Показать сообщение отдельно
Старый 29.07.2009, 15:05   #173
Местный
 
Аватар для korvin
 
Регистрация: 24.07.2006
Сообщений: 5,302
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили 287 раз(а) в 192 сообщениях
Вес репутации: 67
korvin на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

Цитата:
Сейчас уже не те времена. Надеюсь.
Дисмисс

я не пытаюсь поднять шувян, просто мне кажется вашы надежды тщетными судя по фактам. Сейчас уже ТЕ времена.

Цитата:
«Beş il bundan əvvəl Azərbaycan daha azad цlkə idi»


Avropa Şurasının Azərbaycan ьzrə məruzəзisi Andreas Herkel 2004-cь ildən bəri get-gedə problemli olan bir цlkəni mьşahidə edir: Avstriyanın «Der Standart» qəzetinin mьxbiri Marku Bernada verdiyi mьsahibəsində estoniyalı siyasətзi bildirir ki, neft və qaz biznesi цlkədə dцvlət hakimiyyətini ancaq gьcləndirib. İki gənc fəalın həbsi kimi son hadisələr isə bu gьclənmənin siyasi azadlıqlar hesabına baş verdiyini deməyə əsas verir.
Цитата:

«MƏN BUNU GЦZLƏMİRDİM»

- Azərbaycan hцkumətinin indi də gənc vətəndaş cəmiyyəti fəallarını, ənənəvi mьxalifət partiyaları və onların qəzetləri ilə əlaqədar olmayan bloq yazarlarını hədəfə alması Sizi təəccьbləndirir?

- Mən bunu gцzləmirdim. Azərbaycanda KİV-lərin ьzləşdikləri зətinliklər təzə bir şey deyil. Avropa Şurasında Azərbaycan ьzrə məruzəзi kimi deməliyəm ki, beş il bundan əvvəl цlkə daha azad idi. Belə bir hadisə Azərbaycan jurnalistinin başına gələ biləcək tipik bir haldır.

-Emin Milli və Adnan Hacızadə ilə bağlı iclasda Apellyasiya məhkəməsinin hakimləri iki aylıq həbs qətimkan tədbirini qьvvədə saxlamağa qərar verdilər. Bundan sonra daha bir proses gцzlənilir. Bьtьn bunlar nə ilə qurtaracaq?

-Bunu demək зətindir. Цlkə ьзьn bu cьr mənfi reklamdan vaz keзmək yaxşı olardı. Hər hansı bir hцkumət ьзьn jurnalistin azadlıqda olması və fəaliyyəti daha yaxşıdır nəinki onun həbsdə olması. Azərbaycanda bu cьr hallar digər jurnalistlərin başına gəlib artıq - məsələn, Azərbaycanda ən tanınmış jurnalistlərdən olan Qənimət Zahidova kьзədə hьcum edilmişdi. Bu hadisə зox şьbhə doğururdu. Rəsmi orqanlar isə belə hallarda ancaq bir cavab verirlər ki, onların tutulması jurnalist fəaliyyəti ilə əlaqədar deyil. Jurnalisti зox asanlıqla «xuliqanlıqda» ittiham etmək olar.

100 İL BUNDAN ƏVVƏL VƏ İNDİ

-Bьtьn цlkə ərazisində prezident İlham Əliyevə dəstək цtən illərdə bir dəfə də olsun ciddi zərbə altında olmayıb. Amma buna baxmayaraq, idarələr зox ucuz ьsullara əl ataraq səsvermələrin nəticələri dьzəltməyə, tənqid edənlərin isə ağzını yummağa cəhd edir. Siz bunu necə izah edə bilərsiniz? Rejim цzьnə inanmır?

-Bu suala cavab vermək ьзьn məsələyə geniş зərзivədən yanaşmaq lazımdır. 100 il bundan əvvəl Azərbaycan bugьnkь qərb standartlarına uyğun demokratiya quran ilk mьsəlman цlkəsi olub. Doğrudur, bu quruluşun цmrь az oldu, amma cəmiyyət o zamankı şəraitə gцrə kifayət qədər qabaqcıl idi. 1991-ci ildə qazanılan tarixən ikinci mьstəqillik vaxtı Azərbaycanın həqiqətən də bьtьn imkanları var idi. Amma ilk illərdə Ermənistanla mьharibə və daxili qeyri-sabitlik məyusluğa səbəb oldu. İndi hцkumət neft və qaz gəlirlərindən istifadə edir, amma eyni zamanda iqtisadi vəziyyət o qədər yaxşı deyil.

Amma Azərbaycanın problemi daha bцyьkdьr. Rusiyanı nəzərdən keзirəndə gцrьrьk ki, bu, həlledici məqamdır. Rusiyadakı kimi «nəzarət altında olan demokratiya» həm Azərbaycanda, həm də postsovet məkanının bir sıra dцvlətlərində var. Azərbaycanın 2001-ci ildən ьzv olduğu Avropa Şurasında isə vəziyyət mьrəkkəbdir, belə ki burada daha bцyьk, daha gьclь bir ьzv dцvlət var. Bu ьzv dцvlət təcavьz edir, Gьrcьstana qarşı mьharibə aparıb. Bu amillər siyasi standartları aşağı salır.

BƏS DƏYƏRLƏR?

-Bəs bu Avropa Şurasının və ATƏT-in etibarlılığını aşağı salmır?

-Mьəyyən mənada salır. Amma tarixi perspektivi də nəzərə almaq lazımdır. Berlin divarı sцkьləndən sonra Avropa Şurasına зoxlu yeni ьzvlər daxil oldu. Bu, hər hansı bir beynəlxalq təşkilat ьзьn həmişə problem yaradır. Biz цlkələrdə mьşahidə ьзьn bir mexanizm yaratdıq. Biz qanunun aliliyi istiqamətində islahatların keзirilməsini nəzarətdə saxlayırıq. Şərqi Avropada bu islahatlar uğurlu oldu, Cənubi Qafqaz və Rusiyada isə yox. Azərbaycan ьzrə məruzəзi kimi deyə bilərəm ki, bu цlkədə mьşahidə missiyasının yekunlaşdırılmasından hələ зox uzağıq. Siyasi məhbusların əksəriyyəti цtən illərdə buraxılsa da, neft və qaz gəlirləri sayəsində dцvlət get-gedə gьclənmişdir. Bunun mənfi effekti: azad fikir ifadə edilməsi ьзьn bu gьn beş il əvvəl mən Azərbaycan ьzrə məruzəзi mandatımı alarkən olduğundan daha az imkan var. Cəmiyyət get-gedə daha qapalı olur və nəzarət altına dьşьr.

Azərbaycan Avropa Şurasının konvensiyalarını ratifikasiya edir, amma irəliləyiş daha зox formal səciyyə daşıyır. Bu baxımdan ən xoşagəlməz sьrpriz keзən mart ayında Konstitusiya dəyişikliklərinə dair referendum oldu. Biz hцkumətdən soruşduq: Niyə siz Venesiya Komissiyasının rəyini nəzərə almadınız? Konstitusiya məsələləri ьzrə ixtisaslaşmış hьquqşьnaslardan ibarət bu komissiya qanunvericilikdə nəzərdə tutulan bu dəyişikliklərlə dair зox tez bir zamanda bir rəy hazırladı - mənfi rəy. Amma bu rəy dərc ediləndən cəmi bir neзə gьn sonra referendum keзirildi. Dəyişikliklər ьзьn artıq зox gec idi. Bakıya səfərlərimdən birində mən Parlamentin rəhbərinə dedim ki, əvvəlcədən məsləhətləşmək daha yaxşı olardı.

ƏVVƏL RUSİYA, SONRA AZƏRBAYCAN

-Əgər bu prosesdə цlkənin nəsə цyrəndiyi nəzərə зarpmırsa və vətəndaş azadlıqları get-gedə daha зox məhdudlaşdırılırsa, Avropa Şurası ьзьn bundan nəticə зıxarmaq vaxtı gəlib зatmayıbmı? Məsələn hər hansı bir цlkənin ьzvlьyьnьn ləğvi barədə sцz gedə bilməzmi?

-Bu зox həssas məsələdir. Rusiyaya mьnasibətdə bu məsələ gьndəmdə olub və 1999-cu ildə ikinci Зeзenistan mьharibəsindən sonra bir mьddət həyata keзirilib. Ьzvlьyьn ləğv edilməsi bir az зox gьclь səslənir. Sцhbət daha зox hər hansı цlkənin nьmayəndə heyətinin AŞPA-da səs hьququnun dondurulmasından gedir. Azərbaycanda 2005-ci ildə зox problemli parlament seзkilərindən sonra bu цlkənin də Avropa Şurasında səs hьququnun dondurulması məsələsi gьndəmə gəldi. Şəxsən mən fikirləşirəm ki, xьsusən də Gьrcьstan mьharibəsindən sonra, biz цz əsas prinsiplərimizi daha ciddi mьdafiə etməliyik. Mən istisna etmirəm ki, biz Rusiyaya mьnasibətdə belə bir addım ata bilərik. İlk nцvbədə ona gцrə ki, bir sıra qətnamələrə əməl olunmayıb. Bundan sonra biz Azərbaycan kimi digər ьzv dцvlətlərin məsələsi ilə məşğul ola bilərik. Belə olduqda bizim цz dəyərlərimiz və standartlarımız uğrunda fəaliyyətimiz daha inandırıcı və təsirli olar.

46 yaşlı Andreas Herkel 2004-cь ildən bəri Azərbaycan ьzrə məruzəзidir. 1999-cu ildən Estoniya Parlamentinin və sağзı mьhafizəkar Vətən ittifaqının ьzvьdьr.

Mьsahibənin azərbaycanca mətnini Elnurə Qurbanova hazırladı.

http://www.azadliq.org/content/article/1787356.html

если близорукие, продажные европейцы начали говорить об этом, то вы как активный член обществености и умная женщина не могли этого не заметить.
В принципе этого следовало ожидать. Алиевская власть потеряла мозг (в лице отца) и недостаток умала возмещает репресиями. Она к тому же приобрела оттенок мафиозности (убийство высокопоставленного чиновника, при этом никто не отрицает что дело в его бизнессе, слухи о покушении на другого, банды в МВД). Это всё ещё не режим а сборище мелких пакостниников конокрадов - круглых и в само наклееных пагонах, но если мы вовремя не одумаемся они поверят в собственую уникальность и мы получим настоящий террор власть имущих.

Цитата:
vintage
Я думаю через полтора месяца.
И для меня это достаточно вполне.
этого было бы достаточно живи мы 150 лет назад в каком нибудь мелком феодальном улусе. не сейчас.
Вы уж извините, но "кухоный" подход я разгялдел именно в вашых словах.
я предлогаю вам ещё раз вчитаться в строки Хана.
Это не просто сопли по поводу несправдливости, это протест против будущего тотального контроля общественого мения.
Вы только представьте к чему, в стране склоной к злоупотреблениям это может привести.
многие зачастую думают, живя в зачаточных тоталитарных гос-вах что стоит власти подмять основных врагов и дальше всё пойдет спокойнее. Но практика показывает обратное. Подобная власть становится все неразборчивее в выборе целей, цели становятся всё меньше. Сначала это просто идейные враги/опоненты, потом свободные СМИ, затем общественое мнение, а затем общество. Как правильно заметил Эркин на Азадлыг, обладая большим ресурсом власть даже иголу принимает за гвоздь. Это вероятнее всего происходит от банальной уверености в себе. Это и есть суть тоталитаризма. Просто мы всё никак не можем поверить что уже живем в стране "трех толстяков". Сейчас мы уже на уровне обещественого мнения.
__________________
Баш ки айыг олды,оны кяс толла дибиндян,
Маариф она дийярляр ки-чихар водка джибиннян

korvin вне форума   Ответить с цитированием