PDA

Просмотр полной версии : Borçalı / Борчалы / Borchaly


Yerli
16.11.2007, 00:42
B O R Ç A L I - Gürcüstanın cənub-şərq və Ermənistanın şimal-qərbində yerləşən Borçalı mahalının ərazisi, əsasən, dağlıq, üçdə biri isə düzənlikdir. Borçalıda ən əski çağlardan bəri Türk boyları yaşamış, bu torpaqların yiyəsi olmuşlar.

Geniş yay və qış otlaqları olan Borçalıda maldarlıq, taxılçılıq, bostançılıq, bağçılıq, ipəkçilik inkişaf etmişdir. Türkün gücdən düşdüyünü düşünən yağılar Borçalıya zaman-zaman hücum çəksələr də Borçalı Azərbaycanın bir hissəsi olmuşdur. XVIII yüzilin başlarında Borçalı Gəncə bəylərbəyliyinin tərkibində idi. Bəylərbəyi Ziyadoğlu 1736-cı ildə Muğanda Nadirqulu xanın şah elan olunmasına qarşı çıxdığı üçün Nadir şah kimi tanındıqdan sonra Ziyadoğluları cəzalandırmaqdan ötrü Borçalını Gəncə bəylərbəylərindən alaraq gürcü Kartli-Kaxeti çarına hədiyyə edib. XVIII yüzilin ortalarında Azərbaycan xanlıqlara, sultanlıqlara bölündüyü vaxt Borçalıda da sultanlıq elan olundu. XIX yüzilin ortalarında Borçalı mahalı qəzaya çevrildi. Azərbaycanda 1918-ci ildə Xalq Cümhuriyyəti yaradıldıqdan sonra Borçalı Gürcüstanla Azərbaycan arasında mübahisəli əraziyə çevrildi. Rus-Sovet işğalından sonra da ədalət bərpa edilmədi və Borçalı Gürcüstana qatıldı. 1929 - cu ildə qəza ləğv edilərək 3 yerə bölündü: Borçalı, Lüksemburq (Bolnisi), Başkeçid (Dmanisi).
"Borçalı məsələsi" bu gün də öz ədalətli həllini gözləyir.

BORÇALInın saytı (http://borchali.net/)

Yerli
16.11.2007, 00:43
Başlıca problemlər:1) V-XI siniflər üçün dərsliklərin təşkili

2) Gürcüstandakı Azərbaycan məktəbləri üçün metodiki vəsaitlərin təşkili

3) Kaspi, Kareli, Qori, Zalqa, Telavi, Laqodexi, Msxeta və Gürcüstanın azərbaycanlılar yaşayan digər regionlarında gürcü dilində təhsil alan məktəblilər üçün ana dilində fakültativ dərslərin, şənbə və bazar günü məktəblərdə təşkili

4) "Azərbaycan coğrafiyası", "Azərbaycan tarixi" dərslərinin məktəblərdə fakültativ keçirilməsinə yardım etmək

5) Borçalı mahalında olan kitabxanaları son illərdə nəşr olunmuş kitablarla təmin etmək

6) Borçalıda Xalq Teatrının yaradılması, ona maddi yardım göstərmək

7) S.S.Orbeliyani adına Tbilisi Pedoqoji Universitetinə dərslik və metodiki nəticələrə kömək göstərmək

8) Borçalıda folklorun toplanmasına, nəşrinə, yayılmasına və xalq ansambıllarının yaradılmasına köməklik
Aşıqlar Birliyinin Gürcüstan filialının fəaliyyətinə kömək etmək

9) Aşıqlar Birliyinin Gürcüstan filialının fəaliyyətinə kömək etmək

10) Azərbaycanda nəşr olunan qəzet və jurnalların Borçalıda yayımını təşkil etmək

11) Borçalıda FM radiosunun,həmçinin ana dilində olan televiziya kanalının açılışına yardım etmək

12) Gürcüstanda Azərbaycanlıların mövcud olan təşkilatları ilə Azərbaycanda olan QHT forumu ilə əlaqələrin qurulmasına nail olmaq

13) Beynəlxalq təşkilatların sənədlərini tərcümə edib Borçalıda yaymaq

14) Tbilisidə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin əməli fəaliyyətinə yardım etmək

15) M.F.Axundovun, C.Məmmədquluzadənin, N.Nərimanovun ev muzeylərinin statusunun təsdiqinə nail olmaq

16) Yaradılmaqda olan Gürcüstan Azərbaycanlılarının Konqresinin anoloji qurumlarla əlaqələrini gücləndirmək

17) Gürcüstanda Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği

1) Teatr truppalarının regiona qastrolunun təşkili
2) Azərbaycan mətbəxinin təşkili
3) Azərbaycan kino həftəsinin keçirilməsi
4) Konsert briqadalarının Borçalıya səfərlərinin təşkili

18) Gürcüstanda yaşayan yazıçıların Bakıda almanaxının nəşrinəyardım etmək

19) Gürcüstan Yazıçılar Birliyinin Azərbaycan bölməsinin fəaliyyətinə, əsərlərinin çapına köməklik etmək

20) Gürcüstanda fəaliyyət göstərən azərbaycandilli qəzetlərə yardım etmək, qəzetlərin abunə və ya pərakəndə yolla Azərbaycanda yayılmasına nail olmaq

21) Borçalıda fəaliyyət göstərən "İeqova şahidləri", nurçuluq, vəhabilik, xomeyniçilər dini cərəyanlarının fəaliyyətini zəiflətmək üçün dinşunas alimlərin kəndlərdə muhazirələrinin təşkili

22) Əhalinin məşğulluğunu artırmaq üçün xalqa sexlərin açilması,xarici, türk iş adamlarının regional investisya yatırmasına nail olmaq.

23) Gürcüstanda qeyri-dövlət universitetləri ilə Azərbaycandakı qeyri-dövlət universitetləri arasında işgüzar əlaqələrin yaradılması

24) Borçalıda Azərbaycan –Gürcüstan müəssələrinin yaradılmasına çalışmaq

25) Borçalıda Azərbaycan-gürcü dostluğunu möhkəmlətmək üçün birgə bədii gecələrin, tədbirlərin keçirilməsi

26) Gürcü mətbuatında, radio və televiziya kanallarında Azərbaycan həqiqətlərini təbliğ etmək

27) Bolnisi rayonunda kənd adlarının hüquq normaları əsasında geri qaytarılmasına nail olmaq

28) Azərbaycan-gürcü xalqlarının dostliğunu möhkəmlətmək üçün xalq diplomatiyasından səmərəli istifadə etmək

29) Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların hüquqi mariflənməsinə kömək məqsədilə beynəlxalq sənədlərin çap olunmasına kömək etmək

30) Torpaq islahatları zamanı baş verən ədalətsizliyin beynəlxalq hüquq çərçivəsində həllini qaldırmaq

31) Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin çəkilişi zamanı azərbaycanlıların işə götürülməsi məsələsini sivil qaydada Gürcüstan ictimaiətinin nümayəndələri ilə müzakirələrinin təşkilinə nail olmaq

32) Azərbaycan-Gürcüstan sərhəd keçid məntəqələrindəki vəziyyətlə bağlı seminar keçirilməsi, sərhəd-keçid məntəqələrindəki neqativ halların aradan qaldırılması

33) Sərhəd-keçid məntəqələrində qaçaqmalçılıq,narkotika daçınmasının qarşısının alınması və bu istiqamətdə əhali arasında hüquqimaarifçilik işinin genişləndirilməsi

34) Əhali arasında internet texnalogiyalarına maraqı olanlara Marneulidə ödənişli internet klub açmaq, gələn gəlirə yeni komputerlər almaq.

Tonyukuk
23.10.2009, 09:57
Борчалы - Borçalı - Borchali

http://borchali.net/foto/xeriteler/xerite_borchali2_big[www_borchali_net].jpg

Beyni kütə,ağlı aza görünməz,
O bir dərddi,kefi saza görünməz.
Hər naşıya,hər dayaza görünməz,
Könlümə bax,dərindədi BORÇALI!


***


Ниже мы приводим сравнительный анализ предствленности этнических меньшинств в исполнительных и в муниципальных органах власти региона Борчалы - Квемо Картли.

Аппарат уполномоченного в регионе Борчалы - Квемо Картли.


Давид Киркитадзе - Государственный уполномоченный в Борчалы
Закария Дарчиашвили - Первый заместитель уполномоченного
Заместитель уполномоченного - Георгий Аревадзе
Заместитель уполномоченного - Гумбат Бабаев

Административные служба

Главный специалист - Тенгиз Музашвили
Старший специалист - Звиад Кечахмадзе
Манана Читаишвили - Старший специалист
Марина Папуашвили - Старший Специалист
Нато Цицвидзе - Специалист

Служба по отношению с Государственными органами и органами местного самоуправления

Николоз Авалиани - Начальник службы
Тинатин Деканосидзе - Главный специалист
Гоча Курдадзе - Главный специалист
Нино Читорелидзе - Старший специалист

Служба по Госнадзору

Начальник службы - Автандил Читадзе
Главный специалист - Давит Джикиа
Главный специалист - Рати Метревели
Старший специалист - Джондо Соинови
Специалист - Мая Бикашвили

Служба регионального развития

Мая Непаридзе - Начальник службы
Закария Дауташвили - Главный специалист
Георгий Двали - Главный специалист
Нато Молодини - Старший специалист

Финансово-хозяйственная служба

Георгий Хурцилава - Начальник службы
Лали Месхи - Главный специалист
Кетеван Пеикришвили - Старший специалист

Вспомогательная служба

Секретарь-референт - Давит Циклаури
Темур Тедиашвили - ШоферРуководство исполнительных властей Чёрюк Гемерлинского района - Болнисского района

В Чёрюк Гемерлинском районе проживает по официальным данным 74,301 человек, из них 54,323 человека лица принадлежащие к этническим меньшинствам Грузии, что составляет примерно 73,1 % . Как видно из нижеследующей таблицы в исполнительных региональных властях Болнисского района нет ни одного руководителя из числа этнических меньшинств, которое имеет реальную решающую что-либо власть.


Георгий Даушвили - Гамгебели Болнисского муниципалитета
Петре Хитиани - Первый секретарь гамгебели
Рамин Асадов - Заместитель Гамгебели


Муниципальные ( Сакребуло) власти Чёрюк Гемерлинского района - Болнисского района

В органах муниципальных властей председатель из числа представителей титульной нации и большинство голосов депутатов в регионе сконцентрированы в руках титульной власти, что делает невозможным при принятии определенных решений учитывать интересы этнических меньшинств. Например, в Болнисском районе против воли этнических меньшинств были изменены название 31 села и до сих пор не дана никакая оценка данному факту и никаким образом данная напряженная ситуация не разрешается.


Нодар Сабиашвили - Председатель Сакребуло Болнисского муниципалитета
Сабир Юсубов - Заместитель председателя

Члены:

Автандил Пруидзе
Гурам Гвидиани
Ефрем Кипиани
Вагиф Ашаров
Вахтанг Гелиашвили
Вахан Арутюнян
Тенгиз Бурнадзе
Ибрагим Османов
Имран Сардаров
Исмаил Мамедов
Кара Гюлмамедов
Лери Сакварелидзе
Малхаз Эрадзе
Медгар Гавашели
Надир Аббасов
Нугзар Угрехелидзе
Нуреддин Алазов
Отар Курдиани
Рамиз Мамедов
Кетеван Ларцулиани
Джано Урумашвили
Джонни Хецуриани
Руководство исполнительных властей Гараязинского - Гардабанского района

В Гараязинском районе проживает по официальным данным 114.348 человек, из них 52.976 человек лица, принадлежащие к этническим меньшинствам Грузии примерно 46,3%. Как видно из нижеследующей таблицы в исполнительных региональных властях Гардабанского района нет руководителя из числа этнических меньшинств, которое имеет реальную решающую что-либо власть. Заместитель главы исполнительной власти не имеет решающего голоса и не может влиять на те ситуации, жизненно важных для этнических меньшинств, и может не учитывать интересы этнических меньшинств в районе. Данная действительность сформировалось на протяжении долгого времени ввиду отсутствия реального решающего голоса заместителя из числа этнических меньшинств – кто бы ни пришел на эту должность.


Звиад Пепиташвили - Гамгебели Гардабанского муниципалитета
Манучар Джохадзе - Первый секретарь гамгебели
Араз Маашев - Заместитель гамгебели


Муниципальные ( Сакребуло) власти Гараязинского - Гардабанского района

В муниципальных органах Гараязинского района председатель из числа представителей титульной нации и большинство голосов депутатов в регионе сконцентрированы в руках титульной власти, что делает невозможным при принятии определенных решений учитывать интересы этнических меньшинств. Вопрос приватизации земли, вопрос установления трафарета и многих проблем села Муганлы данного района, населенное этническими меньшинствами, и имеющее дискриминационных характер, остается открытым, поскольку депутаты в Сакребуло не хотят видеть данные проблемы. Есть большое количество других проблем с завуалированной дискриминацией, которое нельзя решить без реальной представленности во власти этнических меньшинств.


Георгий Пейкришвили - Председатель Сакребуло Гардабанского муниципалитета
Ханаимад Гарибов - Заместитель председателя

Члены:

Александр Навериани
Бахрам Исмайлов
Булуду Мамедов
Гела Махрадзе
Георгий Татухашвили
Георгий Мархишвили
Георгий Микеладзе
Георгий Пеикришвили
Георгий Шинджикашвили
Георгий Хвачлиани
Давид Ошахмашвили
Валерий Иваниашвили
Важа Цопурашвили
Вахид Мурадов
Звиад Епиташвили
Тамаз Иашвили
Ибрагим Алиев
Иване Арсошвили
Лиана Заалишвили
Михаил Гедехаури
Нуну Циклаури
Реваз Кимадзе
Сосо Саакашвили
Сопо Сопиеви
Урфат Агабалаев
Шахвалад Хиялов
Шахлар Ахмедов
Ханахмед Гарибов
Джемал Мурадханов

Руководство исполнительных властей Сарванского - Марнеульского района.

В Сарванском районе проживает по официальным данным 118,221 человек, из них 108,605 человек, лица принадлежащие к этническим меньшинствам Грузии, что составляет примерно 91,8 % . Как видно из нижеследующей таблицы в исполнительных региональных властях Сарванского района нет руководителя из числа этнических меньшинств, и заместитель из числа этнических меньшинств, которое имеет реальную решающую что-либо власть.


Заза Деканоидзе - Гамгебели Сарванского муниципалитета
Усубов Гусейн - Первый заместитель гамгебели
Александре Метревели - Заместитель гамгебелиМуниципальные ( Сакребуло) власти Сарванского муниципалитета.

В муниципальных органах Сарванского района председатель из числа этнических меньшинств и большинство голосов депутатов в регионе сконцентрированы в руках этнических меньшинств. Однако практика работы и реалии в районе дают с уверенностью сказать , что реальная власть сконцентрированы в руках исполнительных властей.


Айваз Исмайлов - Председатель Сакребуло Сарванского муниципалитета
Мамука Дореули - Заместитель председатель

Члены:

Азилхан Алиев
Алекбер Мамедов
Ахад Аббасов
Гейдар Мусаев
Гиви Квеладзе
Георгий Гаспарян
Георгий Дореули
Георгий Шукакидзе
Элгуджа Купататдзе
Элдар Мустафаев
Вагиф Исмайлов
Варткес Гарибян
Видади Гасанов
Тамар Гикошвили
Иосиф Атабегян
Испандир Керимов
Лери Мумладзе
Мамед Бабаев
Махир Юсубов
Николоз Коновалюк
Рагим Рагимов
Роман Табатадзе
Сади Юсубов
Тахир Агаев
Парвиз Зейналов
Джабраил Юсубов
Руководство исполнительных властей Башкечидского - Дманисского муниципалитета.

В Башкечидском - Дманисском районе проживает по официальным данным 28,034 человек, из них 19,265 человек, лица принадлежащие к этническим меньшинствам Грузии, что составляет примерно 68,7 % . Как видно из нижеследующей таблицы в исполнительных региональных властях Башкечидского района нет ни одного руководителя из числа этнических меньшинств, которое имеет реальную решающую что-либо власть.


Бакур Мгеладзе - Гамгебели Башкечидского муниципалитета
Мераб Окриашвили - Первый заместитель гамгебели
Нияз Маджидов - Заместитель гемгебели


Муниципальные ( Сакребуло) власти Башкечидского - Дманисского муниципалитета.

В муниципальных органах Башкечидского района председатель из числа представителей титульной нации и большинство голосов депутатов в регионе сконцентрированы в руках титульной власти, что делает невозможным при принятии определенных решений учитывать интересы этнических меньшинств. Есть большое количество проблем с завуалированной дискриминацией, которое нельзя решить без реальной представленности во власти этнических меньшинств.


Спиридон Мосешвили - Председатель Сакребуло Башкечидского - Дманисского муниципалитета
Шахин Гасанов - Заместитель председателя

Члены:

Алахверди Набиев
Александр Георгиев
Алексии Татуашвили
Али Алазов
Бесик Чхвимиани
Георгий Девнозашвили
Давит Датуашвили
Давит Мосешвили
Ева Селимашвили
Видади Абдуллаев
Заза Чхвимиани
Зураб Акопашвили
Ислам Мамедов
Мераб Саакадзе
Мусса Гаджиев
Нодар Адуашвили
Нугзар Тетрадзе
Омар Джелидзе
Рафаел Искендеров
Фаик Исмайлов
Кемран Мамедов
Шамиль Алиев
Гамлет Беруашвили

Tonyukuk
23.10.2009, 09:59
Перечень азербайджанских сел Чёрюк Гемерлинского района (груз. Болнисского) региона Квемо Картли Грузии, названия которых были изменены в 1990/1991 годах. К сожалению, до сих пор ни одна государственная структура призванная защищать права и свободы этнических меньшинств не сделала ни одного позитивного шага в сторону оценки последствий такого действия, ни одной попытки дать возможность реабилитации и восстановления исторических топонимов населенных пунктов этнических меньшинств в регионе.

1.Фахралы - Талавери
2. Арыхлы - Нахедуру,
3.Гасанходжалы - Хидисгури,
4.Дашдыгуллар - Михрани
5.Гочулу - Чапала
6.Эсмелер - Мскнети
7.Джафарлы - Самтрети
8.Имиргасан - Саванети
9.Молла Ахмедли - Хатавери
10.Сарачлы - Мамхути
11.Ашагы Гаракился - Квемо Арквани
12.Юхары Гаракился - Земо Арквани
13.Сараллар - Зварети
14.Мыгырлы - Ванати
15.Инджаоглу - Шуа Болниси
16.Ашагы Гюлавер - Гета
17.Юхары Гюлавер - Джипори
18.Демирли - Хахлоджвари
19.Кибирджик - Джреси
20.Араголь - Джеджпариани
21.Бабакишили - Мусапирян (затем на Почхвериани),
22.Бейтекер - Бартакари
23.Муганлы - Фаризи
24.Колагир - Суртава
25.Абдаллы - Джавшанташ
26.Гаратикан - Саберити
27.Сискала - Брлахаури
28.Тапан - Дислели
29.Чатах - Хаиссопели
30.Гарадашлы - Ичрита
31. Кяпянякчи - Квемо Болниси

Tonyukuk
23.10.2009, 10:07
Из доклада НПО Mtredi

Полная версия:

на английском (http://www.boxca.com/9xfnea5cp73u/PublicAssociationMtredi_Georgia_jan09_en.doc.html)
на русском (http://www.boxca.com/krqv02eci42l/PublicAssociationMtredi_Georgia_jan09_ru.doc.html)

Tonyukuk
23.10.2009, 10:10
Завуалированная дискриминация этнических азербайджанцев на примере одного села

http://www.atc.az/forum/imgupload/uploads//271f0917936e09e8d5a6f44b3ba74482jpg

http://www.atc.az/forum/imgupload/uploads//50971797ac95b1bc808772d5e94a1e97jpg

Хотя дискриминация запрещена, лица, к ней прибегающие, могут ее использовать таким образом, что постороннему наблюдателю будет трудно ее определить.

В обычном смысле дискриминация означает различие. Однако в юридическом смысле дискриминация связана с унизительным обращением с человеком по запрещенной причине.

Дискриминация происходит, когда унизительное дифференцированное отношение не оправданно, и когда оно основано на критерии, применение которого для проведения юридических различий запрещено.

1. Населенный пункт Муганлы расположено в Гардабанском районе региона Квемо Картли в 30 километрах от столицы – Тбилиси. Население села Муганлы состоит из этнических азербайджанцев, где проживает более 5000 человек. Село Муганлы граничит с грузинским селом Сартичала, где проживает около 8000 человек, представителей титульной нации. Для обеих сел функционирует одна общая исполнительная власть.

2. До 2003 года название села Муганлы было закреплено во всех государственных документах государства, на картах страны, название села зафиксировано было в удостоверениях личности, проживающих в селе сельчан. С 2003 года, без каких либо объявлений название села Муганлы стало изыматься во всех документах исполнительных органов, из документов избирательных комиссий, в паспортом отделе стали вписывать название соседнего села Сартичала. На все направленные заявления сельчан в государственные органы никаким образом не реагировали. В 2008 году после многочисленных заявлений во все исполнительные органы власти, вплоть до Президента Грузии, перед выборами в Парламент, власти на перекрестии Сартичала и Муганлы дороги поставили трафарет с названием села Муганлы, который на второй день был сломан местными националистами села Сартичала. Жалобы, направленные Омбудсмену, обращения в Муниципальные органы и исполнительные органы не дали никаких результатов. Полиция и органы безопасности, которые в первые часы отреагировали также в последующем стали аморфно относиться данному факту.

3. Распределение пахотных земель для двух сел, происходило дискриминационно. Вся земля находиться на балансе местной власти. Для жителей грузинских сельчан села Сартичала распределение происходило в размере от 3-х га и выше на семью. Для этнических азербайджанцев раздача земли происходило избирательно, примерно менее чем 20% семьям в размере 15 соток. На балансе местных органов власти имелось большая площадь виноградников - сотни гектаров. Данный виноградник также был распределен среди грузинского населения, жителей села Сартичала. Жители села Муганлы не получило ни одного квадратного метра из виноградников.

4. Этнические азербайджанцы поселка Муганлы во все времена занимались овцеводством и держали крупный рогатый скот. К сожалению, на территории села Муганлы не осталось ни одного гектара пригодных пастбищ для выпаса скота и с каждым годом сжимается кольцо грузинских землевладельцев вокруг села Муганлы. Даже приречные поля с колючими кустарниками становятся недоступными из-за покупки земли вокруг реки Иори строительными компаниями по производству гальки.
5. За все время независимости Грузии, этнические азербайджанцы села Муганлы не имели возможности принимать участие на общественных мероприятиях, организованное местными и муниципальными органами власти. Ни на какое культурное мероприятие этнические азербайджанцы села Муганлы не приглашаются и не участвуют.

6. У села Муганлы и села Сартичала общий сельский бюджет. При появлении определенных проектов, требующее очень крупных затрат выделяются Муниципальными органами района в отдельном бюджете. С сожалением надо констатировать то, что вся сумма общего бюджета сел Муганлы и Сартичала ежегодно расходуется на нужды села Сартичала, но никак на нужды села Муганлы. Было построены в селе Сартичала стадион, тренажерный зал, обновлены система водоснабжения, помощь было направлено на постройку церкви, обновлены линии электропередач, обновлены оросительные каналы и т.д. На село Муганлы не расходовалось и не расходуется из общего бюджета ничего.

7. Местные органы власти села Сартичала и Муганлы в основном грузины. Из работников местных органов власти на должности заместителя работает этнический азербайджанец. Данную должность в течении 15 лет требовали жители села Муганлы.

8. Село Муганлы не обеспечено питьевой водой на 60-70 %. Данная часть села круглогодично покупают воду цистернами. Остальная часть села Муганлы обеспечивается питьевой водой из централизованного источника, которое находиться на территории Сартичала. Режим подачи воды в основном 1 раз в 2- 3 недели. Для сравнения основная часть Сартичала получает питьевую воду через день, а некоторые части ежедневно. Последние 2 года село Муганлы летом не получает питьевую воду вообще. Населению объясняют ситуацию тем, что есть задолженность за электроэнергию у структуры, которое обеспечивает водой население.

9. На протяжении истории с. Муганлы не было мечети. После обретения независимости Грузии, местные жители выдвигали неоднократно предложение о постройке мечети в селе. Местные органы власти всеми путями стали препятствовать постройке мечети путем открытого шантажа, угроз, посреднических угроз, давления на инициаторов постройки мечети. На обращение Президенту Грузии, региональным властям, местным исполнительным властям с просьбой о выделении земельного участка под постройку мечети местные жители села Муганлы не получили никакого ответа, кроме негласного ответа со стороны местных исполнительных властей о невозможности существования мечети в селе. Дальнейшее давление жителей села Муганлы посредством существующего законодательства дало возможность получения проекта на постройку. Но и в этом случае не прекратились ежедневные приезды полиции и чиновников из региона с требованием заморозить стройку. Для примера надо отметить, что в с. Сартичала в настоящее время действует 3 церкви. В конечном итоге надо констатировать факт, что до сих пор нет мечети у более чем 4000 тысячного населенного пункта .

10. Более 15 лет жители села Муганлы просят выделить участок для стадиона для иглы в футбол. Отсутствие интереса местных органов власти в выделении участка земли под стадион местные жители – этнические азербайджанцы объясняют дискриминацией со стороны грузинских властей.

11. В селе Муганлы есть одно кладбище, которое давно стало перенасыщено захоронениями. Местные жители села Муганлы более чем 10 лет обращаются с просьбой о выделении нового участка под кладбище. К сожалению только перед выборами местные органы власти отделываются обещаниями о участке под кладбище, и ни раз не выполнили. Очевиден факт, что местные и региональные власти нее намерены выделить земельный участок под кладбище.

12. В селе Муганлы действует 1 средняя азербайджанская школа , в с. Сартичала 4 средние грузинские школы. 2 года назад директором азербайджанской школы был назначен директор - грузин по национальности. Многие восприняли данный факт как тенденцию которая приведет к в конечном итоге потере азербайджанского языка в школе. Поскольку директор не владеет азербайджанским языком , не знаком ни с культурой и с традициями этнических азербайджанцев методы ведения работы сводятся к фактическому устранению азербайджанского языка в школе. Часть учеников из села Муганлы учатся в средних грузинских школах Сартичала. С сожалением надо отметить о бытовой дискриминации среди учителей и среди учеников по отношению к этническим азербайджанцев. Бытовая дискриминация такого рода в школах направлены на создания фона «второсортности» этнических азербайджанцев и гостеприимности грузин.

13. Село Муганлы имело возможно пользоваться ближайшей рекой Иори, откуда было возможность собирать строительный песок и камни для постройки домов. За последние 2 года это право было поставлено под запрет неизвестной строительной компанией, выкупившим участок реки непосредственной близости от села Муганлы. Участок реки в части Сартичала контролируется сельчанами села Сартичала.

Исходя из вышесказанного и анализируя многие другие более разрозненные факты, можно констатировать следующее: в отношении села Муганлы ведется системное выдавливания, консервация размеров села. Все новые поколения, которые не могут найти жизненного пространства в пределах села вынуждены выехать в Азербайджан или в Россию. Остальные могут в пределах ограниченных и очерченных прав для представителей национальных меньшинств, могут находиться на «птичьих правах»

Dismiss
23.10.2009, 12:16
Tonyukuk, приветствую вас на АТС. :welcome:
Ваша тема объединена с уже имевшейся темой про Борчалы.

Можно ссылку на источник информации?

Tonyukuk
23.10.2009, 17:46
Салам,

выше приведен источник (#5)

fazil
27.11.2009, 21:52
salam ,pajalusta skajite kak nam pastupit shtob ispravit etu prablemu s sela muganlo?
ia toje jivu v gruzi i menia toje bespakoit eto problema.
kak mojna pamoch etim ludiam sto nado sdelat?
napishite pajalusta

Sarvan86
13.07.2010, 06:14
Об Армии Спасения (http://www.salvationarmy.ge/rusreg/rusnews.php?subaction=showfull&id=1164361854&archive=&start_from=&ucat=2&)

The Salvation Army Georgia Region (http://www.salvationarmy.ge/rusreg/rusnews.php?subaction=showfull&id=1164361854&archive=&start_from=&ucat=2&)Армия Спасения- это неотъмлемая часть Христианской Церкви со своим управлением и родом деятельности.

Доктрины Армии Спасения отражают главные верования Христианской Церкви и проповедуют о вере в спасительные Божьи цели.Армия Спасения призывает к распространению Христианской религии, стоит на стороне образования, облегчения нужд бедных и другие очень важные аспекты, касаемые нашего общества и всего человечества в целом.

Движение было основано Вильямом Буттом в 1865 году, в Лондоне (Англия) и распространилось по всему миру.


Персонал Армии Спасения на встрече с президентом Шеварнадзе
http://www.salvationarmy.ge/images/shev1.gif

http://www.salvationarmy.ge/images/web2.jpg

http://www.salvationarmy.ge/images/web3.jpg


Современное обрудование и другая собственность находятся под хорошим присмотром. Возрастающая политика Армии и местные взаимоотношения, позволяют нам сотрудничать с международными и правительственными организациями. Наши партнёрство с ними, позволяют нам заниматься благотворительностью и облегчать страдания нуждающихся, провозглашая любовь Бога, рассказывая о Царстве Божьем.

Армия Спасения несёт свое служение в Грузии с 1993 года.


Лагерь корпуса Поничала (Соганлыг кянди)

http://salvationarmy.ge/news/data/upimages/image034.jpg

К концу лагеря, почти каждый из детей вышел к престолу милости. Последнее собрание лагеря прошло у костра. Здесь было служение и прославление. Хочу поблагодарить Лейлу Аскярову, солдата корпуса Самгори за ее помощь в проведении семинара на тему «Верность Богу». Она использовала пример Библейский персонажа – Авраама. Благодарение Господу за то, что Он делает для Своих детей. Мы смогли донести детям Благую Весть в красивой форме. После окончания лагеря, многие дети стали посещать церковь по воскресеньям.

С любовью во Христе,
Капитан Наилья Аскярова
Офицер корпуса Поничала


http://www.salvationarmy.ge/phg2/pictures/DCP03797.JPG

http://www.salvationarmy.ge/phg2/pictures/DCP03808.JPG

http://www.salvationarmy.ge/phg2/pictures/DSC00525.JPG

http://www.salvationarmy.ge/phg2/pictures/DSC06371_medium.JPG

http://www.salvationarmy.ge/phg2/pictures/Ponichala%20Easter%20Sasha.jpg


Детский центр

http://www.salvationarmy.ge/phg2/pictures/DSC05289.JPG
http://www.salvationarmy.ge/phg2/pictures/DSC05290.JPG
http://www.salvationarmy.ge/phg2/pictures/DSC05526_medium.JPG


здесь (http://bunturk.livejournal.com/28312.html)

QafqazWolf
16.11.2010, 09:55
Это один из моих причин - ненависти к грузинам. Они имхо не лучше армяшек, любят нас только за газ

Ашина
27.11.2010, 20:05
Избран новый председатель Конгресса Азербайджанцев Грузии (http://ru.apa.az/news_Избран_новый_председатель_Конгресса__178896.h tml)

[ 27 Нoя. 2010 18:33 ]
Марнеули. Низами Мамедзаде – АПА. Сегодня в Марнеули состоялся II внеочередной съезд Конгресса Азербайджанцев Грузии (КАГ)

Как сообщает грузинское бюро АПА, на съезде приняли участие 280 делегатов и 4 учредителя конгресса. Председатель конгресса Али Бабаев не смог принять участие на собрании по причине его отъезда в Германию (I Конгресс Азербайджанской молодежи мира во Франкфурте).

Мероприятие открыл председатель Оргкомитета съезда, один из учредителей конгресса Камиль Алиев. Он дал информацию о повестке съезда. Затем выступили остальные учредители конгресса – Гюльгяз Алиева, Аладдин Гарабахлы и Рамиз Бекиров и рассказали о проведенной Конгрессом работе.

После учредителей выступили представители съезда. Они отметили, что проведение конгресса без его председателя А.Бабаева неправильно.

Депутат грузинского парламента Рамин Байрамов также отметил, что председатель КАГ А.Бабаев не провел ни одного мероприятия, не реализовал ни одного проекта в Гардабани: «Лично я не хочу говорить о нем». Депутат также выразил протест в связи с тем, что на съезде не участвует молодежь.

Заместитель губернатора Квемо-Картли Гусейн Юсифов же выразил негодование тем, что в рядах организации есть расхождение во мнениях: «Нам дороги обе страны. Азербайджан наша национальная отчизна, Грузия же наша Родина-мать. Обе страны страдают от сепаратизма. Мы желаем целостности обеих стран».

Заместитель председателя муниципалитета Гардабани Ханахмед Гарибов, редактор газеты «Озан» Камиль Киречли, житель Гардабани Уджабек Алиев и др. также выразили недовольство деятельностью председателя конгресса А.Бабаева. В то же время они пожаловались на деятельность Правления конгресса и царящий в организации произвол. В конце выступления было озвучено требование отставки А.Бабаева и членов Правления.

В результате выборов, проведенных в конце мероприятия, были избраны 27 членов Правления КАГ, зампред губернатора Квемо-Картли Гусейн Юсифов же единодушно был избран председателем КАГ.

Напомним, что члены Правления КАГ Камиль Алиев, Гюльгяз Алиева, Аладдин Гарабахлы и Рамиз Бекиров сохранили свои должности.

Фсё! Революция состоялась. Россия проиграла.

Zeynal74
01.12.2010, 03:09
Фсё! Революция состоялась. Россия проиграла.

А Россия при чем?

Ашина
01.12.2010, 03:29
А Россия при чем?

При том, что верхушка этой организации всегда как по команде начинала шум синхронно с пожеланиями России. Теперь они будут заниматься реальными проблемами азербайджанцев в Грузии, а не дудеть в одну дуду с армянами Джавахетии - по сигналу из Москвы.

Ramin
25.01.2011, 03:36
Фильм про историю Борчлы

советую посмотреть , узнаете много интересного


http://www.youtube.com/watch?v=iGJI1tk6Ldw

Ramin
25.01.2011, 03:39
еще две передачи из серии Туран...


http://www.youtube.com/watch?v=Tvi0U7xzgpI

http://www.youtube.com/watch?v=qoNUUsP3wPQ


А также передача из серии Азербайджанская палитра

http://www.youtube.com/watch?v=dhgJALLjbrE