое во внешней политике в последние годы с подачи В.В. Путина строилось по принципу русской народной пословицы, боятся – значит, уважают. ... Нет, дело в том, что эта пословица – это не есть русская народная мудрость, это есть русский народный идиотизм, потому что боятся – это не значит уважают, боятся – значит, боятся. Боятся – значит, ненавидят, боятся – значит, избегают.
А. Троицкий

Prosecutor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 18:43   #6
Местный
 
Аватар для spectator
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Baku
Сообщений: 6,559
Сказал(а) спасибо: 344
Поблагодарили 861 раз(а) в 595 сообщениях
Вес репутации: 81
spectator на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Prosecutor Посмотреть сообщение
Burada yalnız Azərbaycan dilində olan kitabxanaları göstərmək olar?
Xeyr, Turan forumundakı məhdudiyyət postların dilinə aiddir -- onlar yalnız azəri və digər türkdilli qrupa mənsub dillərdə olmalıdır.
__________________
VOX POPULI VOX DEYIL

spectator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 18:55   #7
Местный
 
Аватар для Prosecutor
 
Регистрация: 16.08.2006
Сообщений: 4,418
Сказал(а) спасибо: 368
Поблагодарили 461 раз(а) в 307 сообщениях
Вес репутации: 64
Prosecutor скоро придёт к известности
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от spectator Посмотреть сообщение
Xeyr, Turan forumundakı məhdudiyyət postların dilinə aiddir -- onlar yalnız azəri və digər türkdilli qrupa mənsub dillərdə olmalıdır.
Təşəkkürlər!

http://www.azeribook.com/ - Azərbaycan ədəbiyyatı rus dilində

http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page - Qutenberg layihəsi

http://www.archive.org/index.php - Müxtəlif dillərdə dünya ədəbiyyati. Orta əsr kitablarının elektron nüsxələri!
__________________
...у нас очень многое во внешней политике в последние годы с подачи В.В. Путина строилось по принципу русской народной пословицы, боятся – значит, уважают. ... Нет, дело в том, что эта пословица – это не есть русская народная мудрость, это есть русский народный идиотизм, потому что боятся – это не значит уважают, боятся – значит, боятся. Боятся – значит, ненавидят, боятся – значит, избегают.
А. Троицкий

Prosecutor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 22:48   #8
Местный
 
Регистрация: 02.07.2007
Сообщений: 410
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 32 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 19
yojik на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Bu aşağıdakı saytda çoxlu faydalı kitablar tapmaq olar.

http://uz-translations.net

Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan dili üzrə özünü öyrətmə dərslikləri (самоучитель) çox azdır. Amma həmin yuxarıdakı saytda tapdım:

Худазаров Т.М. "Самоучитель азербайджанского языка. Курс обучения разговорному азербайджанскому языку"
http://rapidshare.com/files/19546136...ogo_jazyka.rar
Açar-söz: uztranslations

Azeri For Beginners
http://www.zshare.net/download/5071562472b4cafd/
Ya da: http://ifile.it/ifk1gq3
Ya da: http://www.speedyshare.com/644615488.html
Ya da: http://s009.wyslijto.pl/?file_id=92946690218417253247
Ya da: http://www.uploading.com/files/D32SJ...ners.docx.html

P. S. Əgər kiminsə hansısa təklifi varsa "самоучитель" sözünün Azərbaycancaya tərcüməsi barədə, xahiş edirəm buyursun gəlsin "Tərcümədə yardım" mövzusuna:

http://www.atc.az/forum/showthread.php?t=9581__________________
Eşşekle (Esel Heinz) müsahibe - QHT qanunu haqqında şok açıqlamalar
http://www.youtube.com/watch?v=Aaecvg7xCIk

yojik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 23:36   #9
Местный
 
Регистрация: 02.07.2007
Сообщений: 410
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 32 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 19
yojik на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Türk Dili Kurumunun web səhifəsində çox faydalı bir neçə dənə sözlük tapmaq olar:

http://tdk.org.tr/TR/BelgeGoster.asp...B4BDB15D6B60D5

Büyük Türkçe Sözlük

Sesli Türkçe Sözlük

Kişi Adları Sözlüğü

Terim Sözlükleri

Türk Lehçeleri Sözlüğü

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Eş ve Yakın Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Ekonometri Terimleri Sözlüğü
__________________
Eşşekle (Esel Heinz) müsahibe - QHT qanunu haqqında şok açıqlamalar
http://www.youtube.com/watch?v=Aaecvg7xCIk

yojik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2009, 16:41   #10
Местный
 
Регистрация: 02.07.2007
Сообщений: 410
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 32 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 19
yojik на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Türk Tarih Kurumu
http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=90
__________________
Eşşekle (Esel Heinz) müsahibe - QHT qanunu haqqında şok açıqlamalar
http://www.youtube.com/watch?v=Aaecvg7xCIk

yojik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 17:53   #11
Местный
 
Аватар для spectator
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Baku
Сообщений: 6,559
Сказал(а) спасибо: 344
Поблагодарили 861 раз(а) в 595 сообщениях
Вес репутации: 81
spectator на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию Dismiss xanıma təşəkkür :)

Azərbaycan tarixinə həsr olunmuş kitablar
__________________
VOX POPULI VOX DEYIL

spectator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 21:22   #12
Местный
 
Аватар для Coolio
 
Регистрация: 18.07.2007
Сообщений: 941
Сказал(а) спасибо: 420
Поблагодарили 381 раз(а) в 246 сообщениях
Вес репутации: 23
Coolio на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

M.F. Kırzıoğlu, "Karapapaklar: Borçalı-Kazak Uruğu’nun Kür-Aras Boylarındaki 1800 Yılına Bir Bakış".

Tanınmış Türk tarixçisi Kırzıoğlunun Borçalı-Qazax tayfalarının tarixi haqqında qısa broşuru. əllif bir çox maraqlı mövzuya toxunur.

http://rapidshare.com/files/21890746...aklar.rar.html

Coolio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 15:52   #13
Местный
 
Аватар для spectator
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Baku
Сообщений: 6,559
Сказал(а) спасибо: 344
Поблагодарили 861 раз(а) в 595 сообщениях
Вес репутации: 81
spectator на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Cəfər Cabbarlı, əsərlər.
__________________
VOX POPULI VOX DEYIL

spectator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2010, 15:39   #14
Местный
 
Аватар для spectator
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Baku
Сообщений: 6,559
Сказал(а) спасибо: 344
Поблагодарили 861 раз(а) в 595 сообщениях
Вес репутации: 81
spectator на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

burla_xatun
October 24th, 9:18

Bu səhifəyə -- Sözlükər daxil olub, aşağıdakı sözlükəri yükləyə və ya baxa bilərsiz:

Ümumi

Polyglot

AzRusDict

Lingvozone

Axundov A. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti 2004 : endirmə, online

Behbutov S. Azərbaycan Dialektoloji Lüğəti Ici Cild (1999), 2ci Cild (2003)

Büyük Türkce Sözlük: endirmə, online

Əziz Ələkbərli Qərbi Azərbaycanın dialektoloji lüğəti

Hacıyeva A. Ingiliscə-Azərbaycanca Zoometaforizmlər lüğəti, 2004

Artin Hindoglu - Dictionnaire abrégé turc-français (1831)

Orucov Ə. & al. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti 2006 (4 cilddə) : 1ci Cild, 2ci Cild, 3cü Cild, 4cü Cild

Sevan Nişanyan – Çağdaş türkcenin etimolojik sözlüğü: endirmə, online

Onder Şenyapılı - Her Sözcügün Bir Oyküsü Var (1998)

Tağıyеv M.T. & al. Azərbaycanca-rusca lüğət 2006 (4 cilddə) : 1ci Cild, 2ci Cild, 3cü Cild, 4cü Cild

Türkçe-İngilizce Redhouse Büyük Elsözlüğü (1996)

Yavər Cəmali. Yabançı-türkcə Qarşılıqlı Sözlük 2005

Elmi-texniki

Azərbaycan dilinin virtual qatları - müxtəsər kompyuter - İKT terminləri e-sözlüyü

Əliyeva N.Ə. Hidrometeoroloji lüğət 2005

Güngör Ertem - Kardioloji terimler sözlüğü (1998)

Thomas Xavier Bianchi, Jean Daniel Kieffer - Dictionnaire français-turc à l'usage des agents diplomatiques et consulaires, des commercants, des navigateurs et autres voyageurs dans le Levant (1843): Volume I, Volume II

Rusca:

Будагов Л. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий с включением слов арабских и персидских и с переводом на русский язык - Т. 1—2.

Гусейнов Г. Азербайджанско-русский словарь (Azərbaycanca-rusca lüğət) 1941

Гусейнов Г. Русско-азербайджанский словарь (1994): 1ый том, 2ой том, 3ий том

Гусейнов Г. (в латинице) - Русско-азербайджанский словарь (1939)

Древнетюркский словарь (Ленинград, 1969)

Оруджева А. Г. (в кириллице) - Русско-азербайджанский словарь (1951)

Севортян В.Э. и др. Этимологический словарь тюркских языков, 7 томовKim olub H. Hüseynov? Onun haqqda burada oxuya bilərsiniz.
__________________
VOX POPULI VOX DEYIL

spectator вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 05.02.2014, 15:41   #15
Модератор
 
Аватар для Papa Karlo
 
Регистрация: 24.12.2011
Адрес: Baku
Сообщений: 4,989
Сказал(а) спасибо: 567
Поблагодарили 910 раз(а) в 657 сообщениях
Вес репутации: 59
Papa Karlo на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

"Molla Nəsrəddin" jurnalı internetə yerləşdirildi

"Molla Nəsrəddin" jurnalı sözsüz ki Azərbaycan tarixində ən məşhur dərgidir.

100 ildir ki, bu jurnal aktualdır, insanlar onun düzlü lətifələrini, sarkazm dolu məqalələrini, hədəfə dəyən karikaturalarını xatırlayır, ondan bəhrələnirlər.

Jurnalın saylarından ibarət olan və bir çoxları üçün əlçatmaz olan nəşrlərə daha ehtiyac yox.

Dərginin sayları www.cavidaga.net saytına yerləşdirilir.
__________________
"Сила правительства держится на невежестве народа, и оно знает это
и потому всегда будет бороться против просвещения. Пора нам понять это.
"
Л.Н. Толстой

Papa Karlo вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Scarlett (05.02.2014), Tebessum (19.02.2014)
Старый 06.02.2014, 00:36   #16
Местный
 
Регистрация: 07.12.2006
Сообщений: 24,294
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 1,662 раз(а) в 1,294 сообщениях
Вес репутации: 258
Arian на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Papa Karlo Посмотреть сообщение
"Molla Nəsrəddin" jurnalı internetə yerləşdirildi


100 ildir ki, bu jurnal aktualdır
Да кто бы сомневался. Он еще и 10 000 лет будет актуальным. Он не может перестать быть актуальным там, где он только и может быть 100, и 10 000, и 1 000 000 000 лет оставаться актуальным.


Arian вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
НОВЫЕ ТЕКСТЫ В БИБЛИОТЕКЕ www. kitabxana.org Хикмет Гаджи-заде СМИ и все, что с ними связано 0 26.05.2008 23:18


Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +5.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Rambler's Top100  

Голос Тюркского мира Кавказский полигон