Показать сообщение отдельно
Старый 18.08.2008, 15:30   #87
Местный
 
Регистрация: 09.11.2007
Сообщений: 194
Сказал(а) спасибо: 404
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 13
Damla на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(Ader @ 18.8.2008, 10:13) [snapback]149121[/snapback]</div>
Цитата:


[/b]
Siz Allah bäsdirin bu milläti böldünüz,parcaladiniz.Bu qädär kin -kidurät.nifrät hissi ilä bu millät arasinda necä yashayirsiz?Halbuki,xristian sayilirsiz,qinamayin hec kimi ,günahdir.Bu cür hisslärlä sizi älinizdä silah vätän keshiyindä täsävvür etmäk olmur.(arxadan vurulan zärbälär düshür yada)Niyä sevmirsiz bu milläti?,niyä imkan tapan kimi bükürsüz göy äskiyä , niyä?,kim verib sizä bu haqqi?Düshüncänizin äsiri olaraq,yixilana balta vuranlara cevrilmisiz.Fikrinizi rus-dilindä gözäl ifadä etmäyinizdän ci fayda?,bu qurbanliq halina gätirilän millätin fonunda säviyyäniz sizä yüksäk görünür?Bu minvalla yüksäk olanlar dävä-qushularini bänzädärlär.Ziyali cämiyyät qarshisinda büyük mäsuliyyät dashiyir vä väzifäsinin öhdäsindän layiqincä gälän ziyali nadir tapintidir, necä deyärlär här oxuyandan Molla Pänah Vaqif olmaz. Bir ämäl savibi olmayib,xäyalindaki, säviyyäsi ilä öyünmäklä mäshgul olan ziyalinin hali misgil,deqradasiyaya ügrayan millätin halindan da acinacaglidir.
1990-ci illärdä nä ishlä mäshgul idi "определенная ТЕНДЕНЦИЯ",niyä meydanda vätän eshqi ilä cusha gälib bir olan milläti "oynadib","oturub-qalxin"deyänlari ifsha etmädilär,niyä ehtiyac olan zaman milläti düzgün yola yönätmädilär? Millätin,dövlätin bu hala düshmäsindän dolayi kim mäsuliyyät dashiyir?Yenämi öz shiräsindä qovrulan,öz dilini,adätini,än-änäsini,millätciliyini min äziyyätlä qoruyub saxlamagi bacaran miskil camaatmi?Yanan da odur,yamanda.Göz üräyin aynasi oldugu kimi ,cämiyyätdä ziyalinin aynasidir,Äyär ziyali "qaqash" halina düshän gänclärini,"cushka","bazar" "shou-biznes" säviyyäsinä yuvarladilan vätändashlarini sevmäsä,onlara qarshi märhämätli olmasa,hämin o soydashlarinin qarshisinda öz mäsuliyyätini därk etmäsä,hec bir zaman,eshidirsiz,hec bir zaman bu millät bataqligdan cixa bilmäyäcäk,Mübarizä problemlä deyil öncä problemi yaranmasina säbäb olan amillärlä aparilmalidir.Belä olmadigi halda dövlätin sonu gäläcäk,onda harda vä kimä inteqrasiya olmaginiz barädä düshünä bilärsiz.


Ader postum shäxsän sizä ünvanlanmayib,ümumiyyätlä qälbimin hayqirtisindan dogan fikri ifadä etdim.
Bu formda fikrimi,düshüncälärimi,säviyyämi bäyänmäsälärdä ,30 ilä yaxin evdar , klassik türk qadini,Azärbaycan vätändashi kimi fikrimi söylämäyä haqqim oldugunu düshündüm. Bälkä fikrim sizin ücün cox sadä vä adidir ,amma ämin olunki, sämimidir.
__________________
Bu dünya vicdanla deyil,mentiqle yürüyür....................

Damla вне форума   Ответить с цитированием