::AzeriTriColor-Форум::

::AzeriTriColor-Форум:: (http://www.atc.az/forum/index.php)
-   Политика в Азербайджане (http://www.atc.az/forum/forumdisplay.php?f=86)
-   -   "Национальные ценности", с чем их едят? (http://www.atc.az/forum/showthread.php?t=11912)

Хикмет Гаджи-заде 14.12.2010 05:20

Цитата:

Сообщение от Turku Kettola (Сообщение 373005)
Вот читаю Ваши посты и госп. Murad Gassanly - азербайджанцев, "демократов" живущих на Западе. И сравниваю с потоком сознания от местного либерала, пытаясь понять откуда "истекает" такая разница между взвешенностью,рассудочностью, подлинно-национальностью первых и неадекватностью второго ?

не скрепи лартёй, (взвешенно и рассудочно) :buba:

Хикмет Гаджи-заде 14.12.2010 05:23

Цитата:

Сообщение от Natiq Ceferli (Сообщение 372968)
[COLOR=black][FONT=Verdana]Опять все смешали в одну кучку.

Президент сказал, что нашу молодежь надо воспитывать исходя из национальных ценностей. Что он имеет, по-вашему, ввиду?

Так уже отписано тут было

он имеет ввиду следующее:

- Азербайджан халгы чоооох дёзюмлю халгдыр

- Хагг олмайан йерде отур, агсаггал олмайан йерде отурма

вот и будем теперь воспитывать детей в этом русле (или дискурсе).

Murad Gassanly 14.12.2010 05:36

Цитата:

Сообщение от Хикмет Гаджи-заде (Сообщение 373258)
странно, Ленин тоже самое говорил

И Гейдар Алиев это любил повторять

де жа вю меконэм

И Джордж Буш это говорил, и Тони Блеер, и недавно Енджела Меркель.

И они все правы. Реализация этой идеи уже другой вопрос.

Natiq Ceferli 14.12.2010 11:12

Цитата:

Сообщение от Хикмет Гаджи-заде (Сообщение 373262)
Так уже отписано тут было

он имеет ввиду следующее:

- Азербайджан халгы чоооох дёзюмлю халгдыр

- Хагг олмайан йерде отур, агсаггал олмайан йерде отурма

вот и будем теперь воспитывать детей в этом русле (или дискурсе).

Mən də elə onu deyirəm ki, bunların alqısı budur, onda tüpürüm belə "dəyərlərə"...

Natiq Ceferli 14.12.2010 12:04Primitiv inkişaf modeli…

14 декабря 2010 http://natiqceferli.blog.ru/img/s-time.gif 09:53

Ramiz Mehdiyevin rəhbərliyi ilə yeni bir kitab yazılıb, “İnkişafın Azərbaycan modeli”, və təqdimat mərasimində hakimiyyət üzvləri bu barədə fikirlərini bildiriblər. Çox primitiv, bayağı və elmi əsası olmayan fikirlər səslənib, amma ən əcaib fikri bizim sistemdə professor olan Şəmsəddin Hacıyev səsləndirib:

«Hər bir ölkənin özünəməxsus inkişaf xüsusiyyətləri, həm resurs, həm də aparılan siyasət xüsusiyyətləri var. Model o ölkələrə aid olunur ki, o ölkədə inkişaf anoloqu olmamaqla fərqlənir və aparılan siyasət fərqliliyi ilə xarakterizə olunur»

Tutasan yaxasından bu professorun və deyəsən ki, analoqu olmayan ölkələr ancaq faşist və kommunist rejimləri olub, hətda onlar belə bir-birlərini bəzən təkrarlayıblar, qalan hər şeyin, hər modelin analoqu var və olacaq. Sizin qurduğunuz primitiv iqtisadi modelin onlarla analoqu var, əsasən də, Afrikanın təbii resurslarla zəngin ölkələrində bu model onillər öncə tədbiq olunub.

Bir dəfə də sirkələyib soruşasan ki, aparılan siyasətin fərqliliyi nədədir? Hətda qədim Romadan bəri bütün avtoritar rejimlər necə idarə etməyə çalışırdılarsa, hansı prinsiplərlə işləyirdilərsə, siz də, elə model olaraq bunu seçmisiniz. Çox primitiv olan “Çörək və şou”, həyatın hər sahəsində insiharçılıq, hakim elitanin toxunulmazlığı və özbaşnalığı, bütün azadlıqların beşikdəcə boğmağa çalışılması, bütün bunlar əsirlərdir var.
Nə qədər ki, sizin kimi düşünən “professorlar” olacaq, nə qədər ki sizin qurduğunuz resurslara və primitiv gücə dayalı ölkələr var, bu sistemlərin analoqu olacaq.

Amma dünya elə sürətlə dəyişir ki, yaxın bir neçə ildə, belə absurd sistemlər tamamilə çökəcək, çünki bu tipli ölkələr, dünya düzəninə bir təhtitdir, artıq sivil dünya bunu dərk etib, qalıb sizin kimi kafaların dərk etməsi, çox yaxşı olardı ki, düşünüb özünüz dərk edəsiniz ki, silkələnməyəsiniz…

Ziyadli 14.12.2010 13:14

Цитата:

Сообщение от Murad Gassanly (Сообщение 373257)
Все мы противоречивые...

А либерализм продукт Просвешения (Enlightenment) и Кант несoмненно автор идеи либерального республикантства (Metaphysics of Morals, Part I и Perpetual Peace). Многие либералы зачастую видят в либерализме последнюю реализацию идеалов Просвешения. это особенно заметно в Международных Отношениях. См н.п. эту статью Дойла - http://www.jstor.org/pss/1960861

Либерализм как теория может привлек внимание европейских философов именно в то время, но она ни в коем случае не является продуктом Просвещения. Кант же сам как истинный немец выросший на традициях кайзерской Германии (а это то время когда появлялась еще неизврашенная нацистами песня "Дойчланд, Дойчланд юбер аллес") был по сравнению со своими соотечетвенниками-монархистами либералом, а по сравнению со своими современниками настоящим консервативным.

Т.е. само понятие либерализм относительное дело.

Кант и тогда был консервативным, а с точки зренния сегодняшнего дня он реакционер.

Сегодняшние либералы же концентрируются больше на экономических свободах, нежели на гражданских.

Ziyadli 14.12.2010 13:25

Цитата:

Сообщение от Natiq Ceferli (Сообщение 373300)

Primitiv inkişaf modeli…

14 декабря 2010 http://natiqceferli.blog.ru/img/s-time.gif 09:53

Ramiz Mehdiyev

Натик, я конечно, тебя огорчу, но Рамиз Мехтиев на самом деле очень и очень грамотный ученый. Во всяком случае, если читать то, что он писал. Правда пишет он витьевато и если оставить в сторонку все лозунги (которые несомненно продукт советского партийного воспитания) в его тексте, то там научности хватит на целый университет. Притом на не летний, а на нормальный.

Не знаю пишет ли он сам, но его тексты всегда высоконаучны... чтобы их понять и оценить нужен как минимум высшеее образование. Не летнее.

Просто смешно, когда его статьи оцениваешь ты. Неужели в вашем РЕАЛе не нашелся ни один грамотный парень, который взялся бы за это. Не обижайся, но ведь твой комментарий к этой статье смешон. Я понимаю, что Рамиз Мехтиев это для многих праобраз эдакого демона, но и даже в церкви для критики демона берут грамотного теолога, а не пастора деревенской церквушки.

Я стебаюсь и говорю честно, подумайте (или сам подумай) прежде чем комментировать статьи, которые имеют под собой научные тезисы. Конечно, можно эту статью разбить в пух и прах, но... это должен делать тот, кто умеет. Т.е. не ты

Ziyadli 14.12.2010 13:29

Цитата:

Сообщение от Хикмет Гаджи-заде (Сообщение 373262)
Так уже отписано тут было

он имеет ввиду следующее:

- Азербайджан халгы чоооох дёзюмлю халгдыр

- Хагг олмайан йерде отур, агсаггал олмайан йерде отурма

вот и будем теперь воспитывать детей в этом русле (или дискурсе).

Может быть, может быть... но это додумали за него сейчас вы. Т.е. это не его слова, а ваши домыслы, которые возможно имеют под собой почву, а возможно... и нет.

Легко критиковать домыслы. Т.е. вставить в его уста слова несказанные им и критиковать. Я его не защишаю (и не нуждается он в моей защите), а критикую ваш подход. Когда начнете действенную критику?

Хикмет Гаджи-заде 14.12.2010 17:20

Цитата:

Сообщение от Ziyadli (Сообщение 373317)
Может быть, может быть... но это додумали за него сейчас вы. Т.е. это не его слова, а ваши домыслы, которые возможно имеют под собой почву, а возможно... и нет.

Возможно, а возможно и нет

Natiq Ceferli 14.12.2010 18:01

Цитата:

Сообщение от Ziyadli (Сообщение 373315)
Натик, я конечно, тебя огорчу, но Рамиз Мехтиев на самом деле очень и очень грамотный ученый. Во всяком случае, если читать то, что он писал. Правда пишет он витьевато и если оставить в сторонку все лозунги (которые несомненно продукт советского партийного воспитания) в его тексте, то там научности хватит на целый университет. Притом на не летний, а на нормальный.

Не знаю пишет ли он сам, но его тексты всегда высоконаучны... чтобы их понять и оценить нужен как минимум высшеее образование. Не летнее.

Просто смешно, когда его статьи оцениваешь ты. Неужели в вашем РЕАЛе не нашелся ни один грамотный парень, который взялся бы за это. Не обижайся, но ведь твой комментарий к этой статье смешон. Я понимаю, что Рамиз Мехтиев это для многих праобраз эдакого демона, но и даже в церкви для критики демона берут грамотного теолога, а не пастора деревенской церквушки.

Я стебаюсь и говорю честно, подумайте (или сам подумай) прежде чем комментировать статьи, которые имеют под собой научные тезисы. Конечно, можно эту статью разбить в пух и прах, но... это должен делать тот, кто умеет. Т.е. не ты


Sən nə dərəcədə savadsızsanmış, mənim daha sözüm yoxdu, a bala, nə məqalə, hansı məqalə? Sən heç anlamaq iqtidarında da deyilsən ki, söhbət nədən gedir.

Bütün temaları gəzərək, hər yazdığıma mız qoyursan, çoxdandır sənə cavab vermirəm, çünki sənin səviyyənə enmək istəmirəm, amma, necə deyərlər, meçidin qapısı açıq olsa da, itin məərifətinə nə gəlib? Anlayırsan? Səni qədər savadsız insan, yəqin ki, Almaniyada olmaz, ona görə də, sənin də analoqun yoxdu, elə Mehdiyevin Azərbaycanı kimi...

Ziyadli 14.12.2010 19:42

Цитата:

Сообщение от Natiq Ceferli (Сообщение 373424)
Sən nə dərəcədə savadsızsanmış, mənim daha sözüm yoxdu, a bala, nə məqalə, hansı məqalə? Sən heç anlamaq iqtidarında da deyilsən ki, söhbət nədən gedir.

Bütün temaları gəzərək, hər yazdığıma mız qoyursan, çoxdandır sənə cavab vermirəm, çünki sənin səviyyənə enmək istəmirəm, amma, necə deyərlər, meçidin qapısı açıq olsa da, itin məərifətinə nə gəlib? Anlayırsan? Səni qədər savadsız insan, yəqin ki, Almaniyada olmaz, ona görə də, sənin də analoqun yoxdu, elə Mehdiyevin Azərbaycanı kimi...

Ай летнеобразованный, книга и есть статья, но немного длинная. Я написал "статья" потому, что мне доводилось читать статьи Мехтиева, а не эту книгу. И в тех статьях было научности больше чем во всем том, чему ты научился... вернее, недоучился.

А насчет "месджид" ве "ит" меселесине... я отвечу так: ит араба кёлгёсинде ятыр эле билир ки, ёз кёлгёсидир. Баша дюшюрсен? РЕАЛ да олан 1-2 нефер савадлынын кёлгёсинде ятырсан, гага

Scarlett 14.12.2010 20:28

Цитата:

Сообщение от Natiq Ceferli (Сообщение 373424)
meçidin qapısı açıq olsa da, itin məərifətinə nə gəlib?Anlayırsan?

Цитата:

Сообщение от Ziyadli (Сообщение 373457)
ит араба кёлгёсинде ятыр эле билир ки, ёз кёлгёсидир. Баша дюшюрсен?

ит моталдан ел чекди, мотал итден йох. нетерди?:crazy:

Ziyadli 14.12.2010 20:30

Цитата:

Сообщение от Scarlett (Сообщение 373475)
ит моталдан ел чекди, мотал итден йох. нетерди?:crazy:

Гешшенг. Ким мотал, ким ит?

Scarlett 14.12.2010 20:52

Цитата:

Сообщение от Ziyadli (Сообщение 373477)
Гешшенг. Ким мотал, ким ит?

:give_rose:
ону ёзунуз билерсиз, мен сизин ишинизе гарышмырам :vmeste:

Толъши 02.03.2011 04:08

Цитата:

все греки которых я встретил в Ессентуках говорили между собой на турецком языке. И стар и млад.
Допустим. Греки в Ессентуках - это румийцы, т.е. понтийские греки? И чего же надо было ожидать от них - эллинского языка?
Таты Азербайджана, которых мы встречаем по всему Ширвану и Арану только тюрками называются татами, вообще-то их исконное название - ПАРС, т.е. персы. И почти все они разоваривают на тюркском, который по-талышски называется " тырки' ", а по-государственному и по-тюркски называется "Азербайджан дили".
При этом никто почти не знает, что знающихродной язык татов не так уж и мало, но они не для всех открывают этот факт. Т.. приехавший в Азербайджан турист может так и уехать, даже е подозревая, что не встретил ни единого тюрка, если ему действительно такие не попадуться, и даже не будет знать об этом.:lol:

Зато как мы, граждане Азербайджана, прекрасно разбираемся в этничности своих собеседников!!!
Например, сообщение Хикмет-бея Гаджизаде о прирожденном суннизме для меня молниеносно индицировало о его реальной этничности и точном мазхабе суннизма.
Почему?Да потому что мне подробно известно какие этносы сохраняли суннизм и какого толка, где и в какое период. Ошибка может быть лишь из-за советского идеологического вмешательства и дефлормации сознания нескольких поколений.
Прошу прощения за пример, я обратился к личности Хикмет-бея лишь из-за того, что больше всех остальных знаю его. Так уж получилось, поэтому прошу не считать это рекламой и пиаром, т.к. отношусь ко всем с достаточно равным уважением.

Толъши 02.03.2011 04:19

Цитата:

я конечно, тебя огорчу, но Рамиз Мехтиев на самом деле очень и очень грамотный ученый.

Ай Аллах! Уже одно это замечание может указывать, какой Рамих Мехтиев уЦЦоный. Не только летний, но и зимний, и демисезонный и безаналовый и нецифровой.
А подайте-ка нам его международное признание и практическую пользу всей мехтиевской науки, господин товарищ Зиядлы, если таковая имеется...
Благодарю, получился хороший стеб!:ae:

Толъши 02.03.2011 04:27

Цитата:

Азербайджан халгы чоооох дёзюмлю халгдыр
Есть дома терпимости, а есть страны терпимости. Есть сутенеры при домах терпимости, расхваливающие своих подопечных, а есть ондеры, расхваливающие своих подопечных. Разница лишь в масштабах, по-моему. Но разве размер в таких случаях имеет принципиальное значение?:lol:
Действительно - де жа вю!

NURAN 01.06.2011 13:01

дорогие мои соотечественники азербайджанцы! аллах жизнь, мир и для жизни человечество создал "тарази" - т.е. "та-рази"="танры-разы". весы, при котором аллах с нами разы, т.е. согласен. а давайте посмотрим, может ли быть аллах с нами быть с согласии когда вы пытаетесь на легковую автомашину грузить пять тонны разного рода груза. конечно нет. потому для перевозки большого количествоа груза существует ж\д составы.
такая же логика во многих ваших рассуждениях должна быть. чуть что-нибудь, вы начинаете во всем обвинять главу государства ильхама алиева. например вопрос хиджаба в школах. почему по этому вопросу вы не давите на министра образования, министра культуры, на шейха думк. русские говорят - не надо изобретать велосипед. и в случае с хиджабом тоже не надо изобретать велосипед, поднят народ на бунтю решение очень простое. даже в эталоне европейской демократиии - в англии начиональная одежда древних бриттев и шотландцев, ныне в элитных колледжах великобритании является обязательной школьной формой. так вот введите в школах азербайджана начинальную одежду для мальчиков и девушек и спор исчерпан. а то мисир марданов ничего не хочеть думать, потому его морда день за днем все шире и шире. а если решить вопрос с национальной одеждой, то сразу решается два вопроса: и религиозный и как предмет культурного наследия, фишка азербайджана перед евровидением-2012.
можно этот вопрос решить вам за один день и один час попадая на прием к первой леди азербайджана. а ваши министры дармоеды, работать не хотят. а работаются только и семья алиевых, на которых вы то ли по незнанию, по ли по злому умыслу валите все грехи.
второй фишкой по культурному наследию азербайджана пердлагается вам:
почетный караул президента превратить в конную президентскую гвардию с конницами в национальных одеждах. опять же ни одно христианское, буддийское государство не стесняется встречать высоких гостей с конницами в национальных одеждах, тогда когда родина всех пародистых скакунов является азербайджан

Turku Kettola 01.06.2011 13:07

Что это ?

Начало процесса под названием " гэбэриада " ? ))

Толъши 20.06.2011 01:17

Цитата:

Сообщение от Хикмет Гаджи-заде (Сообщение 373262)
Так уже отписано тут было

он имеет ввиду следующее:

- Азербайджан халгы чоооох дёзюмлю халгдыр

- Хагг олмайан йерде отур, агсаггал олмайан йерде отурма

вот и будем теперь воспитывать детей в этом русле (или дискурсе).

То есть надо вести себя как обитательницы домов терпимости и сидеть на задних лапках перед Алиевыми. Других агсаггалов в Азербайджане с 1969 года не существует, и это неоспоримый факт.
Всем приделали "гулп" кроме Агсаггала-Вождя-Фюрера-Ондеря.
Даже Ильхаму "гулп" (плейбой, гумарбаз, аварагёр) приделали, и только одного ряхмятликя Бабу называют уважительно.

Толъши 20.06.2011 01:27

Цитата:

Сообщение от NURAN (Сообщение 404153)
дорогие мои соотечественники азербайджанцы! аллах жизнь, мир и для жизни человечество создал "тарази" - т.е. "та-рази"="танры-разы". весы, при котором аллах с нами разы, т.е. согласен. а давайте посмотрим, может ли быть аллах с нами быть с согласии когда вы пытаетесь на легковую автомашину грузить пять тонны разного рода груза. конечно нет. потому для перевозки большого количествоа груза существует ж\д составы.
такая же логика во многих ваших рассуждениях должна быть. чуть что-нибудь, вы начинаете во всем обвинять главу государства ильхама алиева. например вопрос хиджаба в школах. почему по этому вопросу вы не давите на министра образования, министра культуры, на шейха думк. русские говорят - не надо изобретать велосипед. и в случае с хиджабом тоже не надо изобретать велосипед, поднят народ на бунтю решение очень простое. даже в эталоне европейской демократиии - в англии начиональная одежда древних бриттев и шотландцев, ныне в элитных колледжах великобритании является обязательной школьной формой. так вот введите в школах азербайджана начинальную одежду для мальчиков и девушек и спор исчерпан. а то мисир марданов ничего не хочеть думать, потому его морда день за днем все шире и шире. а если решить вопрос с национальной одеждой, то сразу решается два вопроса: и религиозный и как предмет культурного наследия, фишка азербайджана перед евровидением-2012.
можно этот вопрос решить вам за один день и один час попадая на прием к первой леди азербайджана. а ваши министры дармоеды, работать не хотят. а работаются только и семья алиевых, на которых вы то ли по незнанию, по ли по злому умыслу валите все грехи.
второй фишкой по культурному наследию азербайджана пердлагается вам:
почетный караул президента превратить в конную президентскую гвардию с конницами в национальных одеждах. опять же ни одно христианское, буддийское государство не стесняется встречать высоких гостей с конницами в национальных одеждах, тогда когда родина всех пародистых скакунов является азербайджан

Пародистая ода, молодца!
Особенно понгравилось твое? "работает одна семья Алиевых"

Ты хочешь сказать больше никому не сделали места работы? Или работа тоже монополия Алиевых?
Памятники тоже они семейной артелью отливают и ставят по всем мейданам и деревням?
Это хорошо, дай Бог им еще больше сил и здоровья чморитьь всех подряд и несогласных и восхваляющих. Им ведь пофиг и на тебя, что ты их хвалишь, и на оппозицию, и на недовольных и на довольных.
Им вообще на всех пофиг.
Не будешь хвалить, так они китайских репортеров дивизию наймут по 3 доллара в день и они будут по 24 часа писать о них как о Мао,а ты за 3 доллара даже 1-ой клавиши не нажмешь.

NURAN 20.06.2011 07:35

Эзизим Толъши!
Я не хвалю семью Алиевых!. Хвала принадлежит только Аллаху - Алхамдулиллах.
О семье Алиевых я написал именно по тем фактам, которые мне известны из фактической жизни Азербайджанцев России, Европы, Америки. Я и моя семья в Азербайджне не живем, от семьи Алиевых не зависим. И потому мне без разницы, увидят Алиевы мои комментарии или нет. Моя цель призывать всех наших азербайджанцев объединиться, не дать повод врагу толкать нас убивать друг-друга.
Ведь посмотрите, за пределами Армении армяне не убивают же друг-друга. А нашего парня за пределами Азербайджана избивают или убивают или "разводят" только свои. Потому, что "бирлик йохду". Да еще наркотой надоели наши, хуже чем цыгане стали. Боритесь хотя бы с этим, или опять Алиевы виноваты, что наши с Ирана везут по всей России, Японии, Европу наркоту. Пусть мухалифет, Иса Гембер, Эли Керимли хоть одну мероприятия проведут с призывам нашим братьям преркатить накоторговлю, перестать позорить нас.
Каждый день все СМИ только и сообщают, то там, то здесь задержан азербайджанец с килограммой опия, гашиша и тому прочее.
А то, что сколько делают его дочери, его зять, его супруга, его сват во имя поднятия авторитета азербайджанцев и азербайджана, не сделал никакой мухалифет, ОППИ, Керимли, Фатулллаев и тому прочие.
До Алиевых, азербайджанцев ОМОН России с пачками с рынков тоскал в КПЗ-шки, забирали и товар и денгьи наших. Сейчас совсем другое отношение азербайджанцам. Баш усте Аллах вар, нельзя ага гара дейесен.
Беле ки, меним эзизим, баша душ, аиледе башчыйа хормет олмадыса, о аиленин ахыры пис гуртарыр. Ильхам Алиев сегодня глава аиле - мирового азербайджанства. И отношение должно быть соответствующее. Придет другой президент и к нему такое отношение должна быть. Не понравиться народу - абсолютному большинству, а не 10-15% кучке "савадсызлара, пахыллара", то тогда переизбирайте. Не может быть, чтобы выборы на все 100% были подделными, подделать могут максимум 10-15% бюллетеней.
Эзизим, инджимейин, йазырсызса факт йазын. эмоцийанызы сахлайын, мехрибан олун, Аллахдан горхун, президентден, хакимиййетден йох.
И в завершение, эгер сен "порода" созуну мене техгир кими язмысан, мен инджимирем. Чунки каждый оз медениййетин бурда гестерир, мен хеч кими техгир этмирем. Ола билсин сиз бу созун менасыны баша душмурсуз, а баша душмейен инсан сехвини баша душенде, узр истер. Йох эгер билиб этмисинизсе, ону да Аллах билер. И не "ода", я не нохчиванец, не ераз, а талыш.

Papa Karlo 02.12.2013 21:13

Что бы это значило? :blink2:

Али Гасанов: «Необходимо уберечь азербайджанскую молодежь от негативного зарубежного влияния»

Необходимо создать в Азербайджане атмосферу, при которой молодежь будет дорожить национальными ценностями, сумеет сохранить их в процессе глобализации.

Об этом, как передает 1news.az, заявил на мероприятии, посвященном грантовому конкурсу Фонда молодежи при Президенте Азербайджана, заведующий отделом по общественно-политическим вопросам Администрации Президента АР Али Гасанов.

«Надо освобождаться от тех или иных прививаемых людям западных ценностей, желания Запада использовать молодежь, прессу, журналистов против своего народа, от намерения использовать людей против своего же государства путем выделения небольшого гранта. Пора уже освобождаться от таких фактов, когда молодежь ради нескольких тысяч принимает участие или поддерживает какое-либо мероприятие, направленное против Азербайджана», - сказал А.Гасанов.

Он отметил, что Министерство молодежи и спорта, молодежь страны, молодежные организации, Фонд молодежи должны вести работу в этой области.

«Министерство молодежи и спорта, молодежь страны, молодежные организации, Фонд молодежи, мы все, весь народ должны заниматься этим вопросом. Для того чтобы уберечь нашу молодежь от зарубежного влияния, тем более негативного влияния, все мы должны вести работу в этой области. Следует создать такую атмосферу в обществе, при которой у молодежи будет высокий уровень патриотизма, привязанность к национальным ценностям, чтобы молодые люди знали азербайджанские традиции и обычаи, дорожили ими и могли сохранить их в процессе глобализации», - сказал завотделом Администрации Президента Азербайджана.

kinza 02.12.2013 21:58

Осталось малость... Узнать у него, что и где эти ценности...

Dashli 02.12.2013 22:43

Цитата:

Сообщение от kinza (Сообщение 498122)
Осталось малость... Узнать у него, что и где эти ценности...

по всей видимости те, о которых смакуя писал Гебер беньяминудай.


Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +5.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot