Показать сообщение отдельно
Старый 20.08.2007, 15:56   #45
Местный
 
Регистрация: 17.08.2006
Сообщений: 1,315
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации: 26
Durna на пути к лучшему
Мои фотоальбомы

По умолчанию

<div class='quotetop'>Цитата(Natiq Ceferli @ 20.8.2007, 15:46) [snapback]74478[/snapback]</div>
Цитата:
Дурна ханым, бир балача диггетли олсаз, ве тарихе незер салсаз, горерсиз ки, 15 сентябр турк гошунларынын комейи иле Бакынын азад олунмасынын 89-чу ил донумуду. Йурушде Туркийе джумуриййетинин де байраглары олачаг, ве бу хадисейе даир лозунгларын да олмасы истисна дейил.
Бир де ки, Бакыда, Азербайджанда терк тюрклер яшымыр, "Ондерин" "бир миллет-ики довлет"( кстати, чох сехв лозунгдур) лозунгу онсузда олке дахилинде яшаян милли азлыглары чох гычыгландырыб, ве чох зиян вуруб, она горе де беле меселелерде даха диггетли олмаг вачибдир.
Бакыя Авропа горунушу вермек образлы ифадедир, умумиййетле, Европа дейерлери дедикде, илк новбеде инсан хугуглары, ганун ве азадлыгларын темини, игтисади либераллыг ве реформалар, бир де ки шехеримизин темизлийи, хаотик тикинтинин гаршысынын алынмасы незерде тутулур.
[/b]
Natiq bey, mən misal üçün “türk” dedim, həmdəki bizim türk etnosu ilə daha çox ümumi cəhətlərimiz var, nəinki Strasburq camaatı ilə. Yəni, İlqar bəy yürüşünün adını “Avropa yürüşü” qoyduqdan sonra, tatların, ləzgilərin və s. milli azlıqların, mən day ermənistan azərbaycanlılarını demirəm, inciməmələrimə əminsinizmi? Qaş düzəldən yerdə, gözü nöş oyursunuz?

Bir də ki, bir şey aydın deyildir – azadığın bəyəm milliyəti və ya irqi mənsubiyyəti olur?. Azadlıq prinsipləri ümumbəşəridir. Və Bakıda keçirələcək azadlıq yürüşünün adını “Avropa yürüşü” qoymaq ən azından məntiqsizdir. Yenə coğrafi nöqteyi-nəzərdən adı qoyulsaydı, qəbul olunardı, ancaq belə olan halda … Nəyisə, babalı avropalıların boynuna. Ölürük də importnı mal üçün
__________________
к О р В и Н

Hər an, ay sənə qurban ))

Durna вне форума