Показать сообщение отдельно
Старый 26.02.2011, 11:52   #1525
Местный
 
Аватар для Scarlett
 
Регистрация: 17.09.2006
Сообщений: 21,538
Сказал(а) спасибо: 4,464
Поблагодарили 4,394 раз(а) в 3,106 сообщениях
Вес репутации: 310
Scarlett - просто великолепная личностьScarlett - просто великолепная личностьScarlett - просто великолепная личностьScarlett - просто великолепная личностьScarlett - просто великолепная личностьScarlett - просто великолепная личностьScarlett - просто великолепная личность
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от prostak Посмотреть сообщение
Scarlett xanım, axı niyə hirslənirsiniz? Dedim axı, mənim şəxsən sizə qarşı heç bir iradım yoxdur...
Простак, сизин ибаре иле , текрарен меним есеблешмейим бареде нарахатлыг гестермейинизин мегседи, догурданда себрими тукендирмектирсе, зехмет чекмейин, мен фите геден дейилем.
А если вы действительно так думаете, то значит вы не умеете чувствовать собеседника. Меселен, сизин куче союшлери иле техгир едене гехмер чыханда, мен сизе есеблешмишдим. Лакин инди биз фикир мубадилеси едирик, ве мен сизин янылдыгынызы сизий озунузе исбат етмек истейирем. Бир риязиятчи кими , исбат етмек меним учун ади ишдир, ве хеч джур мени есеблешдире билмез. умуд едирем, бунула есеб темасыны баглы хесаб еде билерик.

Цитата:
Сообщение от prostak Посмотреть сообщение
1.Qarabağ problemi ilə yanaşı ölkəmizin saysız-hesabsız daxili problemləri var ki, onların həlli Qarabağ düyününün də açılmasına fayda verə bilər.
Гарабах дуюнунунун ачылмасына хеч бир дехли олмасада, умумен дахили проблемлерин хеллине джехт олмалыдыр. Анджаг хетта бу джехтлер де дузгун едилмир, ве она гере де 17 илдир темами иле нетиджесиздир.

Цитата:
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyəti bərqərar olunmayınca, cəmiyyətdəki məsələlər hüquq müstəvisində həll edilməyincə, ölkəmiz özünə sivil imic qazanmayınca Qarabağ uğrunda mübarizədə biz beynəlxalq dəstək görməyəcəyik. Necə ki, illər boyu görmürük.
Ай саг ол! Бах бу фикир, герб терефинде ингилис гашыгында бизе йедиздирилмек истенилен фиренг неджислерден биридир. Бизим олкеде ветендаш джемиййетинин олмамасы, тотал фальсификасия нетиджесинде хакимиййете дестек олан еле хемин " бейнелхалг дестекдир". Гербин довшана гач, тазыя тут сиясети анджаг ве анджаг оз марагларына хидмет едир. Онларын догурдан да инсан хугуглары нарахат етсе иди, бизим олкеде мухарибе нетиджесинде ен ваджиб олан инсанын яшамаг хугугуну таптаян Ерменистана санксиялар тетбиг едерди. Лакин ексине, биз хер терефден онара олан дестейин нече еллер шахидийик. бунада себеб хеч де ерменилере олан мехеббет дейил, им на них тоже наплевать. Конфликтин мовджудлугу да сизин дестек гёзледийиниз хемен "бейнелхалг дестетейин" марагындадыр. Онларын мегседи Азербайджандан максимум дереджеде истифаде етмекдир. Она гере де онлара Азербайджанда созе бахан хакимиййет лазымдыр. хакимиййетин де созе бахмасы учун, дахилден грантларла ингилис гашыгы иле йемленен мухалифет , хариджден де инвистиция ве ярдымларла йедиздирилен душменлеримизин олмасыдыр.

Цитата:
Сообщение от prostak Посмотреть сообщение
2.Sadalanan problemlərin həll olunması üçün soyuqda isti, isti də isə sərin otaqlarda qəhvə içən yoldaşlar da müxalifətin yanında olmalıdır. Əks təqdirdə həmin problemlər, sizin buyurduğunuz kimi, həllini tapmayacaq.
Садаланан проблемин хелли митинглерде олса.... Гердуюмуз кими, хеле митинглерде сеслелен хеч бир телеб оз хеллини тапмайыб. Чунки, власти наплевать на свой народ и на его мнение. Но зато серия событий в Арабских странах заставила зачесаться, и пусть бутафорский, на показушном уровне стала вести анти коррупционную компанию.
Инди сиз мене дейин, егер мен биле-биле ки, мухалифетин мубаризеси бош газанда данга-дунг етмекден ибаретдирсе, мен нейе горе бу абсурдда иштирак етмелийем?
( мен дейенде , сизин мухалифетин янында гермек истедийиниз инсанлары незерде тутурам)
Цитата:
Сообщение от prostak Посмотреть сообщение
Ümumiyyətlə, sizin sadaladığınız məsələləri çözmək üçün müxalifət qanuni yolla, seçkilər vasitəsilə hakimiyyətə yiyələnmək istəyir. Bunu mənfi qəbul etdiyiniz üçün xatırlatmaq istəyirəm ki, siyasi partiyanın məqsədi və məramı kommersiya və ya xeyriyyəçiliklə məşğul olmaq deyil, hakimiyyət uğrunda mübarizədən ibarətdir.
Сиз еминсиз ки, меним яздыглырымы диггетле охуюрсуз?
Цитата:
Сообщение от prostak Посмотреть сообщение
Patetik suallarınızın sorumlusu kimi isə Azərbaycanın 1 nömrəli problemi olan YAP hakimiyyəti daha məntiqli görünür.
Еввела, хансы потетик суаллардан данышырсыз?
Сонрсы да, прблемлери оз мараглары мегседи иле гесден, планлы суретде ярадана, бу проблемин хелли иле мураджиет етмек ментигсизликдир.

Последний раз редактировалось Scarlett; 26.02.2011 в 11:59.
Scarlett вне форума   Ответить с цитированием