Вернуться   ::AzeriTriColor-Форум:: > Азеритриколор > Религия

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 04.05.2008, 12:34   #1
Новичок
 
Регистрация: 12.02.2008
Сообщений: 28
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
xeyyat на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Diqqət etmək lazımdır ki, bu on bir mə᾿sum imamın hakimiyyəti irsiyyət hüququ demək deyil. İlahi hakimiyyət heç kəsin şəxsi malı və ya hüququ deyil ki, irsiyyət və varislik yolu ilə bir şəxsdən digər şəxsə ötürülsün. Məsələn, imam Həsən (ə)-ın imamətinin qanuniliyinin Әli (ə)-ın oğlu olması ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Müasir dövrümüzdə hər hansı demokratik dövlətdə xalq tərəfindən seçilmiş bir ölkə rəhbərinin oğlu növbəti seçkilərdə uğur qazanarsa, onun hakimiyyətinin hüquqiliyini atası ilə əlaqələndirmək olmaz (şübhəsiz ki, söhbət demokratiya şüarı ilə diktatorluq edən dövlətlərdən getmir).
Bəs şiə məzhəbi Әli (ə)-ın on bir övladınının imamət və hakimiyyətinin qanuniliyini necə izah edir? İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, ilahi əmrlər ümumi şəkildə «Qur᾿ani-Kərim»də öz əksini tapmışdır. Məsələn, hal-hazırda biz müsəlmanların xüsusi bir tərzdə qıldığımız namaz, Qur᾿ani-Kərimdə yalnız «namaz qılın» əmri ilə ifadə olunmuşdur. Lakin namazın neçə rəkət olması, hansı surələrin oxunması və digər təfsilatı Qur᾿anda göstərilməmişdir. Bu təfsilat və onun tə᾿limləri Peyğəmbərin (s) öhdəsinə düşür. Qur᾿anda olub-olmamasından asılı olmayaraq, Peyğəmbərin (s) göstərişlərinə itaət etmək hamıya vacibdir. Qur᾿ani-Kərim bu barədə buyurur:

«Peyğəmbər əmr etdiyi bütün şeylərə itaət edib, nəhy (qadağan) etdiyi bütün şeylərdən çəkinin!»(38)

Bu ayəyə əsasən biz «namaz qılın» ifadəsini bəsit bir şəkildə qəbul edib öz istədiyimiz kimi namaz qıla bilmərik. Ötən bəhslərimizdən aydın olduğu kimi, hakimiyyət və imamət məsələsi Qur᾿ani-Kərimdə dəfələrlə ümumi şəkildə bəyan olunmuşdur. Məsələn, Nisa surəsinin 59-cu ayəsində «əmr sahiblərinə itaət edin» deyə, Allah-taala bizlərə hakimiyyət və imamət qarşısında olan vəzifələrimizi müəyyənləşdirir. Lakin məsələnin təfsilatını, əmr sahiblərinin kimlər olduğunu bu ayənin məzmunundan əldə etmək olmur.

Digər hökmlər kimi bu məsələnin təfsilatını öyrənmək üçün Peyğəmbərə (s) müraciət etmək lazımdır.

Peyğəmbərin (s) mübarək hədislərinə müraciət etdikdə görürük ki, ilahi hakimlər dəfələrlə həzrət Peyğəmbər (s) tərəfindən bəyan olunmuşdur.

Şeyx Süleyman Hənəfi «Yənabiul-məvəddə» kitabında (77-ci bab) yazır:

«Yəhya ibni Həsən (əhli-sünnət hədisşünası) «Әl-ümdə» kitabında mö᾿təbər sənədlə Peyğəmbərin (s) xəlifələrinin Bəni-haşim tayfasından on iki nəfər olduğunu yazmışdır.»

Həmçinin Səhih Buxari 3 sənədlə, Səhih Müslim 9 sənədlə, Səhih Әbi Davud 3 sənədlə, Səhih Termezi 1 sənədlə Peyğəmbərin xəlifələrinin 12 nəfər olduğunu yazmışlar...»

Әbu İshaq Şeyxul-islam Həmvini «Fəraidus-simətəyn» kitabında Mücahid ibni Abbasdan nəql edir:

«Nə᾿səl adlı bir yəhudi, Peyğəmbərin (s) hüzuruna gəlib İslam dini barəsində sorğu-sual etməyə başladı. O, qənaətbəxş cavablar aldıqdan sonra İslam dinini qəbul edərək soruşdu: Ya Rəsuləllah, Musa (ə) özündən sonra Yuşəin xəlifə olmasını vəsiyyət etdi. Bəs sizin xəlifələriniz kimlərdir?

Peyğəmbər (s) buyurdu: Mənim xəlifələrim Әli, Həsən, Hüseyn və onun 9 övladıdır.

Nə᾿səl bir daha sual edərək onların (9 nəfərin) adlarını bilmək istədiyini dedi:

Həzrət buyurdu: Hüseyn şəhid olduqdan sonra onun övladlarlı Әli (Zeynəl-abidin), Məhəmməd (Baqir), Cə᾿fər (Sadiq), Musa (Kazim), Әli (Riza), Məhəmməd (Təqi), Әli (Nəqi), Həsən (Әsgəri) və Məhəmməd-əl-Məhdi sıra ilə imamətə nail olarlar.

Daha sonra Peyğəmbər (s) buyurdu: Xoş o kəsin halına ki, onları sevər və itaət edər. Bu zaman Nə᾿səl sevinclə İslam və Әhli-beyt barəsində şe᾿r oxumağa başladı...»

Әbul-muəyyəd Xətib Xarəzmi «Mənaqib» kitabında, Şeyx Süleyman Hənəfi «Yənabiul-məvəddə» kitabında Cabir ibni Abdullah Әnsaridən nəql edir:

«Cəndəl ibni Cünadə adlı bir yəhudi, Peyğəmbərin (s) hüzuruna gəlib İslam dinini qəbul edərək dedi: Bu gecə yuxuda Musa (ə)-ı gördüm. Həzrət mənə buyurdu: Sonuncu Peyğəmbər Məhəmmədin dininə iman gətir və ondan sonra onun xilafətinə itaət et. Həmd və şükürlər olsun Allaha ki, sənin dininə iman gətirdim, bəs sənin xəlifələrin kimlərdir?

Peyğəmbər (s) buyurdu: Onların birincisi Әlidir. Sonra Həsən, Hüseyn və onun 9 övladı. Sən bunların 3 nəfərinin imamətinə şahid olacaqsan. Dördüncü imam dünyaya gəldikdən sonra dünyanın son ne᾿mətini (dadacaq və) bir qab süd içdikdən sonra vəfat edəcəksən.

Cəndəl ibni Cünadə dedi: Ya Rəsuləllah, mən Әli, Həsən və Hüseynin adını Tövratda İlya, Şəbər və Şübeyr kimi görmüşəm, bəs qalan 9 nəfər kimlərdir?

Həzrət buyurdu: Әli (Zeynəl-abidin), Məhəmməd (Baqir), Cə᾿fər (Sadiq), Musa (Kazim), Әli (Riza), Məhəmməd (Təqi), Әli (Nəqi), Həsən (Әsgəri) və Məhəmməd əl-Məhdidir ki, (axırıncısı) qeybə çəkilər. Sonra zühur edib zülm və fəsadla dolmuş yeri ədalətlə gülüstana döndərər.

Xoş o kəslərin halına ki, o, qeybdə olduğu zaman səbirli olarlar, Allahdan qorxub onları sevərlər.»

Qeyd etmək lazımdır ki, gözlərdən qeybdə olan və Allahın iradəsi ilə bir zaman zühur edib yer üzündə mütləq ədalət bərqərar edəcək 12-ci imam həzrət Məhəmməd əl-Məhdi əl-Höccət ibnil-Həsən (ə)-ın varlığını təsdiq edən 500-dən artıq mö᾿təbər hədis 70-ə qədər əhli-sünnət kitablarında qeyd olunmuşdur.
--------------------------------------
Həşr-7

__________________
yezide lenet.
islamforum.ru

xeyyat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2008, 12:57   #2
Новичок
 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 23
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
lezqin на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию


صحيح البخارى فى كتاب الاحكام ج 9 ص 81 السطر الآخير- روى بسنده عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبى (ص) يقول: يكون اثناعشر اَميراً فقال كلمة لم اسمعها، فقال ابى: اِنه قال كلّهم من قريش.
Перевод:

В книге «Сахих аль-Бухари», в разделе «Аль-Ахкам» том 9, стр. 81 на последней строке приведен хадис с передатчиками, восходящими к Джабиру ибн Самурату, что он сказал: «Я слышал от Пророка Ислама (да благословит Аллах его и род его!), что он изволил сказать: «Будут двенадцать эмиров (правителей)». Продолжение этого предания я не расслышал и вынужден был спросить у отца. Оно было таковым: «И все они из Курайшитов».

Этот же хадис с двумя путями повествователей зарегистрировал Ахмад ибн Ханбал в своей книге «Муснад» т. 5, стр. 90, 92.

__________________
Воистину, желает Аллах отстранить скверну от вас, о Ахл аль-бейт, и всецело очистить вас.
Сура-33-33

lezqin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 09:33   #3
Местный
 
Регистрация: 18.12.2007
Адрес: Baku
Сообщений: 598
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 27 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 20
AbuRugiya на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Салам алейкум.
«Я слышал от Пророка Ислама (да благословит Аллах его и род его!), что он изволил сказать: «Будут двенадцать эмиров (правителей)»
И что?
__________________
«Так нет же, они объявляют ложью знание, которое не способны понять». (Сура Юнус, 39)

AbuRugiya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 19:34   #4
Местный
 
Регистрация: 15.02.2008
Сообщений: 433
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Вес репутации: 19
Safariman на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(AbuRugiya @ 5.5.2008, 9:33) [snapback]132033[/snapback]</div>
Цитата:
Салам алейкум.
«Я слышал от Пророка Ислама (да благословит Аллах его и род его!), что он изволил сказать: «Будут двенадцать эмиров (правителей)»
И что?
[/b]
То что было 12 имамов. Вот и всё.
__________________
"Мне всегда казалось, что лучше притворяться кем-то, чем быть никем"

Safariman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 22:09   #5
Местный
 
Регистрация: 10.03.2007
Сообщений: 180
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 17
Efendi на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(lezqin @ 4.5.2008, 12:57) [snapback]131892[/snapback]</div>
Цитата:
صحيح البخارى فى كتاب الاحكام ج 9 ص 81 السطر الآخير- روى بسنده عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبى (ص) يقول: يكون اثناعشر اَميراً فقال كلمة لم اسمعها، فقال ابى: اِنه قال كلّهم من قريش.
Перевод:
В книге «Сахих аль-Бухари», в разделе «Аль-Ахкам» том 9, стр. 81 на последней строке приведен хадис с передатчиками, восходящими к Джабиру ибн Самурату, что он сказал: «Я слышал от Пророка Ислама (да благословит Аллах его и род его!), что он изволил сказать: «Будут двенадцать эмиров (правителей)». Продолжение этого предания я не расслышал и вынужден был спросить у отца. Оно было таковым: «И все они из Курайшитов».
Этот же хадис с двумя путями повествователей зарегистрировал Ахмад ибн Ханбал в своей книге «Муснад» т. 5, стр. 90, 92.
[/b]
Ну и сколько человек из 12 имамов были правителями?
__________________

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك

Efendi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2008, 23:30   #6
Местный
 
Регистрация: 18.12.2007
Адрес: Baku
Сообщений: 598
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 27 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 20
AbuRugiya на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата</div>
Цитата:
То что было 12 имамов. Вот и всё.[/b]
Не думаю. Иначе, с чего вдруг с точностью до строчки приводить Бухари?
__________________
«Так нет же, они объявляют ложью знание, которое не способны понять». (Сура Юнус, 39)

AbuRugiya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2008, 11:34   #7
Пользователь
 
Регистрация: 25.04.2008
Сообщений: 33
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
Ya Huseyn на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Buxariden bazi hadisleri gabul olunur.

Ya Huseyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2008, 11:50   #8
Местный
 
Регистрация: 18.12.2007
Адрес: Baku
Сообщений: 598
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 27 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 20
AbuRugiya на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Салам алейкум.
<div class='quotetop'>Цитата</div>
Цитата:
Buxariden bazi hadisleri gabul olunur.[/b]
Вот было интересно, а каков критерий отбора хадисов у Бухари и вообще из суннитских источников?
Только, то что не противоречит убеждениям шиитов?
Например, читаешь какую нибудь книгу шиитского ученого, он пишет "у суннитов написано ....... "
__________________
«Так нет же, они объявляют ложью знание, которое не способны понять». (Сура Юнус, 39)

AbuRugiya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2008, 15:36   #9
Новичок
 
Регистрация: 12.02.2008
Сообщений: 28
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
xeyyat на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

У Бухари все хадисы сахих?
__________________
yezide lenet.
islamforum.ru

xeyyat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2008, 10:38   #10
Местный
 
Регистрация: 18.12.2007
Адрес: Baku
Сообщений: 598
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 27 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 20
AbuRugiya на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Салам алейкум.

Наверно, лучше вначале ответить на вопрос, а потом задавать. Ну да ладно.
<div class='quotetop'>Цитата</div>
Цитата:
У Бухари все хадисы сахих? [/b]
Нет, не все хадисы, о которых говорил Бухари - сахих.
__________________
«Так нет же, они объявляют ложью знание, которое не способны понять». (Сура Юнус, 39)

AbuRugiya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2008, 14:31   #11
Новичок
 
Регистрация: 12.02.2008
Сообщений: 28
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
xeyyat на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(AbuRugiya @ 10.5.2008, 10:38) [snapback]133175[/snapback]</div>
Цитата:
Салам алейкум.

Наверно, лучше вначале ответить на вопрос, а потом задавать. Ну да ладно.

Нет, не все хадисы, о которых говорил Бухари - сахих.
[/b]
Алекум салам.
Сахих как переводится,неужели.
__________________
yezide lenet.
islamforum.ru

xeyyat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2008, 10:21   #12
Местный
 
Регистрация: 18.12.2007
Адрес: Baku
Сообщений: 598
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 27 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 20
AbuRugiya на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Саламун алейкум
Тема вообще не о Бухари, поэтому давайте обсуждать то, о чем тема.
Можно открыть отдельную тему и обсуждать хадисы Бухари (да помилует его АллаХ)
__________________
«Так нет же, они объявляют ложью знание, которое не способны понять». (Сура Юнус, 39)

AbuRugiya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 17:02   #13
Новичок
 
Регистрация: 13.05.2008
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
isra_gecesi на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(xeyyat @ 4.5.2008, 11:34) [snapback]131884[/snapback]</div>
Цитата:
Diqqət etmək lazımdır ki, bu on bir mə᾿sum imamın hakimiyyəti irsiyyət hüququ demək deyil. İlahi hakimiyyət heç kəsin şəxsi malı və ya hüququ deyil ki, irsiyyət və varislik yolu ilə bir şəxsdən digər şəxsə ötürülsün. Məsələn, imam Həsən (ə)-ın imamətinin qanuniliyinin Әli (ə)-ın oğlu olması ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Müasir dövrümüzdə hər hansı demokratik dövlətdə xalq tərəfindən seçilmiş bir ölkə rəhbərinin oğlu növbəti seçkilərdə uğur qazanarsa, onun hakimiyyətinin hüquqiliyini atası ilə əlaqələndirmək olmaz (şübhəsiz ki, söhbət demokratiya şüarı ilə diktatorluq edən dövlətlərdən getmir).
Bəs şiə məzhəbi Әli (ə)-ın on bir övladınının imamət və hakimiyyətinin qanuniliyini necə izah edir? İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, ilahi əmrlər ümumi şəkildə «Qur᾿ani-Kərim»də öz əksini tapmışdır. Məsələn, hal-hazırda biz müsəlmanların xüsusi bir tərzdə qıldığımız namaz, Qur᾿ani-Kərimdə yalnız «namaz qılın» əmri ilə ifadə olunmuşdur. Lakin namazın neçə rəkət olması, hansı surələrin oxunması və digər təfsilatı Qur᾿anda göstərilməmişdir. Bu təfsilat və onun tə᾿limləri Peyğəmbərin (s) öhdəsinə düşür. Qur᾿anda olub-olmamasından asılı olmayaraq, Peyğəmbərin (s) göstərişlərinə itaət etmək hamıya vacibdir. Qur᾿ani-Kərim bu barədə buyurur:
[/b]
Zalimlar Imamet meqamina yetishe bilmezler. ( Qur`anda bucur buyrulur)

isra_gecesi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 20:35   #14
Пользователь
 
Регистрация: 25.04.2008
Сообщений: 33
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
Ya Huseyn на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Shia kitablarindan hedis yazanda gebul edirsiz?Yox Labuddirki ahli-sunna hedisleri yazag.Metig.Sillogizm.

Ya Huseyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2008, 16:31   #15
Местный
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 100
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 16
=JAFAR= на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(Эфенди @ 5.5.2008, 22:09) [snapback]132200[/snapback]</div>
Цитата:
Ну и сколько человек из 12 имамов были правителями?
[/b]
Все 12 имамов, дорогой мой, все 12! Все имамы(а) были правителями. Только не отрицай это, ты сам это прекрасно знаешь. Ааа я же забыл, у вас правительство ограничевается исключительно "престолом".

А вот например Ибрагим Халил (а) никогда не был правителем, а вот имамом был, точнее Аллах назначил. Станешь отрицать? Не надо. :wink:
__________________
=VICTORIA CONCORDIA CRESCIT=

=JAFAR= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2008, 04:11   #16
Пользователь
 
Регистрация: 25.04.2008
Сообщений: 33
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
Ya Huseyn на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(=JAFAR= @ 17.5.2008, 16:31) [snapback]134958[/snapback]</div>
Цитата:
Все 12 имамов, дорогой мой, все 12! Все имамы(а) были правителями. Только не отрицай это, ты сам это прекрасно знаешь. Ааа я же забыл, у вас правительство ограничевается исключительно "престолом".

А вот например Ибрагим Халил (а) никогда не был правителем, а вот имамом был, точнее Аллах назначил. Станешь отрицать? Не надо. :wink:

[/b]
Yavash-yavash basha sal,vurma.

Ya Huseyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 20:31   #17
Пользователь
 
Регистрация: 25.04.2008
Сообщений: 33
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
Ya Huseyn на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

«Эта религия будет твердой до тех пор, пока вами будут править двенадцать халифов, все из рода Курейш» (имам Аль-Бухари, 7222)
Szce onlar kimdurler?

Ya Huseyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 10:58   #18
Местный
 
Регистрация: 16.01.2007
Сообщений: 1,709
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 267 раз(а) в 194 сообщениях
Вес репутации: 33
Borat на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(Ya Huseyn @ 28.5.2008, 20:31) [snapback]137104[/snapback]</div>
Цитата:
«Эта религия будет твердой до тех пор, пока вами будут править двенадцать халифов, все из рода Курейш» (имам Аль-Бухари, 7222)
Szce onlar kimdurler?
[/b]
Халифат существовал только 30 лет...
__________________
«Для того, чтобы стать лжецом, человеку достаточно только передавать дальше все, что бы он ни услышал»-Пророк Мухаммед (с.а.с)

Borat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 20:47   #19
Пользователь
 
Регистрация: 25.04.2008
Сообщений: 33
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 0
Ya Huseyn на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(Borat @ 29.5.2008, 10:58) [snapback]137165[/snapback]</div>
Цитата:
Халифат существовал только 30 лет...
[/b]
Вот вам хадисы о том, из какого рода будет Имам Махди(а). Хадисы из авторитетного суннитского Сунан Абу Дауда.
http://hadith.worldofislam.info/inde..._dawud/book_36
Это официальный суннитский сайт, там приведены все авторитеные Сахих сборники. Обратите внимание глава называется Китаб Аль Махди и начинается с хадиса о тех самых 12-ти халифах, которые будут править до Судного Дня. Потом речь идет о Махди, то есть последнем халифе из рода Пророка(с) то есть не только Курайшита, но и Хашимита. Он из рода Фатимы и Али(а). Доказательства смотрите ниже.

Ya Huseyn вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +5.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Rambler's Top100  

Голос Тюркского мира Кавказский полигон