Показать сообщение отдельно
Старый 25.02.2011, 23:22   #1521
Местный
 
Аватар для Scarlett
 
Регистрация: 17.09.2006
Сообщений: 21,528
Сказал(а) спасибо: 4,459
Поблагодарили 4,391 раз(а) в 3,103 сообщениях
Вес репутации: 307
Scarlett - просто великолепная личностьScarlett - просто великолепная личностьScarlett - просто великолепная личностьScarlett - просто великолепная личностьScarlett - просто великолепная личностьScarlett - просто великолепная личностьScarlett - просто великолепная личность
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от prostak Посмотреть сообщение
Scarlett xanım, mənə aydın deyil ki, sizi bu qədər əsəbiləşdirən nədir?
йанылырсыз, есеблешмирем... фикрими билдирирем.
Цитата:
Сообщение от prostak Посмотреть сообщение
Əvvəla, burada söhbət ondan getmir ki, "bizimlə olmayan bizim düşmənimizdir". Amma bir həqiqət də var ki, virtual forumlarda "od püskürməkdənsə", real həyatda baş verən aksiyalara və tədbirlərə biganə qalmaq lazım deyil.
егер сизле олмаян сизин душмениниз дейилсе, онда онун мусбет ишини де гермек лазымдыр.
"Одпускурмек" дейенде мен синеме доймурдум, сизе чатдырмаг истейирдим ки, мен онда сизден де гаты мухалиф фикирде идим. Сиз мени реал хеятда танымырсыз. Реалда мен актив ветандашам, оз иш йеримде системин яратдыгы ногсанларла актив мубаризе апарырам, ве меним хайат терзим кенардан " нейине лазымдыр, дуняны сен дузелдессен" кими мухакимелерле мушаиет олунур. О ки галды митинглерде иштирака, сизи билмирем, амма мене беле митингин биринде тесадуфен дубинка дейсе, не йолла олурса олсун о дубинка тутан ели дирсекден балталамалыям, сонра да герек гедиб турмеде ятам, йохса яшая билмерем. Меним исе даха ваджиб миссиям вар, ушагларымы бир терефе чыхартмаг.
Цитата:
Сообщение от prostak Посмотреть сообщение
Yəni həmin özünü ziyalı, intellektual, nə bilim, nə sayan kəs belə bir yanlışlıqdan vaz keçməlidir ki, hər hansı bir partiya və ya siyasi blok cəmiyyətin problemlərini təkbaşına, yalnız öz üzvlərinin gücü ilə həll edə bilər. Belə olmur.
Мубаризе текдже союгда кючелерде митингден ибарет олмамалыдар.
Азербайджанын Гарабаг кими проблеми, ве милйона гедер хугуглары таптанмыш гачгынлары вар. Ве онрарын хугугларыны Авропа мехкемесинде хелли угрунда мубаризени гермурем. Бельке сиз гёрурсуз?
Цитата:
Сообщение от prostak Посмотреть сообщение
İkincisi, sizin "ingilis qaşığıyla" bağlı ittihamınız nədən qaynaqlanır, deyə bilmərəm, amma bu daha çox konkretlikdən xeyli uzaqda duran şablon yanaşmaya bənzəyir.
хейр, мен конкрет хадиселере есасланыб бу фикре гелмишем. Олуб кеченлери ешмейе ехтиядж йохдур. Вахташыры мухалифетин нумайендесинин елине ингилис гашыгы алыб марчылдатмага башлаян кими сизе гостермейим кифайет едеджек.
Scarlett вне форума   Ответить с цитированием