Показать сообщение отдельно
Старый 20.10.2009, 14:39   #99
Гость
 
Сообщений: n/a
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Scarlett Посмотреть сообщение
Гунка, шер еле бир шейдир ки, ону язмаг учун герекдир ильхама гелесен. Ильхамда еле бир шейдир ки, о озбашына емеле гельмир. Ону мутлегдир хислерле джуша гетиресен, ве шаир гелби алышыф яна. Одур ки, Ашерин ёдю дашанда, зехер тулугунун агзы ачылыр, ве мене бир-ики мисра гуппулдадыр. Мен де онун санджысыны ёзумде сахламырам, хекимлер дейир джана зерери вар, одур ки, ону интизарда гоймадан бир къики мисра иле тез ёзуне гайтарырам Егер ки, меним ярадыджылыгым саа хошдурса мене де хошдур, амма инимарам ки, сен де беле нешеси ийнели , хезми четин геден мисралара туш олмагыны истейесен.


Я в накауте )))))))))))))))))))))))))))

Языгын гялсин о агсаггала.. Валлах пис адам дейил.. Не олду йе сизя бирдян биря..

Амма шерлярин джан аланды, клйанус чесс слов )))

  Ответить с цитированием