PDA

Просмотр полной версии : Ana Yasa


spectator
25.12.2008, 17:05
Konstitusiyaya təklif olunan dəyişikliklər barədə mübahisələr əsasən 101-ci Maddənin V bəndi ətrafında cəmlənir. Halbuki, təklif olunan 29 dəyişiklik arasında fikrimcə daha mühümü var. Bu, 96-cı maddəyə aid olan əlavədir.

Hal-hazırda 96-cı maddənin I bəndi bu şəkildədir:

I. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində qanunvericilik təşəbbüsü hüququ (qanun layihələrini və başqa məsələləri Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin müzakirəsinə təqdim etmək hüququ) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarına, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinə, Azərbaycan Respublikasının Prokurorluğuna və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə mənsubdur. (http://www.e-qanun.az/viewdoc.aspx?id=897&type=1&state=2&df=0)

Təklif olunur ki, 96-cı maddədə:
I hissəyə "Ali Məhkəməsinə" sözlərindən sonra "Azərbaycan Respublikasının seçki hüququ olan 40 min vətəndaşına" sözləri, II və IV hissələrinə "Ali Məhkəməsinin" sözlərindən sonra "Azərbaycan Respublikasının seçki hüququ olan 40 min vətəndaşının" sözləri əlavə edilsin;
III hissədə "orqanın" sözü "subyektin" sözü ilə əvəz edilsin;
aşağıdakı məzmunda VI və VII hissələr əlavə edilsin:
"VI. Azərbaycan Respublikasının seçki hüququ olan 40 min vətəndaşının qanunvericilik təşəbbüsü hüququndan istifadə etməsi qaydası qanunla müəyyən edilir.
VII. Qanun və qərar layihələri əsaslandırılmalı və onların qəbul edilməsinin məqsədləri göstərilməlidir." (http://www.azerbaijan-news.az/index.php?Lng=aze&year=2008&Pid=30994)

Qirx min seçki hüquqlu vətəndaş kim ola bilər? Məsələn, Qarabağın həddi-buluğa çatmış sakinləri. Bəlkə, bu, Madrid prinsiplərinin və ya digər sülh planının tərkib hissəsidir?

Scarlett
26.12.2008, 17:36
Qirx min seçki hüquqlu vətəndaş kim ola bilər? Məsələn, Qarabağın həddi-buluğa çatmış sakinləri.

Вполне возможно.
Но если 40 тысяч ( почему не 50 не 100 а именно 40 тысяч?) совершеннолетних жителей Карабаха армянской национальности обратятся с предложением изменений в законодательстве( хотя бы по поводу проведения референдума об отделении среди жителей не всей республики, а отдельно взятой территории) в Парламент Азербайджана , то тем самым признают себя гражданами Азербайджана( то есть должны иметь паспорт-кимлик где указано что они граждане и соответственно должны подчиняться всем законам Азербайджана, вплоть до обязанности носить срочной военной службы в рядах Азербайджанской Армии) С другой стороны, как будет рассматриваться предложения такого рада и дальнейшее его обсуждение и внедрение?

Scarlett
26.12.2008, 17:48
Таким образом, можно протолкнуть в парламенте любое абсурдное предложение, сфабриковать список подписчиков 40 тысячами подписей для них пара пустяков. А дальнейшее его внедрение в ММ и подтверждении в конституционном суде еще легче. Где у нас, у 8000000-40000=остального населения Азербайджана гарантии на то что можно противостоят и постоять за своё право непринятия абсурдного предложения?

Комментатор
10.01.2009, 17:31
Вполне возможно.
Но если 40 тысяч ( почему не 50 не 100 а именно 40 тысяч?) совершеннолетних жителей Карабаха армянской национальности обратятся с предложением изменений в законодательстве( хотя бы по поводу проведения референдума об отделении среди жителей не всей республики, а отдельно взятой территории) в Парламент Азербайджана , то тем самым признают себя гражданами Азербайджана( то есть должны иметь паспорт-кимлик где указано что они граждане и соответственно должны подчиняться всем законам Азербайджана, вплоть до обязанности носить срочной военной службы в рядах Азербайджанской Армии) С другой стороны, как будет рассматриваться предложения такого рада и дальнейшее его обсуждение и внедрение?


Конституция Азербайджана:

Статья 11. Территория
I. Территория Азербайджанской Республики едина, неприкосновенна и неделима.
II. Внутренние воды Азербайджанской Республики, принадлежащий Азербайджанской Республике сектор Каспийского моря (озера), воздушное пространство над Азербайджанской Республикой - составные части территории Азербайджанской Республики.
III. Территория Азербайджанской Республики неотчуждаема. Азербайджанская Республика никому ни в какой части и ни в каком виде не передает свою территорию; государственные границы могут изменяться только путем референдума, проводимого по решению Милли Меджлиса Азербайджанской Республики среди всего населения Азербайджана, на основе волеизъявления народа Азербайджана.


Армяне могут инициировать референдум, если наберут 40 тыс. подписей, но в референдуме будут участвовать ВСЁ НАСЕЛЕНИЕ Азербайджана.