PDA

Просмотр полной версии : НОВЫЕ ТЕКСТЫ В БИБЛИОТЕКЕ www. kitabxana.org


Хикмет Гаджи-заде
26.05.2008, 23:18
НОВЫЙ ТЕКСТЫ В БИБЛИОТЕКЕ DEMOKRATIYA EVI

www. kitabxana.orgKitabların Tam Siyahısı

Yeni Mətnlər 2007-2008

http://www.kitabxana.org/site/?name=tmp&am...p_ad=kitabxana2 (http://www.kitabxana.org/site/?name=tmp&tmp_ad=kitabxana2)


Nikomax Etikası, Aristotel
Bцyьk etika, Aristotel
Hцkmdar, Nikkolo Makiavelli
Məntiq elmi, Georq Fridrix Hegel
Əli və Nino, Qurban Səid
Zərdьşt belə dedi, Fridrix Nitşe
Shəki Ьsyanı - 1930, Həbibulla Manaflı
Lord Klenзarli, Viktor Hьqo (”Gьlən adam” romanından bir fəsil)
Xalq Larri Flintə Qarşı, (Amerikan Filmin Ssenarisi)
İnsan Hьquqlarının Tədrisi, Metodik Vəsait (2003) Norveз Qaзqınlar Şurası
İstiqlal Məfkurəsi, M.Ə.Rəsulzadə
Meydan, Gьndəliklər (1988-1989), Birinci Cild, Ədalət Tahirzadə
Meydan, Gьndəliklər (1990-1992), İkinci Cild, Ədalət Tahirzadə
Azərbaycan Milli İstiqlal Mьbarizəsi və M.E. Rəsulzadə, Nəsiman Yaqublu
Coğrafiya Tarixi, Taptıq Həsənov, Əbdьrrəhim Hacızadə

İqtisadiyyat

Цzəlləşdirmə və ictimai–цzəl əməkdaşlıqlar, Emanuel S.Savas
Korporative İdarəetmə, Sabit Bağırov (tərt.), Kolin Meyer, Marek Hessel
Mənfəət Gьdməyən Təşkilatların İdarə Edilməsi, Piter Draker
Post-Kapitalist Cəmiyyəti, Piter Draker
İctimai Siyasət (Public Policy) nədir? Vladimir Nikitin
”Beyin Mərkəzləri” və Vətəndaş Cəmiyyətləri, R.Kent Viver və Ceyms C.Mak Gen
Mьftə Nahar: Azad Bazar Və Цzəl Mьlkiyyət, Milton Fridman
İnkişaf yolu: Hьquqi rejim hansı halda həlledici rol oynayır?, Ceyms Qvartni, Robert Louson
Dьnyada İqtisadi Azadlıq, Robert E.Louson
Mьlkiyyət Vasitəsilə Var-Dцvlətə Doğru (Зili), Xose Pinyera
İqtisadi Azadlıq və xalqların rifahı, Andrey İllarionov
Цzəl Sektorun Kollektiv Fəaliyyəti Yolu İlə İnvestisiya Şərtlərinin Yaxşılaşdırılması, Con Sallivan
Demokratiya Şəraitində İqtisadi Azadlığın Mьstəsna Rolu, İan Vaskes
Ticarətin Liberallaşması İrəliyə Doğru, Boris Beqoviз

Amerika Demokratiyası Haqqında Əsas Mətnlər

İstiqlal Bəyannaməsi (1776)
Meyflauer Sazişi (1620)
Konnektikutun Təməl qanunları (1639)
Olbani İttifaqının Planı (1754)
Şimal-qərb Dekreti (1787)
10 Saylı Federalist (1787)
Məhkəmə Sistemi Haqqında Akt (1789)
Marberi Medisona Qarşı (1803)
MakKullok Merilend Ştatına Qarşı (1819)
Birinci İnaqurasiya Nitqi (1801). Tomas Cefferson
”Amerikada Demokratiya” (1835). Aleksis de Tokvil,
Цzьnə İnam (1841). Ralf Uoldo Emerson
Massaзusets Legislaturasına Mьraciət (1843). Doroti Diks,
Massaзusets Ştatının ”Məktəb Təhsili Ьzrə Şuranın” 12 Saylı Hesabatı (1848). Horas Mann
Niyyətlər Bəyannaməsi (1833). Kцləliklə Mьbarizə Cəmiyyəti,
Vətəndaş itaətsizliyi (1848). (Tam Mətn) Henri Devid Toro
Şəxsi Azadlıq haqqında Massaзusets Aktı (1855)
Dred Skott Sendforda Qarşı (1857)
”Nifaqın Bцldьyь Yurd” (1858), Avraam Linkoln
Həyat Yoldaşına Məktub (1861), Sallivan Ballou
Milliqana aid Ex Parte (1866)
Morrill Aktı (1862)
Xalq Partiyasının Platforması (1896)
Mьller Oreqon Ştatına Qarşı (1908)
Yeni Millətзilik (1910). Teodor Ruzvelt,
İlk İnauqurasiya Nitqi (1913). Vudro Vilson,
Plessi Fergьssona Qarşı (1896)
H.F. Stoun, ”Karolin Prodakts” Şirkəti barədə Haşiyə (1938)
Sərəncam № 9981 (1948), Prezident Harri S.Trumən
Braun Təhsil Ьzrə Şuraya Qarşı (1954)
Kuper Aarona Qarşı (1958)
Mənim bir arzum var (1963), Martin Lьter Kinq
Mьlki Hьquqlar Haqqında Akt (1964)
Amerikanın vədi (1965), Prezident Lindon B. Conson
Kaliforniya Universiteti Bakkeyə qarşı (1978)
Virciniya Ştatında Dini Azadlıq Haqqında Qanun (1786)
Abrams Birləşmiş Ştatlara Qarşı (1919)
Uitni Kaliforniya Ştatına Qarşı (1927)
Niar Minnesota Ştatına Qarşı (1931)
Qərbi Virciniya Ştatının Təhsil Şurası Barnettə Qarşı (1943)
Engel Vitaleyə Qarşı (1962)
”Nyu-York Tayms” Birləşmiş Ştatlara Qarşı (1971)
Vida Mьraciəti (1796), Corc Vaşinqton
Monro doktrinası (1823)
"XIV bənd"lik Nitq (1918), Prezident Vudro Vilson
Şarlotsvilldəki Nitq (1940), Prezident Franklin D. Ruzvelt
Atlantik Xartiyası (1941), Ruzvelt və Зцrзill
Xarici Yardım və İnsan Hьquqları (1976)
Cənubi Afrikaya Qarşı Sanksiyalar (1986)
Marşall Planı (1947)
General Duqlas MakArturun İstefaya Gцndərilməsi (1951)
Yanqstaundakı ”Şit ənd Tyub” Şirkəti Soyerə Qarşı (1952)
Senator Cozef Makkartiyə Etimadsızlıq Votumu (1954)
Demokratiya və Xarici Siyasət (1990)
Bredvell İllinoys Ştatına Qarşı (1873)
Yeni Koloss (1883). Emma Lezeres,
Yik Vo Hopkinsə Qarşı (1886)
Korematsu Birləşmiş Ştatlara Qarşı (1944)
Cənublu Baptistlərin Liderlərinə Mьraciət (1960), Prezident Con Kennedi
Gideon Ueynrayta Qarşı (1963)
Reynolds Simsə Qarşı (1964)
Qadınları Milli Mьdafiə Təşkilatının Bəyannaməsi (1966)
Biz Azad Deyilik (1967), Klayd Vorrior
”Yeni Gьnьn Nəbzi” (1993), Maya Ancelou,
Birləşmiş Ştatlar Niksona Qarşı (1974)
Prezident Debatlarından Seзmələr (1992)

English Texts

Azerbaijan in the Early of XXI Century. Conflicts & Potential Threats, Arif Yunusov
Karabakh: Past & Present, Arif Yunusov
Azerbaijan and the challenge of multiple identities, Alireza Asgharzadeh
Azerbaijani National Costume From the Nineteenth To the Twentieth Century, Lala Eldarova
Dashnagtzoutiun has Nothing to Do Any More. Hovannes Kachaznouni 604
A New Identity for a New Azerbaijan & Real Balance of Forces (2006). Hikmet Hadjy-zadeh
State Of Religion And Religion And State In Azerbaijan (2005) The FAR CENTRE
Azerbaijani Students Abroad And at Home (2007). The FAR CENTRE

Материалы на Русском

Азербайджан в начале XXI века. Конфликты и Потенциальные Угрозы, Ариф Юнусов
Карабах: Прошлое и Будущее, Ариф Юнусов
Новая Идентичность для Нового Азербайджана и Реальное Соотношение Сил (2006), Хикмет Гаджи-заде
Сецессия. Право на Отделение, Права Человека и Территориальная Целостность Государства, Ален Бьюканан
Черный сад, Том де Ваал
Азербайджанские Студенты за Рубежом и Дома (2007). FAR CENTRE
Попытка Зардабинских Чтений, Рахман Бадалов
На круги Хазра, Афанасий Мамедов
Книга деда моего Коркута
Азербайджанский Национальный Костюм 19 - начала 20 века, Лала Эльдарова
Лорд Кленчарли, Виктор Гюго, (Глава Из Романа «Человек, Который Смеется»)
Eпископ перед неведомым светом, Виктор Гюго, (Глава Из Романа «Отверженные»)
Искусительница, Курт Вонегут
Полет над Гнездом Кукушки, Кен Кизи
Как убили Дракона, Дино Буццати
Денди и Джентльмен, Ольга Вайнштен
Условия свободы. Гражданское Общество и его Соперники, Эрнест Геллнер
Краткая История Шекинских Ханов
О Войне, Карл фон Клаузевиц
Искусство Войны, Сун Тсзы
Римский Статут Международного Уголовного Суда


Основные тексты по демократии в США

Декларация независимости США (1776)
Мейфлауэрское соглашение (1620)
Основополагающие законы Коннектикута (1639)
План Союза Олбани (1754)
Северо-Западный Декрет (1787)
Акт о судебной системе 1789 года
МакКуллок против штата Мэриленд (1819)
«Демократия в Америке» (1835), Алексис де Токвил
Уверенность в себе, Ральф Уолдо Эмерсон
Обращение к законодательному собранию Массачусетса (1843), Дороти Дикс
Отчёт № 12 «Совета по делам школьного образования» Штата Массачусетс, (1848), Хорас Манн
Декларация Чувств (1833)
Гражданское неповиновение (1849),(полный текст), Генри Дэвид Торo
Массачусетский Акт о Личной Свободе (1855)
Дрэд Скотт против Сэндфорда (1857)
Дом разделенный враждой, Авраам Линкольн
Письмо к жене, Салливан Балоу
Ex parte Миллигана
Акт Моррилла (1862)
Платформа Народной Партии (1896)
Мюллер против штата Орегон (1908)
Новый национализм (1910 год), Теодор Рузвельт
Первая инаугурационная речь (1913), Вудро Вильсон
Сноска о компании «Каролин Продактс» (1938), Харлан Фиск Стоун
Распоряжение № 9981 (1948), Гарри С. Трумэн
Браун против Совета по Образованию (1954)
Купер против Аарона (1958)
Акт о гражданских правах (1964)
«Американское обещание» (1965), Линдон Б. Джонсон
Члены правления Университета Калифорнии против Бакке (1978)
Закон о религиозной свободе в Вирджинии (1786)
Уитни против штата Калифорния (1927 год)
Ниар против штата Миннесота (1931)
Совет по образованию Западной Виржинии против Барнетта (1943)
Энгел против Витале (1962)
Корпорация «Нью-Йорк Таймс» против Соединённых Штатов (1971)
Прощальное послание (1796), Джордж Вашингтон
Доктрина Монро (1823)
Речь «Четырнадцать Пунктов» (1918), Вудро Вильсон
Речь в Шарлотсвилле (1940), Франклин Д. Рузвельт
Атлантическая Хартия (1941)
Санкции против Южной Африки (1986
План Маршалла (1947)
Отставка генерала Дугласа Макартура (1951)
Дело компании «Щит и Тьюб» города Янгстаун против Сойера (1952 год)
Вотум недоверия сенатору Джозефу Маккарти (1954)
Демократия и внешняя политика (1990)
Все более разнообразная Америка
Брэдвел против штата Иллинойс (1873)
"Новый Колосс" (1883), Эмма Лэзэрес
Йик Во против Хопкинса (1886)
Корематсу против Соединённых Штатов (1944)
Обращение к лидерам баптистов Юга (1960), Джон Кеннеди
Гидеон против Уэйнрайта (1963)
Рейнольдс против Симса (1964 год)
Декларация Национальной Организации в Защиту Женщин (1966)
Мы не свободны» (1967), Клайд Ворриор
«Пульс нового дня» (1993), Майя Анджелоу
Соединённые Штаты против Никсона (1974)
Выдержки из президентских дебатов (1992)