PDA

Просмотр полной версии : Роман Акрама Айлисли "Каменные сны". Комментарии, мнения, реплики.


Страницы : 1 2 3 [4] 5

thundergirl
10.02.2013, 01:02
“BU ƏSƏRİN MÜDAFİƏ OLUNACAQ BİR TƏRƏFİ YOXDUR” (http://www.musavat.com/new/G%C3%BCnd%C9%99m/143872-%E2%80%9CBU_%C6%8FS%C6%8FR%C4%B0N_M%C3%9CDAF%C4%B0 %C6%8F_OLUNACAQ_B%C4%B0R_T%C6%8FR%C6%8FF%C4%B0_YOX DUR%E2%80%9D)

- Yazıçı Əkrəm Əylislinin “Daş yuxular” romanına münasibətini bildirmədiyi üçün aparıcı müxalifətin ünvanına qınaqlar səsləndi. Sizdən ilk gün bu barədə soruşanda romanı oxuyandan sonra mövqe bildirəcəyinizi demişdiniz. Oxudunuzmu?

- Bu ittihamlar əsassızdır. Ona görə ki, bizşğ müxalifət olaraq da, vətəndaş olaraq da müəyyən dəyərlər sistemimiz, üslubumuz var. Biz sovet totalitar təfəkkürünün daşıyıcıları deyilik ki, hansısa bir əsər haqqında məlumat eşidən kimi, o əsərdən bir-iki sitat oxuyan kimi münasibət bildirək. Sovet dövründə Soljenitsinə, Pasternaka qarşı bu cür böyük kampaniyalar olub və çox maraqlı sitat da tarixə düşüb ki, “mən bu əsəri oxumamışam, amma pisləyirəm”. Təbii ki, biz bunu edə bilməzdik. Azərbaycanda da hələ əsər oxunmamış bu məsələyə çoxlu reaksiyaların olması bu fikri bir daha yada saldı və bir daha bildirdik ki, biz bu xorda iştirak etmək istəmirik, əsəri oxuyub münasibət bildirəcəyik. Əsər oxunduqca da demokratik düşərgənin bir çox görkəmli nümayəndələri, Arif Hacılı, Hacı İlqar, Pənah Hüseyn, digər müxalifət nümayəndələri məsələyə münasibət bildirib. Eyni zamanda bugünlərdə İctimai Palatanın da bəyanatı verilib və o bəyanatda məsələlərə ölçülü-biçili və ədalətli yanaşma cəhdi öz əksini tapıb. Mənim mövqeyimə gəldikdə isə, demişdim ki, əsəri oxuyandan sonra münasibət bildirəcəyəm. Oxudum, sadəcə olaraq, bir neçə günlük Türkiyə səfərim olduğu üçün bu məsələ ləngidi. İndi bu əsərlə bağlı sizin bütün suallarınıza cavab verə bilərəm.

- İlk öncə ordan başlayaq ki, şəxsən sizin bu roman haqqında münasibətiniz necədir?

- Toplumun bu əsərə münasibəti haqqında danışdıq. Bu münasibətdə tənqid, qınaq kifayət qədər güclüdür. Mən rahat bir şəkildə deyə bilərəm ki, əsasən haqlı tənqid və qınaqdır. Eyni zamanda təhqirlər, təhdidlər, hücumlar, hədə-qorxu gəlmələr var, bu, qətiyyətlə yolverilməzdi. Təhqirlər yolverilməzdir, təhdidlər, hədə-qorxular isə həm də qanunaziddir və bu, qətiyyən olmamalıdır. Yeri gəlmişkən, bu fikir də səslənib ki, bu təhdidlərin, hədə-qorxu gəlmələrin mövcudluğunun özü əsərin vurduğu ziyan qədər cəmiyyətimizə əlavə ziyan vurur. Ona görə də məsələyə çox dəqiq münasibət bildirilməlidir. Bəlli məsələdir ki, Ermənistanla Azərbaycan, erməni xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasında bir çox mövzularda çox ciddi şəkildə fikirayrılıqları, qarşıdurmalar var. Bu tarixə, coğrafiyaya, dinə, mədəniyyətə də aiddir. Bu ziddiyyətlər toponimikaya qədər gəlir. Əkrəm Əylislinin də əsərində demək olar ki, bütün bu mövzuların hamısına toxunulur, hamısında erməni tərəfi haqlı, Azərbaycan tərəf haqsız çıxarılır. Bu, absurda yaxın bir mövqedir, məqbul deyil. Biz söz, ifadə azadlığını qeyd-şərtsiz qəbul edən insanlarıq. Əslinə qalsa, Əkrəm Əylislinin bu əsərini də hər kəs onun azadlığının ifadəsi kimi qəbul edir. Amma istənilən müəllifin söz azadlığı olduğu kimi, ona qarşı tənqidi fikir söyləyənlərin də azadlığı var. Əkrəm Əylisli ilə uzun illər tanışlığımız var, qarşılıqlı hörmətimiz olub. Mövqelərimiz zaman-zaman çox kəskin fərqlənsə də, hər zaman qarşılıqlı hörmət əsasında münasibətlərimiz olub. Bu əsərin müdafiə olunacaq bir tərəfi yoxdur. Əsər bədii cəhətdən Əkrəm Əylisli səviyyəsindən aşağı bir əsərdir. Mövzuları işləmək baxımından isə tarixin və gerçəkliyin tam təhrifidir. Əkrəm müəllim müsahibələrində humanizmdən danışır, bu əsər vasitəsilə konfliktin həllinə çalışdığını iddia edir. Məncə, bu əsər konfliktin həllini yaxınlaşdırmır, uzaqlaşdırır. Çünki bir tərəfi tam, yüz faiz haqlı, digər tərəfi isə tam haqsız göstərmək konfliktin həllinə xidmət edə bilməz. Əkrəm müəllim deyir mən sübut etmək istəyirəm ki, erməni və Azərbaycan xalqları bir yerdə yaşaya bilər. Amma bütün əsəri ondan ibarətdir ki, tarix boyu ermənilər özlərini çox yüksək səviyyədə təqdim ediblər, Azərbaycan xalqı isə qəddarlıq edib, qırğınlar törədib, onların haqlarını tapdayıb və s. Bu, konfliktin həllinə xidmət eləmir, həllinə zərbə vurur. Digər tərəfdən sırf humanizm nöqteyi-nəzərindən, sırf böyük yazıçı mövqeyi-nəzərindən yanaşılsa, biz onlarla böyük yazıçılıarın əsərlərini oxumuşuq. Bilirik ki, humanizm baxımından müharibə, silah, insanların bir-birini qırması əleyhinə dünya tarixinə, mədəniyyətinə, ictimai fikrinə, ədəbi prosesinə böyük töhfələr vermiş çoxsaylı nəhəng əsərlər var. Bu əsər nə verir? Sən humanizm mövqeyindən çıxış edirsənsə, xalqları birliyə çağırırsansa, bunu etməyin də yolları var. Müharibənin, qəddarlığın, insanların bir-birini qırmasının nə dərəcədə anlaşılmaz, qeyri-məqbul olmasını əsaslandıran, bunları ibtidai icma dövrünün qalığı səviyyəsində qiymətləndirən yazıçılar da var. Amma burda xalqların biri mələk, digəri şeytan kimi təqdim olunur, bu, nə cür ola bilər? Lap tutaq ki, söhbət erməni və Azərbaycan xalqından getmir. Böyük bir yazıçı nə cür bir xalqı mələk, o biri xalqı şeytan elan edə bilər? Bu, böyük bir yazıçı üçün nə cür mümkün ola bilər? Mən bu sözü deməliyəm ki, Əkrəm Əylislinin şöhrətpərəstliyi bu əsərində zirvəyə qalxıb və özünə də, cəmiyyətimizə də, bölgədəki sülhə, barışa da çox ciddi zərbə vurulub. Bu baxımdan əsərin tənqidi tam haqlıdır. Sadəcə olaraq, əsərə münasibətdə cəmiyyətimizin vəziyyəti göründü. Hakimiyyətin bu məsələdə bu qədər kommunist, bolşevik üslubuna uyğun davranışı biabırçılıqdır. Müəyyən qurumların bu vəziyyətdə mənəvi arbitr, humanizm nöqteyi-nəzərdən ağsaqqallıq etmək, obyektiv, sakit, təmkinli yanaşma ilə məsələyə qiymət vermək əvəzinə, hakimiyyətin hücum xoruna qoşulması heç xoşagələn hal deyil. Gənclərimizi, yazarlarımızı başa düşürəm, onlar söz, ifadə azadlığını əsas götürərək məsələyə münasibət bildirir. Söz azadlığı bizimçün də müqəddəs dəyərdir. Eyni zamanda bizim fikrimizi bildirmək azadlığımız var. Bütün cəmiyyəti narahat edən məsələlərdə söz demək, mövqe, münasibət bildirmək həm də Azərbaycanın aparıcı siyasi partiyasının təmsilçiləri kimi bizim borcumuzdur. Biz də əsəri oxuduqdan sonra bu mövqeyimizi açıq şəkildə ortaya qoyuruq.

- Əkrəm Əylisli xalq yazıçısı adından və prezident təqaüdündən məhrum edildi və yazıçı ətrafında başladılan proses davam edir. Narahatçılıq doğuran odur ki, artıq məsələ ölkə sərhədlərini aşıb, təkcə Ermənistanda deyil, Rusiyada da müzakirə mövzusuna çevrilib. Siz bu faktın ölkəmizin ziyanına çevrilməməsi üçün nə təklif edirsiniz?

- Bu əsər artıq bir faktdır. Bu əsər Əkrəm Əylislinin bioqrafiyasının bir faktıdır. Bu əsər Azərbaycan ədəbiyyatının bugünkü bir faktıdır. Artıq erməni tərəfi bu əsərdən gen-bol istifadə etməyə başlayıb. Ermənistan-Azərbaycan konflikti, mövzusu qaldıqca bu əsər də Ermənistanın Azərbaycana qarşı təbliğat alətləri sırasında öz yerini tutacaq. Necə ki, Azərbaycan tərəfi qədim Roma, yunan tarixçilərindən tutmuş, Puşkindən tutmuş bu günə qədər müxtəlif mənbələrə əsaslanaraq, erməni tərəfinin zəif tərəflərini, nöqsanlarını, cinayətlərini hər zaman sıralayır və erməni tərəfinin haqsız olduğunu sübut etmək üçün bu arqumentlərdən, faktlardan istifadə edir, Ermənistan tərəfi də Azərbaycana qarşı istifadə etdiyi arqumentlər sırasında bu əsəri öz arsenalına daxil edib, bu da bu günün faktıdır. Hakimiyyətin davranışı barədə dedim, bu, bolşevik, kommunist təfəkkürüdür, totalitar təfəkkürün təzahürüdür. Təbii ki, yenə də söz azadlığı baxımından heç kimin bu əsərlə bağlı fikir demək azadlığını məhdudlaşdırmaq olmaz. Ancaq təbii ki, ən ağlabatan davranış artıq bu mövqelər bildirildikdən sonra mövzuya bizim tərəfimizdən nöqtə qoyulmasıdır. Bayaq da dedim ki, Azərbaycan tərəfi erməni tərəfini haqsız göstərən bütün arqumentlərdən faktiki istifadə edir. Erməni tərəfi də bu şəkildə öz tərəfindən topladığı arqumentləri, faktları təqdim etməyə çalışır. Bu tipli faktlar biz ona nə dərəcədə önəm veririksə, o dərəcədə güclüdür. Yəni əgər Əkrəm Əylislinin əsərində tarix təhrif olunubsa, Əkrəm Əylisli onu yazmaqla o yalanlar həqiqətə çevrilməyəcək. Ermənistan tərəf də nə qədər istifadə edir-etsin, o yalanları həqiqətə çevirə bilməz. Biz də öz tərəfimizdən, məncə, məsələyə nöqtə qoymalıyıq, hər şey aydındır.

Scarlett
10.02.2013, 01:05
“BU ƏSƏRİN MÜDAFİƏ OLUNACAQ BİR TƏRƏFİ YOXDUR” (http://www.musavat.com/new/G%C3%BCnd%C9%99m/143872-%E2%80%9CBU_%C6%8FS%C6%8FR%C4%B0N_M%C3%9CDAF%C4%B0 %C6%8F_OLUNACAQ_B%C4%B0R_T%C6%8FR%C6%8FF%C4%B0_YOX DUR%E2%80%9D)

наконец то.

- İlk öncə ordan başlayaq ki, şəxsən sizin bu roman haqqında münasibətiniz necədir?

- Toplumun bu əsərə münasibəti haqqında danışdıq. Bu münasibətdə tənqid, qınaq kifayət qədər güclüdür. Mən rahat bir şəkildə deyə bilərəm ki, əsasən haqlı tənqid və qınaqdır. Eyni zamanda təhqirlər, təhdidlər, hücumlar, hədə-qorxu gəlmələr var, bu, qətiyyətlə yolverilməzdi. Təhqirlər yolverilməzdir, təhdidlər, hədə-qorxular isə həm də qanunaziddir və bu, qətiyyən olmamalıdır. Yeri gəlmişkən, bu fikir də səslənib ki, bu təhdidlərin, hədə-qorxu gəlmələrin mövcudluğunun özü əsərin vurduğu ziyan qədər cəmiyyətimizə əlavə ziyan vurur. Ona görə də məsələyə çox dəqiq münasibət bildirilməlidir. Bəlli məsələdir ki, Ermənistanla Azərbaycan, erməni xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasında bir çox mövzularda çox ciddi şəkildə fikirayrılıqları, qarşıdurmalar var. Bu tarixə, coğrafiyaya, dinə, mədəniyyətə də aiddir. Bu ziddiyyətlər toponimikaya qədər gəlir. Əkrəm Əylislinin də əsərində demək olar ki, bütün bu mövzuların hamısına toxunulur, hamısında erməni tərəfi haqlı, Azərbaycan tərəf haqsız çıxarılır. Bu, absurda yaxın bir mövqedir, məqbul deyil. Biz söz, ifadə azadlığını qeyd-şərtsiz qəbul edən insanlarıq. Əslinə qalsa, Əkrəm Əylislinin bu əsərini də hər kəs onun azadlığının ifadəsi kimi qəbul edir. Amma istənilən müəllifin söz azadlığı olduğu kimi, ona qarşı tənqidi fikir söyləyənlərin də azadlığı var. Əkrəm Əylisli ilə uzun illər tanışlığımız var, qarşılıqlı hörmətimiz olub. Mövqelərimiz zaman-zaman çox kəskin fərqlənsə də, hər zaman qarşılıqlı hörmət əsasında münasibətlərimiz olub. Bu əsərin müdafiə olunacaq bir tərəfi yoxdur. Əsər bədii cəhətdən Əkrəm Əylisli səviyyəsindən aşağı bir əsərdir. Mövzuları işləmək baxımından isə tarixin və gerçəkliyin tam təhrifidir. Əkrəm müəllim müsahibələrində humanizmdən danışır, bu əsər vasitəsilə konfliktin həllinə çalışdığını iddia edir. Məncə, bu əsər konfliktin həllini yaxınlaşdırmır, uzaqlaşdırır. Çünki bir tərəfi tam, yüz faiz haqlı, digər tərəfi isə tam haqsız göstərmək konfliktin həllinə xidmət edə bilməz. Əkrəm müəllim deyir mən sübut etmək istəyirəm ki, erməni və Azərbaycan xalqları bir yerdə yaşaya bilər. Amma bütün əsəri ondan ibarətdir ki, tarix boyu ermənilər özlərini çox yüksək səviyyədə təqdim ediblər, Azərbaycan xalqı isə qəddarlıq edib, qırğınlar törədib, onların haqlarını tapdayıb və s. Bu, konfliktin həllinə xidmət eləmir, həllinə zərbə vurur. Digər tərəfdən sırf humanizm nöqteyi-nəzərindən, sırf böyük yazıçı mövqeyi-nəzərindən yanaşılsa, biz onlarla böyük yazıçılıarın əsərlərini oxumuşuq. Bilirik ki, humanizm baxımından müharibə, silah, insanların bir-birini qırması əleyhinə dünya tarixinə, mədəniyyətinə, ictimai fikrinə, ədəbi prosesinə böyük töhfələr vermiş çoxsaylı nəhəng əsərlər var. Bu əsər nə verir? Sən humanizm mövqeyindən çıxış edirsənsə, xalqları birliyə çağırırsansa, bunu etməyin də yolları var. Müharibənin, qəddarlığın, insanların bir-birini qırmasının nə dərəcədə anlaşılmaz, qeyri-məqbul olmasını əsaslandıran, bunları ibtidai icma dövrünün qalığı səviyyəsində qiymətləndirən yazıçılar da var. Amma burda xalqların biri mələk, digəri şeytan kimi təqdim olunur, bu, nə cür ola bilər? Lap tutaq ki, söhbət erməni və Azərbaycan xalqından getmir. Böyük bir yazıçı nə cür bir xalqı mələk, o biri xalqı şeytan elan edə bilər? Bu, böyük bir yazıçı üçün nə cür mümkün ola bilər? Mən bu sözü deməliyəm ki, Əkrəm Əylislinin şöhrətpərəstliyi bu əsərində zirvəyə qalxıb və özünə də, cəmiyyətimizə də, bölgədəki sülhə, barışa da çox ciddi zərbə vurulub. Bu baxımdan əsərin tənqidi tam haqlıdır. Sadəcə olaraq, əsərə münasibətdə cəmiyyətimizin vəziyyəti göründü. Hakimiyyətin bu məsələdə bu qədər kommunist, bolşevik üslubuna uyğun davranışı biabırçılıqdır. Müəyyən qurumların bu vəziyyətdə mənəvi arbitr, humanizm nöqteyi-nəzərdən ağsaqqallıq etmək, obyektiv, sakit, təmkinli yanaşma ilə məsələyə qiymət vermək əvəzinə, hakimiyyətin hücum xoruna qoşulması heç xoşagələn hal deyil. Gənclərimizi, yazarlarımızı başa düşürəm, onlar söz, ifadə azadlığını əsas götürərək məsələyə münasibət bildirir. Söz azadlığı bizimçün də müqəddəs dəyərdir. Eyni zamanda bizim fikrimizi bildirmək azadlığımız var. Bütün cəmiyyəti narahat edən məsələlərdə söz demək, mövqe, münasibət bildirmək həm də Azərbaycanın aparıcı siyasi partiyasının təmsilçiləri kimi bizim borcumuzdur. Biz də əsəri oxuduqdan sonra bu mövqeyimizi açıq şəkildə ortaya qoyuruq.

- Əkrəm Əylisli xalq yazıçısı adından və prezident təqaüdündən məhrum edildi və yazıçı ətrafında başladılan proses davam edir. Narahatçılıq doğuran odur ki, artıq məsələ ölkə sərhədlərini aşıb, təkcə Ermənistanda deyil, Rusiyada da müzakirə mövzusuna çevrilib. Siz bu faktın ölkəmizin ziyanına çevrilməməsi üçün nə təklif edirsiniz?

- Bu əsər artıq bir faktdır. Bu əsər Əkrəm Əylislinin bioqrafiyasının bir faktıdır. Bu əsər Azərbaycan ədəbiyyatının bugünkü bir faktıdır. Artıq erməni tərəfi bu əsərdən gen-bol istifadə etməyə başlayıb. Ermənistan-Azərbaycan konflikti, mövzusu qaldıqca bu əsər də Ermənistanın Azərbaycana qarşı təbliğat alətləri sırasında öz yerini tutacaq. Necə ki, Azərbaycan tərəfi qədim Roma, yunan tarixçilərindən tutmuş, Puşkindən tutmuş bu günə qədər müxtəlif mənbələrə əsaslanaraq, erməni tərəfinin zəif tərəflərini, nöqsanlarını, cinayətlərini hər zaman sıralayır və erməni tərəfinin haqsız olduğunu sübut etmək üçün bu arqumentlərdən, faktlardan istifadə edir, Ermənistan tərəfi də Azərbaycana qarşı istifadə etdiyi arqumentlər sırasında bu əsəri öz arsenalına daxil edib, bu da bu günün faktıdır. Hakimiyyətin davranışı barədə dedim, bu, bolşevik, kommunist təfəkkürüdür, totalitar təfəkkürün təzahürüdür. Təbii ki, yenə də söz azadlığı baxımından heç kimin bu əsərlə bağlı fikir demək azadlığını məhdudlaşdırmaq olmaz. Ancaq təbii ki, ən ağlabatan davranış artıq bu mövqelər bildirildikdən sonra mövzuya bizim tərəfimizdən nöqtə qoyulmasıdır. Bayaq da dedim ki, Azərbaycan tərəfi erməni tərəfini haqsız göstərən bütün arqumentlərdən faktiki istifadə edir. Erməni tərəfi də bu şəkildə öz tərəfindən topladığı arqumentləri, faktları təqdim etməyə çalışır. Bu tipli faktlar biz ona nə dərəcədə önəm veririksə, o dərəcədə güclüdür. Yəni əgər Əkrəm Əylislinin əsərində tarix təhrif olunubsa, Əkrəm Əylisli onu yazmaqla o yalanlar həqiqətə çevrilməyəcək. Ermənistan tərəf də nə qədər istifadə edir-etsin, o yalanları həqiqətə çevirə bilməz. Biz də öz tərəfimizdən, məncə, məsələyə nöqtə qoymalıyıq, hər şey aydındır.

Я думаю, как предложил Иса бей, пора поставить точку, в этой теме.

Arian
10.02.2013, 01:08
Похожи ли эти люди на возмущенных? обратите внимание, особенно на второй план.http://qafqazinfo.az/site/ƏYLIS_DƏ_ƏKRƏMDƏM_IMTINA_ETDI_–_AKSIYA_%20_FOT OLAR-36027-xeber.html

Разрядку спустили сверху, людей позвали на "тадбир".
Все более и более стыдно становится. Еще и фетвы Аллахщюкюра не хватало.

Они уже и народное возмущение толком организовать не могут...

Dismiss
10.02.2013, 01:09
Вместо того, чтобы заниматься заниматься организацией подобной ерунды, лучше бы втихаря организовали перевод романа на азербайджанский и самиздатом распространили среди тех же айлисцев. После этого Айлисли, если даже посмел появится в Айлисе, он просто утонул бы в плевках односельчан. Недаром, АА сейчас даже отказывается говорить об издании романа на азербайджанском.Оригинал романа как раз на азербайджанском языке. Кто-то даже говорил в ФБ, что он был издан до перевода на русский язык, хотя не уверена, что это так - не сходится как-то. Если АА в последующих интервью не отказался от своих слов, то в интервью на АНС он говорил, что намерен переработать роман и снова его издать. Хотя непонятно, что там можно переработать так, чтобы суть изменилась.

Arian
10.02.2013, 01:10
Даже если бы они жгли не то, что нашлось в районной библиотеке, а саму книгу, это все равно финиш. Им важно было уничтожить все, что связано с именем Акрама Айлисли - он для них враг номер один теперь, как армяне.

Они не похожи на людей, у которых есть враги. Любые.

Dismiss
10.02.2013, 01:19
Не видела первые две части, поэтому даю ссылку на третью:

Aslan İsmayılov. "Əkrəm Əylislinin “Daş yuxular” əsərinə cavabım (http://qafqazinfo.az/site/%C6%8FKR%C6%8FM_%C6%8FYLISLININ_%E2%80%9CDA%C5%9E_ YUXULAR%E2%80%9D_%C6%8FS%C6%8FRIN%C6%8F_CAVABIM_%E 2%80%93_III_HISS%C6%8F-36079-xeber.html)" – III hissə

Arian
10.02.2013, 01:19
Вместо того, чтобы заниматься заниматься организацией подобной ерунды, лучше бы втихаря организовали перевод романа на азербайджанский и самиздатом распространили среди тех же айлисцев. После этого Айлисли, если даже посмел появится в Айлисе, он просто утонул бы в плевках односельчан. Недаром, АА сейчас даже отказывается говорить об издании романа на азербайджанском.

Презрение людей, прочитавших его роман, вот что может быть наказанием для Айлисли. Если, конечно, у него осталась хоть капля совести.

Вы думаете, что эти люди из ролика смогут прочитать хоть какой-нибудь роман на азербайджанском языке?

thundergirl
10.02.2013, 01:20
Аслан Исмайлов здесь (http://haqqin.az/news/3659) и здесь (http://haqqin.az/news/3730) высказался о романе. Вот выдержки:

Наверное, не было в моей жизни более трудной темы, о которой я бы хотел написать. Речь пойдет не о чьих-то агрессивных мнениях, высказанных с целью услужить власти. Просто впервые в жизни, буду критиковать человека, с которым у меня сложились взаимные уважительные отношения, а самое главное – пойду против человека, на которого направлена вся репрессивная сила государства. Никому не пожелаю оказаться на месте человека, всегда защищающего угнетенных, а по воле ситуации оказавшегося на противоположной позиции. Просто не могу не ответить осознанной клевете против своего народа. Пусть никто не торопится обвинить меня в национализме и нетерпимости.

Внимательно прочитавшие произведение увидят, что роман не направлен, как говорит Акрам Айлисли, на примирение между народами и религиями, а показывает противостояние между ними. Не верю, что внимательно прочитавшие эту книгу, хотели бы выбрать себе друзей или соседей среди описанных образов, кроме образов армян. Был бы рад, если бы меня разуверили люди, сегодня занимающиеся защитой прав человека и свободы творчества.

Я бы просил проводящих пикет в защиту Айлисли молодых писателей, защищающих его, но молчащих о самом произведении уважаемых членов Форума Интеллигенции, соразмерно своим авторитетным именам представлять публике не свое отношение к власти, а внимательно прочитав книгу, представить серьезные аналитические статьи на суд читателей и тем самым помочь таким, как и я, которые, возможно, и ошибаются в своем понимании произведения.

А тех, кто сегодня у власти, прошу не тиражировать вредные лозунги типа «лишить гражданства», «лишить званий», «сослать из страны» ненавистных людям, при появлении на экранах телевидения вызывающих ассоциации с образом «гассаба Мамедаги», представителей культуры, депутатов, и активистов, а просвещать людей, организовать серьезные аналитические обсуждения произведения

Уверен, что и противная сторона, через многие годы, ссылаясь на это произведение Акрама Айлисли, будет указывать, что написание романа в 2006 году сначала в Айлисе, а затем в 2007 году в Баку всемирно известным народным писателем Азербайджана, заслуженным деятелем искусств, удостоенным высшего ордена Азербайджана, произведения которого изданы на русском, английском, французском, испанском, немецком и других языках, был напечатан только в 2012 году в Москве, в ведущем литературном издании России журнале «Дружба народов».

Выражаясь языком автора, особый колорит образа доктора Аббасалиева привлекает с первых минут. Складывается такое впечатление, что кроме медицины, он еще и большой специалист по армянской истории. Про него можно написать много, но наиболее достоверно его, по-моему, характеризует один факт, изложенный в конце романа.

Профессор появляется в больнице, где уже 10 дней его зять находится в предсмертном состоянии, целует его, а потом начинает рассказывать там долгую историю о том, как он обнаружил дневник Захария Агулисского 300-летней давности, очаровавший его, и не обращая внимания на то, что его дочь рядом со своим единственным возлюбленным и его же единомышленником, лежащим на смертном одре, старается привлечь внимание всех к своему исследованию, и уверяя всех, что дневник подтверждает: Захарий – выдающийся представитель армянского народа, и что территория Нахчывана, включая село Айлис, принадлежит армянскому народу. А вопрос пытавшейся вмешаться в беседу психиатра медсестры Миневвер ханум: «Доктор, а везде пишут, что церкви были не армянские, а албанские. Говорят, что потом армяне присвоили их. Может быть, этот Захарий был не армянином, а албанцем?» так и застыл на ее губах. Доктор продолжал чтение дневника. А на вопрос доктора Фарзани он вовсе не ответил, сразу вытащив другой лист, и снова продолжил чтение. Дочь психиатра Азада ханум тихо подала ему знак, чтобы он оставил всех в покое, потому что пришло время давать больному лекарство, и снова доктор не обратил никакого внимания на ее обеспокоенность, вытащив очередной лист. Во время продолжения чтения, услышав слово «церковь», Садай Садыхлы, пролежавший 10 дней без сознания, без звука и движения, открыл глаза, и внезапно произносит только одно слово «Эчмиадзин»!

Пришедшая в ужас от поступка своего отца, Азада ханум со слезами на глазах говорит ему: «Отец, он не может говорить. А ты все говоришь не умолкая». Тут Абасалиев внезапно очнулся: «Но ведь он заговорил». Доктор Фарзани сказал ему: «А ты не дал нам и рта раскрыть. Ты ушел в Айлис на 300 лет назад, а нас так и не увидел». Абасалиев сразу же продолжил: «300 лет назад армяне привезли в Айлис много хороших вещей со всего мира и превратили его в рай. А турки в 19 веке превратили его в развалины, и после их ухода мусульмане до сих пор ищут золото среди развалин армянских домов».

Акрам Айлисли оживил это с большим вкусом. Абасалиев, описанный якобы как положительный образ азербайджанца, обладающего любовью к армянскому народу и ненавистью к туркам, азербайджанцам, мусульманам, женщинам, стоит намного выше своего умирающего зятя и единомышленника. Вместо того, чтобы помочь умирающему, он был занят армянской пропагандой.

prostak
10.02.2013, 01:21
Сегодня уже второй раз меня путают с Простаком ...

Меня это совсем не раздражает. )

Причем путают, так сказать, антагонисты. :lol:

Beyim
10.02.2013, 01:22
В организованности этой акции я тоже не сомневаюсь, о чем уже писала (http://www.atc.az/forum/showpost.php?p=474567&postcount=712)выше по ветке.
Но люди зажглись, как спичка, еще и потому, что организаторы били по-больному, зная, что у многих в Айлисе есть что предъявить армянам.

На фотографиях у многих отсутствующие лица, некоторые улыбаются. Прав Ашер, "они не похожи на людей, у которых есть враги". Им, скорее всего до лампочки. Хотя, один комментатор в ЖЖ говорит, что в селе и 1000 человек не наберется - все разъехались - жизнь тяжелая. А на фотках наряду с местными присланные по разнарядке.

Спектатор в своем ЖЖ говорит, что Гейне вспомнил. На самом деле, плохо все это. ((

thundergirl
10.02.2013, 01:24
Не видела первые две части, поэтому даю ссылку на третью:

Aslan İsmayılov. "Əkrəm Əylislinin “Daş yuxular” əsərinə cavabım (http://qafqazinfo.az/site/%C6%8FKR%C6%8FM_%C6%8FYLISLININ_%E2%80%9CDA%C5%9E_ YUXULAR%E2%80%9D_%C6%8FS%C6%8FRIN%C6%8F_CAVABIM_%E 2%80%93_III_HISS%C6%8F-36079-xeber.html)" – III hissə

Я дала ссылки на первые две части в переводе на русский.
Оригиналы здесь (http://qafqazinfo.az/site/ƏKRƏM_ƏYLISLININ_“DAŞ_YUXULAR”_ƏSƏRINƏ_CAVABIM-35927-xeber.html) и здесь. (http://qafqazinfo.az/site/ƏKRƏM_ƏYLISLININ_“DAŞ_YUXULAR”_ƏSƏRINƏ_CAVABIM_–_I I_HISSƏ-36021-xeber.html)

Dismiss
10.02.2013, 01:25
Я думаю, как предложил Иса бей, пора поставить точку, в этой теме.Боюсь, что эту лавину не так просто будет остановить. Слишком много сказано, а, главное, сделано, чтобы одного призыва остановиться было достаточно. Нужен какой-то еще больший раздражитель, чтобы внимание общественности на него перенаправить - а пока Акрам Айлисли будет боксерской грушей, которая будет помогать снять накопившееся от многих нерешенных проблем напряжение.

Dismiss
10.02.2013, 01:26
Меня это совсем не раздражает. )Ой, меня тоже, напротив - радует.) Потому что могла бы подписаться под обоими постами, из-за которых нас спутали. :)

Dismiss
10.02.2013, 01:29
Я дала ссылки на первые две части в переводе на русский.
Оригиналы здесь и здесь.Спасибо, Сандер, сэкономили мне время на поиски. :give_rose:

Arian
10.02.2013, 01:33
Боюсь, что эту лавину не так просто будет остановить. Слишком много сказано, а, главное, сделано, чтобы одного призыва остановиться было достаточно. Нужен какой-то еще больший раздражитель, чтобы внимание общественности на него перенаправить - а пока Акрам Айлисли будет боксерской грушей, которая будет помогать снять накопившееся от многих нерешенных проблем напряжение.

Закрыть Библиотеку им. Ахундова и Театр Оперы и Балета? А это мысль...

prostak
10.02.2013, 01:42
Уже недели 3-4 говорят, что из Парижа готовится новая видеобомба о том, как дочка Мехтиева первую кроет отборной речью, но почему из ЦУ (компроматами) никак отмашку не дадут.

Появится нечто такое, и "сны" будут позабыты. В наше время все быстро меняется и забывается.

thundergirl
10.02.2013, 01:43
Не видела первые две части, поэтому даю ссылку на третью:

Aslan İsmayılov. "Əkrəm Əylislinin “Daş yuxular” əsərinə cavabım (http://qafqazinfo.az/site/%C6%8FKR%C6%8FM_%C6%8FYLISLININ_%E2%80%9CDA%C5%9E_ YUXULAR%E2%80%9D_%C6%8FS%C6%8FRIN%C6%8F_CAVABIM_%E 2%80%93_III_HISS%C6%8F-36079-xeber.html)" – III hissə
Əkrəm Əylislinin “Daş yuxular” əsəri ilə bağlı fikirlərimi tamamlamaq istəyirəm.

Əsəri hər dəfə oxuduqca onun bu gün düşmən olmuş, ancaq qonşu olmağa məhkum edilmiş xalqların yaxınlaşmasına, mövcud nifrətin aradan qaldırılmasına necə yardımçı olacağına xüsusi diqqət yetirirdim. Çox təəssüf edirəm ki, bunu görə bilmədim. Gördüyüm isə bir tərəfin aşağılanması hesabına digərinin göylərə qaldırılması oldu. Doğrudanmı Ə.Əylisli hesab edir ki, erməni yazıçılarının arasından da millətini onun kimi təhqir edənini demirəm, Qərbi Azərbaycanda baş verən qırğınları, Xocalıda yaşanan dəhşətləri heç bir şişirtməsiz, olduğu kimi əks etdirən birisi tapılacaq. Əgər belə hesab edirsə o, ya çox sadəlöhvdür ya da bizləri tamamilə anlayışsız kütlə hesab edir.

Ə. Əylisliyə münasibətimdən asılı olmayaraq əsərin hər tərəfdən ziyanlı olduğunu gördüm. Bu mövzuda Ə.Əylislinin səsləndirdiyi heç bir arqument məni inandırmadı. Onun “bunlar mənim fikrim deyil” dəlilini də inandırıcı saymadım. Ə.Əylislinin bəzi hallarda “gözlərimlə görmüşəm, özüm eşitmişəm” deməsini isə onun həmyaşıdları təkzib etdi. “Bu, bədii əsərdir” deyənlərin isə nəzərinə çatdırım ki, mən Sumqayıt hadisələrini araşdıran zaman məhz bu tipli yazıları erməni millətçilərinin əlində bayraq kimi görmüşəm. Əsərdəki konkret tarixi adlar, məkanlar, hadisələr, mənbəyi göstərilməklə sadalanan tarixi sənədlər, heç də əsərin sırf bədii olmadığına dəlalət edir. İllər keçəndən sonra isə bu əsərin Azərbaycanın əleyhinə istifadə ediləcəyinə şübhə etmirəm. Bir çox hallarda müəllif bilə-bilə faktları təhrif edir. Əsəri oxuyan hər kəs orada türkün, azərbaycanlının, müsəlmanın aşağılanmasını, erməni millətinin isə, özləri hər addımda dedikləri kimi, dahi olduğunu görər. Barış istəyən insan bu mövqedə olmamalıdır.

Beyim
10.02.2013, 01:47
Боюсь, что эту лавину не так просто будет остановить. Слишком много сказано, а, главное, сделано, чтобы одного призыва остановиться было достаточно. Нужен какой-то еще больший раздражитель, чтобы внимание общественности на него перенаправить - а пока Акрам Айлисли будет боксерской грушей, которая будет помогать снять накопившееся от многих нерешенных проблем напряжение.

Раздражитель был - события в Исмаиллах. Но анти-айлислинские события были срежиссированы, чтобы отвлечь внимание людей. Инче как бъяснить, что целый месяц после опубликования в декабре 2012 о книге не говорили. А сейчас гнев направлен в нужное русло - против армян и пятой колонны в наших рядах.

thundergirl
10.02.2013, 01:47
Не видела первые две части, поэтому даю ссылку на третью:

Aslan İsmayılov. "Əkrəm Əylislinin “Daş yuxular” əsərinə cavabım (http://qafqazinfo.az/site/%C6%8FKR%C6%8FM_%C6%8FYLISLININ_%E2%80%9CDA%C5%9E_ YUXULAR%E2%80%9D_%C6%8FS%C6%8FRIN%C6%8F_CAVABIM_%E 2%80%93_III_HISS%C6%8F-36079-xeber.html)" – III hissə

Aslan İsmayılov
О лживости Акрама Айлиси:
Mənim Ə. Əylisli ilə yazıçı Anarın münasibətlərinə qarışmaq həvəsim və vaxtım yoxdur. Bu yazımda əsasən özüm gördüklərimdən yazmağa üstünlük verirəm. Yeri olmasa da şahidi olduğum bir halı bölüşəcəm. Ə. Əylislinin qeyri-səmimi, qısqanc olduğunu ZF-nin R. İbrahimbəyovun evində təşkil olunmuş bir qonaqlıq məclisində gördüm. Məclisi Anar idarə edirdi. Mətbuatdan onların münasibətinin heç də yaxşı olmadığını bilirdim. Ə.Əylisli məclis boyu daim Anarı sancırdı. Anar bircə dəfə ona yanakı baxdıqda o, “Mən sənə nə etmişəm ki, məni sevmirsən?” dedi. Anarın cavabı gecikmədi: “Mənim haqqımdakı qərəzini keçmiş münasibətlərimizə görə keçərəm, valideynlərimin ünvanına söylədiyin böhtanları sənə heç vaxt bağışlamaram”. Ə.Əylisli dərhal cavab verdi: “Mən rəhmətliklər haqqında heç vaxt pis fikir söyləməmişəm”. Anarın cavabı çox qısa oldu: “Onda mənim deyəcəyim söz yoxdur”. Orada olan, hörmət bəslədiyim ziyalılardan biri baş verənləri başa düşmədiyimi gördükdə sakitcə dedi: “Gördün, Əkrəm yalanı necə söylədi. Ömrü boyu Anarın valideynlərinə iftira atıb, indi isə üzünə durdu”. Onun yalan deməkdə usta olmasını “Möhtəşəm tıxac” əsəri ilə bağlı İTV kanalından “mən bu əsəri çap etdirməmişəm” söyləyəndə də gördüm. Axı həmin kitabı Ə.Əylisli çap olunmuş şəkildə mənə veribdir.

Dismiss
10.02.2013, 01:55
Раздражитель был - события в Исмаиллах. Но анти-айлислинские события были срежиссированы, чтобы отвлечь внимание людей. Именно этот факт и натолкнул меня на мысль о том, что должно быть еще что-то, способное отвлечь внимание уже от Акрама Айлисли, как от Исмаиллы посредством Акрама Айлисли. Работает беспроигрышно.

Ашина
10.02.2013, 01:58
Аслан Исмайлов здесь (http://haqqin.az/news/3659) и здесь (http://haqqin.az/news/3730) высказался о романе. Вот выдержки:

Здесь тоже всё перепутано. В 1989 году не было такого:
А вопрос пытавшейся вмешаться в беседу психиатра медсестры Миневвер ханум: «Доктор, а везде пишут, что церкви были не армянские, а албанские. Говорят, что потом армяне присвоили их. Может быть, этот Захарий был не армянином, а албанцем?» так и застыл на ее губах. Доктор продолжал чтение дневника. и быть не могло, чтобы "везде писали" такое в 80-х годах. Айлисли просто слегка того....

Там и доктор, который лечил главного героя, тоже всё путает. Он говорит, что иранец, что отец совершил ошибку, уехав оттуда, а он совершил ошибку, уехав из Москвы. С удовольствием и гордостью вспоминает о клинике Склифасовского. :rolleyes: Это тоже в 80-х!!! То есть, работать в сарае на Колхозной Площади - это круто! Теперь, правда и площадь называется Сухаревской, и кое-какое обрудование завезли, но в 1989 году....?

И об Иране. Доктор жалеет, что отец его увёз оттуда, а то бы ведь он, сияя от счастья, получал бы на лечение сотни иранских подростков, изрешеченных в ходе "живых волн" на иракские пулемёты. Такую удачу упустил! Ну не мог в 80-х годах врач завидовать иранцам.

Там что ни страница, то вот такие перлы.

Dismiss
10.02.2013, 02:00
Забавный эпизод из первой книги трилогии, в которую входят "Каменные сны" - "Йемен (http://azeribooks.narod.ru/proza/akram_aylisli/yemen.htm)":

- А что ты думаешь об этих армянских делах, Сафалы? — Казалось, вопрос этот задал не сам Али Зия, а тот самый старый черт, возникший в глубине его глаз.
- О каких армянских делах? — как можно резче и холодно ответил Сафалы муаллим, и ему показалось, что голос Васьки доносится теперь откуда-то из очень холодного места; Сафалы муаллим почувствовал вдруг озноб и надел пиджак.
- Я имею в виду карабахскую проблему. Проблему Нагорного Карабаха... Никак не отстанут, сукины дети. Весь мир настроили против нас.
— Не отстают — так отдайте. Что там :— всего-то клочок земли.: — Это Сафалы муаллим сказал специально — чтобы позлить Али Зию — потому что его опять стали очень нервировать фиолетовые усики Полины Викторовны.
Али Зия вытянул шею, похожую на увядший, пожелтевший огурец.
— Не нравятся мне твои слова, Сафалы! — сказал он. — Я знаю, что ты пошутил, но нигде больше не шути так. Маргарет Тэтчер говорит то же самое, но у нее бабушка — армянка. И в Буше течет армянская кровь. А этот проклятый Сахаров, сам знаешь, женился на дочери Алиханяна. Того самого, который в армии Врангеля десять лет мучил комсомольцев... Армянам нельзя отдавать ни пяди Карабаха, потому что отдашь Карабах — они потребуют Нахичевань. А потом скажут, и Баку наш, и называется он не Баку, а — Бакураван. Гянджа — это Канза, скажут они, и она наша. Казах — это Кацах, Ордубад, скажем, Урдувар, а о Сальянах и говорить нечего — оканчиваются на «ян». Что же нам останется тогда? Дно Каспия... Армянам, Сафалы, никогда нельзя уступать. Это очень наглый народ!
И тут Сафалы муаллим вдруг восторженно воскликнул:
— Да, мы — суверенная республика! А не сувенирная! — Он произнес это так вдохновенно, как будто вспомнились ему далекие пионерские годы. И с оригинальной мыслью Али. Зии — что армяне— очень наглый народ — Сафалы муаллим от всего сердца согласился, потому что на себе испытал однажды (в юности) наглость старого гярдживанского армянина, гнавшего водку из сухого тута: этот армянин на гярдживанском колхозном базаре выменял полмешка отличного сушеного тута, который Сафалы с тысячью мук привез из Бузбулага, на семь кило гнилой картошки, и Сафалы, до тех пор не любивший ругаться, весь обратный путь из Гярдживана. в Бузбулаг поминал могилу отца того армянина. Тем не менее, будь на то воля Сафалы муаллима, он бы прекратил сейчас разговор об армянах. Но оказалось, что Али Зие есть что сказать на эту тему.
— Подлецы, гнусные суки! Это их вечная манера — шуметь на весь мир... Кому нужны сейчас эти разговоры о земле? Жили бы себе, кто им мешал!.. Так нет, заскакали, как обезьяны, потому что Советская власть; посадила их на шею. Думают, Карабах им халва — схватят и проглотят. Вот она, их хваленая древняя культура. У самих ума ни на грош, так еще и нас втягивают. Ни дома нет покоя, ни на даче. Какая-то шайка проходимцев каждый день мутит народ у Дома Советов. Орут во всю глотку. Ни стариков не признают, ни правительство ни во что не ставят. И не найдется человека, чтобы вышел и заткнул им глотку. — Али Зия вытащил платок и долго в сердцах вытирал пену с губ. — Много бед может случиться, Сафалы! Не знаю, как тебя, но меня очень беспокоит происходящее. Боюсь, они сбросят памятник, Ленину — будет большое несчастье!
И еще один фрагмент:
У Сафалы муаллима не хватило терпения дочитать письмо. Прочитав в конце подпись «Твоя внучка — Сонечка», он спрятал письмо обратно в конверт и принялся за письмо Лоры:
«Дорогой, глубокоуважаемый Сафалы! Извините, что я вас не могла дождаться. Все получилось очень поспешно, но я рада, что уезжаю. Еду к сестре в Москву. Мою сестру вы знаете, она однажды гостила у меня. Помните, еще спорила с вами по поводу Сильвы Капутикян. Дорогой Сафалы, вы себе не можете представить, как в эти дни мне было страшно без вас. Не спала целыми ночами. Сидела и ждала, когда бандиты сломают дверь, войдут в квартиру и зарежут. В эти дни ужас, что творится в городе. Будь проклят этот Нагорный Карабах с его целебным горным воздухом. Этот Карабах натворит еще немало бедствий. Но я, дорогой Сафалы, на вашу нацию не обижена. До сих пор я ничего плохого не видела со стороны азербайджанцев. Как хорошо мы жили, дорогой Сафалы, и так жили бы, наверно, до конца наших дней, если бы не этот, с черной жабой на голове. В последнее время прямо душит меня его буйволиная невозмутимость.. Страна вся разваливается: кругом одни только крикуны бессовестные процветают, даже школьнику понятно, что это уже никакое не государство, это — бойня, ад кромешный. А он ходит, как будто ничего не случилось. Даже улыбку подходящую себе подобрал, как американские президенты. О, ужас, Сафалы, что и говорить, так мог поступить с людьми только ставропольский мужик. А ваш племянник, дорогой Сафалы, оказался не таким уж злодеем, каким я его себе представляла. За мои две комнаты он дал мне целое состояние, целых семь тысяч денег. Эти деньги мне на всю жизнь хватит. Он и билет мне достал на самолет. Даже контейнер заказал, чтобы я могла отправить в Москву кое-что из своих вещей. Вашим племянником я осталась очень довольной, дай бог ему здоровья. А вашу почту он вам передаст. Извините, что я вас не могла дождаться. Прощайте, дорогой, глубокоуважаемый Сафалы. Сейчас поздняя ночь, а завтра ранним утром я улетаю. Спасибо вам за все.
Лора, ваша соседка».
Сафалы муаллим не выбросил письма, а аккуратно сложил и решил сохранить, потому что два этих листка из тетрадки в клетку остались единственной памятью о человеке, с которым прожил в соседстве двадцать лет.

thundergirl
10.02.2013, 02:14
Оригинал романа как раз на азербайджанском языке. Кто-то даже говорил в ФБ, что он был издан до перевода на русский язык, хотя не уверена, что это так - не сходится как-то. Если АА в последующих интервью не отказался от своих слов, то в интервью на АНС он говорил, что намерен переработать роман и снова его издать. Хотя непонятно, что там можно переработать так, чтобы суть изменилась.

Оригинал-то на азербайджанском, но он у Айлисли. А он в последней передаче на ИТ наотрез отказался публиковать роман на азербайджанском и пригрозил судом тому, кто опубликует перевод без его разрешения.
Спрашивается, чего он боится?

Dismiss
10.02.2013, 02:22
Спрашивается, чего он боится?Нового витка травли - после всего случившегося вряд ли ему захочется пережить нечто подобное.

Beyim
10.02.2013, 02:33
Дисмисс-ханум, неужели наши верха дадут возможность отвлечься от этой золотоносной темы? Вот какую аналогию провел Рауф Наджафов в своем ЖЖ:

Помнится, задержанный властями Третьего Рейха Вудхауз записал несколько выступлений для германского радио, довольно жизнерадостно описывая свою жизнь в концлагере.

Англичане-писатели обиделись и устроили старику травлю - Милн ругал, к примеру, а Во защищал.

Но вот основная масса не лезла в разборки чернильных душ, потому что была занята выписыванием Третьему Рейху лечения п...лями.

После удачного лечения повода для дальнейшей травли старика не осталось и ситуация тихонько рассосалась сама по себе.

Так что учиться надо у англичан - их Лазым не распылялся по мелочам.

Возможно, что угнетанием обстановки пользуются для распыления внимания от возможной проблемы, указанной Простаком. И таким образом, раздувая из мелочи огонь, заставляют нас забыть и об Исмаиллах и Карабахе

Scarlett
10.02.2013, 02:33
Спрашивается, чего он боится?

После этого Айлисли, если даже посмел появится в Айлисе, он просто утонул бы в плевках односельчан.
и не только...

thundergirl
10.02.2013, 02:34
Здесь тоже всё перепутано. В 1989 году не было такого:
и быть не могло, чтобы "везде писали" такое в 80-х годах. Айлисли просто слегка того....

Там и доктор, который лечил главного героя, тоже всё путает. Он говорит, что иранец, что отец совершил ошибку, уехав оттуда, а он совершил ошибку, уехав из Москвы. С удовольствием и гордостью вспоминает о клинике Склифасовского. :rolleyes: Это тоже в 80-х!!! То есть, работать в сарае на Колхозной Площади - это круто! Теперь, правда и площадь называется Сухаревской, и кое-какое обрудование завезли, но в 1989 году....?

И об Иране. Доктор жалеет, что отец его увёз оттуда, а то бы ведь он, сияя от счастья, получал бы на лечение сотни иранских подростков, изрешеченных в ходе "живых волн" на иракские пулемёты. Такую удачу упустил! Ну не мог в 80-х годах врач завидовать иранцам.

Там что ни страница, то вот такие перлы.

Вот именно, на всех страницах один свист, напоминающий стон. Он призывает относиться к этому не как к обычному свиту, а как к художественному. Как грится, этот стон у них песней зовется.
Так что с него взятки гладки.

Ашина
10.02.2013, 02:35
Оригинал-то на азербайджанском, но он у Айлисли. А он в последней передаче на ИТ наотрез отказался публиковать роман на азербайджанском и пригрозил судом тому, кто опубликует перевод без его разрешения.
Спрашивается, чего он боится?

Нет там никакого оригинала, вот чего он боится. Вернее, там написано всё не так.

Вообще-то сюжет, если без того идиотизма, что в книге, мог быть интересным. И название ничего... "Каменные сны". Скорее всего, мог получиться нормальный роман, пусть и проармянский.

Взрыв мозга, пошел под откос и всё переписал.

Теперь, если без его редактуры "оригинал" попадет в печать, то выглядеть он будет ещё глупее.

Arian
10.02.2013, 02:36
Забавный эпизод из первой книги трилогии, в которую входят "Каменные сны" - "Йемен (http://azeribooks.narod.ru/proza/akram_aylisli/yemen.htm)":


И еще один фрагмент:

Я всегда знал, что в Азербайджане никогда не было ни одного прозаика, которого стоило бы читать в возрасте старше 16-ти лет. А это - просто очередное подтверждение.

Scarlett
10.02.2013, 02:45
Оригинал-то на азербайджанском, но он у Айлисли. А он в последней передаче на ИТ наотрез отказался публиковать роман на азербайджанском и пригрозил судом тому, кто опубликует перевод без его разрешения.

Лев Аннинский в своей рецензии утверждает, что лично видел изданную книгу с тиражом пятьдесят экземпляров. А сейчас АА утверждает, что вообще не издавал ее на азербайджанском. кто врет?

thundergirl
10.02.2013, 02:51
Нового витка травли - после всего случившегося вряд ли ему захочется пережить нечто подобное.

А на что он рассчитывал, публикуя этот пасквиль на русском? Думал, орден дадут? Он что, дурак?

Хотя, он на той передаче на ИТ, стал рассказывать, как ему позвонили из "ДН" и сказали - "что-то Вы давно у нас не публиковались, может пришлете что-то новенькое. Ну, я и послал, хотя не хотел." Так что, инициатива шла из Москвы. Знали небось, что он за фрукт.

thundergirl
10.02.2013, 03:08
Лев Аннинский в своей рецензии утверждает, что лично видел изданную книгу с тиражом пятьдесят экземпляров. А сейчас АА утверждает, что вообще не издавал ее на азербайджанском. кто врет?

Интересно, я не читала.

Arian
10.02.2013, 03:34
А на что он рассчитывал, публикуя этот пасквиль на русском? Думал, орден дадут? Он что, дурак?Наверняка - нет. Но напоследок поиздеваться над дураками - это же кайф...

Scarlett
10.02.2013, 03:38
Интересно, я не читала.

Не нашла ссылку. Как найду поставлю

Papa Karlo
10.02.2013, 03:43
Нет там никакого оригинала, вот чего он боится. Вернее, там написано всё не так.

Вообще-то сюжет, если без того идиотизма, что в книге, мог быть интересным. И название ничего... "Каменные сны". Скорее всего, мог получиться нормальный роман, пусть и проармянский.

Взрыв мозга, пошел под откос и всё переписал.

Теперь, если без его редактуры "оригинал" попадет в печать, то выглядеть он будет ещё глупее.

Скорее дело вот в чем: в действительности был только черновой набросок романа, которую Акрам когда-то, из каких-то соображений передал в журнал, где его преднамеренно так "перевели" и именно сейчас (в декабре 2012 года, когда обострились отношения между Россией и Азербайджаном), напечатали (без согласования с ним), что это и для него явилось неожиданностью… т.е. он тоже жертва чьи́х-то нечистоплотных игр.

Arian
10.02.2013, 03:47
Скорее дело вот в чем: в действительности был только черновой набросок романа, которую Акрам когда-то, из каких-то соображений передал в журнал, где его преднамеренно так "перевели" и именно сейчас (в декабре 2012 года, когда обострились отношения между Россией и Азербайджаном) напечатали, что это и для него явилось неожиданностью… т.е. он тоже жертва чьи́х-то нечистоплотных игр.

Перевод - его. Там так и написано.

Scarlett
10.02.2013, 03:49
Скорее дело вот в чем: в действительности был только черновой набросок романа, которую Акрам когда-то, из каких-то соображений передал в журнал, где его преднамеренно так "перевели" и именно сейчас (в декабре 2012 года, когда обострились отношения между Россией и Азербайджаном) напечатали, что это и для него явилось неожиданностью… т.е. он тоже жертва чьи́х-то нечистоплотных игр.
Возможно, но не без его согласия, не случайно он сам автор перевода

Ашина
10.02.2013, 03:55
Скорее дело вот в чем: в действительности был только черновой набросок романа, которую Акрам когда-то, из каких-то соображений передал в журнал, где его преднамеренно так "перевели" и именно сейчас (в декабре 2012 года, когда обострились отношения между Россией и Азербайджаном), напечатали (без согласования с ним), что это и для него явилось неожиданностью… т.е. он тоже жертва чьи́х-то нечистоплотных игр.

Насчет чернового наброска согласен. Там сюжет такой, что предполагает панораму села, которое некогда было цветущим городом, много могло быть всякого... Рукопись армянского купца Закарии тоже могла быть прописана подробнее, с историческими вставками. Страниц на 300-400, а тут всего 50-80 страниц в зависимости от шрифта и формата.

Но переводил, вернее переписывал, перелицовывал текст он сам, видимо, вообще никому не показывая своего творения, поэтому оно и получилось таким убогим. Он всё сделал сам, без всякого содействия со стороны. Всё - сам!

Renata
10.02.2013, 03:59
Оригинал-то на азербайджанском, но он у Айлисли. А он в последней передаче на ИТ наотрез отказался публиковать роман на азербайджанском и пригрозил судом тому, кто опубликует перевод без его разрешения.
Спрашивается, чего он боится?

может это две разные вещи?

Papa Karlo
10.02.2013, 03:59
Возможно, но не без его согласия, не случайно он сам автор перевода

Я очень сомневаюсь, в том что он владеет русским языком настолько, чтоб заниматься переводом художественной литературы…, т.е. на азербайджанский язык – да, но не обратно…

Ziyadli
10.02.2013, 04:01
Смотреи фильм Тарантино "Джанго"? Там есть образ Стивена (играет Сем.Л.Джексон). Вот он мне напоминает Айлисли

http://www.youtube.com/watch?v=vNrG5lD2zmQ

Papa Karlo
10.02.2013, 04:02
может это две разные вещи?

именно так...

Arian
10.02.2013, 04:16
может это две разные вещи?


Конечно, две разные вещи. Если азербайджанцу сегодня предложить прочитать роман "Три мушкетера" на азербайджанском языке (кстати, давно уже перевели и опубликовали), он устроит пикет протеста перед домом переводчика. Дескать, там есть Де'Артаньян, а почему нет Портосбейли?

Renata
10.02.2013, 04:37
Конечно, две разные вещи. Если азербайджанцу сегодня предложить прочитать роман "Три мушкетера" на азербайджанском языке (кстати, давно уже перевели и опубликовали), он устроит пикет протеста перед домом переводчика. Дескать, там есть Де'Артаньян, а почему нет Портосбейли?

как хорошо что перевели

Arian
10.02.2013, 05:18
как хорошо что перевели

Хорошо, что перевели. Плохо, что не прочитали.

Ziyadli
10.02.2013, 05:35
Вот какие аргументы говорят защитники Айлисли

1. Он как писатель намного выше по интелллекту чем его масса, которая проста как шланг и ведет нас Айлисли по пути дружбы к армянам.

Паралель: Стивен из фильма тоже по уровню намного выше чем все эти ниггеры-рабы, он умеет писать, даже ведет хозяйство господина, подписывает чеки, когда ниггеры даже не знать не знают, ведать не ведают, что такое банковский чек, руководит ниггерами, чтобы те не имели проблемы с господами или господа с ниггерами

2. Айлисли в отличии от массы лауреат всяких премий, фраки носил, руку важным господам подавал, мир видел, "Иштояна видел, космонавта видел", печатался на союзном уровне, Битов ему друг (хотя понятия не имеют, кто Битов) итд, итп

Стивен тоже носит фраки, костюмы, белые воротнички, шутит с господами, может даже от их имени вершить судьбы ниггеров, знает в какой руке держать вилку, салфетку, а ниггеры не знают

3. Айлисли заслуженный писатель

Стивен заслуженный ведущий хозяйства

4. Айлисли гуманист и реалист, осознающий мир вокруг

Стивен тоже гуманист и реалист. Гуманен он в том, что осознает реалии мира, в котором он живет

Итд, итп

Но Стивен все же враг ниггерам и друг/слуга господ.

ПС: господа в нашем случае не армяне, а бывшие господа и Айлисли, и армян и издает журнал "Дружба народов"

kinza
10.02.2013, 05:44
Паралель: Стивен из фильма тоже по уровню намного выше чем все эти ниггеры-рабы,

Интересная интерпетация...Ziyadli бей, а что Стивена в конце концов линчевали?
Оговорюсь, я фильм не смотрел...пока не смотрел.

Ziyadli
10.02.2013, 05:50
Интересная интерпетация...Ziyadli бей, а что Стивена в конце концов линчевали?
Оговорюсь, я фильм не смотрел...пока не смотрел.

Yes, sir. He got what he deserves)))

kinza
10.02.2013, 06:07
Yes, sir. He got what he deserves)))

So? This is the solution for A.A?

Ziyadli
10.02.2013, 06:14
So? This is the solution for A.A?

Нет. Во первых, мы не в фильмах Тарантино, а в реале. А во вторых, вроде его никто и не линчевал. Ему просто выражают презрение (что он заслуживает) и отнимают все те привилегии, которыми его одаривали власть имущие (которых он и не заслуживает, по мнению большинства жителей Азербайджана)

Это не линч.

Ziyadli
10.02.2013, 06:22
Почему все про линч или про страшилки говорят? Блин, нy плюнули ему в лицо. Он этот плевок заработал честно. Ну отняли у него привилегии. А эти привилегии он зарабатывал нечестно.

Не то, чтобы остальные привилегированные все честно это заработали, но народ как-то с этим живет... а вот Акрам выделился и все заметили, что этот гагаш не только привилегиреванный, не только презирает народ, на чье бабло он так жирует- таких уйма- но он еще и это презрение раструбил на весь свет и еще горд этим. Ну как такому в лицо не плюнуть и не отобрать у него эти привилегии.

А так нихрена не будет... пущай привыкает нормальной жизни, которым живут миллионы его соотечественникoв и пущай привыкает презрению со стороны тех, кого он так долго презирал

ZSJ
10.02.2013, 10:26
Почему все про линч или про старшилки говорят? Блин, нy плюнули ему в лицо. Он этот плевок заработал честно. Ну отняли у него привилегии. А эти привилегии он зарабатывал нечестно.

Не то, чтобы остальные привилегированные все честно это заработали, но народ как-то с этим живет... а вот Акрам выделился и все заметили, что этот гагаш не только привилегиреванный, не только презирает народ, на чье бабло он так жирует- таких уйма- но он еще и это презрение раструбил на весь свет и еще горд этим. Ну как такому в лицо не плюнуть и не отобрать у него эти привилегии.

А так нихрена не будет... пущай привыкает нормальной жизни, которым живут миллионы его соотечественникoв и пущай привыкает презрению со стороны тех, кого он так долго презирал

Не тот случай. Стивен умен и проницателен, умнее своего хозяина.
Он лишь прикидывается старым и больным.
Айлисли же не прикидывается, он действительно стар и не так уж умен если на самом деле не понимал к чему это приведет.

Kerim
10.02.2013, 11:06
Стивен тоже гуманист и реалист. Гуманен он в том, что осознает реалии мира, в котором он живет

Итд, итп

Но Стивен все же враг ниггерам и друг/слуга господ.

ПС: господа в нашем случае не армяне, а бывшие господа и Айлисли, и армян и издает журнал "Дружба народов"

Стивен в обычной жизни друг и тем и тем. Больше всех конечно он себя любит, потому и выучился на образованнского нигера. Когда речь идет о его собаственных интересах то никому не лруг. В тех вопросах, где интересы господ и слуг расходятся он на стороне господ, потому что за ними сила. То есть в меру сил служит своему народу. Даже тем что является образцом нигера, которого могут уважать господа. Теперь они знают каким нужно быть. И даже имеют образец, показывающий, что нигеру это по силам.

И никогда не провоцирует ситуацию где сталкивались бы интересы господ и хозяев.

То есть Стивен на голову выше Акрама. И еще Стивену деваться некуда. У Акрама есть выбор между своими хозяевами и бывшими, общими с армянами. Вот он и сделал выбор. Поэтому свои хозяева попросили вернуть "служебный инвентарь".

Беда Акрама в том, что он попытался служить двум господам сразу. Недооценив своих настолько, что даже не счел нужным посоветоваться с ними. А между тем свои уже настолько окрепли, что такие жесты раздражают их. Да и интересы старых и новых хозяев с годами расходятся все сильнее и сильнее. И самое главное: у двух телок может сосать только ласковый теленок. К этой категории Акрама никак не отнесешь.

Dismiss
10.02.2013, 12:23
Битов ему друг (хотя понятия не имеют, кто Битов) Теперь имеешь: Андрей Битов - автор книги "Уроки Армении", которая входила в обязательную программу изучения литературы советского периода в вузах СССР, кавалер государственной награды Армении медали Мовсеса Хоренаци.

Cайгон и Ямайка
10.02.2013, 12:41
У Акрама есть выбор между своими хозяевами и бывшими, общими с армянами. Вот он и сделал выбор. Поэтому свои хозяева попросили вернуть "служебный инвентарь".

Беда Акрама в том, что он попытался служить двум господам сразу.
Какой выбор? Каких еще новых хозяев? Вы что, реально думаете, чтр в Москве кого-то волнует, что там бздит какой-то провинциальный писателишка? Кому он нахрен нужен, кроме как здесь?

Arian
10.02.2013, 13:43
Как усложнились его мотивы... А то, что он написал просто то, что чувствовал, что хотел написать, никому и в голову не приходит. Хотя вроде самое простое объяснение.

thundergirl
10.02.2013, 14:56
Как и следовало ожидать, после прочтения "Каменных снов" даже в либеральной среде видят гнусную сущность Айлисли во всей красе.

Из блога Мовсуна Гаджиева:

Сны о славе (http://echo.msk.ru/blog/gevara/1008386-echo/)

Изначально в этой дискуссии были две стороны — с самого начала, еще до армянской стороны и части московской журналистской тусовки, связанной с армянами, в защиту писателя поднялось азербайджанское гражданское общество — с первых дней травли писателя, как в негосударственных СМИ страны, так и в социальных сетях началась кампания в защиту Акрама Айлисли. Точнее, его конституционного права на самовыражение. Но уже через несколько дней после начала вербальной дискуссии, одна из ключевых фигур азербайджанской оппозиции Арастун Оруджлу, который считается «либералом из либералов» в своей странице в Фейсбуке написал, что «он отвергает любое проявление национальной неприязни, даже если речь идет о неприязни к собственной нации».

Я обращаюсь к коллегам — либералам, притом не предлагая перенести эту ситуацию на русских, евреев, армян, грузин — про другой народ вам такое читать приятно? Для убедительности любому можно почитать это произведение, приведенные цитаты — лишь малая доля. Если оскорбление целого народа — это проявление свободы слова, тогда у нас главный флагман этой свободы — Юрий Мухин. То, что он пишет в своих книгах про евреев — это комплименты по сравнению с тем, что написано в «Каменных снах» про азербайджанцев. Слабо его произведения причислить к выражению собственного мнения, а тех кто это называет экстремистской литературой — гонителями свободной мысли?

Теперь о сути проблемы. Скандал породил в литературоведческих кругах постсоветского пространства до сих пор малоизвестное имя Акрама Айлисли. К такой славе господин Айлисли шел последние 30 лет. В 1983 году, когда написал первый в истории Азербайджана роман с порнографическими мотивами. Из-за этого его «выперли» из журнала «Азербайджан». В 1998 году, когда публично сообщил, что у него вообще-то армянские корни. Тогда в Баку это посчитали неудачной шуткой. Теперь появились «Каменные сны». В принципе памятником принципиальности Акрама Айлисли можно назвать при наличии большой фантазии. В 2005 году Акрам Айлисли при поддержке правящей партии «Новый Азербайджан» избирается депутатом азербайджанского парламента. Как проходят выборы в Азербайджане — в стране известно хорошо, а за его пределами догадываются. Часто приходится встречаться с случаями, когда принципал становится депутатом путем подтасовок? Тогда, этот человек о протягивании руки дружбы к Армении не говорил — как и вся азербайджанская камарилья, тихо сидел себе на краю корыта. Кстати, принципиальность идет красной нитью и в самих «Каменных снах» — главный герой принципиально отвергает попытки Гейдара Алиева помогать ему по жизни, утверждая что «не нуждается в его подачках». Сам автор этого романа из рук Гейдара Алиева принимал 2 высших ордена страны — орден «Славы» и «Свободы». Притом в писательских кругах в Баку почти единогласно утверждали, что Акрам Айлисли, который не входит даже в 5-ку писателей страны, почетов удостоили только по одной причине — он, как и Гейдар Алиев — нахичеванец, притом практически единственный уроженец Нахичевани в писательской среде Азербайджана. Поэтому и Алиев его отметил. Ну, наверное, это и есть принципиальность.

Arian
10.02.2013, 15:33
Как и следовало ожидать, после прочтения "Каменных снов" даже в либеральной среде видят гнусную сущность Айлисли во всей красе.

Из блога Мовсуна Гаджиева:

Сны о славе (http://echo.msk.ru/blog/gevara/1008386-echo/)

А кто такой Мовсун Гаджиев? Ну, то, что он косноязычный и азербайджанского языка не знает, я уже понял. Но меня интересует история болезни.

Scarlett
10.02.2013, 15:44
Лев Аннинский в своей рецензии утверждает, что лично видел изданную книгу с тиражом пятьдесят экземпляров. А сейчас АА утверждает, что вообще не издавал ее на азербайджанском.

Интересно, я не читала.
Лев Аннинский
Неоплаканная боль (http://magazines.russ.ru/druzhba/2012/2/a14.html)

А тираж? Тут мое удивление достигло стадии остолбенения. 50 экземпляров. Это как?

Сандер , нашла, но сори, при повторном чтении интервью заметила, что говоря о 50 экземпляров, имел виду роман “Грандиозная пробка.” из трех частей не на азербайджанском языке, а на русском, где "Каменные сны" является второй частью .

Arian
10.02.2013, 21:53
Теперь имеешь: Андрей Битов - автор книги "Уроки Армении", которая входила в обязательную программу изучения литературы советского периода в вузах СССР, кавалер государственной награды Армении медали Мовсеса Хоренаци.

При этом - один из известнейших талантливых писателей еще в СССР.

Arian
10.02.2013, 22:16
Забавно (в связи с делом Акрама Айлисли), но самая высокая награда в Азербайджане - орден "Истиглал". В переводе - "Независимый". Акрам Айлисли получил эту награду, и как только повел себя несколько независимо, у него эту награду отобрали...

prostak
10.02.2013, 22:57
...роман “Грандиозная пробка.” из трех частей не на азербайджанском языке, а на русском, где "Каменные сны" является второй частью .

Если верить злым языкам, то вся эта кампания имеет целью предотвратить издание "Грандиозной пробки", в которой некто "гений мирового масштаба" просто возится лицом по дерьму (упреждающе отметаю всякие там ярлыки типа "не читал, но осуждаю" или "не читал, но поддерживаю", говорю с чужих слов).

Между прочим, обращаю внимание на один неоднозначный момент.

Где-то прошла информация о том, что Айлисли еще в 98-м году признался, что у него "армянские корни".

Возникает вопрос из двух частей: а) почему это "всплыло" именно сейчас; б) если это правда, почему этот факт был предан забвению и почему через 4 года после этого ему был присужден орден "Истиглал" (специально отмечу, что "через 4 года" - это период "до наследника", т.е. сравнительно более внятные времена новейшей азербайджанской истории)?

ZSJ
10.02.2013, 23:01
Если верить злым языкам, то вся эта кампания имеет целью предотвратить издание "Грандиозной пробки", в которой некто "гений мирового масштаба" просто возится лицом по дерьму (упреждающе отметаю всякие там ярлыки типа "не читал, но осуждаю" или "не читал, но поддерживаю", говорю с чужих слов).

Между прочим, обращаю внимание на один неоднозначный момент.

Где-то прошла информация о том, что Айлисли еще в 98-м году признался, что у него "армянские корни".

Возникает вопрос из двух частей: а) почему это всплыло именно сейчас; б) если это правда, почему этот факт был предан забвению и почему через 4 года после этого ему был присужден орден "Истиглал" (специально отмечу, что "через 4 года" - это период "до наследника", т.е. сравнительно более внятные времена новейшей азербайджанской истории)?

Разве этот орден нельзя давать тем у кого армянские корни.

prostak
10.02.2013, 23:06
Разве этот орден нельзя давать тем у кого армянские корни.

Можно давать.

Вообще у меня к армянам нет такого псевдо-патриотического и не в меру истеричного отношения, какой бы хотели постоянно держать в нагнетаемом состоянии близкие по духу сержикам йапологеты.

Суть в другом, и эта суть достаточно пространно раскрыта в предыдущем постинге.

Arian
10.02.2013, 23:12
Разве этот орден нельзя давать тем у кого армянские корни.

Этот орден только карабахским армянам давать надо.

Scarlett
10.02.2013, 23:32
Если верить злым языкам, то вся эта кампания имеет целью предотвратить издание "Грандиозной пробки", в которой некто "гений мирового масштаба" просто возится лицом по дерьму
шило в мешке не утаить, помимо 50 экземпляров есть и электронный вариант...

Ziyadli
11.02.2013, 00:28
Не тот случай. Стивен умен и проницателен, умнее своего хозяина.
Он лишь прикидывается старым и больным.
Айлисли же не прикидывается, он действительно стар и не так уж умен если на самом деле не понимал к чему это приведет.

Может быть. Умные люди ловят пульс времени. Ни Стивен, ни Айлисли не поняли. Стивен не понял, что рабство в Америке на грани исчезновения (ибо, как в начале фильме написано "два года за начало войны"), а Айлисли не понял, что совка уже нет и Азербайджан независимая страна

Ziyadli
11.02.2013, 00:31
Если верить злым языкам, то вся эта кампания имеет целью предотвратить издание "Грандиозной пробки", в которой некто "гений мирового масштаба" просто возится лицом по дерьму

Если это так, то Айлисли двуличен. Он ведь раньше был против ЙАПа, а потом приблизился, получил медали, ордена, а сейчас опять против "господина" прет?

И второе: вроде никто его не заставлял печатать "Каменные сны" в РФ в журнале "Дружба народов"

Третье: не будь этой кампании, то мы (простые смертные) не возмутились бы?

prostak
11.02.2013, 01:37
Если это так, то Айлисли двуличен. Он ведь раньше был против ЙАПа, а потом приблизился, получил медали, ордена, а сейчас опять против "господина" прет?

И второе: вроде никто его не заставлял печатать "Каменные сны" в РФ в журнале "Дружба народов"

Третье: не будь этой кампании, то мы (простые смертные) не возмутились бы?

Согласен с первыми двумя пунктами и соглашаюсь, что возмутились бы, но без "указки сверху" и не так по-хамски.

***

ƏKRƏM ƏYLİSLİNİN "DAŞ YUXULARI"NA DAİR YENİ TƏFƏRRÜATLAR - EKSKLÜZİV (FOTOLAR) (http://www.musavat.com/new/Son%20x%C9%99b%C9%99r/143459-%C6%8FKR%C6%8FM_%C6%8FYL%C4%B0SL%C4%B0N%C4%B0N_%22 DA%C5%9E_YUXULARI%22NA_DA%C4%B0R_YEN%C4%B0_T%C6%8F F%C6%8FRR%C3%9CATLAR_-_EKSKL%C3%9CZ%C4%B0V_(FOTOLAR))

...Maraqlıdır ki, kitabın özündə onun hansı ildə, hansı nəşriyyatda çap olunduğu barədə heç bir məlumat yoxdur. Eləcə də kitabın redaktoru, tirajı, qiyməti barədə də heç bir bilgi verilmir.

Bununla belə, kitabın sahibi qeyd edir ki, bu kitabı 2011-ci ildə ona bağışlayıblar...


http://s017.radikal.ru/i400/1302/73/2302600e7ba4.jpg

http://s017.radikal.ru/i440/1302/85/28256e80d539.jpg

http://i077.radikal.ru/1302/02/d25b9bc14f8b.jpg

Ашина
11.02.2013, 01:40
Удивительно. По запросу Azerbaijan в англоязычном Гугле нет новостей об этой истории. При сортировке по дате первая новость "назад" появлется только на девятой странице. И она аж за 8 февраля.

Azerbaijani Writer Accused Over "Disloyal" Novel (http://iwpr.net/report-news/azerbaijani-writer-accused-over-disloyal-novel) Она от "Института мира и демократии".

Можно сказать, что это из-за выходных дней, однако же другие новости есть: запущенный спутник, визит сербского лидера, убитый армянский солдат и т.д. и т.п. И только новость за номером 91 о скандальном романе и о гонимом писателе.

Как-то не получается сенсации. Все молчат. Почему?

Arian
11.02.2013, 01:46
Согласен с первыми двумя пунктами и соглашаюсь, что возмутились бы, но без "указки сверху" и не так по-хамски.Если бы это было просто хамство, то можно было бы и внимания не обратить. Все обстоит намного хуже.

prostak
11.02.2013, 01:48
Если бы это было просто хамство, то можно было бы и внимания не обратить. Все обстоит намного хуже.

И с этим согласен. )

Ашина
11.02.2013, 02:02
Так же удивительно, что армяне ничего не забрасывают в новости по-английски. Например, после экстрадиции и помилования Сафарова, мир тоже помалкивал, только если армяне слёзно уговаривали кого-то высказаться, то он что-то такое якобы по теме мямлил... по должности отчитывал какой-то ничего не значащий текст.

Но сами армяне забили тогда мировые новости своими гениальными высказываниями по-английски. А теперь и армяне молчат, что на них совсем не похоже. Чудеса....

Kerim
11.02.2013, 11:13
а Айлисли не понял, что совка уже нет и Азербайджан независимая страна


еще хуже то что этого не поняли его московские патроны

Dismiss
11.02.2013, 12:25
Я всегда подозревала, что глупость человеческая беспредельна, но даже при этом понятие беспредельности для меня имело пределы. Я ошибалась - беспредельность не имеет пределов.
Правление и Молодежная Организация Партии «Муасир Мусават» в своем внеочередном заседании приняла решение об отрезании уха писателя Акрама Айлисли.

Исполнение этой «задачи» была поручена молодым членам партии.

Председатель партии Хафиз Гаджиев подтвердил журналистам принятие такого решения:

«Мы решили, что лучшим наказанием для писателя, оскорбившего, оклеветавшего азербайджанский народ – это отрезать ему ухо. У нас есть решение по поводу этого, и мы выделили тому молодому человеку, кто сделает это 10 тысяч манатов вознаграждения. Как известно мне, в настоящее время за ним следят шаг за шагом и те люди, которым мы дали поручения отрежут ухо Акрама Айлисли когда выйдут на него. Я заплачу тому, кто предоставит мне его отрезанное ухо 10 тысяч манатов. Какое я после этого получу приговор – это дело правоохранительных органов и я готов понести наказание».

В свою очередь, эксперты считают, что принятие такого решение является большой ошибкой, нарушением закона и с политического, и с правового точки зрения. Юрист Музаффар Бахышов сообщил, что если решение о отрезании уха Акрама Айлисли было распространено СМИ и Хафиз Гаджиев подтвердил данное решение своей партии, то это считается подготовительными действиями к совершению преступления. Неужели такой призыв останется безнаказанным? Неужели этому Шарикову ничего за это не будет? Неужели это подпадает под понятие "перформанс" и неужели найдутся те, кто поддержит это скотство?

И неужели всему этому не наступит предел? Это уже даже не стыдно, а даже не знаю каким словом это можно назвать. И мне по фиг, что он азербайджанец - я не хочу иметь ничего общего с этим уродом.

Kerim
11.02.2013, 12:29
Это уже даже не стыдно, а даже не знаю каким словом это можно назвать.

bu həm əgübdü həm də ayibdir (c) "Bacanaqlar"

Dismiss
11.02.2013, 12:43
Ну что ж, одно хорошо, что с рук ему это не сойдет, судя по всему - причем не только ему, но и тем, кто проголосовал за это решение:
Ekspertlər isə belə bir qərarın verilməsinin həm siyasi, həm də hüquqi baxımdan böyük yanlışlıq, qanun pozuntusu olduğunu bəyan edirlər (http://anspress.com/index.php?a=2&lng=az&nid=188144). Hüquqşünas Müzəffər Baxışov bildirib ki, Əkrəm Əylislinin qulağının kəsilməsi qərarı barədə KİV-lərdə məlumat yayılıbsa və Hafiz Hacıyev də partiyasının belə bir qərar verdiyini müsahibəsində təsdiqləyibsə, bu, cinayətin törədilməsinə hazırlıq hərəkətidir: “İnsanın bir orqanının kəsilməsi həmin orqanın öz funksiyasını itirməsinə səbəb olur. Bu da qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma cinayətidir. Belə bir cinayətə hazırlıq hərəkətləri də cinayət məsuliyyəti yaradır. Cinayət Məcəlləsinin 28-ci maddəsinə görə, cinayət törətmək üçün vasitə, alət axtarma, əldə etmə, cinayət törətmək üçün başqaları ilə əlaqəyə girmə, sövdələşmə cinayətə hazırlıq hesab olunur. Cinayət Məcəlləsinin 28.2-ci maddəsinə görə, yalnız ağır və xüsusilə ağır cinayətlərin törədilməsinə yönəlmiş hazırlıq cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Kiminsə qulağının kəsilməsi haqqında partiya tərəfindən qərar qəbul edilməsi və bu qərarın icra edilməsinin konkret şəxslərə tapşırılması Cinayət Məcəlləsinə görə qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma kimi tövsif olunur. Belə əməllər Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci maddəsi ilə tövsif olunur və bu qəbildən olan əməllər ağır cinayətlər kateqoriyasına aiddir. Həmin maddənin sanksiyasında 3 ildən 8 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulub. Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 206-cı maddəsinin tələblərinə əsasən o məlumatlar KİV-də dərc olunduğu üçün cinayət təqibi orqanları hazırlanan cinayətə hazırlığa görə cinayət işi başlamalıdırlar. Həmin qərara səs verən şəxsləri Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci maddəsi ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edib cəzalandırmalıdırlar”.

Oğuz
11.02.2013, 12:44
еще хуже то что этого не поняли его московские патроны

Все же, как раз московские патроны прекрасно понимают, что пока не решен карабахский - армянский вопрос, о полной независимости речи быть не может.

Эта проблема как дамоклов меч висит над нашей независимости. Порой мы просто забываем стратегическую причину возникновения армянского (Карабахского) вопроса.

Ну если еще вспомнить о существовании могущественных формирований внутри государства (государства в государстве) представляющие интересы разных держав, то восстановление полной независимости будет крайне тяжело.

Scarlett
11.02.2013, 12:45
bu həm əgübdü həm də ayibdir (c) "Bacanaqlar"
hərü, qədeş canı!:crazy:

Scarlett
11.02.2013, 12:47
Неужели такой призыв останется безнаказанным? Неужели этому Шарикову ничего за это не будет? Неужели это подпадает под понятие "перформанс" и неужели найдутся те, кто поддержит это скотство?

И неужели всему этому не наступит предел? Это уже даже не стыдно, а даже не знаю каким словом это можно назвать. И мне по фиг, что он азербайджанец - я не хочу иметь ничего общего с этим уродом.
Дись, зачем так реагировать на действие больных ?

Ekspertlər isə belə bir qərarın verilməsinin həm siyasi, həm də hüquqi baxımdan böyük yanlışlıq, qanun pozuntusu olduğunu bəyan edirlər.

и так серьезно воспринимать этот идиотизм придает значимость этому дебилу. Хафиза должны обследовать другие эксперты и оценивать его действия не с сияси и хугуги бахымдан, а рухи бахымдан. Маштага по нему плачет...

Dismiss
11.02.2013, 12:50
Дись, зачем так реагировать на действие больных ?Потому что больных слишком много в этой истории.

и так серьезно воспринимать этот идиотизм глупо, а Хафиза должны обследовать другие эксперты и оценивать его действия не с сияси и хугуги бахымдан, а рухи бахымдан.Глупо не глупо, но этот человек возглавляет партию. Значит, обследовать надо всю партию с политической, юридической и психиатрической точек зрения.

Scarlett
11.02.2013, 13:00
Дись хирсленме, валлах бу Хафиз сенин хеч бир саниялик вниманияна деймез.
А что касается этой партии, эта партия не гёбелек, просто так не появился, делинин елине бел , делилик етмек учун йер веренлер вар, бах онлары и надо обследовать, но они высоко сидят....

Oğuz
11.02.2013, 13:01
Это уже даже не стыдно, а даже не знаю каким словом это можно назвать. И мне по фиг, что он азербайджанец - я не хочу иметь ничего общего с этим уродом.

Не нервничайте, Дисмисс ханум!

Представьте, что получили бесплатный билет в цирк. Ну... такой клоун попался - даже смешить не умеет, что поделать...

Меня беспокоить другое - в этой цирковой труппе, кажется, одни бездарные клоуны, захватывающий дух номеров видимо не дождемся... :crazy:

Xan
11.02.2013, 15:15
Дисмисс совершенно правильно реагирует.
1. Потому, что хафиз ни слова не рявкнет без команды сверху. он самая настоящая сявка-сучка, готовая гавкать что угодно в чей угодно адрес, если хозяин положит потом руку на голову и улыбнется. Т.е. власти обсирают наш имидж направо и налево.
2. Потому, что после подобного заявления, прокуратура не приняла решения об аресте фактически ТЕРРОРИСТА! Это уже означает, что данный режим закрывает глаза на терроризм, призывы к расправам к гражданам за выражение мнения. Это плохо для нашей государственности. Это опасный сигнал в адрес общества. Это то, о чем пытался сказать Айлисли в произведении Каменные Сны.

Arian
11.02.2013, 15:20
Т.е. власти обсирают наш имидж направо и налево.


Где? Какой имидж?

Mixail
11.02.2013, 15:31
Дисмисс совершенно правильно реагирует.
1. Потому, что хафиз ни слова не рявкнет без команды сверху. он самая настоящая сявка-сучка, готовая гавкать что угодно в чей угодно адрес, если хозяин положит потом руку на голову и улыбнется. Т.е. власти обсирают наш имидж направо и налево.
2. Потому, что после подобного заявления, прокуратура не приняла решения об аресте фактически ТЕРРОРИСТА! Это уже означает, что данный режим закрывает глаза на терроризм, призывы к расправам к гражданам за выражение мнения. Это плохо для нашей государственности. Это опасный сигнал в адрес общества. Это то, о чем пытался сказать Айлисли в произведении Каменные Сны.Для чего вообще этот сыр бор про Айлисли? Подумать только... Как все забыли про Эльшада Абдуллаева с его видео, про депутатшу, Исмаиллы... Народу вроде бы как подбрасывают косточки, нате мол, позабавьтесь...

Г.К.
11.02.2013, 15:43
Для чего вообще этот сыр бор про Айлисли? Подумать только... Как все забыли про Эльшада Абдуллаева с его видео, про депутатшу, Исмаиллы... Народу вроде бы как подбрасывают косточки, нате мол, позабавьтесь...


Ничего себе забава- травить 75 летнего старого человека, Вы считаете что народ это забавляет?

Mixail
11.02.2013, 15:48
Ничего себе забава- травить 75 летнего старого человека, Вы считаете что народ это забавляет?


Во первых возраст тут ни при чем, а во вторых, это забавляет не меня, а правительство, а я, всего лишь думаю о том, как быстро мы забыли и Исмаиллы и депутатшу... а какие споры то шли, просто неумолкаемые, кстати у нас на форуме тоже.

Beyim
11.02.2013, 16:27
Это лишний раз показывает как нами легко манипулировать.

Arian
11.02.2013, 16:39
Это лишний раз показывает как нами легко манипулировать.
Совершенно не согласен. Это не нами манипулируют. Это мы манипулируем. Что даже хуже, чем наоборот.

Mixail
11.02.2013, 16:46
Это лишний раз показывает как нами легко манипулировать.


Да. Но народом всегда легко манипулировать, другое дело, что у нас на форуме не должно быть так. Я считаю, что и Исмаиллы, и депутатша и этот Айлисли это все звенья, чтобы отвлечь нас от реалий. Чтобы мы тут целый день писали и обсуждали всю эту хрень, вместо того, чтобы придумать как сделать так, чтобы голос народа услышало правительство, найти путь к тому, чтобы чиновники перестали бесчинствовать, чтобы законы работали и все такое. Ведь столько людей у нас тут есть грамотных на форуме. Уверен, что интеллектуальный арсенал наших форумчан очень силен. А мы только и делаем, что самолет беля гедти, гарабах беля гелди... Все это тоже нужно, тоже правильно, но кажется мы упускаем что-то, что важней всего этого...

Г.К.
11.02.2013, 17:12
Да. Но народом всегда легко манипулировать, другое дело, что у нас на форуме не должно быть так. Я считаю, что и Исмаиллы, и депутатша и этот Айлисли это все звенья, чтобы отвлечь нас от реалий. Чтобы мы тут целый день писали и обсуждали всю эту хрень, вместо того, чтобы придумать как сделать так, чтобы голос народа услышало правительство, найти путь к тому, чтобы чиновники перестали бесчинствовать, чтобы законы работали и все такое. Ведь столько людей у нас тут есть грамотных на форуме. Уверен, что интеллектуальный арсенал наших форумчан очень силен. А мы только и делаем, что самолет беля гедти, гарабах беля гелди... Все это тоже нужно, тоже правильно, но кажется мы упускаем что-то, что важней всего этого...

Да вы- революционеррр, батенька..:tongue:

У нас уже была попытка на форуме свержения форумской власти, провалилась.
Сорри мой офтоп...

ZSJ
11.02.2013, 17:19
Потому что больных слишком много в этой истории.

Глупо не глупо, но этот человек возглавляет партию. Значит, обследовать надо всю партию с политической, юридической и психиатрической точек зрения.

Хафиз тухнет с головы.

Beyim
11.02.2013, 18:35
Да. Но народом всегда легко манипулировать, другое дело, что у нас на форуме не должно быть так. Я считаю, что и Исмаиллы, и депутатша и этот Айлисли это все звенья, чтобы отвлечь нас от реалий. Чтобы мы тут целый день писали и обсуждали всю эту хрень, вместо того, чтобы придумать как сделать так, чтобы голос народа услышало правительство, найти путь к тому, чтобы чиновники перестали бесчинствовать, чтобы законы работали и все такое. Ведь столько людей у нас тут есть грамотных на форуме. Уверен, что интеллектуальный арсенал наших форумчан очень силен. А мы только и делаем, что самолет беля гедти, гарабах беля гелди... Все это тоже нужно, тоже правильно, но кажется мы упускаем что-то, что важней всего этого...

Под нами, естественно, я не имела в виду наш форум вообще. Здесь, слава Богу не такие собрались, которыми легко манипулировать.

А то что мы до сих пор об этом говорим, так книга и последующие события, тем более, задели за живое.

Хотя, опять перечитывая эпизоды, прихожу к выводу, что это грандиозный стеб. Ну не могут быть одни тААкими дикарями, а другие - агнцами божьими. Это стеб над армагитпропом.

Dismiss
11.02.2013, 18:39
МВД среагировало:

В Азербайджане никто не вправе призывать к насилию и учинять самосуд - МВД (http://www.1news.az/politics/20130211053045757.html)

11.02.2013 17:30

МВД Азербайджана выразило свое отношение к заявлениям лидера партии «Современный Мусават» Хафиза Гаджиева относительно писателя Айрама Айлисли – автора романа «Каменные сны».

«В Азербайджане никому не дано права выступать с призывами к насилию и учинять самосуд», - заявил 1news.az сотрудник пресс-службы МВД полковник-лейтенант Орхан Мансурзаде, добавив, что в министерство пока не поступало официального обращения относительно призыва Гаджиева.

«Все граждане Азербайджана, независимо от политической, религиозной и общественной позиции, находятся под защитой закона. Здесь никто не имеет права учинять самосуд», - отметил Мансурзаде.

Что касается призыва Гаджиева, то, по его словам, МВД проведет расследование, и, в соответствии с законом, предпримет все необходимые меры.

Напомним, что Хафиз Гаджиев призвал членов молодежного отделения своей партии отрезать ухо Айраму Айлисли, обещав за это награду в 10 тысяч манатов, мотивировав это оскорблениями писателя в адрес азербайджанского народа.Депутаты тоже не остались в стороне:

Угрозы Хафиза Гаджиева в адрес Акрама Айлисли наносят вред нашей стране (http://www.1news.az/politics/20130211045250919.html)

kinza
11.02.2013, 18:42
Я еще раз убедился, что оппозиция (если можно ее так назвать?) под стать власти...скорее ее верный дружок...
На фоне этого полного идиотизма, власть выглядит мудрой, как Моисей.

Beyim
11.02.2013, 18:59
"Современный Мусават" такая же оппозиция власти, как и ЙАП.
Проправительственная партия «Современный (http://haqqin.az/news/3755) Мусават» приняла решение выдать награду тому, кто отрежет ухо писателю Айраму Айлисли, автору романа "Каменные сны" из трилогии "Грандиозная пробка".

Beyim
11.02.2013, 19:03
Балых Хафиз обратился к парламенту с просьбой поменять его прозвище на Барракуда Хафиз (с)

Arian
11.02.2013, 19:20
Балых Хафиз обратился к парламенту с просьбой поменять его прозвище на Барракуда Хафиз (с)

А что, он уже откусил ухо? Такие высокие звания авансом не даются...

kinza
11.02.2013, 19:26
А за что у него кликуха "Балых"?

Oğuz
11.02.2013, 19:38
А за что у него кликуха "Балых"?

(Balıq) Hafiz Hacıyev (http://az.wikipedia.org/wiki/Hafiz_Hac%C4%B1yev)

1982-89-cu illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində balıqçılıq şöbəsinin ixtioloqu və şöbə müdiri əvəzi, şöbə müdiri, Azərbaycan Dövlət Aqrar-Sənaye Komitəsində balıqçılıq idarəsinin rəisi, 1989-90-cı illərdə Respublika Embrionköçürmə Mərkəzinin direktoru, Respublika Süni Mayalanma Mərkəzinin direktoru vəzifələrində, 1991-92-ci illərdə “Azərbalıq” İstehsalat Kommersiya Assosiasiyasının sədr müavini və sədri vəzifələrində, 1992-93-cü illərdə “Azərbalıq” Dövlət Konserninin sədri vəzifəsində çalışmışdır.

kinza
11.02.2013, 19:45
Ну да, теперь понятно, что он привык разговаривать с безмолвными существами (рыбами) и не осознает, что он уже не на берегу пруда.

Oğuz
11.02.2013, 19:51
Ну да, теперь понятно, что он привык разговаривать с безмолвными существами (рыбами) и не осознает, что он уже не на берегу пруда.

Зато он прекрасно знает, когда и куда следует причалить ... :crazy:

kinza
11.02.2013, 20:04
Зато он прекрасно знает, когда и куда следует причалить ... :crazy:
Да видимо прошел другие "университеты"...

Nana
11.02.2013, 21:05
Меня беспокоить другое - в этой цирковой труппе, кажется, одни бездарные клоуны, захватывающий дух номеров видимо не дождемся...

Почему же бездарные, Сайлент бей?
Вернулась с работы, (понедельник-нелегкий день), последние новости развеселили очень...
Палата № 6 (с)

Dismiss
12.02.2013, 00:19
Средневековье в Азербайджане: за нападение на писателя объявили награду (http://top.rbc.ru/society/11/02/2013/844644.shtml)

В Азербайджане страсти вокруг скандальной книги писателя Акрама Айлисли приняли средневековый оборот. Представители политической партии "Современный Мусават" объявили о том, что вручат награду тому, кто отрежет опальному писателю ухо. Об этом сообщает vesti.az.

А.Айлисли попал под волну травли в Азербайджане после того, как опубликовал в российском журнале "Дружба народов" роман "Каменные сны", герои которого осуждают армянские погромы.

Лидер партии "Современный Мусават" сообщил, что исполнение наказания для писателя будет возложено на молодежное отделение партии. В качестве вознаграждения отрезавшему ухо писателя заплатят 10 тыс. манат (около 10 тыс. евро).

Ранее А.Айлисли был лишен личным решением президента Азербайджана Ильхама Алиева звания народного писателя, а также президентской стипендии. Писатель подвергся острой критике со стороны азербайджанского парламента и национальных СМИ.

У дома писателя устраивались пикеты, во время которых молодые активисты сжигали портреты А.Айлисли и требовали от него покинуть страну. Сам писатель заявил, что будет вынужден оставить родину, если правоохранительные органы не предпримут мер по обеспечению его безопасности.

Между тем с обращением в поддержку А.Айлисли выступил российский литератор Борис Акунин. Он призвал азербайджанцев прекратить травлю писателя, заявив, что участвующие в ней наносят ущерб Азербайджану в глаза всего мира. по мнению, Б.Акунина, государство в войне с писателем может затравить писателя и даже убить его, но при этом оно всегда останется проигравшей стороной.

Dismiss
12.02.2013, 00:37
Раз уж заговорили об отрезании уха - предлагаю вашему вниманию Рецензию (http://andronic.livejournal.com/618762.html) некоего Андроника на "Каменные сны":

"Каменные сны" Айлисли-2

February 11th, 13:34
Прочитал нашумевший роман Айлисли.
Честно говоря, немного озадачен на тему того, как к этому относиться.

1. С литературной точки зрения однозначно сказать ничего не могу. С одной стороны, русский текст выглядит сильно "деревянным", как походка больного человека, только что заново научившегося ходить. Многиемонологи главного героя - это декламации резонера из классики - явно приделанные к тексту насильно, исключительно для того, чтобы дать возможность автору рассказать открытым текстом, что он думает. Напоминает то ли "Фонвизина", то ли соцреализм. При этом я понимаю, что это все же перевод (хотя бы и авторский), да и культура существенно другая. Бог его знает, как такой стиль выглядит в оригинале.
С другой стороны, построение произведения мне дилетанту показалось очень грамотным, "удобным" для чтения, а некоторые описания - особенно описания родины главного героя древнего поселка Айлис (каковой поселок в какой-то степени даже более главный герой) -прямо завораживающие. Отдельные вставные истории - яркие и с двойным дом, как мне нравится.
Определенно, главный мой личный критерий стоящего литературного произведения - не хочется отрываться, хочется дочитать до конца - в случае "Каменных снов" выполняется хорошо. По моему субъективному ощущению, естественно.

2. Касательно неоднократно читанного мной о «Каменных снах». Будто бы это попытка примирения азербайджанцев и армян. Вот этого я совсем не увидел. Во-первых, потому, что все обвинения в романе – исключительно направлены в адрес азербайджанцев. То есть, я не говорю, что автор художественного непременно должен быть раздать всем сестрам по серьгам. (Автор художественного произведения, вообще, по-моему, никому ничего не обязан, если он не по предварительному заказу работает – но это уже мое личное мнение). Но не стоит приписывать произведению то, чего там нет.

Если в нем мессидж к народу и есть, то это призыв к покаянию только азербайджанцев.

3. Но это – если.

По логике, если ты к чему-то кого-то к чему-то призываешь, самое дурацкое – это клеймить при этом его фундаментальные основания. В случае же с «Каменными снами» наезды на ислам встречаются неоднократно. Фраза главного героя (главного положительного героя романа, замечу) и – независимо от него жены доктора Фарзани «Разве Ваш пророк умнее Бога?» говорит сама за себя.

Главный герой – азербайджанец Садай, в своем покаянии перед армянами доходит до мысли о принятии христианства и ухода в монахи. Его последнее слово перед смертью – «Эчмиадзин».

Вообще, азербайджанцы как народ в романе выглядят исключительно разрушителями и убийцами, несущими на себе мистический груз своих преступлений и преступлений предков – особенно это касается сцен в Айлисе.

Но если кроме преступлений ничего нет, то покаяние означает отказ вовсе от всего, отказ от самости – получается так?

4. Вообще, положительные герои романа выглядят на фоне современного им Баку чужими, и все больше отдаляющимися от него. Некоторые – до полной нежизнеспособности.

Тесть Садая доктор Абасалиев и лечащий врач Садая доктор Фарзани, оба фактически добровольные изгои, как и Садай: один живет на даче, и занимается исключительно армянской историей их общего с Садаем родного поселка Айлис, другой жалеет о своем переезде из Москвы в Баку.

Сослуживец Садая актер Нувариш ищет пистолет, чтобы защититься, не находит, и в результате погибает при странных обстоятельствах (предположительно выкинут соседом из окна ради жилплощади).

Все остальные азербайджанцы в романе – кроме жены Садая и его сиделки – выглядят в лучшем случае приспособленцами, вполне вписанными в откровенно перекошенный миропорядок, а в худшем – как еразы, толпами бродящие по улицам Баку, или друг детства Садя Бабаш, или некоторые односельчане Садая по Айлису – просто психами и/или негодяями.

5. Опять же оговорюсь – писатель волен видеть мир так, как ему вздумается. Но ни для примирения армян с азербайджанцами, ни для покаяния самих азербайджанцев этот роман непригоден, да и вряд ли предназначен.

Это произведение больше похоже на личную исповедь человека, горько разочаровавшегося в морали, истории и культуре своего народа.

Я попытался представить, как я бы воспринял подобное произведение, написанное на русском материале.

Думаю, вряд ли я был бы в восторге. Но, в такой концентрации чернухи и депрессии вряд ли бы и увидел какой-то повод для раздумий о судьбах своего русского народа. Слишком концентрировано, слишком густо намешано, слишком карикатурно, чтобы воспринимать картинку как отражение реального положения вещей.

Тут, по-моему, скорее, не столько моральная трагедия народа в художественном изложении писателя, сколько личная моральная трагедия писателя на фоне безусловно непростой, и местами страшной, а местами и ужасной истории. Но это как бы другой акцент.

Ашина
12.02.2013, 00:47
Под нами, естественно, я не имела в виду наш форум вообще. Здесь, слава Богу не такие собрались, которыми легко манипулировать.

А то что мы до сих пор об этом говорим, так книга и последующие события, тем более, задели за живое.

Хотя, опять перечитывая эпизоды, прихожу к выводу, что это грандиозный стеб. Ну не могут быть одни тААкими дикарями, а другие - агнцами божьими. Это стеб над армагитпропом.

Я уверен, что это не стеб, а нормальная армянская литература. Мне по фигу, кто он по происхождению, но у него армянский УМ.

Вот к примеру... Я тоже по эпизодам. Там были трусики Люсик:

Произошло это во время тех же летних каникул. Однажды по деревне прошел слух, что кто-то ночью залез во двор Айкануш и сорвал по одному лимону с каждого ее деревца. Конечно, это не было серьезной кражей, просто кто-то хотел задеть хозяйку. Айкануш, которая больше всех подозревала Бабаша, все же никому жаловаться не стала. А дня через два кто-то ночью снова забрался во двор Айкануш и в этот раз стащил висевшие на веревке трусики Люсик. Утро следующего дня стало последним в их многолетней неразрывной дружбе, а может быть, и концом всего их светлого солнечного детства.
В то утро на небольшой площади перед мечетью, где обычно играли айлисские ребята, Садай и сам не понял как врезал Бабашу, считавшемуся самым сильным среди мальчишек, и крайне удивился, что от его удара Бабаш повалился на землю. Потом выхватил из рук Бабаша трусики, которыми тот размахивал, демонстрируя ребятам, и заорал во весь голос:
— Это трусики не Люсик, это трусики сестры Бабаша — Расимы! Эй, кто хочет, трусики Расимы? Продаю, подходи, покупай!


Гавный герой поступил "очень хорошо", отомстил. Приплёл совершенно постороннюю для данного дела девочку, опозорил её в отместку за Люсик. Айлисли просто не понимает, какой сволочной поступок совершил его главный герой. Это - чисто армянский ход. Автор слишком прост, чтобы додуматься до такого стёба. Он совершенно серьёзен.

Скорее, это - саморазоблачение, чем стеб.

Oğuz
12.02.2013, 01:00
...армянского блогера Андроника

армянин... да и еще Андраник:

"Я попытался представить, как я бы воспринял подобное произведение, написанное на русском материале".

"Думаю, вряд ли я был бы в восторге. Но, в такой концентрации чернухи и депрессии вряд ли бы и увидел какой-то повод для раздумий о судьбах своего русского народа. Слишком концентрировано, слишком густо намешано, слишком карикатурно, чтобы воспринимать картинку как отражение реального положения вещей".


Неправильный какой то армянин... :blink2:

Dismiss
12.02.2013, 01:06
армянин... да и еще Андраник:Я тоже засомневалась в том, что это армянский блогер, несмотря на то, что его так представили в ФБ. На всякий случай удалила это слово до уточнения у автора сообщения со ссылкой на рецензию.
Возможно, что в нем нет ничего армянского, кроме ника, да и тот обычно пишется через "а", а в данном случае почему-то через "о".
Но рецензия все равно грамотная - интересно почитать спокойное и аргументированное мнение российского блогера.

Dismiss
12.02.2013, 01:08
Еще рецензия сокурсника А. Айлисли по Литературному институту:

Коллаборационист * (http://www.zerkalo.az/2013/kollaboratsionist/)

Азер МУСТАФАЗАДЕ, Литератор.
09 Фев 2013
Всю предыдущую декаду этого месяца общественность нашей республики буквально “штормило” фактом публикации на страницах московского журнала “Дружба народов” романа-эпитафии Акрама Айлисли “Каменные сны”, причем настолько, что она потеряла всякий интерес к газетному сериалу с выволочкой грязного белья не менее грязных персонажей – двух “эксов” – депутата парламента и ректора вуза; на второй план отошли и удручающие события в Исмаиллинском районе, где народ, оскорбленный и уставший от разнузданности окончательно оборзевших, объевшихся медвежатины отпрысков наших высокопоставленных чиновников, бросился поджигать машины и отель, принадлежащий одному из этих отпрысков, в котором творились, скажем так, не совсем опрятные дела.
Видимо, давно пора руководству республики приструнить, а то и уволить парочку наших незаменимых министров, что не могут урезонить даже собственных чад.
Но, к счастью, бывают и иные примеры. Мне довелось знать двух сыновей прежних руководителей республики – Октая Ахундова и Теймура Багирова (с незабвенным Октаем меня связывала дружба), рано ушедших из жизни, их отличали глубокая интеллигентность и порядочность, а о том, чтобы козырять именами и заслугами своих отцов, не могло быть и речи.
Но вернемся к Акраму Айлисли и его роману “Каменные сны”. Акрам и прежде отличался эксцентричностью, стремлением к эпатажности, желанием вызвать скандал, достаточно вспомнить его интервью на страницах все того же журнала “Дружба народов” еще в советское время, на начальном этапе карабахского конфликта, где он, как мне помнится, с небольшими оговорками принял армянскую сторону и между делом объявил (не ручаюсь за точность цитаты, но смысл передаю верно), что чувствует большую комфортность в общении с представителями иных национальностей, нежели со своими азербайджанцами.
Отличился он и тем, что, отбыв в полном молчании долгих пять лет в национальном парламенте в качестве депутата, сразу после завершения депутатского срока объявил, что все эти годы испытывал угрызение совести и стыдился глядеть в глаза людей из-за того, что был вынужден просиживать штаны в столь недостойном парламенте. Объяснить подобный многолетний мазохизм только желанием получать весомые депутатские зарплату и пенсию я не берусь.
Редакция “Дружба народов” отчего-то предварила публикацию романа-эпитафии данными об авторе, перечисляя все его регалии и награды, вплоть до высшего ордена Азербайджанского государства, понять это поначалу трудно, ведь редакция сама объявляет, что Акрам Айлисли на протяжении более сорока лет является автором журнала, а следовательно, хорошо знаком его постоянным читателям. Но только по прочтении романа начинаешь понимать, для чего это сделано: читатель должен знать, что имеет дело не с городским сумасшедшим, а вполне респектабельным и серьезным автором, к тому же обласканным властью.
Вообще, вся история с публикацией романа покрыта своеобразным туманом. Прежде объявлялось, что произведение переведено самим автором, далее, что он написал его на русском языке, что сомнительно, ибо знание Акрамом русского языка весьма относительно, что роман публикуется под редакцией Мирзы Гусейнзаде, что уж совсем не ясно, куда же делись высоко профессиональные редакторы самого журнала?!
Я стопроцентно убежден, что в подготовку к публикации произведения приложили руку совсем иные люди, ибо переводческий и редакторский уровень Мирзы Гусейнзаде никак не тянет на тот добротный уровень русского языка, на котором издан роман. В подтверждение своих слов могу привести лишь один из многих эпизодов трепетно-религиозного, почти мистического, абсолютно не мусульманского восприятия армянской церкви в селе Айлис главным героем романа Садаем Садыхлы.
“… О, Господи, эта же она – вангкская церковь…
Желтовато-розовый солнечный луч, проходя сквозь крону высокой, словно точеный тополь, черешни, падал на самый центр каменного купола церкви и далее сиял, не меняя ни цвета, ни силы на вершине стоявшей поодаль горы. Этот солнечный свет, то появляющийся, то медленно гаснущий и исчезающий с церковного купола, Садай Садыхлы однажды, будучи в прекрасном расположении духа, сравнил с улыбкой Бога, сиянием глаз Всевышнего…”
Приведу еще один кажущийся не столь впечатляющим, но столь же показательным пример того, что к подготовке к изданию причастны люди совсем не азербайджанского мышления. На вопрос доктора Фарзани, жив ли доктор Аббасалиев, актер Нувариш отвечает: “Жив, доктор. И отлично живет… Еще крепок, как ледоруб”. Этот ледоруб окончательно сразил меня, ведь любой азербайджанец на подобный вопрос ответил бы: “Крепок – как ядро, или крепок, как орех”, а русский: “Как огурчик, Цветет и пахнет!” Ледоруб – это совсем из иной, не азербайджанской и даже не русской лексики. Как говорится привет “товарищу Троцкому!”
Ключевой эпизод романа – расстрел ворвавшимися в село Айлис турецкими солдатами мирных жителей – армян; эта сцена не может не потрясать – убийство безоружных людей, преступление, не имеющее оправдания. И тут я полностью согласен с автором. Однако при описании подобных ситуаций, и Акрам это знает не хуже других, необходимо учитывать исторический фон, на котором происходили подобные злодеяния.
Турецкие солдаты пришли в Азербайджан, желая остановить резню, массовые побоища, которые учинили вооруженные до зубов армянские дашнаки во главе с Шаумяном в 1918 году в Баку и в других городах и населенных пунктах Азербайджана. Эти солдаты пришли после страшной русско-турецкой войны 1914-1916 годов, когда на стороне русских войск воевали временами до ста пятидесяти тысяч добровольцев-армян, руководимых известными головорезами: Андроником, Дро, Арамом, костяк этих добровольческих дружин, как правило, получавших благословение тогдашнего армянского католикоса, составляли армяне, граждане Турции, вонзившие в годину войны нож в спину своих сограждан, чинившие разбой, уничтожавшие целые деревни. Об этом можно прочесть в “Рапорте” непосредственного участника тех событий, начальника Генерального штаба русской армии, воюющей на территории Турции, Л.Болховиддинова, в книгах независимых исследователей: австрийца Эриха Файгла, американцев – супругов Мак-Картли и многих других.
В романе нет ни одного положительного героя-азербайджанца, впрочем, каюсь, нашелся в Айлисе один образованный человек – Мирза Вагаб, который спрятал армянскую девочку в своем доме, вырастил ее. Но Акрам не был бы Акрамом, если бы, опомнившись, не добавил каплю дегтя в бочку меда: “…и, конечно, насильно сделал своей женой”. Спасибо и на том, что не обвинил Вагаба в педофилии.
Все персонажи-азербайджанцы в романе носят отрицательные прозвища: “хромая дурочка Чимназ”, “мерзкое отродье Шабан”, “палач Мамед Таги”, “шизик Гафиль”, “шакал Абдулла”, “кабан Гулам” и т.д. В противовес им армяне – “культурные, честные, трудолюбивые люди, каких больше нет нигде в мире”. Попутно Айлисли проходится, устами своих героев, уничижительными оценками по адресу многих деятелей азербайджанской культуры и науки.
Поражают жесткие высказывания страдающего тяжелой формой амнезии Садая Садыхлы о тогдашнем руководителе республики, названном в романе “Хозяином”: “Банной водичкой себе друзей зарабатывает. Дает каждому что-то, отнимая самое главное в человеке – его достоинство. Кастрирует душу народа, чтобы сделать их тихими и послушными…” И далее: “Положенную каждому государственную квартиру дает с таким одолжением, будто все дома в городе достались ему от его покойного отца”.
К счастью, в отличие от своего героя, Акрам Айлисли никогда не отличался подобной щепетильностью и не страдал амнезией, и, вероятно, хорошо помнит, с каким удовольствием он получал квартиры, награды, должности и прочие преференции.
Не щадит писатель и своего прежнего единомышленника и почти друга, того, кто выведен под именем Главного Бея. Легко понять, что имеется в виду президент Эльчибей. В произведении он представлен как блаженный, добренький персонаж из лубочных рассказов о детстве Володи Ульянове и напоминающий одновременно жесткого и циничного Владимира Ленина из пьес Михаила Шатрова.
Все же зададимся вопросом: какую цель преследовал прозаик, создавая это произведение? Только ли для того, чтобы воспеть родное село Айлис, в котором в начале XX века было 12 церквей, где создавал армянский алфавит монах Маштоц, где преподавал в местной школе известный писатель Раффи, где все дышало человеколюбием и милосердием, где проживали благородные и достойные люди – армяне и жестокие нелюди – азербайджанцы, что “старались держаться подальше от того, что называется человечностью”.
В одном из своих последних интервью Акрам Айлисли просил не политизировать роман, что “Каменные сны” – всего лишь художественное произведение, “посвященное памяти земляков моих, оставивших после себя неоплаканную боль”, но роман исключительно политический, и это сразу же поняла и оценила армянская пресса; все армянские сайты, захлебываясь в восторге, пишут о том, что наконец-то нашелся азербайджанец, который подтвердил, что село Айлис с его 12 церквями, а следовательно, и весь Нахчыван – армянская земля. Всегдашние притязания армян не только на Карабах общеизвестны, как общеизвестно и то, что Армения, пожалуй, единственная страна в мире, имеющая территориальные притязания к трем из четырех граничащих с нею государствам.
В этой связи мне вспоминается эпизод, транслировавшийся по телевизору, когда президент Гейдар Алиев, согласно протоколу, приветствовал тогдашнего президента Армении Кочаряна, прибывшего в село Садарак, на азербайджанской земле, тот, гнусно осклабившись, спросил будто в шутку: “Разве это азербайджанская земля?”
Решив для себя де-факто карабахскую проблему, то есть захватив Карабах с прилегающими районами, армяне направили свои вожделенные взгляды на Нахчыван, и в этом смысле роман “Каменные сны”, мощная идеологическая подпорка под эти притязания, можно не сомневаться, что произведение Айлисли усилиями многочисленной армянской диаспоры за рубежом будет многократно издан и переиздан на многих языках мира.
Честно говоря, мне непонятна нынешняя невнятная, невразумительная позиция части нашей интеллигенции, не сознающей или не желающей осознать до конца всю силу удара, который нанес азербайджанскому народу Айлисли, и ощущать который мы будем еще не один десяток лет. Все высказывания подобных людей сводятся к одному: “Я не читал, но Акрам – хороший писатель”. Кто бы сомневался, но речь идет не об оценке писательского дара Айлисли, а о точно продуманной и нацеленной политической диверсии накануне столетия пресловутого “геноцида армян” в 1915 году. Вся идеологическая машина армян будет брошена на то, чтобы “раскрутить” во всю мощь идею обоснованности своих территориальных и иных притязаний. На это указывает и то, что написанный еще в 2006 году этот роман опубликован только сейчас, накануне этой даты.
И последнее. В другом своем интервью Акрам Айлисли утверждает, что этим своим произведением он как бы обращается к армянским писателям, чтобы и они покаялись за трагедию азербайджанского города Ходжалы, где в одну ночь были убиты и растерзаны все 1300 жителей этого города. Святая простота! Армянские писатели в лице коллеги Акрама – Зория Балаяна – уже давно откликнулись на эту трагедию:
“… когда мы с Хачатуром зашли в один из захваченных домов (в Ходжалы – А.М.), наши солдаты прибили гвоздями 13-летнего турка к окну. Чтобы ребенок не кричал, Хачатур засунул ему в рот отрезанную грудь его матери. Затем я содрал его кожу на животе, голове, груди.
Я посмотрел на часы, через 7 минут ребенок умер от потери крови. Так как по первой профессии я был врачом, я был гуманистом. Я не считал себя счастливым за то, что сделал с этим ребенком. Затем Хачатур расчленил труп убитого ребенка и бросил его собакам, которые одних корней с ним. Вечером мы сделали то же самое еще с тремя детьми турок…”.
Может, Акраму стоит когда-нибудь отслужить реквием и по этим погибшим в нечеловеческих муках четырем азербайджанским детям?
—————
* Коллаборационист – фр., лицо, активно сотрудничающее с фашистскими захватчиками в оккупированных фашистами странах. Один из самых известных коллаборационистов, Нобелевский лауреат 1920 года по литературе, норвежский писатель Кнут Гамсун, привлеченный к ответственности и осужденный норвежским судом после окончания войны.

Dismiss
12.02.2013, 01:15
Неправильный какой то армянин... Уточнила из его же блога: Андроник - русский, из старинного рода Комниных (http://andronic.livejournal.com/116404.html?mode=reply).
Чуда не произошло. :)

Arian
12.02.2013, 01:34
Уточнила из его же блога: Андроник - русский, из старинного рода Комниных (http://andronic.livejournal.com/116404.html?mode=reply).
Чуда не произошло. :)
Вы хотели сказать - византийского старинного рода? А так, вообще, читать надо. Тогда и армяне вокруг по ночам мерещиться перестанут.

Dismiss
12.02.2013, 01:42
Вы хотели сказать - византийского старинного рода? А так, вообще, читать надо. Тогда и армяне вокруг по ночам мерещиться перестанут.Я дала ссылку - исходите из нее. Армянин померещился не мне, а автору ссылки на его рецензию. По рецензии есть что сказать?

Arian
12.02.2013, 01:56
Еще рецензия сокурсника А. Айлисли по Литературному институту:

Коллаборационист * (http://www.zerkalo.az/2013/kollaboratsionist/)

Азер МУСТАФАЗАДЕ, Литератор.


Вот уже и полуграмотных пенсионеров, экс - работников деревенских райкомов типа этого рецензента, под ружье ставят. Нет уже пороха в пороховницах...

Ашина
12.02.2013, 02:05
Еще рецензия сокурсника А. Айлисли по Литературному институту:

Коллаборационист * (http://www.zerkalo.az/2013/kollaboratsionist/)

Азер МУСТАФАЗАДЕ, Литератор.
09 Фев 2013


Приведу еще один кажущийся не столь впечатляющим, но столь же показательным пример того, что к подготовке к изданию причастны люди совсем не азербайджанского мышления. На вопрос доктора Фарзани, жив ли доктор Аббасалиев, актер Нувариш отвечает: “Жив, доктор. И отлично живет… Еще крепок, как ледоруб”. Этот ледоруб окончательно сразил меня, ведь любой азербайджанец на подобный вопрос ответил бы: “Крепок – как ядро, или крепок, как орех”, а русский: “Как огурчик, Цветет и пахнет!” Ледоруб – это совсем из иной, не азербайджанской и даже не русской лексики. Как говорится привет “товарищу Троцкому!”
Ключевой эпизод романа – расстрел ворвавшимися в село Айлис турецкими солдатами мирных жителей – армян; эта сцена не может не потрясать – убийство безоружных людей, преступление, не имеющее оправдания. И тут я полностью согласен с автором. Однако при описании подобных ситуаций, и Акрам это знает не хуже других, необходимо учитывать исторический фон, на котором происходили подобные злодеяния.

Да, там много слишком русского. Я как-то сразу и не сообразил. У меня возникло ощущение чего-то очень знакомого как раз по эпизоду расстрела:
“У Адиф-бея был черный, как ворон, конь. Адиф сидел на нем у ворот дома. Крикнув: “Огонь”, он хлестнул коня плеткой и ускакал. И тут же полился дождь пуль, казалось, рушится небо, сверху сыплется пепел.

Чисто казачий жест. Где-то из "Донских рассказов", "Тихого дона" или "Конармии" Бабеля.

Arian
12.02.2013, 02:07
Я дала ссылку - исходите из нее. Армянин померещился не мне, а автору ссылки на его рецензию. По рецензии есть что сказать?

Я не знаю, кто кому там померещился, но Андроник Комнин был византийским императором тыщу лет тому назад почти... Русских с такой фамилией нет. Армян - тоже. И если автор рецензии - действительно Андроник Комнин, то обсуждать его рецензию на роман толку мало. Он умер за много сотен лет до того, как родился Акрам Айлисли.

kinza
12.02.2013, 02:16
Я не совсем понял, "ледоруб" с приветом от Троцкого это всмысле Израиль?

Oğuz
12.02.2013, 02:33
Я не совсем понял, "ледоруб" с приветом от Троцкого это всмысле Израиль?

Да нет. Троцкого убили ледорубом.

kinza
12.02.2013, 02:35
Да нет. Троцкого убили ледорубом.

Ну и что?
Всмысле Рашкинин поху иди?

Oğuz
12.02.2013, 02:53
Ну и что?
Всмысле Рашкинин поху иди?

Вообще-то тут автор немного облажался.

Не знаю как в русской речи, у нас как раз в азербайджанской лексике имеется близкое по смыслу выражение.

-Филанкес неджедир?

-Буз балтасы кими. :yes:

Arian
12.02.2013, 03:29
Вообще-то тут автор немного облажался.

Не знаю как в русской речи, у нас как раз в азербайджанской лексике имеется близкое по смыслу выражение.

-Филанкес неджедир?

-Буз балтасы кими. :yes:

Автор облажался не раз, не два и не три раза.

Kerim
12.02.2013, 07:30
Автор облажался не раз, не два и не три раза.

автор видимо и не рассчитывал, что кто-то в Азербайджане прочитает его роман. роман изначально рассчитан на русского читателя.

Cайгон и Ямайка
12.02.2013, 08:42
автор видимо и не рассчитывал, что кто-то в Азербайджане прочитает его роман. роман изначально рассчитан на русского читателя.
Вы его кажись совсем за идиота считаете. На такое еще как-то можно было рассчитывать в доинтернетную эпоху. Но в нынешнее время, это все равно, что посреди бела дня снять штаны и начать испражняться посреди Торговой, при этом искренне надеясь, что на тебя никто не обратит внимания.

Arian
12.02.2013, 09:11
автор видимо и не рассчитывал, что кто-то в Азербайджане прочитает его роман. роман изначально рассчитан на русского читателя.

Я, вообще-то, не про роман.

Kerim
12.02.2013, 09:27
На такое еще как-то можно было рассчитывать в доинтернетную эпоху.

вся беда в том, что Акрам застрял в доинтернетовской совковой эпохе... Иначе подумал бы прежде чем писать такое

Kerim
12.02.2013, 09:29
Цитата:
Сообщение от Kerim
автор видимо и не рассчитывал, что кто-то в Азербайджане прочитает его роман. роман изначально рассчитан на русского читателя.

Я, вообще-то, не про роман.

да и по жизни тоже, много раз обложался

Arian
12.02.2013, 09:31
да и по жизни тоже, много раз обложался

Я, вообще-то, не об этом авторе.

Oğuz
12.02.2013, 10:22
автор видимо и не рассчитывал, что кто-то в Азербайджане прочитает его роман. роман изначально рассчитан на русского читателя.

Говоря "автор" в последних постах, имелся виду рецензент - Азер МУСТАФАЗАДЕ

Dismiss
12.02.2013, 10:55
Я не знаю, кто кому там померещился, но Андроник Комнин был византийским императором тыщу лет тому назад почти... Русских с такой фамилией нет. Армян - тоже. И если автор рецензии - действительно Андроник Комнин, то обсуждать его рецензию на роман толку мало. Он умер за много сотен лет до того, как родился Акрам Айлисли.Исторические личности имеют особенность реинкарнироваться в виртуале.) И Андроник Комнин не исключение. К тому же в своей виртуальной жизни он передумал быть византийцем и почему-то относит себя к русскому народу, о чем пишет в своем блоге и что видно из вышеприведенной рецензии.
Тем более, что русские с фамилией Комнины (http://arc.familyspace.ru/archive/Moskovskiy_nekropol_t_2_1907_g_265/p1076?highlight=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0% BD)есть: спуститесь вниз по списку (Комнин Николай Сергеевич). Но даже при всем при этом все это увод в сторону от сути рецензии, которая неизменна вне зависимости от того, является ли ее автор восставшим из могилы византийским императором или ныне здравствующим блогером:

http://fs102.familyspace.ru/images/archive/39/3908/39086803/a_fb636cfa.jpg

prostak
12.02.2013, 11:45
Еще рецензия сокурсника А. Айлисли по Литературному институту:

Коллаборационист * (http://www.zerkalo.az/2013/kollaboratsionist/)

Азер МУСТАФАЗАДЕ, Литератор.
09 Фев 2013

...Видимо, давно пора руководству республики приструнить, а то и уволить парочку наших незаменимых министров, что не могут урезонить даже собственных чад...

Этот литератор слишком прост для того, чтобы всерьез принять его выводы...

prostak
12.02.2013, 12:07
PKK təmsilçisindən Əkrəm Əylisliyə irad (http://veteninfo.az/index.php?news=10036)

Əkrəm Əylislinin Azərbaycan xalqını aşağılayan məlum “Daş yuxular” romanına separatçı kürdlərdən də münasibət gəldi. Avrasiya.net-in məlumatına görə, Həjar Əsgərov (Şamil) (PKK-nın MDB üzrə koordinatoru, tanınmış alim Şamil Əsgərovun oğlu – red.) kurdistan-post.eu-da bu romana qısa münasibət bildirib.

Onu da deyd edək ki, ilk dəfə məhz PKK-ın əsas simalarından olan Həjar Azərbaycanın Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan bölgəsində Kürdüstan yaratma ideyası səsləndirib.
H.Şamil əvvəlcə Ə.Əylisliyə Azərbaycandakı basqılardan bəhs edib, bir növ ona haqq qazandırıb. Bir qədər isə “Daş yuxular”dan xatırlamalar gətirib.

Sonda isə Ə.Əylisliyə irad bildirib ki, o, Naxçıvanın Əylisli kəndində baş verən qətliamlardan (1918-1920) yazarkən kürdlərin yaşadığı zülmlərdən bəhs etməyib. Halbuki 1919-cu ildə Naxçıvandakı erməni-müsəlman savaşında minlərlə kürd ailəsi Şimali Kürdüstana qaçıb. Bu kürdlərin bir qismi Türkiyənin zülmündən qurtulmaq üçün təkrarən Qafqaza köç ediblər. Onların da bir qismi Orta Asiya ölkələrinə gedib. Digər bir qismi isə 1988-89-cu illərdə Ermənistandakı hadisələr üzündən Rusiya və başqa ölkələrə sığınmaq məcburiyyətində qalıblar.

H.Şamil Ə.Əylislinin “Daş yuxular”ında bu məqama da toxunmasının vacibliyinin qeyd edib.

Arian
12.02.2013, 13:19
Исторические личности имеют особенность реинкарнироваться в виртуале.) И Андроник Комнин не исключение. К тому же в своей виртуальной жизни он передумал быть византийцем и почему-то относит себя к русскому народу, о чем пишет в своем блоге и что видно из вышеприведенной рецензии.
Тем более, что русские с фамилией Комнины (http://arc.familyspace.ru/archive/Moskovskiy_nekropol_t_2_1907_g_265/p1076?highlight=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0% BD)есть: спуститесь вниз по списку (Комнин Николай Сергеевич).Во-первых, там не сказано, что этот Комнин - русский. Во-вторых, и он умер более 100 лет назад. В-третьих, блоггер - не Комнин и не Андроник. В-четвертых, он вообще неизвестно кто, и почему кого-то должна интересовать его "рецензия"?

prostak
12.02.2013, 14:02
"Современный Мусават" такая же оппозиция власти, как и ЙАП.

Hafiz Hacıyev: ,,Əsil müxalifət partyası bizik, ancaq İlham Əliyev mənim qardaşımdır və ölənə qədər onu müdafiyə edərəm." :lol:

Партия и Ленин - близнецы-братья
кто более матери-истории ценен?
Мы говорим Ленин, подразумеваем - партия,
мы говорим партия, подразумеваем - Ленин. (с)

Onların qardaş kimi qəbul edilməsində (oxşar həyat prioritetləri baxımıından və s.) qəbahət bir şey görmürəm. :wink2:

Dismiss
12.02.2013, 14:11
Во-первых, там не сказано, что этот Комнин - русский. Во-вторых, и он умер более 100 лет назад. В-третьих, блоггер - не Комнин и не Андроник. В-четвертых, он вообще неизвестно кто, и почему кого-то должна интересовать его "рецензия"?Во-первых, там также не отмечено, что он византиец, а нерусские там отмечены особо, во-вторых - человек не уносит с собой в могилу фамилию, она продолжает существовать и после его смерти, в третьих - кем бы ни был блогер, он счел нужным взять себе такой ник и это его право, в четвертых - он блогер, и написал рецензию, а если вам она неинтересна, это не значит, что неинтересна и остальным. В пятых - его фамилия, нацпринадлежность, статус, физическое состояние и т.д. не имеют никакого отношения к делу.
В шестых - вот вам очередной объект для насмешек:

Чингиз Абдуллаев, ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО БОРИСУ АКУНИНУ. (http://www.zerkalo.az/2013/otkryitoe-pismo-borisu-akuninu/)

Arian
12.02.2013, 15:02
Во-первых, там также не отмечено, что он византиец, а нерусские там отмечены особо, во-вторых - человек не уносит с собой в могилу фамилию, она продолжает существовать и после его смерти

На этот раз, вероятно, это был последний Комнин.
http://gendrevo.ru/index/forum.php?l=%CA

Вот индекс российских фамилий, где больше тысячи фамилий только на букву К. Комнина там нет. Следовательно, как минимум, фамилия не русская.
Чингиз Абдуллаев, ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО БОРИСУ АКУНИНУ. (http://www.zerkalo.az/2013/otkryitoe-pismo-borisu-akuninu/)

Читать длиннющее письмо, которое написал один сочинитель детективов другому такому же сочинителю детективов? Нет уж, увольте... Пока не могу на это настроиться. Может, потом как-нибудь...

Dismiss
12.02.2013, 16:35
Комнина там нет. Следовательно, как минимум, фамилия не русская.Для большей точности: там есть фамилия, частью которой является Комнин: Комнино-Варваци.
К тому же там далеко не все фамилии русские. Например: Кюрджиевы, Килиян, Конакбаевы, Крузман, Кантарьянц, Кондояниди, Каджаровы, Куйгеновы, Казаросян, Кулумбеговы и т.д. (это только на букву К.)
Так что это не аргумент. Фамилия российская, автор считает себя русским - значит, он русский, какая бы византийская фамилия не служила ему ником. Да и какая разница, в конце концов? )

Scarlett
12.02.2013, 17:11
ооофффф яааааа, быкдым, яаааа....как избавиться от привычки читать все подряд....

Dismiss
12.02.2013, 17:53
«Они так странно понимают патриотизм» (http://www.gazeta.ru/politics/2013/02/11_a_4962365.shtml)

Писатель Акрам Айлисли, за чье ухо в Азербайджане объявили награду, рассказал «Газете.Ru», что в свои 75 лет он готов стать политическим беженцем

12.02.2013, 10:25 | Жанна Ульянова
Азербайджанский писатель Акрам Айлисли, представитель поколения «шестидесятников», за свой роман-реквием «Каменные сны» был объявлен предателем на своей родине, а также лишился звания народного писателя и президентской пенсии. Дошло до террора — проправительственная партия «Современный Мусават» объявила награду за ухо писателя и поручила исполнение «приговора» молодежному крылу партии. Преследованию со стороны государства и политиков-популистов писатель подвергся за то, что своим романом попытался примирить армян и азербайджанцев. В интервью «Газете.Ru» он рассказал, почему Азербайджан и другие страны на постсоветском пространстве преследуют писателей за художественные произведения.

— В февральском распоряжении Ильхама Алиева, которым он лишил вас звания народный писатель и пенсии, президент обвиняет вас в авторстве произведения, «неподобающего званию азербайджанского писателя», в «искажении истории Азербайджана», в формировании «антигуманного образа азербайджанского народа».

— По-моему, очень важно отметить, что подобные обвинения в адрес больших писателей можно найти и в истории Советского Союза и Российской Империи. Начиная с Гоголя и Салтыкова-Щедрина правительства могли обвинить в антигуманности по отношению к своему народу. Но обвинение не кажется мне справедливым.

— Главный герой романа «Каменные сны» — актер, армянин по происхождению Садай Садыглы хочет одного: «молить Бога простить мусульманам зло, которое они совершили над армянами». Эта примирительная позиция вызвала такую реакцию?

— Я много раз говорил, что выступаю за то, чтобы сблизились враждующие народы армян и азербайджанцев. Но государственная политика очевидно против этого. Чтобы решить вопрос Нагорного Карабаха, нужно подготовить почву, нужно, чтобы население Нагорного Карабаха поверило нам (азербайджанцам. — «Газета.Ru»), что мы готовы принести извинения. Но здесь в Баку все только пишут и говорят, что армяне — наши исторические враги.

Мой роман — не политический, но в нем я выступаю против нагнетания нездоровых отношений между народами. Меня обвиняют в односторонней позиции. Но в моем романе есть очень хорошие азербайджанцы, прекрасные люди, такие как доктор Фарзани. Именно поступки таких людей, как доктор Фарзани, говорят о том, что наш народ нравственный и добрый.

— Роман «Каменные сны» был написан еще в 2006—2007 годах, но был опубликован только в декабре в московском журнале «Дружба народов». Почему вы так долго ждали, случайно ли, что вы его опубликовали во время эскалации конфликта летом прошлого года (в августе 2012 года президент Азербайджана Ильхам Алиев своим указом помиловал азербайджанца Рамиля Сафарова, убившего в 2004 году в Будапеште спящего армянского офицера, вместе с которым проходил обучение по программе НАТО «Партнерство во имя мира»)?

— Да, роман действительно впервые был опубликован в декабре прошлого года в журнале, в котором я часто раньше публиковался. Роман я оставил, думал, придет время, и я его напечатаю. Прошлой осенью я решил, что именно искусственное нагнетание отношений между армянами и азербайджанцами перешло всякие границы, кругом сплошная пропаганда против армян. Поэтому я решил высказаться, эта пропаганда никому не идет на пользу – ни армянам, ни азербайджанцам. Поэтому я решил рискнуть.

— Считаете ли вы, что против вас запущена политическая кампания? Такой вывод напрашивается после того, как парламент Азербайджана, собравшись в 2013 году, первым делом осудил «Каменные сны». Представители правящей партии «Ени Азербайджан» потребовали извинений автора, объявив вас предателем, а спикер Асадов заметил, что «в происхождении всех, кто поддерживает Айлисли, есть что-то подозрительное».

— Мне сложно ответить, но мне обидна эта кампания, каждый день мои книги сжигают в разных регионах, по телевидению о романе рассказывают люди, которые ни малейшего представления не имеют об этой книге. Но, к сожалению, много людей находится, которые верят тому, что им подсовывают. Я, к сожалению, иногда забываю, в какой стране я живу – наша конституция защищает свободу слова, но находятся те, кто нарушает конституцию. Они берут художественную вещь и обсуждают как политический манифест, художественная вещь — это живой организм, а с ним нельзя так…

…Извините, я сегодня что-то сильно сдал, и трудно сейчас размышлять о политике. Сегодня у меня единственное утешение, я много лет искал своего друга московского писателя Андрея Битова, сегодня я наконец с ним немножко поговорил, и полегче стало. А так вообще-то очень тяжело.

— Президент Ильхам Алиев и его окружение прибегают к идеологии пантюркизма в кризисные политические периоды, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем?

— Оппозиция и действующая власть по вопросу моей книги наконец-то смогли объединить свои взгляды, так что они объявляют, что я затронул вопрос нашей независимости и национальной безопасности. Но писатель все-таки имеет право высказаться. Но они политизируют художественные вещи и используют это в свою пользу, может, они так странно понимают патриотизм. Это меня огорчает, сейчас Азербайджан в мире пытается показать себя цивилизованной страной. Но они жгут мои книги, причем не только «Каменные сны», они жгут все мои книги, и это показывают по телевидению.

— Вы не первый писатель, живущий на постсоветском пространстве, который становится объектом нападок властей и политиков-популистов. Так, в 2010 году президент Чечни Рамзан Кадыров сказал о писателе Германе Садулаеве, что «он не чеченец, даже не мусульманин, даже не человек». Садулаев ранее раскритиковал исламизацию чеченского общества. И вы, и Садулаев как писатели сформировались еще во времена советского интернационализма, а в новых обществах активно эксплуатируется идея объединения граждан вокруг внешней угрозы. Считаете ли вы эту риторику внешней угрозы причиной преследования вас и других писателей?

— Скорее всего, это так, писатель не связан с политикой, но он может лишить власти их собственного оружия убеждения. Местная интеллигенция защищает меня, но у них нет таких ресурсов, как у государственной пропаганды.

— Лидер партии «Современный Мусават» Хафиз Гаджиев призвал своих последователей поступить с вами, как поступали в свое время анатолийские турки — то есть отрезать ухо. Призыв кажется совершенно невероятным, насколько реально его исполнение?

— Конечно, есть опасения, но я человек не слабый. Мне кажется, он, Гаджиев, исполняет чей-то заказ, пытается довести меня до страха, ужаса. Но я постараюсь каким-то образом не обращать внимания на него. Ведь вообще встает вопрос, насколько законно такая партия может существовать в цивилизованном государстве.

— Как вы планируете защищаться? Правоохранительные органы обеспечивают вашу безопасность?

— В полиции знают, я обращался к ним. Они сообщили, что знакомы с ситуацией. Но меня, конечно, никто не будет охранять. Я, кроме того, сегодня обратился ко всем посольствам, чтобы они ознакомились с моим романом и высказались, можно ли за художественное произведение так преследовать писателя.

— Опасаетесь ли вы судьбы Орхана Памука и Салмана Рушди?

— Знаете, человеку надо, чтобы он мог дышать воздухом, если меня лишат воздуха, то я, возможно, буду вынужден уехать из страны. Но в 75-летнем возрасте я не хотел бы уезжать. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, окончательного решения я пока не принял, но все идет к тому, что мне придется просить политическое убежище. Это печально.

— Ожесточенная реакция на ваш роман не заставила вас пожалеть о том, что вы написали «Каменные сны»?

— Я даже на секунду не думал, что я написал роман, который обидит мой народ. Меня давно обвиняли, что я печатаюсь в Москве, и это почему-то означало, что я пытаюсь представить азербайджанцев в нелицеприятном свете. Но обычно люди, которые знакомились с моими книгами, говорили обратное.

Dismiss
12.02.2013, 18:00
http://www.youtube.com/watch?v=QWJfYJ0rkMI

kinza
12.02.2013, 18:41
— Главный герой романа «Каменные сны» — актер, армянин по происхождению Садай Садыглы хочет одного: «молить Бога простить мусульманам зло, которое они совершили над армянами». Эта примирительная позиция вызвала такую реакцию?
Я так понял Садая уже заранее армянизировали за его действия?

Oğuz
12.02.2013, 18:45
#894 http://s13.rimg.info/7fbd8b3c49eee2b66c8179d27e22187a.gif

kinza
12.02.2013, 18:51
#894 http://s13.rimg.info/7fbd8b3c49eee2b66c8179d27e22187a.gif

На работе YouTube у меня отключен...что он там говорит?

Oğuz
12.02.2013, 18:58
Всего за 15 минут численность западных азербайджанцев выросла на полмиллиона человек и к концу интервью составила 4,5 миллион человек... http://s13.rimg.info/1488045ff4ede02cae99749a87f7ce8c.gif

Oğuz
12.02.2013, 19:04
На работе YouTube у меня отключен...что он там говорит?

Тебя хвалит - говорит, красавчик, как же ты вовремя плюнул и ушел хлопнув дверью. :tongue:

Это нечто!

Это надо видеть и услышать в живую! :crazy:

Scarlett
12.02.2013, 19:12
#894 http://s13.rimg.info/7fbd8b3c49eee2b66c8179d27e22187a.gif

Гюльмек йох, агламаг лазымдыр! дердинден бихебер Хафизин свягламагына йох, хестени орталыга салыб бамбылы кими ойнадыб, она микрафон верен, видеоя чекен, дедиклери сяагламалары чап едерек яян ве тираж еденлерин чохлугуна агламалыйыг.

kinza
12.02.2013, 19:13
Тебя хвалит - говорит, красавчик, как же ты вовремя плюнул и ушел хлопнув дверью. :tongue:

Это нечто!

Это надо видеть и услышать в живую! :crazy:
Он врет...я не плевался и тем более не хлопаю дверьми.
Скажи ему чтобы он просто заткнулся...Вессалам!:good:
Чуть позже посмотрю :yes:

Oğuz
12.02.2013, 19:15
Он врет...я не плевался и тем более не хлопаю дверьми.
Скажи ему чтобы он просто заткнулся...Вессалам!:good:
Чуть позже посмотрю :yes:

Спорим, что ему спасибо скажешь...

kinza
12.02.2013, 19:19
Спорим, что ему спасибо скажешь...
С тобой спорить не стану...
Если надо будет, скажу...:yes:

Oğuz
12.02.2013, 19:23
Гюльмек йох, агламаг лазымдыр! дердинден бихебер Хафизин свягламагына йох, хестени орталыга салыб бамбылы кими ойнадыб, она микрафон верен, видеоя чекен, дедиклери сяагламалары чап едерек яян ве тираж еденлерин чохлугуна агламалыйыг.

Йох. Бизим дючар олдугумуз бэлалар ичинде бу ен безобиднисидир. Бу анджаг гулуш догурур. Истерик де олса...

Агламалы мегамларда исе миллете чепик чалдырыб яллы ойнадырлар... Эгер буна агласаг, онда агламалы йерлерде герек озюмизю асаг. Мэнсе бунларын ахырыны гермек истейирем, она гере де яшамалыям, аджыга! :beach:

kinza
12.02.2013, 19:33
Посмотрел через телефон...
Клянусь, если он этот перформанс заранее заготовил, чтобы всех эпатировать, то он достоин всех высших актерских наград.
За 20 минут его лицо не дрогнуло в улыбке! Высший пилотаж! :yes:

Arian
12.02.2013, 20:28
Чингиз Абдуллаев, ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО БОРИСУ АКУНИНУ. (http://www.zerkalo.az/2013/otkryitoe-pismo-borisu-akuninu/)

Пробежался по диагонали. Интересно, Чингиз Абдуллаев хотя бы боевики смотрит? Вроде по характеру творчества ему надо бы. Он "4 дня в мае" смотрел?

Kerim
12.02.2013, 20:55
Гюльмек йох, агламаг лазымдыр! дердинден бихебер Хафизин свягламагына йох, хестени орталыга салыб бамбылы кими ойнадыб, она микрафон верен, видеоя чекен, дедиклери сяагламалары чап едерек яян ве тираж еденлерин чохлугуна агламалыйыг.

трамплином на общественную сцену ему служила партия Мусават, когда была во власти...

prostak
12.02.2013, 20:57
трамплином на общественную сцену ему служила партия Мусават, когда была во власти...

Вы на обед съели что-то не то.

Kerim
12.02.2013, 20:59
Он "4 дня в мае" смотрел?

смотрел!

prostak
12.02.2013, 21:01
Hafiz Hacıyevin daha bir mənəvi qardaşı:

Bakı Metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov:

“Görünür, həmin vaxt Əkrəm Əylisli erməni südü əmib...” (http://news.lent.az/news/116226) ))

Kerim
12.02.2013, 21:07
Вы на обед съели что-то не то.

а ты все время ешь "что-то не то"

prostak
12.02.2013, 21:16
а ты все время ешь "что-то не то"

не болтай вздор и иди с миром

prostak
12.02.2013, 21:20
Erməni alim Əylislidən nümunə götürməyə çağırır (http://www.azadliq.info/xeberler/358-xeber/27160-ermeni-alim-eylisliden-numune-goturmeye-cagirir.html)

Aylisli’s Artful Challenge (http://kovkaz.blogspot.com/2013/02/aylislis-artful-challenge.html)

Arian
12.02.2013, 21:27
смотрел!

Не верю!

Tebessum
13.02.2013, 00:57
если он этот перформанс заранее заготовил, чтобы всех эпатировать, то он достоин всех высших актерских наград.Бу анджаг гулуш догурур. Истерик де олса...
мне показалось, что это репортаж для АНС-овской передачи "Гулп"

thundergirl
13.02.2013, 01:52
Я так понял Садая уже заранее армянизировали за его действия?

Интересно, что за армянина по происхождению этого героя принимает газета ру. Видимо русский чиатель воспринял его именно так. Но еще более примечательно, что этот урод, афффтар, совсем не против такого вывода:

— Главный герой романа «Каменные сны» — актер, армянин по происхождению Садай Садыглы хочет одного: «молить Бога простить мусульманам зло, которое они совершили над армянами». Эта примирительная позиция вызвала такую реакцию?

— Я много раз говорил, что выступаю за то, чтобы сблизились враждующие народы армян и азербайджанцев. Но государственная политика очевидно против этого. Чтобы решить вопрос Нагорного Карабаха, нужно подготовить почву, нужно, чтобы население Нагорного Карабаха поверило нам (азербайджанцам. — «Газета.Ru»), что мы готовы принести извинения. Но здесь в Баку все только пишут и говорят, что армяне — наши исторические враги.

Значит, русский читатель понял так, что армянин просит Бога простить мусульманам зло, которое они совершили над армянами. И эта примирительная позиция пушистых армян вызвала такую реакцию злобных азербайджанцев. :) Финиш.
Айлисли даже не врубился, бубнит одно и тоже - мы должны извиниться перед карабахскими армянами. Совершенно опустившийся человек, ни чести ни совести. Ничтожество.

Ашина
13.02.2013, 07:54
Рагып Зараколу призвал спасти азербайджанского писателя (http://news.am/rus/news/139973.html)

Февраль 13, 2013 | 06:12
Турецкий издатель и активист по правам человека Рагып Зараколу распространил заявление, в котором осудил кампанию в Азербайджане по линчеванию писателя Акрама Айлисли за сочувственное отношение к армянам, а также призвал международное сообщество спасти его. «Я обращаюсь к международному сообществу и демократам в Турции и Азербайджане, чтобы предотвратить убийство, подобное убийству Гранта Динка»,– сказал он.

В заявлении Рагыпа Зараколу, опубликованном на сайте «Nouvelles d`Arménie», в частности, говорится: «Совесть есть моральное качество, характеризующее человека как вида. Честный и справедливый – называйте это, как хотите,– является истинной гордостью и честью страны, но преступники, машущие топором, никогда не смогут быть ими! Писатель в Азербайджане, который должен был стать гордостью своей страны, сейчас находится в смертельной опасности, и угроза исходит от президента страны, постсоветского автократа».

Турецкий правозащитник отметил, что линчеватели собрались у его дома, «как мы уже видели подобное в Сивасе и Мараше». «Их характерный лозунг – «Принеси свой топор» – обращен к офицеру Рамилю Сафарову, который обезглавил топором армянского офицера Гургена Маркаряна во сне в 2004 году, за двадцать дней до даты их возвращения домой. Они проходили обучение в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира» в Будапеште»,– заявил Зараколу.

Он также подчеркнул, что азербайджанский парламентарий Малахат Ибрагим кызы, которая входила в состав делегации, направленной в Анкару для встречи со спикером парламента Турции Кёксалем Топтаном, лидером Народно-республиканской партии Денизом Байкалом, лидером Партии националистического движения Девлетом Бахчели и различными должностными лицами от Партии справедливости и развития, чтобы любой ценой добиться блокировки подписанных в 2009 году между Арменией и Турцией протоколов по нормализации отношений и открытию границы,– она сейчас пытается распространить кампанию линчевания в Турцию, заявив в своей агрессивной речи в парламенте Азербайджана, что Айлисли оскорбляет не только азербайджанцев, но и турецкую нацию в целом.

Имея в виду армянского писателя, автора романа «Кирва» Левона Джавахяна, Рагып Зараколу отметил: «Интересно заметить, что примерно в то же время один армянский автор также затронул армяно-азербайджанский конфликт, чтобы пробудить совесть, и получил награду в Азербайджанской Республике. Союз писателей, членом которого он был, отреагировал на принятие им азербайджанской премии, и автор ушел из Союза в знак протеста. Но он никогда не был объектом кампании ненависти, как это в настоящее время происходит в Баку. Азербайджанский писатель Акрам Айлисли, который примерно в то же время сказал: «Армяне не являются моими врагами», в настоящее время сталкивается с кампанией линчевания за смелость сказать то же самое».

Отметим, что в Азербайджане страсти вокруг скандальной книги писателя Акрама Айлисли приняли средневековый оборот. Представители провластной партии «Современный Мусават» объявили о том, что вручат награду тому, кто отрежет опальному писателю ухо.

Напомним, что произведение азербайджанского писателя «Каменные сны», опубликованное в российском журнале «Дружба народов», вызвало в Азербайджане возмущение. Негодование азербайджанских лжепатриотов вызвано сочувственными тонами, в которых изображены армяне. Его уже лишили звания «народный писатель» и президентской пенсии. Сын и супруга писателя уволены с работы. Дело дошло до того, что обсуждается вопрос лишения писателя гражданства Азербайджана.

Новости Армении - NEWS.am

C Рагипом Зараколу мне в общем всё понятно. Непонятно только, что это за история с "Кирвой" Левона Джавахяна. Что это такое? Я об этом ничего не слышал. Говорит, что "получил награду в Азербайджане". Когда?

И хорошо бы посмотреть на это произведение и сравнить его с "Каменными снами". Там тоже все армяне плохие, а азербайджанцы как боги? Я об этом в интеренете ничего не нашел.

prostak
13.02.2013, 10:12
Наш добрый и вдохновенный и вместе с тем безнадежно архаичный игтидар, мобилизовав значительные ресурсы на нагнетание истерии вокруг Айлисли, как бы пытается доказывать, что такими темными, средневековыми массами, которыми кишит азербайджанское общество, может управлять только этот ненавистный режим.

Azerbaijan turns on one of its own with bounty on pro-Armenian author (http://www.washingtonpost.com/world/europe/azerbaijan-turns-on-one-of-its-own/2013/02/12/977d2c8a-752b-11e2-aa12-e6cf1d31106b_story.html)

Azerbaijan’s troubled efforts to portray itself as a progressive and Western-oriented country took a beating this week with the announcement by a pro-government political party that it will pay $12,700 to anyone who cuts off the ear of a 75-year-old novelist.


Вообще я начинаю подозревать, что "тайна мамаши Айлисли покрыта мраком". Слишком топорная работа.

Ашина
13.02.2013, 19:20
Вообще я начинаю подозревать, что "тайна мамаши Айлисли покрыта мраком". Слишком топорная работа.
ЦРУ, ФСБ или Моссад?

kinza
13.02.2013, 19:49
ЦРУ, ФСБ или Моссад?
Ни первое, ни второе ни третье...а наше доморощенное, топорное политическое чванство...

Ашина
13.02.2013, 19:56
Сообщение от prostak
Вообще я начинаю подозревать, что "тайна мамаши Айлисли покрыта мраком". Слишком топорная работа.Сообщение от Ашина
ЦРУ, ФСБ или Моссад? Ни первое, ни второе ни третье...а наше доморощенное, топорное политическое чванство...

Ты считаешь, что топорная работа Айлисли вызвана доморощенным политическим чванством?

kinza
13.02.2013, 20:06
Ты считаешь, что топорная работа Айлисли вызвана доморощенным политическим чванством?
Я считаю, что топорная реакция на Айлисли, причина еще большей чванливости внутренних политических сил.

Ашина
13.02.2013, 20:14
Я считаю, что топорная реакция на Айлисли, причина еще большей чванливости внутренних политических сил.

Я рад, что предоставил тебе повод высказаться, хоть и не ответ на мой вопрос, потому что я понял из этого сообщения:

Вообще я начинаю подозревать, что "тайна мамаши Айлисли покрыта мраком". Слишком топорная работа. что вся эта затея с "романом" покрыта мраком и за ней стоят какие-то силы. Ведь эти слова написаны после приведения статьи московского корреспондента (из одного гнезда заговоров) в газету "Вашингтон пост" (в другое гнездо заговоров).

А Моссад я упомянул просто для красоты и гармонии.

kinza
13.02.2013, 20:20
Я рад, что предоставил тебе повод высказаться, хоть и не ответ на мой вопрос, потому что я понял из этого сообщения:
что вся эта затея с "романом" покрыта мраком и за ней стоят какие-то силы. Ведь эти слова написаны после приведения статьи московского корреспондента (из одного гнезда заговоров) в газету "Вашингтон пост" (в другое гнездо заговоров).

А Моссад я упомянул просто для красоты и гармонии.
Я уверен на 100% что ты будучи очень внимательным человеком, вполне осознаешь что все это спонтанная реакция на обычный пшик, и за этим не может стоять что то кроме дебилизма. Другое дело что расшатывание лодки безусловно есть, и совсем другими методами, вернее совсем по другим болевым точкам. Вообще короче говоря использовали книжку себе во вред.

P.S. Ну на счет Моссада я именно так и понял.

Scarlett
13.02.2013, 20:21
что вся эта затея с "романом" покрыта мраком и за ней стоят какие-то силы.

да, и все они орудуют топором, и писатель, и те которые стоят за ним, и те которые реагируют на это, все вооружились топором и топорно работают...:blink:

Ашина
13.02.2013, 20:32
да, и все они орудуют топором, и писатель, и те которые стоят за ним, и те которые реагируют на это, все вооружились топором и топорно работают...:blink:

Конечно, режим использует конфликт с армянами для своих целей. Другим такого рода режимам нужно специально придумывать врагов и внешних злодеев, а тут и придумывать ничего не надо: есть оккупация, есть миллион беженцев, есть армяне, о которых тоже ничего придумывать не нужно - и так всё в порядке....

Грех не воспользоваться таким средством укрепления власти, если оно само собой уже есть. Это всё понятно. Я просто спросил для уточнения, кто там за этой тайной мамаши Айлисли.

Cайгон и Ямайка
13.02.2013, 21:09
да, и все они орудуют топором, и писатель, и те которые стоят за ним, и те которые реагируют на это, все вооружились топором и топорно работают...:blink:
Наверное, их Рамиль Сафаров вдохновил, ну или.... Раскольников.:crazy::crazy::crazy:

kinza
13.02.2013, 21:16
Наверное, их Рамиль Сафаров вдохновил, ну или.... Раскольников.:crazy::crazy::crazy:
Ты уверен, что они знакомы с романом Ф. М. Достоевского? :secret:

prostak
13.02.2013, 21:31
deyerler.org

Gültəkin Hacıbəyli: "Əkrəm Əylislini Azadlıq Meydanında yandırıb külünü bütün ölkənin üzərinə səpmək lazımdır"

http://st2.deyerler.org/engine/resize_new.php?img=http://deyerler.org/uploads/thumbs/AU23BNP.gif&w=300&h=255

Ziyalılar Forumunun üzvü, sabiq deputat Gültəkin Hacıbəyli yazıçı Əkrəm Əylisliyə qarşı “Daş yuxular” romanına görə təşkil olunan hücum kampaniyasına münasibət bildirib. “Bizim yol” qəzetinin sualına cavabında sabiq deputat ironiya ilə deyib:

“Əkrəm Əylislini Azadlıq Meydanında yandırmaq lazımdır. Çünki məlum olub ki, Azərbaycanın bütün bəlalarının səbəbkarı Əkrəm Əylislidir. Qarabağ 20 ildir Əkrəm Əylisliyə görə işğal altındadır, Gülər Əhmədovanın Elşad Abdullayevdən pul alıb çatdırdığı adam Əkrəm Əylislidir. İsmayıllı camaatı Əkrəm Əylislinin “Çıraq” Hotelinə etiraz edərək üsyan etdi, icra başçısı da səhv edib dedi ki, maşınlar onundur. Bahalı maşınların hamısı Əkrəm Əylislinindir! Quba üsyanı da xalq yazıçısına görə baş verib, ümumiyyətlə, ölkədəki bütün korrupsiya, inhisarçılıq hallarının səbəbkarı Əkrəm Əylislidir. Əsgər ölümünün də səbəbkarı Əkrəm Əylisliymiş! Ona görə də Əkrəm Əylislini Azadlıq Meydanında yandırıb külünü bütün ölkənin üzərinə səpmək lazımdır ki, bununla Azərbaycan ağ günə çıxsın və bütün problemlərimiz aradan qalxsın”.

Gültəkin Hacıbəyli romanı oxumadığını qeyd edərək bunları əlavə edib: “Bəli, romanda yanlışlıq da, səhv də ola bilər, amma yaradıcılıq azaddır. Eşitdiyimə görə əsərdə qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə bağlı müəyyən fikirlər səslənib, bunları qəbul edə bilmərəm. Çünki məcburi köçkünlər və qaçqınlar haqqında bu cür fikirlər mənim üçün yolverilməzdir”.

Cайгон и Ямайка
13.02.2013, 21:47
Ты уверен, что они знакомы с романом Ф. М. Достоевского? :secret:
Насчет Достоевского не знаю. Но, судя по тому, как каждый юзер тут сует меня под колеса, создается впечатление, что Толстова знает любой лох. Так, что думаю, рубить топором они его не станут. А просто положат правым ухом на рельсы и дождутся пока поезд проедет.

Scarlett
13.02.2013, 22:48
как каждый юзер тут сует меня под колеса
фиии,как грубо...не суют... это вы иногда бываете на столько отталкивающий, что сами оттолкнувшись падаете.

Scarlett
13.02.2013, 22:52
Ziyalılar Forumunun üzvü, sabiq deputat Gültəkin Hacıbəyli yazıçı Əkrəm Əylisliyə qarşı “Daş yuxular” romanına görə təşkil olunan hücum kampaniyasına münasibət bildirib. “Bizim yol” qəzetinin sualına cavabında sabiq deputat ironiya ilə deyib:...
ее ответ не ирония, а жалкая пародия на иронию ...

Scarlett
13.02.2013, 22:55
Я просто спросил для уточнения, кто там за этой тайной мамаши Айлисли.
я так и поняла вас.
ну как уточнить удалось?

thundergirl
13.02.2013, 23:10
ее ответ не ирония, а жалкая пародия на иронию ...

Это было 11 дней назад. Она тогда признала, что роман не читала. Интересно, с тех пор прочитала ли она книгу и если прочитала, то что теперь она об этом думает?

Scarlett
13.02.2013, 23:26
Сандер, я знаю что есть электронный вариант третей части, ты видела?

Oğuz
13.02.2013, 23:45
Наша политическая элита похожа на пассажиров одного того же рейса - одни летят в бизнес классе, другие в эконом. Естественно, вторые рвутся в бизнес класс, а первые, на крайний случай всегда согласны согласны полететь на хвосте...

kinza
13.02.2013, 23:53
Наша политическая элита похожа на пассажиров одного того же рейса - одни летят в бизнес классе, другие в эконом. Естественно, вторые рвутся в бизнес класс, а первые, на крайний случай всегда согласны согласны полететь на хвосте...

Ты хочешь сказать что этот "актер" выдал перфоманс чтобы оказаться в бизнесс классе?

thundergirl
14.02.2013, 00:24
Сандер, я знаю что есть электронный вариант третей части, ты видела?

Нет, не видела. Можно посмотреть?
Ска, спасибо за ссылку на рецензию Аннинского. Эта "Грандиозная пробка" вещь не маленькая, на 450 страниц и даже "Каменные сны" там на 170 страницах. Видимо он многое сократил в журнальном варианте.
Третья часть примерно такого же объема.
Так что придется потратить несколько часов времени на прочтение еще одной маразматической муры многострадального аффтара.

Oğuz
14.02.2013, 00:30
Ты хочешь сказать что этот "актер" выдал перфоманс чтобы оказаться в бизнесс классе?

Возможно, он считает себя пассажиром бизнес класса - факт, что летит этим рейсом. Даже не важно, что в багажном отсеке...

Scarlett
14.02.2013, 00:34
Нет, не видела. Можно посмотреть?
Ска, спасибо за ссылку на рецензию Аннинского. Эта "Грандиозная пробка" вещь не маленькая, на 450 страниц и даже "Каменные сны" там на 170 страницах. Видимо он многое сократил в журнальном варианте.
Третья часть примерно такого же объема.
Так что придется потратить несколько часов времени на прочтение еще одной маразматической муры многострадального аффтара.
я еще не видела... поэтому спросила.

prostak
14.02.2013, 00:38
Hadisələr getdikcə daha da əcaib forma alır.

Şeyxülislam Əkrəm Əylislini mürtəd elan etdi (http://gunxeber.com/?p=56109)

Bu gün Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Allahşükür Paşazadənin iştirakı ilə Elmi-Dini Şurası və Qazılar Şurasının toplantısı keçirilib. Toplantıda bəyanat qəbul olunub.
Bəyanatda deyilir:

“Çoxmilyonlu Azərbaycan dindarlarının iradəsini ifadə edərək xalqımıza xəyanət, onun milli-mənəvi və dini dəyərlərinə həqarət mahiyyətli bir yazıya öz münasibətimizi bildirməyi vacib sayırıq. Azərbaycan dindarları Əkrəm Əylislinin üzdəniraq “Daş yuxular” yazısını birmənalı olaraq xalqımızın heysiyyətinə toxunan, ülvi dəyərlərinə təhqir kimi qiymətləndirir, bu mənəviyyatsızlığın qarşılığında onun Xalq yazıçısı adından məhrum edilməsini ədalətli addım sayır. Dövlət tərəfindən hər zaman gördüyü qayğı və diqqət qarşılığında dövlətçiliyi sarsıtmaq istəyən, xalqına xəyanət edən bir şəxsin “Şöhrət” və “İstiqlal” kimi ali dövlət təltifatları daşımağa heç bir mənəvi haqqı yoxdur. Peyğəmbərimizin mübarək hədisi-şərfində buyurulur: Vətəni sevmək imandır. Öz xalqına qarşı nankor çıxan, milli və dini mənsubiyyətini itirmiş yazarın mənəvi haqqı barədə danışması əbəsdir. Azərbaycan dindarları bu üzdəniraq romanı birmənalı olaraq təxribat, düşmən sifarişi ilə yazılmış qarayaxma kimi dəyərləndirir, onun müəllifini vətən xaini və mürtəd hesab edir. Bu ədalətsizliyə görə Əkrəm Naibov tezliklə həm Allah, həm də Azərbaycan xalqı, Vətənimizin uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin müqəddəs ruhu qarşısında cavab verəcək” – deyə, bəyanatda qeyd olunur.

İndi yada salaq ki, elanverən şəxs özü vaxtilə erməni əsilli nazirdən necə minnətdarlıq hissilə mükafat alıb. ))

100 il:) (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3898592563340&set=a.1155945598880.18761.1834937171&type=1&ref=nf)

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/48101_3898592563340_1173501600_n.jpg

kinza
14.02.2013, 00:52
Возможно, он считает себя пассажиром бизнес класса - факт, что летит этим рейсом. Даже не важно, что в багажном отсеке...

Ну я же и говорю что воображение у него Ого го!!!:blush2:

Renata
14.02.2013, 01:04
Это было 11 дней назад. Она тогда признала, что роман не читала. Интересно, с тех пор прочитала ли она книгу и если прочитала, то что теперь она об этом думает?

---Рапик, ты ходил на концерт Битлс?
---Неее, мне Жорик напел

prostak
14.02.2013, 01:12
Это было 11 дней назад. Она тогда признала, что роман не читала. Интересно, с тех пор прочитала ли она книгу и если прочитала, то что теперь она об этом думает?

Не думаю, что даже прочитав книгу, она будет оправдывать происходящее.

У вас не возникает вопроса о том, почему же власти не хотят решить дело законными способами, благо все суды у них на поводке? Не потому ли, что для них лучше часть населения выставить диким стадом, повинующимся необузданным инстинктам, чем самим оказаться в дураках?

kinza
14.02.2013, 01:22
Не думаю, что даже прочитав книгу, она будет оправдывать происходящее...

Интересно этому есть оправдание?

prostak
14.02.2013, 01:32
Интересно этому есть оправдание?

Нет. И этому тоже.

Gültəkin Hacıbəyli işdən çıxarıldı

Sabiq deputat Gültəkin Hacıbəyliyə ciddi təzyiqlər başlayıb. Gunxeber.com-un əldə etdiyi məlumata görə, bu təzyiqlər əsasən sabiq deputatın hakimiyyətlə ciddi problemləri olan Ziyalılar Forumunun toplantılarında iştirakından, ordakı çıxışlarından və mətbuatdakı yazılarından sonra başlayıb.

Hətta iş o yerə çatıb ki, G.Hacıbəylinin işlədiyi Qafqaz Universitetinə də ona görə problemlər yaradılıb. Bundan sonra həm sabiq deputat bu universitetə problemlər yaradılmasını istəməyib, həm də universitet rəhbərliyi bu təzyiqlərdən narahatlıq keçirib. Buna görə də, G.Hacıbəyli Qafqaz Universitetindən uzaqlaşmalı olub. Bu barədə danışan məlumatlı şəxs bildirib ki, bu hadisəni həm G.Hacıbəylinin universiteti zərbə altında qoymaması üşün işdən çıxması, həm də universitetin narahat olaraq onu işdən çıxarması kimi qiymətləndirmək olar.

kinza
14.02.2013, 01:49
Нет. И этому тоже.

Это после каких ее действий?

thundergirl
14.02.2013, 01:50
Не думаю, что даже прочитав книгу, она будет оправдывать происходящее.


Причем тут это? Речь лишь о том, что для полноценного суждения о книге, вызвавшей столько шума, совершенно очевидно, что ее как миниму надо прочитать. Что мешает высказаться как о содержании книги так и одновременно защищать права Айлисли? Вот, как это сделал Иса Гамбар.


У вас не возникает вопроса о том, почему же власти не хотят решить дело законными способами, благо все суды у них на поводке? Не потому ли, что для них лучше часть населения выставить диким стадом, повинующимся необузданным инстинктам, чем самим оказаться в дураках?

У меня вопросы возникают всегда. Но этот вопрос у меня точно не возникал.
О каком суде Вы говорите? По какой статье можно осудить гнилостную сущность человека, его моральное падение? Ведь, опуститься ниже уровня бакинской канализации его право, право художника, так сказать. :)

А идиотское поведение игтидара в этой истории я и сама вижу. Но это не повод, чтоб закрывать глаза на содержание этого пасквиля и не высказываться по этому поводу. Тем более людям публичным.

prostak
14.02.2013, 01:56
Это после каких ее действий?

Наверно, по сумме действий.

Сначала не попала в одобренный на верхах парламентский список. Говорят, что причиной послужило то, что отказалась прочитать в европарламенте хвалебную оду нашему беспрецедентному развитию. А потом стала систематически критиковать это беспрецедентное развитие. И вот результат.

kinza
14.02.2013, 02:01
Наверно, по сумме действий.

Сначала не попала в одобренный на верхах парламентский список. Говорят, что причиной послужило то, что отказалась прочитать в европарламенте хвалебную оду нашему беспрецедентному развитию. А потом стала систематически критиковать это беспрецедентное развитие. И вот результат.

Хм...очень серьезно для жемщины Азербайджана...Наверное есть невидимые течения...я даже уверен

prostak
14.02.2013, 02:03
Причем тут это? Речь лишь о том, что для полноценного суждения о книге, вызвавшей столько шума, совершенно очевидно, что ее как миниму надо прочитать. Что мешает высказаться как о содержании книги так и одновременно защищать права Айлисли? Вот, как это сделал Иса Гамбар.

Иса Гамбар - отдельно, а остальные - отдельно. )У меня вопросы возникают всегда. Но этот вопрос у меня точно не возникал.

О каком суде Вы говорите? По какой статье можно осудить гнилостную сущность человека, его моральное падение? Ведь, опуститься ниже уровня бакинской канализации его право, право художника, так сказать. :)

Человека объявляют изменником, шпионом, гнидой, ренегатом и т.д. Лишают наград и т.д. Угрожают физической расправой (устами человека, который позиционирует себя "братом" президента, между прочим :)).

Пускай через суд докажут, что он такой.

Согласимся, что у властей нет права опускаться "ниже уровня бакинской канализации". )

А идиотское поведение игтидара в этой истории я и сама вижу. Но это не повод, чтоб закрывать глаза на содержание этого пасквиля и не высказываться по этому поводу. Тем более людям публичным.

Не знаю ни об одном случае, когда те, кто выступает против методов, направленных против Айлисли, одобрительно высказались о его книге.

Papa Karlo
14.02.2013, 03:17
Акрам Айлисли - «герой» Союза писателей Армении, уличен в банальных фальсификациях (http://www.rizvanhuseynov.com/2013/02/blog-post_12.html?spref=fb)
Азербайджанскую общественность всколыхнул роман Акрама Айлисли «Каменные сны», опубликованный в российском журнале «Дружба народов» в декабре 2012 года. Жесткая реакция азербайджанских властей и общественности на этот перл А.Айлисли (лично я сомневаюсь, что он сам писал этот роман и скорее всего за него это сделали его «добрые» армянские друзья в Москве и Ереване), совершенно оправдана.

Ведь А.Айлисли вовсе проигнорировал реальную картину событий армяно-азербайджанского конфликта и истории региона. Видимо именно за это недавно Союз писателей Армении назвал Акрама Айлисли «героем и храбрецом».

Однако большая часть СМИ и общественных деятелей сконцентрировала свое внимание на критике художественно-содержательной части романа и моральных принципах его автора, и обойдены стороной средневековые армянские источники, на которые А.Айлисли (или те, кто за него писал роман) ссылаются, клянясь, что все это истинная правда. Но даже при беглой проверке «Дневника» Закарии Акулисского - средневекового автора XVII века, который многократно цитируется в «Каменных снах» выясняется, что Акрам Айлисли переврал или сфальсифицировал этот армянский источник. Видимо в «Каменных снах» это сделано для того, чтобы убедить читателя в достоверности и серьезности романа, а заодно сгустить краски и еще раз показать миру историческую «многострадальность и жертвенность» армянского народа.
Благодаря исследованию ученой Института Востоковедения НАН Азербайджана, к.ф.н Эльмиры Мамедовой, и ее коллеге Исмихану Османлы, сохранившему оригинальное издание «Дневника» Закарии Акулисского, удалось выявить ложь и фальсификации этого первоисточника в «Каменных снах». Представляем выдержки из исследования Э.Мамедовой.

Отметим, что «Дневник» З.Акулисского размещен на многочисленных армянских и российских интернет-изданиях, но в основном уже в «обработанном» варианте, где убраны или «подправлены» неугодные армянской пропаганде моменты. Однако есть и печатный вариант «Дневника» переведенный и изданные еще в советское время. (Дневник Закарий Акулисского. Академия Наук СССР - Армянский Филиал. Институт Истории и Материальной Культуры. Ереван: Издание АРМФАНА, 1939).

А ведь, ссылаясь на Закария Акулисского (1939: 90,94,111,119), можно, к примеру, констатировать, что понятие «Азербайджан» в средние века охватывало, в том числе и территории нынешней Армянской Республики. Вот что пишет армянский автор:

«1677 г. 18 декабря. Я, Закарий, сын акулисского мгдси Агамира, отправился из Тавриза в Марагу. Марагинским ханом был сын Ага-Хана Гусейнгули-хан. Он женат на дочери Адилбейджанского визиря Мирзы-Ибрагима. Страна эта издревле была многолюдная, очень хорошая плодородная. Здесь произрастает отличный, рис который по качеству выше индийского и вывозится до самой Испании, как гостинец. В этой стране произрастает хороший хлопок, обильный табак, есть много изюма и дошаба».

К тому же Закария, относительно карабахских земель пишет - Карабах, (а не Арцах). Везде по тексту, в том числе на территории нынешней Армении, Закария перечисляет сплошь тюркские и персидские топонимы и гидронимы.

Акрам Айлисли умалчивает и о том, что армянский автор Закария Акулисский в своем «Дневнике» описывал путешествия по азербайджанским землям, рассказывал о тюркском населении и элите Карабаха и таких городов, как Иреван (ныне Ереван), Тебриз, Исфаган и другие. Пытающийся представить З.Акулисского, как свидетеля и «жертву» насилия над армянами азербайджанских и османских правителей, А.Айлисли умалчивает, о том, что З.Акулисский пишет совершенно иное: что он свободно путешествует по всем мусульманским городам и селам, что спокойно выполняет свои религиозные обряды и не имеет проблем с безопасностью.

«§ 33. 1666 г. 6-го января, 3-го трэ, 22-го арам, понедельник. Я, Закарий, сегодня справил водосвятие в Акулисе. В реке освятили воду, при доул-зурне». (1939: 66)

Как видим, Закария выполнял свои религиозные обряды под звуки азербайджанской давул-зурны, также он отмечает, что тюркское население села Айлис (по-армянски Акулис) справляло мусульманский праздник Рамазан:

«1669 г. 21-го февраля, Акулис. Я, Закарий, сегодня справил масленицу. Засим, 23-го февраля, во вторник, тюрки справили свою пасху-рамазан.» (1939: 70)

То есть азербайджанское тюркское население жило в Айлисе испокон веков, к тому же составляло около ¾ всего населения села. В этом можно убедиться, прочитав эти строки из «Дневника» З.Акулисского:

«… султан и некто от Мирзы-Ибрагима, по имени Эйнали ага, пробыли 40 дней в Акулисе, от чего акзулисские армяне понесли 50 - 60 туманов ущерба, а акулисские тюрки, пожалуй, около 200 туманов». (1939: 92)

Несложный арифметический расчет понесенного убытка, показывает, что армяне в селе Айлис составляли 25%, а остальные 75% населения являлись тюрками. К тому же во всем Эриванском ханстве (куда относилось и село Айлис) положение армян и Армянской церкви до такой степени хорошее и свободное, что они оказывали помощь христианскому населению даже далекого Кипра, откуда за этой помощью приезжал монах Анастат и другие. (1939: 106)

Приведем несколько фальсификаций труда Закарии Акулисского, которые в романе А.Айлисли «Каменные сны», выдаются за факты «геноцида» армян:

Версия Акрама Айлисли: «А сколько несчастий обрушил на Айлис преемник шаха Аббаса — шах Сулейман! По приказу Сафикули-хана сегодня в Айлис из Еревана прибыл некто по имени Гагайыз-бек. Он привел с собой тридцать всадников. По приказу шаха они должны были собрать с жителей Айлиса 1000 туменов. Не было пределов взяточничеству, гнету, насилию. Они подвергли пыткам более ста человек, повесили тридцать пять человек. Но и после всех этих страданий народ смог собрать всего 350 туменов».

Оригинал Закарии Акулисского: «* Засим, в 1673 г. 1-го апреля приехал от Сефигули хана из Еревана некто, по имени Кайкауз-бек, местоблюститель католикоса Акопа, архимандрит Саак, нахичеванский калантар, всего 30 всадников. Они приехали в Акулис с приказом от шаха и хана об уплате жителями 1000 туманов. Пошли взятки и волнения в селениях, в одну ночь повесили 35 человек, причинили много неприятностей. В конце концов, из Акулиса, Дашта и Ванка всего добыли 350 туманов. Однако поборы они производили не только в Акулисе, по и в других местностях, где собрали до 2000 туманов. Однако этих денег хан не дал католикосу, вследствие чего между ними создались враждебные отношения и возникло много шума. Католикос тайком поехал в Испагань.

§ 68. Засим, в 1673 г. 17-го мая католикос Акоп, бежавший из Еревана, явился к шаху, который находился в Каpвине.

§ 69. Засим, хан, узнав о тайном отъезде католикоса, настроился враждебно к нему. Хан доложил шаху, что эти деньги собраны насильно и пусть шах велит ему возвратить деньги их владельцам. Шах дал приказание. Засим в 1674 г. 10-го апреля от хана явился человек и предложил всем представить квитанции, чтобы обратно получить внесенные деньги. Архимандрит, мелик и другие представители явились к нему. Однако [эти поборы] были возвращены следующим образом: с одного только Акулиса было взято 148 туманов, но согласно представленным распискам и устным заявлениям, вышло всего 98 с половиной туманов; каждый, соответственно внесенной им сумме, получил расчет за вычетом расходов 6300 диаи на один туман». (1939: 91)

Как мы видим, согласно Закарии Акулисскому, поборы сел (а не только одного села Айлис) осуществлялись совместно и с одобрения армянских церковников, в первую очередь католикоса. В итоге не поделив, собранных денег Эриванский хан и армянский католикос, по приказу азербайджанского сефевидского шаха вернули часть денег населению. К тому же выясняется, что армянские же мелики и церковники присвоили часть денег, которые должны были быть возвращены местному населению. То есть поборы и насилие над армянским населением осуществлялись по инициативе и с одобрения армянского католикоса, о чем Акрам Айлисли конечно же предпочитает умалчивать в своих «Каменных снах».

Лжет Акрам Айлисли, когда ссылаясь на Закарию Акулисского, утверждает, что мусульманские азербайджанские правители беспричинно мучили и наказывали армянских меликов села. К тому же Айлисли ложно приписывает З.Акулисскому фразу «так раньше назывался Неграм»:

Версия Акрама Айлисли: «Сегодня в Айлис прибыл Хосров-ага и объявил народу о том, что его назначили правителем Гохтана. Он привез много людей из Мегри, Шорута, Леграма… — так раньше назывался Неграм. — …Как они издевались над айлисским меликом Ованесом. Посадили беднягу на осла и под звуки зурны стали возить повсюду. Потом отняли у него сто туменов и отпустили».

Оригинал Закарии Акулисского: «*В 1681 г. сей Хостров ага, прибыв в Акулис, устроился здесь, разослал людей в Мегри, Шорут, Леграм, Азтапат и как ага вступил в свои обязанности. Засим, вследствие жалоб акулисского общества, ага арестовал Мелика-Ови, которому наделали очень много неприятностей, а имению: надели на шею ярмо, посадили на осла и с музыкой водили по Акулису, и Дашту. Подобным же образом водили Мелика-Сулеймана из Дашта, считая их виновниками всех насилий, исходивших от Мусабека. По той же причине так издевались над Меликом-Ови. С них взяли около 130 туманов, не считая издержек при разборе дела. С Мелика Ови, вероятно, вышло около 200 туманов, да еще сам лишился меликства. Сулеймана же закатили неизвестно куда; бог ведает, что с ним стало. Меликом Акулиса стал Эханец Абраам, [меликом же квартала] Ходжуменц Воскан». (1939: 124)

Как видно из оригинала текста, азербайджанский правитель Хосров ага не бесчинствовал, а «вследствие жалоб акулисского общества» арестовал и наказал зарвавшихся меликов, которые мучили и обворовывали жителей местных сел. Чувствуете, какая разница между тем, что утверждает Акрам Айлисли и тем, что на самом деле пишет Закария Акулисский?

Еще одна ложь со ссылкой на Закарию Акулисского проскальзывает у Акрама Айлисли относительно локализации Курдистана:

Версия Акрама Айлисли: «Год 1668. 21 декабря. Настоятель монастыря Святого Фомы архимандрит Петрос повелел обнести монастырь со всех сторон высоким забором. При строительстве куполов и колокольни используются речной камень и обожженный кирпич. Прибыли мастера из Курдистана… — в те времена турецкие области Ван, Битлис, Диярбекр назывались Курдистаном…».

Оригинал Закарии Акулисского: «§ 40.* В 1668 г. настоятель акулисского монастыря св. Фомы, архимандрит Петрос, приступил к расширению ограды и с 4-х сторон монастыря; все дома были из камня и глины. Он пригласил из Курдистана мастеров, вновь воздвиг ограду из другого камня и глины, построил башни, кладовые, некоторые куполы на извести и камне, другие купола на жженном кирпиче и гаже». (1939: 69)

Как видим никакого упоминания о том, что в те времена турецкие области Ван, Битлис, Диярбекр назывались Курдистаном, у З.Акулисского нет и это выдумка А.Айлисили или тех, кто за него писал «Каменные сны».

Чтобы «поддать жару» и еще мрачнее описать «бедствия армян», Акрам Айлисли приводит многочисленные природные стихийные бедствия в селе, которые по его мнению, усложняли и так не простое положение многострадальных армян. Однако в оригинальном тексте Закария Акулисский пишет, что стихийные бедствия насылались на армян за грехи их:
«1669 г. 18-го апреля. В Акулисе начались дожди и длились до 30-го апреля; 30-го пошел снег и продолжался [до следующего дня, т.е. до1-го мая. Выпал снег и так замерзло, что в возвышенных селениях морозом были повреждены виноградники и деревья. Это было из-за грехов наши». (1939: 73)

В отличие от А.Айлисли описывающего бедственное положение армян в тот период, в «Дневнике» З.Акулисского можно прочесть о том, каким авторитетом и должностями обладали армяне при азербайджанских правителях Эриванского ханства:

«14-го октября. Я, Закарий, прибыл в Ереван. Брат Симон был здесь, состоя начальником местного монетного двора, ханом же был Наджафгули-хан. (1939: 51) Сегодня наш брат Симон, он же Шмавон, из Еревана прибыл в Акулис в сопровождении 20 человек, среди коих были франки и ереванские армяне.Здесь он пробыл 10 дней и 23-го июня направился в Тавриз, чтобы поехать в Испагань. Вот уже 18 лет как он в Ереване находится на службе у ханов в качестве заведующего монетным двором, а также поставщика хана». (1939: 79)

К тому же азербайджанские ханы – мусульмане, за свой счет организовывали для армянского населения празднование христианских обрядов:

«1678 г. 6-го января, 6-го трэ, 22-го арам, воскресение. Я, Закарий, сегодня провел водосвятие в Мараге. Марагинский хан Гусейнгули, созвав армян, предложил им собрать с ближайших селений всех грамотеев и совершить водосвятие. Армяне заявили, что среди них нет монаха и хороших грамотеев, не имеется хорошей [церковной] утвари и что до сего времени, насколько им известно водосвятие не совершалось. Хан же ответил, что можно довольствоваться тем, что у них есть. Собрались 10 священников и в армянской части города совершили водосвятие. Слишком отсталый народ. Не было ни креста, ни хоругвей; так и справили водосвятие.» (1939: 113)

Кстати – эта та самая Марага, откуда, полтора века спустя в 1828 году по инициативе царской России были переселены в Карабах на азербайджанские земли первые армяне. В 1978 году, в селе Ленинаван (раньше называлось Марагашен) был торжественно установлен мраморный обелиск в честь 150-летия переселения (после заключения Туркманчайского договора 1828 г.) первых двухсот армянских семей из Мараги (Южный Азербайджан) в Карабах. Этот памятник армянские националисты снесли при первой же возможности с началом армяно-азербайджанского конфликта в 1989 году, чтобы скрыть свою пришлость на эти земли.

Далее, Акрам Айлисли красочно описывает нападения местных тюркских отрядов на армянские села, но почему то «забывает» упомянуть отмеченные Закарией Акулисским разорительные походы русских казаков на иранские города, в результате которых погибло большое количество женщин и детей. Вот, что по этому поводу пишет Закария Акулисский:

«1668 г. 26-го нюня, Акулис. Сегодня пришло известие, что со стороны Гиланского моря 20.000 казаков совершили нападение; город Решт был разграблен ими, много народу убито, много товара унесено. Затем получилось письмо и приехал человек, которые удостоверили действительность этого известия. Сильно пострадал Решт". (1939: 67)

Акраму Айлисли бессовестно пишущему: «Если бы зажгли всего по одной свече каждому насильстственно убиенному армянину, сияние этих свеч было бы ярче света луны», следовало бы заодно вспомнить о бедствиях, которое перенесло тогда мусульманское население региона.

Об ужасной резне мусульманского населения пишет Закария Акулисский:

«§ 38. 1668 г. 20-го ноября. Я, Закарий, находился в Ереване. Сегодня из Испагани от царя Шах-Сулеймана приехал в Ереван гонец к Сефигули хану с повелением прислать 800 человек, как это делают все ханы; и беки, ибо русские в количестве 20.000 человек, совершили нападение, разгромили Астрабад, разграбили, учинили большие жестокости: вскидывали малых детей вверх и при падении рассекали их саблей надвое». (1939: 68)

Всего этого Акрам Айлисли «не видит», видимо потому, что писать об этом ему не заказывали друзья из Союза писателей Армении, которые недавно объявили его «героем» армянского народа. Видать ни Акраму Айлисли, ни его армянским друзьям совсем не с руки цитировать «неудобные» места из труда средневекового армянского купца Закарий Акулисского. Вот так и работает армянская пропагандистская кухня, создавая «новые-старые» фальсификаты и используя для их «легализации» таких, как Акрам Айлисли.

Автор: Ризван Гусейнов

Ник изменен-3
14.02.2013, 09:59
Господа!
Я сознательно перестал комментировать ситуацию с писателем, потому что, как азербайджанофил, верю, что у народа хватит мудрости отряхнуться от мракобесия, кинуться в ноги писателю и пообещать не резать ему уши. А там, глядишь, и до армян дойдёт.

ZSJ
14.02.2013, 11:18
до армян вообще все трудно доходит...

prostak
14.02.2013, 11:26
ПРОБУЖДЕНИЕ? «КАМЕННЫЕ СНЫ» АКРАМА АЙЛИСЛИ (http://echo.msk.ru/blog/kosmopletov_aristarhh/1010386-echo/)

Акрам Айлисли – азербайджанский интеллигент. В лучшем, точнее, единственно правильном значении этого слова. По Кшиштофу Занусси: интеллигент – это интеллектуал, противостоящий авторитарной и тоталитарной идеологии. На родине ему вменяют в вину «односторонность» романа, то, что он «не уравновесил» текст «аналогичными» преступлениями армян. И это пишут интеллигенты. Извините – интеллектуалы.

Нет. Написать об этом должен армянский интеллигент. О сотнях азербайджанских и курдских сел, от которых не осталось названий. Об азербайджанских семьях, уходивших из Армении по заснеженным перевалам. О Ходжалы. О неуспокоенных душах, оставшихся в их домах. Неужели не страшно жить с этим?

Ашина
14.02.2013, 11:42
я так и поняла вас.
ну как уточнить удалось?

Удалось. С небольшим запозданием, правда... Вот депеша из Вашингтона:

14 Февраль 2013, 10:07 (GMT +4)
Госдепартамент США выразил отношение к вопросу об Акраме Айлисли (http://www.salamnews.org/ru/news/read/58278/pgosdepartament-ssha-virazil-otnoshenie-k-voprosu-)

Баку, 14 февраля, SalamNews, Ж.Алиева. Госдепартамент США выразил отношение к вопросу, связанному с писателем Акрамом Айлисли.

Как передает SalamNews со ссылкой на сайт департамента, во время традиционного брифинга представителя Госдепартамента США Виктории Нуланд, она отметила, что Госдепартамент наблюдает за развитием событий, касающихся писателя Акрама Айлисли и особенно за угрозами председателя партии "Современный Мусават" Хафиза Гаджиева в адрес писателя.

Нуланд отметила, что она осведомлена о вызове Хафиза Гаджиева в полицию. Она подчеркнула, что это верный шаг. Нуланд призвала Азербайджан обеспечить безопасность Айлисли.

Типа... Угомоните своих идиотов, в остальном - всё в порядке.

Борьбу за демократию в Азербайджане Кремль продолжит в полном одиночестве.

ZSJ
14.02.2013, 14:19
ПРОБУЖДЕНИЕ? «КАМЕННЫЕ СНЫ» АКРАМА АЙЛИСЛИ (http://echo.msk.ru/blog/kosmopletov_aristarhh/1010386-echo/)

как говориться держи карман шире.

Prater
14.02.2013, 15:11
http://echo.msk.ru/blog/kosmopletov_aristarhh/1010386-echo/


ПРОБУЖДЕНИЕ? «КАМЕННЫЕ СНЫ» АКРАМА АЙЛИСЛИ
12 февраля 2013, 14:33

Прочитал «Каменные сны» Акрама Айлисли. Сильно. Поскольку это всего лишь мой блог, можно высказаться смелее. Я бы, наверное, несколькими строчками в нескольких местах усилил роль тестя в развязке романа, например, в том эпизоде в конце книги, где он читает Садаю записки купца 17 века. Это сыграло свою роль. Впрочем, и так есть ясный намек на то, что Садай его слышит. (Пишу обтекаемо, чтобы не испортить чтение тем, кто решится.)

Вообще, очень интересна тема того, как страстная любовь к малой родине, глубокое изучение ее истории приводит к... предательству? Несомненно, к предательству в глазах тех, кому эта история безразлична.

Парадокс. Они готовы читать и слушать бред о 50 тысячах лет истории своего народа (от неандертальцев, что ли?), о «родине слона и вертолета», о том, что Ахиллес и Колумб – «из наших». Но им плевать на историю родного края, села, улицы. Эта история слишком предметна. Слишком опасна. Тут нет места «фоменкам и носовским», тут конкретные камни, надписи, артефакты, записки какого-то купца.

В эту историю можно нырнуть так, что и не вынырнешь. Как нырнули в историю родного села эти два айлисца – тесть, психиатр доктор Абасалиев, и его зять, актер Садай Садыглы. Обратите внимание на теорию первого относительно судьбы детей в семьях, поселившихся в захваченных армянских домах. Теорию, о навязчивости которой догадывается добрая женщина Зохра-арвад. Мы не знаем, в каком доме родился Садай, но ведь еще мальчишкой он повел себя странно. Хотя очень трудно понять замысел того джина (духа), который в нем поселился.

И ведь знал я подобный случай. Был знаком с офицером, политработником, которого угораздило после отставки остаться в Калининградской области (детдомовец) и, так, от скуки, полистать книжки по истории своего, кажется, Черняховска. Инстербурга. Вызывали, взывали к чести офицера и коммуниста, стучали кулаком по столу, грозили. Спасла Перестройка. Но спасла только от тюрьмы.

Акрам Айлисли – азербайджанский интеллигент. В лучшем, точнее, единственно правильном значении этого слова. По Кшиштофу Занусси: интеллигент – это интеллектуал, противостоящий авторитарной и тоталитарной идеологии. На родине ему вменяют в вину «односторонность» романа, то, что он «не уравновесил» текст «аналогичными» преступлениями армян. И это пишут интеллигенты. Извините – интеллектуалы.

Нет. Написать об этом должен армянский интеллигент. О сотнях азербайджанских и курдских сел, от которых не осталось названий. Об азербайджанских семьях, уходивших из Армении по заснеженным перевалам. О Ходжалы. О неуспокоенных душах, оставшихся в их домах. Неужели не страшно жить с этим?

Жаль, не осилю. Потому что не интеллигент. Да и не армянин. Но помню, что мой прадед по отцу родом из села Карабулак. По-тюркски – «черный родник». Был там однажды, полвека назад. Действительно, родник в черной скале. Еще помню страшную горную дорогу, плато, село, яблони, ароматное до вонючести масло, которое сбивали в продолговатой бочке, и которое я отказывался есть, несмотря на уговоры. Как и козленка, с которым играл еще утром. Маловато для романа. А главное, не могу найти Карабулак. Не нашлось ему места на карте Армении. Переименовали.

Нет, нет, я понимаю. Не переименовали, а вернули историческое название. Или примерно историческое. И вообще: «Когда наши предки долму кушали, ваши...» и т.п. Назовите хотя бы пару соседних кавказских народов, в чьем фольклоре нет подобной фразы: «Эта земля (ущелье, пастбище, берег, склон горы) – исконно наши, а эти варвары только 200 (300, 500, 1000) лет назад с гор спустились (с равнины поднялись)» и тому подобных. Нет, в запрещенном термине: «лицо кавказской национальности» есть нечто объединяющее.

Я это только к тому, чтобы оправдаться, отскочить в сторону и не отсвечивать. Наше дело – порассуждать вообще. Например, так:

Нет приоритета права наций на самоопределение. Нет приоритета нерушимости границ. Это ценности второго порядка. Ценность первого порядка – приоритет прав человека. В Азербайджане не осталось армян. В Армении не осталось азербайджанцев. Не права ни одна сторона. Вражда и война уподобили и уравняли их.

Акрам Айлисли пожертвовал всем ради одного маленького шага навстречу.

Papa Karlo
21.02.2013, 02:39
а вот и американская интерпретация происходящего

Азербайджанского писателя обливают грязью за его призыв к примирению (http://www.inosmi.ru/sngbaltia/20130220/206140797.html) ("Los Angeles Times", США)
Разгневанная толпа выступила с угрозами в адрес Акрама Айлисли и сожгла его книги, потому что в своем последнем романе «Каменные сны» он призывает к состраданию по отношению к армянам

Толпа сожгла его книги во втором по численности населения городе Азербайджана. Его жена и сын лишились работы. Люди из одного маленького селения потребовали взять у него кровь на анализ, чтобы определить, кто он на самом деле по национальности. Президент страны лишил его почетного звания «Народный писатель». А разъяренная толпа под окнами его дома грозила убить его и требовала, чтобы он покинул страну.

По словам 75-летнего Акрама Айлисли, отношение к нему после публикации его последней книги «Каменные сны» в русском переводе не поддается даже его собственному литературному воображению.

В книге описываются вспышки этнического насилия в советской республике Азербайджан на закате Советского Союза. Впоследствии за четыре года войны из-за горного анклава Нагорный Карабах, где до сих пор дислоцируются армянские войска, погибло по меньшей мере 30000 армян и азербайджанцев...

thundergirl
21.02.2013, 03:09
Вот, Чингиз Гусейнов (http://www.vestikavkaza.ru/interview/CHingiz-Guseynov-o-literaturnom-shedevre-Akrama-Aylisli.html), один из его защитников, проливает свет на то, как был напечатан роман "Каменные сны".

- Понимаете… Во-первых, боль и внутренне убеждение в своей правоте. Жива у Айлисли оппозиционность к обществу, властям, но при этом он не отказывается, а принимает те блага, которыми щедро одаривался теми же властями. Не лишен он и высоко развитого в нем, как почти у всех истинных писателей, чувства, что он самый-самый, единственный крупный писатель в Азербайджане. Все остальные – это так себе. После долгого молчания Айлисли издал два года назад книгу тиражом в 50 экземпляров и один из них прислал мне. Книга называлась "Грандиозная пробка", роман из трех произведений: "Йемен", "Каменные сны", а третья вещь "Грандиозная пробка". Первые два не произвели на меня особого впечатления, а вот последнее, "Грандиозная пробка", касающаяся внутренних проблем республики вне карабахского конфликта, была очень талантливой. "Каменные сны" в той книге были написаны в документальной манере, там даже приводились личное официальное письмо его Гейдару Алиеву по поводу сохранения исторических памятников.
В свой последний приезд в Москву Айлисли предложил в журнал "Дружба народов" произведение и, насколько я понял, речь шла о "Грандиозной пробке". Признаюсь, я в душе засомневался, что редакция журнала решится на публикацию столь острого произведения. К тому же в 11-м номере "ДН" на обложке был заявлен именно анонс "Грандиозной пробки". И вдруг в 12-м появились "Каменные сны". Видимо, вопрос, что печатать, решался в последний момент, и редакция в итоге выбрала "Каменные сны". Но произведение в новом варианте очищено от документализма, это уже некое художественное обобщение.

Ашина
22.02.2013, 02:48
Старинный друг армян и один из самых активных пропагандистов армянских баек в русском поле ещё в советские времена, Андрей Битов, видимо, прочитал этот "роман". Это видно по его выступлению в защиту Айлисли:

О праве и правоте. Что должна понять наша власть
Начну с небольшого мемуара. Дело было полвека назад, я увидел на улице родного Ленинграда, как между бела дня двое розовых милиционеров вели под руки девицу. Может быть, она была девушкой нетяжелого поведения, хотя их в Советском Союзе вроде и не было, может, просто пьяненькая. Я запомнил подламывающиеся каблучки — она не могла уже идти и висла у них на руках. А у них было выражение, что они делают свое дело. И что-то в моей молодой еще тогда душе возмутилось. У них была правота. За ними была сила. Они нисколько не сомневались в том, что все делают правильно. Сейчас я думаю, что тогда-то у меня и сформировалась жуткая ненависть к правоте.

Я вспомнил эту картинку в связи с травлей на родине азербайджанского писателя Акрама Айлисли. Кто такой Акрам Айлисли? Нормальный гуманистический писатель, которому пришло в голову написать роман, где герой переживает проблему взаимоотношений азербайджанцев с армянами. Русский ПЕН-центр, за который я отвечаю, уже сделал по этому поводу свои заявления, и сейчас я могу поставить вопрос шире и распространить свои рассуждения на то, что меня интересует, — на свою страну тоже. В чем урок Азербайджана для России?

Совсем недавно мы говорили о конце света, но он пока не случился. Атомной войны тоже пока избежали. Но «Страшный суд давно идет, а мы даем свои показания», как сказал Юз Алешковский. Вся наша жизнь в каком-то смысле — предварительные показания на Страшном суде.

Что нас может ждать? Столкновение с очередным невероятным метеоритом? Но то, чего хватило на динозавров, пока не спущено человечеству. Остается то, что мы сами наделали, — экология, климат, таяние снежных шапок. Вполне эсхатологическая угроза.

Чем было падение советского режима и последовавшее за ним падение империи? Государственное стало ничьим, а ничье стало принадлежать тем, кто его захватил. Об этом распространяться не хочу. Падение империи занимает меня намного больше, я, как человек невыездной, всю жизнь в ней провел и кое-что о ней написал.

Подсознание у нас было, конечно, имперское. Сверху были накиданы лозунги, смутившие и соблазнившие народ. Но надо понять простую вещь: не следует считать народ баранами. Если бы он все покорно принимал, не было бы необходимости столько людей уничтожать. Значит, сдержать эту страну можно было, только заковав ее в ледник. Она удержалась. И была выиграна война. А потом империя начала таять. Поплыл архипелаг ГУЛАГ — очень точно найденное Солженицыным слово, — разбился на острова.

В отколовшихся частях, которые стали суверенными, сохранилось даже больше советского режима, чем у нас. У нас все-таки (хоть демократией то, что есть, трудно назвать) какой-то вольницы больше. А там сохранились именно осколки советского режима. Те, кто ближе к границам, оказались в поисках старшего брата, поскольку прежнего не стало. Некоторые оказались заложниками, как Армения. Грузия заметалась в поисках другого старшего брата. И Средняя Азия заметалась. И Украина заметалась. И Азербайджан — для него главный старший брат, видимо, Турция, других нет. Турция же сама по себе очень хотела в Европейский союз, и условием ее вступления было признание армянского геноцида. Долго это признание шло, медленно. Кстати, Россия была одной из первых признавших геноцид.

Что такое человек вообще, особенно живущий под гнетом режима?

Как он может ощутить свою силу, если правота всегда принадлежит власти? Или в экстремальных условиях, как на войне, или прислонившись к какому-то большинству. Если ты не прислонен то ли к конфессии, то ли к нации, то ли к власти, тогда ты ноль. А ноль легко принимает отрицательные и положительные значения вплоть до бесконечности. И очень легко в людях, лишенных права, возбуждать чувство правоты, сбивающее их в толпу.

Недаром же первая заповедь во всех религиях — не убий. Этот принцип заложен и в людях, и в животных. Нельзя убивать существо своего вида. Человек может убить, когда скажет про другого: это не человек. Здесь — основа всех геноцидов. Такая простая схема: убить можно, только если скажешь себе, что это не человек.

Что в ситуации с Акрамом Айлисли должна сделать наша власть? Вынести урок для себя. Понять, чем можно ответить за потакание низости. Когда под окнами гуманистического писателя, для Азербайджана очень крупного, жгут книги — в этом виновата власть. Когда партия националистического толка объявляет награду 10 тысяч манат тому, кто отрежет писателю ухо, — в этом виновата власть. Урок, который нам преподносит Азербайджан, заключается в том, чтобы к нам, к России, это никак не могло относиться. Акрама Айлисли надо защищать изо всех сил еще и потому, что это урок нам самим.

Мы ведь сами находимся в том состоянии, когда в любую секунду готовы играть на самых низменных инстинктах друг друга…

Между прочим, у нас наступил юбилейный год. Столетие 1913-го, с которым советская власть всегда себя сравнивала. Мы вползаем в Год змеи, всегда такой грозный для России в ХХ веке. Это относится и к другому юбилею, 5 марта 1953 года, — началу таяния нашего ГУЛАГа. Да еще 400-летие дома Романовых… Надо бы отметить эти юбилеи, наконец, по честному. С чувством права, а не правоты.

Андрей БИТОВ (http://svodka.net/index.php?option=com_content&view=article&id=491889:gosudarstvennaya-vakhanaliya&catid=77:obozrenie)

В общем, обычное бла-бла-бла семидесятников, но характерно, что (по первому выделенному мной отрывку) Битов не доказывает, что Айлисли (барышня нетяжелого поведения) прав, а правы милиционеры, но они такие противные.....

А по второму мной отмеченному болдом фрагменту видно, что Битов не может никак назвать Айлисли писателем, слишком Битов для этого профессионал, чтобы этот беспомощный текст назвать литературой, а автора - писателем. Вместо этого он назвал его "гуманистическим" и "для Азербайджана очень крупным". Типа, если и не первый парень на деревне, то очень для этой деревни крупный.

Значит, читал, сволочь!

Но вот и всё, что ему удалось из себя выдавить. Не больше. Тоже понимает, что текст - дерьмо, но если за армян, то надо защитить "право писателя". Случись такой "гуманистический роман" в Армении, Битов с пеной у рта доказывал бы, что государство обязано защитить народ от урода, что надо пресечь армяноненавистнические выпады, что в этом "урок для России" и т.д. и т.п. И успокоился бы он только тогда, когда этого гуманиста закатали бы в бетон. А это бы наверняка произошло... Не просто лишили бы персональной пенсии.

Dismiss
22.02.2013, 11:18
Старинный друг армян и один из самых активных пропагандистов армянских баек в русском поле ещё в советские времена, Андрей Битов, видимо, прочитал этот "роман". Это видно по его выступлению в защиту Айлисли:Там же хорошо сказал Афанасий Мамедов, сам когда-то бывший в опале за нечто подобное, что "писателю трогать рану, когда она сочится кровью, нельзя". По-моему, отсюда все и пошло-поехало - АА тронул рану, когда она сочится кровью.

Dismiss
22.02.2013, 11:23
Вообще, конечно же, больше всех подгадил Балыг Хафиз. И, главное, ему за это ничего не было - пожурили немного, он тут же отказался от своей идеи, и все. Но именно его слова шокировали весь мир - не осталось ни одного крупного издания, начиная с Вашингтон Пост и заканчивая Би-Би-Си и Лос-Анджелес Таймс, которое бы не выжало из этих слов максимум негатива в адрес Азербайджана и азербайджанцев. И ведь не поспоришь - действительно сказал, да еще оформил это решением целой партии таких же отморозков и уродов, как он сам. А уж комменты под публикациями о его угрозе - это отдельная песня - все чертыхаются, протирают глаза, не могут понять, что такое возможно в 21-м веке и крутят пальцем у виска в адрес азербайджанцев, способных на такие высказывания. И всем по фиг, что эти слова встретили сопротивление в обществе - на фоне вакханалии вокруг АА это сопротивление смотрелось как-то не слишком убедительно.
Такие вот Балыги больше вреда наносят Азербайджану, чем самые большие враги.

Arian
22.02.2013, 14:28
Там же хорошо сказал Афанасий Мамедов, сам когда-то бывший в опале за нечто подобное, что "писателю трогать рану, когда она сочится кровью, нельзя". По-моему, отсюда все и пошло-поехало - АА тронул рану, когда она сочится кровью.

А что ему делать, бедняге? До заживления ведь никто не доживет. А писать же надо...

Ашина
22.02.2013, 19:26
Там же хорошо сказал Афанасий Мамедов, сам когда-то бывший в опале за нечто подобное, что "писателю трогать рану, когда она сочится кровью, нельзя". По-моему, отсюда все и пошло-поехало - АА тронул рану, когда она сочится кровью.

Сомнительное заявление. Получается, что Афанасий Мамедов тоже нечто подобное хотел бы написать, но не пишет, чтобы не трогать рану.

На самом деле Айлисли написал всё искренне и от души, не думая ни о каких ранах. Такая у него душа - и по форме, и по сути. И хорошо, что он написал этот памфлет, вывернув душу наизнанку.

========================

Мне было интересно наблюдать другое: как Битов изворачивается, комментируя откровенную бездарь и сволочь.:yes:

thundergirl
23.02.2013, 01:41
C Рагипом Зараколу мне в общем всё понятно. Непонятно только, что это за история с "Кирвой" Левона Джавахяна. Что это такое? Я об этом ничего не слышал. Говорит, что "получил награду в Азербайджане". Когда?

И хорошо бы посмотреть на это произведение и сравнить его с "Каменными снами". Там тоже все армяне плохие, а азербайджанцы как боги? Я об этом в интеренете ничего не нашел.

Гугл ничего о неармянском варианте "Кирва" не выдает. Есть армянская копия (http://prm.am/?p=2367). Судя по ней, это рассказ в 2 страницы. Видимо, ничего особенного, не говоря уже о выделенном предположении. Вот краткий пересказ одного из хачиков:

Сюжет "Кирви" - Конец 80-ых. Турок (азербайджанец) у армянина в долг покупает корову, но начинается армяно-азербайджанский конфликт, азербайджанцев выгоняют из Армении, и он не успевает вернуть долг. Уже на границе турок отдает деньги одному человеку и просит, что бы тот нашел того армянина и вернул долг.

Наши толерасты настолько умилились такой невиданной нейтральности армянина, что наградили его, уж не знаю кто и чем, инет болтает. Он принял "награду" и потом оправдывался, приговаривая " Враг тоже человек. Как я мог отказаться от человечности? ".

Dismiss
23.02.2013, 02:52
Сомнительное заявление. Получается, что Афанасий Мамедов тоже нечто подобное хотел бы написать, но не пишет, чтобы не трогать рану.В том-то и дело, что он нечто подобное уже написал и пострадал от этого в свое время - почитай первый абзац. Со временем пришел к мысли, что был неправ и писать не стоило.
На самом деле Айлисли написал всё искренне и от души, не думая ни о каких ранах. Такая у него душа - и по форме, и по сути. И хорошо, что он написал этот памфлет, вывернув душу наизнанку.
Я тоже так думаю. Не верю, что он писал по заказу или загадывал что-то наперед - писал как писалось, а получилось что получилось.

Ашина
23.02.2013, 06:04
В том-то и дело, что он нечто подобное уже написал и пострадал от этого в свое время - почитай первый абзац. Со временем пришел к мысли, что был неправ и писать не стоило.
Я тоже так думаю. Не верю, что он писал по заказу или загадывал что-то наперед - писал как писалось, а получилось что получилось.

Да, ты права. Действительно написал "нечто подобное". Я на мнение Мамедова не обратил внимания, потому что искал, что же сказал Битов.

Вот прочитал: На круги Хазра (http://magazines.russ.ru/druzhba/1998/10/mamed-pr.html)

Это "нечто подобное" только по тому, что описаны те же события. В остальном - всё совершенно иначе. А.Мамедову не о чем жалеть, не знаю, зачем он себя корит. Написал он это в 1998 году, а уже к 2012 году решил, что этого делать не нужно было. Я догадываюсь, почему. Он прожил следующие 14 лет тоже в России, многое повидал, послушал... И пришел к выводу, что не надо было метать бисер. Здесь - согласен.

"На круги Хазра" в отличие от "Каменных снов" - это литература. Не "роман" как пасквиль Айлисли, он его и не называет так, а скромно "повестью". Читается легко без ощущения мерзости, хотя там тоже все армяне хорошие, кроме старухи, которая распорола детям мяч. Понятно: они жертвы в контексте Сумгаита и Баку. Есть где-то далеко ереванские армяне, о которых бакинка-армянка говорит, что мы для них чужие. Не в упрек ереванским, а - как факт. Погромщики - ублюдки, азербайджанцы в целом - когда как, иногда свои, а иногда плохие.

Много можно насчитать отличий, но не буду утомлять. Главное: Акрам Айлисли - лжец по натуре, писал от души, но и она у него лживая. Всё - от начала и до конца - ложь. И он плохой человек. Внутри плохой. Просто. А вот Афанасий Мамедов писатель. От этого и ощущения разные.

Ашина
23.02.2013, 06:15
Гугл ничего о неармянском варианте "Кирва" не выдает. Есть армянская копия (http://prm.am/?p=2367). Судя по ней, это рассказ в 2 страницы. Видимо, ничего особенного, не говоря уже о выделенном предположении. Вот краткий пересказ одного из хачиков:Наши толерасты настолько умилились такой невиданной нейтральности армянина, что наградили его, уж не знаю кто и чем, инет болтает. Он принял "награду" и потом оправдывался, приговаривая " Враг тоже человек. Как я мог отказаться от человечности? ".

Всего то!!!

А вот уже гонят волну и именно по этому же поводу, т.е. о "Кирве":

Турецкие писатели поддержали Акрама Айлисли (http://rus.azatutyun.am/content/article/24910116.html)

Гаяне Даниелян
22.02.2013

Азербайджанского писателя Акрама Айлисли, подвергающегося серьезным гонениям в собственной стране, в числе собратьев по перу из других стран поддержали также турецкие писатели.

Писатель-прозаик Левон Джавахян и общественый деятель Саркис Ацпанян на состоявшейся в пятницу в Ереване пресс-конференции сообщили, что 13 февраля группа представителей турецкой интеллигенции специально пригласила журналистов и заявила о своей поддержке Акраму Айлисли.

После того как роман «Каменные сны» Акрама Айлисли, в котором описывается жестокая расправа над армянским населением в Азербайджане в конце 20 века, был опубликован в российском журнале «Дружба народов», писатель подвергся у себя на родине, в Азербайджане, широкомасштабному давлению и осуждению как со стороны государственных, так и общественных структур.

Поддержавшие Айлисли представители турецкой интеллигенции – это та часть турецкой интеллигенции, которая на протяжении многих лет в противовес государстенной политике собственной страны убеждена, что Турция должна признать Геноцид армян, которая после убийства Гранта Динка вышла на улицу с плакатами «Я армнянин».

А известный турецкий правозащитник и издатель Раджып Зараколу обратился с открытым письмом к Акраму Айлисли и Kевону Джавахяну, рассказ которого под названием «Кирва» в 2007 году удостоился премии азербайджанской общественной организации, прося разрешения авторов на издание турецкого перевода их произведений одной книгой.

Рассказ «Кирва» на турецкий язык перевел и послал Зараколу Саркис Ацпанян, который сегодня заявил, что за последние 10-15 дней этот рассказ является «самым читаемым рассказом» в турецкой прессе.

На упомянутой пресс-конференции турецких писателей было оглашено также письмо Левона Джавахяна, в котором он отметил, что армянские писатели, к сожалению, не могут защитить Айлисли, и призвал турецких писателей выступить в защиту своего азербайджанского коллеги.

«Я, конечно же, различаю азербайджанский народ сафаровых от азербайджанского народа Айлисли. Но, тем не менее, есть такой народ, и он не одинок, - заявил писатель и заключил: - Власти находятся в тупике, интеллигенция должна протянуть руку примирения, а вместе с ней эту руку должен протянуть народ, она должна его подготовить к этому, чтобы мы жили и продолжали нашу жизнь под этим солнцем».

Всё обычно: заголовок громкий, но он никак не подтвержден текстом статьи. И т.д. и т.п.

Как-то всё это фальшиво и неубедительно. Совсем армяне уже мышей не ловят. А как раньше врали! Как врали, как врали.... И все заслушивались. А теперь?

СВА
23.02.2013, 10:51
...интеллигенция должна протянуть руку примирения, а вместе с ней эту руку должен протянуть народ, она должна его подготовить к этому, чтобы мы жили и продолжали нашу жизнь под этим солнцем...

О как, только одно НО.
С какой стати народ обязан протягивать руку совместно с такой интеллигенцией да еще народ оказывается к тому же еще и обязан что-то этой интеллигенции. Разве эта интеллигенция сидела в окопах с этим народом, разве она так же выстрадала участь беженца, потерю своих родных с этим народом, чтоб она имела права щас выступать от имени народа и обязывать этот народ к чему то? Так вот, пошла бы такая интеллигенция лесом. В тяжелую годину эти и их детки энурезом страдали вместо того чтоб быть с народом.

Dismiss
23.02.2013, 14:40
Такими публикациями сейчас пестрят российские СМИ:
Отвратительная толерантность (http://svpressa.ru/blogs/article/64701/)

Денис Гуцко обращается с открытым письмом к президенту Азербайджана

СВА
23.02.2013, 20:23
Такими публикациями сейчас пестрят российские СМИ:

Прежде чем поучать и призывать, пусть у себя посмотрят что творится. Далеко ходить не надо, просто пупсов носом тыкать в кометы к статье. И послать подальше.

Ашина
23.02.2013, 21:59
Такими публикациями сейчас пестрят российские СМИ:

Этот Гуцко (в отличие от Андрея Битова) "романа" Акрама Айлисли не читал.

Если бы читал, не написал бы это:
Этот меморандум написан и разослан в те самые дни, когда в Азербайджане развернулась травля Акрама Айлисли – писателя, посмевшего в своём романе «Каменные сны» рассказать о том, что не только армяне зверствовали в Карабахе, что и среди азербайджанцев были звери и мерзавцы,

Гуцко - писатель, а не читатель....(с)

Dismiss
24.02.2013, 00:10
Грузинский поэт уходит из СПА (http://kultura.az/articles.php?item_id=20130223051551607&sec_id=9)
Февраль 23, 2013

В последнее время я слежу, как в Азербайджане со свех сторон целеустремленно давят на писателя Акрама Айлисли из-за его романа "Каменные сны". Эта кампания уже перешла все мыслимые и немыслимые границы, можно сказать, что это уже преследование, репрессия, нарушение прав человека. Видя все это, я никак не мог не выразить свой протест и не поддержать писателя, которому угрожают за художественное произведение, ставя этим под вопрос свободу слова.

Я уже почти 10 лет близко дружу с Азербайджанскими писателями. Вместе мы работаем над совместными литературными проектами. Перевожу их. В 2006 году в издательстве «Кавказский дом» под моей редакцией была издана антология современной Азербайджанской поэзии (параллельно подготовил антологию современной грузинской и армянской поэзии). После выхода антологии, когда я приехал в Баку, за вклад популяризации азербайджанской литературы меня почетно включили в Союз Писателей Азербайджана, что я принял с благодарностью. После этого мои деловые и дружеские контакты с Азербайджанскими писателями продолжились и сегодня продолжаютя.

Но из-за того, что Союз Писателей Азербайджана выступил не как защитник а как обвинитель писателя, я выражаю протест и покидаю этот союз. Я уверен, что мое решение больше укрепит настоящую дружбу с Азербайджанскими писателями и не даст возможность фальшивым отношениям.

Шота Иаташвили

Грузинский писатель,

член Грузинского ПЕН центра,

лауреат премии «Саба» (2007; 2011)

и международной поэтической премии «Киевские лавры» (2009)

20.02.2013

thundergirl
24.02.2013, 02:26
Всего то!!!

А вот уже гонят волну и именно по этому же поводу, т.е. о "Кирве":Всё обычно: заголовок громкий, но он никак не подтвержден текстом статьи. И т.д. и т.п.

Как-то всё это фальшиво и неубедительно. Совсем армяне уже мышей не ловят. А как раньше врали! Как врали, как врали.... И все заслушивались. А теперь?

Ну да, но что значит "всего-то"? Этож мейд армениа, так что не имеет значения что с гулькин нос, смотрите,

за последние 10-15 дней этот рассказ является «самым читаемым рассказом» в турецкой прессе.

И вообще, рассказы после этого надо "читать" исключительно в прессе. Читаешь, читаешь, и все об этом рассказе узнаешь. И даже то, чего там нет, но ведь это же интереснее, чем нудно вчитываться страница за страницей. Арменикум!

Scarlett
24.02.2013, 03:22
Грузинский поэт уходит из СПА
СПА этой потери не переживет.

СВА
24.02.2013, 11:31
СПА этой потери не переживет.

И как СПА до 2006 года существовала без него???

Kerim
24.02.2013, 19:19
Чингиз Гусейнов о "литературном шедевре" Акрама Айлисли

Но, повторю, я защищаю Айлисли как писателя, его право писать, что и как он думает, оставляя при этом право каждому высказать своё мнение.
Я вижу как бы три пути развития ситуации... Второй вариант – если, не дай Бог, будет совершена физическая расправа над писателем. В этом случае мир начнет утверждать, что вся повесть – правда, и мы будем отброшены на столетие назад, и нам снова придется начать убеждать мир, что мы не - дикари.
(http://www.vestikavkaza.ru/interview/CHingiz-Guseynov-o-literaturnom-shedevre-Akrama-Aylisli.html)


у меня такое ощущение что вся эта эпопея с Акрамом, большая операция с конечной целью указанной в интервью Чингиза. Опасность, что его ликвидируют с целью дискредитировать нас

kinza
24.02.2013, 19:58
...у меня такое ощущение что вся эта эпопея с Акрамом, большая операция с конечной целью указанной в интервью Чингиза. Опасность, что его ликвидируют с целью дискредитировать нас

А как ты себе представляешь "операцию" с целым народом?

Cайгон и Ямайка
24.02.2013, 20:26
у меня такое ощущение что вся эта эпопея с Акрамом, большая операция с конечной целью указанной в интервью Чингиза. Опасность, что его ликвидируют с целью дискредитировать нас

:crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy::crazy:: crazy::crazy::crazy::crazy::crazy:
Специально всем параноикам и шизофреникам посвящается:
"Вихри враждебные веют над нами"

http://www.youtube.com/watch?v=7iI_qhMaWUQ

Kerim
24.02.2013, 21:08
всем параноикам и шизофреникам посвящается:

Чингиз также относится к этой категории?

Kerim
24.02.2013, 21:09
А как ты себе представляешь "операцию" с целым народом?


я имел ввиду операцию с Акрамом

kinza
24.02.2013, 21:43
я имел ввиду операцию с Акрамом

А я вообще спрашивал, самое главное кто и как осуществляет "операцию".

Zima
24.02.2013, 22:00
"Besame mucho, или карабахские пленники" (http://www.proza.ru/2007/05/21-253)

Это тоже про Карабах, про беженцев, про войну, потери родных, страх, заблуждение. Но эта повесть Гасана Гулиева - очень человечная. В противовес опусу Акрама Айлисли. И вряд-ли она была опубликована в журнале «Дружба народов», хотя была написана в то же время, что и акрамовская. Т.е. азербайджанские писатели в своих произведениях никогда не отрицали погромы и жертвы, но все-таки старались показать жертв конфликта с обеих сторон. Поэтому всякие «денисы гуцкие» пусть идут лесом. Их голоса не было слышно, когда азербайджанцы пытались пробить информационную блокаду и привлечь внимание к беженцам и оккупации, поэтому они не имеют никакого права судить о человечности, гумманости и толерантности азербайджанцев.

kinza
24.02.2013, 22:04
"Besame mucho, или карабахские пленники" (http://www.proza.ru/2007/05/21-253)


Это тоже про Карабах, про беженцев, про войну, потери родных, страх, заблуждение. Но эта повесть Гасана Гулиева - очень человечная. В противовес опусу Акрама Айлисли. И вряд-ли она была опубликована в журнале «Дружба народов», хотя была написана в то же время, что и акрамовская. Т.е. азербайджанские писатели в своих произведениях никогда не отрицали погромы и жертвы, но все-таки старались показать жертв конфликта с обеих сторон. Поэтому всякие «денисы гуцкие» пусть идут лесом. Их голоса не было слышно, когда азербайджанцы пытались пробить информационную блокаду и привлечь внимание к беженцам и оккупации, поэтому они не имеют никакого права судить о человечности, гумманости и толерантности азербайджанцев.

Да, но это разве повод жечь книги и обьявлять премии за обрезаное ухо?

kinza
24.02.2013, 22:14
"Besame mucho, или карабахские пленники" (http://www.proza.ru/2007/05/21-253)


... Так вот, на этой карте Баку имеет другое название – Бакуракерт. И является, между прочим, древней столицей Армении. Не говорит это тебе кое о чем?.
Умора...где то я уже читал подобное...:lol::lol::lol::crazy::ae:

Zima
24.02.2013, 22:56
Да, но это разве повод жечь книги и обьявлять премии за обрезаное ухо?

С этим, наверное, никто из адекватных людей и не спорит. Но это очень напоминает случай с армянскими боксерами в Баку. Помните, когда этот идиот руководитель Организации освобождения Карабаха Акиф Наги заявил, что его ребята забросали армянских боксеров камнями? И это растиражировали наши и иностранные СМИ, а на самом деле все это было блеф и профонация? Помните как очень многие восприняли это? Как хитрый шаг наших властей показать миру, что в стране есть и такие идиоты из «партии войны» и только власть может их сдерживать. Здесь, я думаю, те же кукловоды стали раскручивать старый заезженный сценарий. А из-за отсутствия мозга и неумения просчитiвать свои действия наперед и их последствия, были очень уверены, что смогут контролировать ситуацию. Но шавок и шестерок, имеющих паталогическую страсть лизнуть власть во все места, и выполнить команду «фас» слишком фанатично, в этот раз было трудно контролировать. Свою роль еще сыграло бездарное национальное ТВ, СМИ, которые раздували «сенсасию», подливая масла в огонь. Когда опубликовали снимки и видео сжигания книги в одном из районов, я спросила на другом форуме - почему журналисты не прекратили съемку, почему не постарались остановить человека со спичкой, почему не постарались объяснить людям всю дикость ситуации и вред, который это нанесет Родине ? Ответить мне, конечно же никто не смог. А ответ очень простой - для проявления своей гражданской цивилизованной позиции надо иметь эту позицию, надо иметь мужество говорить с толпой, нужно думать не о «сенсасии» , а о последствиях того, что будет сделано и обнародовано. В принчипе, это в первую очередь касается и Айлисли.Он ведь не в Америке жил, чтобы не предвидеть реакцию даже читающих людей, неговоря уже о тех, кого власти и провокаторы толкнут на необдуманные шаги. Он же не в отрыве от азербайджанской действительности жил, чтобы не соизмерять свой шаг с последствиями.

П.С. Гасан Гулиев, а я его знала и помню, в этой повести упоминул о Степанакерском спец.лагере для азербайджанских военнопленных. Это очень важно. Т.к. на самом деле такой концентрационный лагерь существовал и в нем в нeчеловеческих условиях содержались азербайджанские гражданские, заложники и военнопленные. В этом концлагере было много мамочек с детками. Содержанiе людей армянами было настолько тяжелым, что многие кончали там жизнь самоубийством. И единственной связью с миром там были представители Международного Красного Креста. Они помогали с медикаментами, одеждой, едой и занимались переговорами по освобождению и обмену людей. В наше время об этом никто не пишет и не вспоминает. А это одна из ужаснейших и трагичнейших страниц конфликта.

kinza
24.02.2013, 23:10
н ведь не в Америке жил, чтобы не предвидеть реакцию даже читающих людей, неговоря уже о тех, кого власти и провокаторы толкнут на необдуманные шаги...

Я не совсем понимаю - "необдуманные шаги"...это что?
Это означает, мы не можем остановить негодяев?
Впринципе вы сами и ответили на свой логически выявленный вопрос...люди боятся толпы...а "толпа" образовалась из за безнаказанности и попустительства.
Я теперь уверен, что читая и возмущаясь сидя здесь в Америке на самом деле легко и просто, но живя в Азербайджане, я бы тоже не посмел их остановить...их зажигающих спичку...

Ашина
24.02.2013, 23:17
Чингиз Гусейнов о "литературном шедевре" Акрама Айлисли

Но, повторю, я защищаю Айлисли как писателя, его право писать, что и как он думает, оставляя при этом право каждому высказать своё мнение.
Я вижу как бы три пути развития ситуации... Второй вариант – если, не дай Бог, будет совершена физическая расправа над писателем. В этом случае мир начнет утверждать, что вся повесть – правда, и мы будем отброшены на столетие назад, и нам снова придется начать убеждать мир, что мы не - дикари.
(http://www.vestikavkaza.ru/interview/CHingiz-Guseynov-o-literaturnom-shedevre-Akrama-Aylisli.html)


у меня такое ощущение что вся эта эпопея с Акрамом, большая операция с конечной целью указанной в интервью Чингиза. Опасность, что его ликвидируют с целью дискредитировать нас

Слишком убогая вещь, чтобы из автора делать мученика. Характерно, что никто кроме маргиналов и только в СНГ не стал из этого делать события. Видимо, даже беглое ознакомление иностранцев с "произведением" (по просьбе самого Айлисли) отбило у них охоту связываться с этой грязью. Салман Рушди и Орхан Памук - всё-таки писатели. Не на Нобеля, конечно, но средней руки, и их читать не стыдно.

Это инициатива лично Айлисли и команды из "Дружбы Народов", решивших тряхнуть стариной и снова разжечь конфликт, чтобы он оживился не только на государственном уровне, но и в быту. Ну, а власти, конечно, воспользовались выгодной ситуацией, однако им нет надобности дальше раздувать историю: он себя уже показал на ТВ, все увидели, что это такое. Зачем что-то ещё?

Kerim
25.02.2013, 01:43
. Салман Рушди и Орхан Памук - всё-таки писатели. Не на Нобеля, конечно, но средней руки, и их читать не стыдно.


меня бесит это сравнения. Памук и Салман все же представители победителей: государства победителя и идеологии победителя...

когда победим, вот тогда можем и либеральничать...

а пока нам это и не подходит даже...

Ашина
25.02.2013, 02:18
меня бесит это сравнения. Памук и Салман все же представители победителей: государства победителя и идеологии победителя...

когда победим, вот тогда можем и либеральничать...

а пока нам это и не подходит даже...

Про Памука и Рушди упомянул Чингиз Гусейнов, а я вслед за ним:

В первом Акрам Айлисли вынужден получить политическое убежище. Тогда мы, условно говоря, становимся свидетелями новых вариантов салманрушдизма или орханпамукизм. Такой вариант будет означать проигрыш всей азербайджанской литературы, в которой, по представлениям мировых СМИ, останется лишь один истинный писатель - Акрам Айлисли (Низами все же воспринимается в ареале многонациональной персидской литературы). Второй вариант – если, не дай Бог, будет совершена физическая расправа над писателем. В этом случае мир начнет утверждать, что вся повесть – правда, и мы будем отброшены на столетие назад, и нам снова придется начать убеждать мир, что мы не - дикари. Но ведь есть и третий путь: продолжающаяся, но цивилизованно, в русле плюрализма полемика, вызванная повестью, приводит к убеждению, что способность к покаянию – есть выигрыш и людей и для народа.

Но я не вижу поводов беситься. Что значит "победители" или "не победители"? Сам Айлисли хочет расширить контекст конфликта, описывая события столетней давности. А в этих временных рамках ещё надо подумать, кто победил, если учесть первоначальные планы авторов проекта "Армения". Сейчас у них лишь жалкие ошметки того, что им обещало "мировое сообщество", да и то, что у них есть условно, под большим вопросом - в перспективе.

Весь пафос Айлисли как раз в том, что он сокрушается о крахе армянства. Никаких победительных ноток для армян я там не видел. Плач....

Поэтому мне кажется, что нужно отнестись к этому делу спокойно, как в третьем варианте Чингиза Гусейнова: оставить его в покое, но особенно и не полемизировать (я от себя добавляю в возражение Гусейнову). Ничего особенного не произошло. Один из представителей правящего класса разразился неприличной бранью в адрес народа. Старик спятил.... Ну и пусть себе трындит. Неужели не видно, что за птица? Он же жаждет "невыносимых условий", чтобы "спасаться бегством".

thundergirl
25.02.2013, 03:01
Поэтому мне кажется, что нужно отнестись к этому делу спокойно, как в третьем варианте Чингиза Гусейнова: оставить его в покое, но особенно и не полемизировать (я от себя добавляю в возражение Гусейнову). Ничего особенного не произошло. Один из представителей правящего класса разразился неприличной бранью в адрес народа. Старик спятил.... Ну и пусть себе трындит. Неужели не видно, что за птица? Он же жаждет "невыносимых условий", чтобы "спасаться бегством".
Да вроде все уже устаканилось, спятивший оттрынделся, идиоты от власти тоже, оппи в очередной раз как надо подыграли игтидару, все что можно выжать из этой истории каждый выжал, ну кроме армян, они еще долго будут смаковать.
Акрам свое гнилое дело сделал, тут ничего уже ничего не поделаешь, такие экземпляры всегда были, есть и будут.
Теперь в игнор его, и так было слишком много чести для такого ничтожества.

Scarlett
25.02.2013, 03:22
Теперь в игнор его, и так было слишком много чести для такого ничтожества.

Ой как слишком....

Kerim
26.02.2013, 14:03
Где-то прошла информация о том, что Айлисли еще в 98-м году признался, что у него "армянские корни".


потому что в нашем правовом государстве быть армянином не преступление, а отягчающее обстоятельство

Kerim
26.02.2013, 14:07
Как усложнились его мотивы... А то, что он написал просто то, что чувствовал, что хотел написать, никому и в голову не приходит. Хотя вроде самое простое объяснение.

вот и хотели, чтобы он начал чувствовать по другому... изменили так сказать его мироощущение.

Kerim
26.02.2013, 14:11
Забавно (в связи с делом Акрама Айлисли), но самая высокая награда в Азербайджане - орден "Истиглал". В переводе - "Независимый". Акрам Айлисли получил эту награду, и как только повел себя несколько независимо, у него эту награду отобрали...

просто его забыли предупредить при вручении ордена, что теперь он должен зависеть не от старых хозяев а от новых.

Papa Karlo
28.02.2013, 01:11
Rüstəm İbrahimbəyov: “Pis vəziyyətə düşmüşük” (http://modern.az/articles/35226/1/)

- Ziyalılar Forumunun “Daş yuxular” haqda əvvəldən xəbəri vardımı? Siz əsəri çapdan əvvəl oxumuşdunuzmu?

- Konkret cavab verirəm, bu kitab Bakıda nəşr olunub. Bir il bundan əvvəl Əkrəm Əylislinin kitabı 50 nüsxə olmaqla Bakıda çap edilmişdi, çox adam bunu oxuyub.

Azərbaycanda total nəzarət var. İnsanları izləyirlər. Necə olur ki, hökumətin bu əsərdən xəbəri olmasın? Əslində oxuyublar. İndi özlərini elə aparırlar, sanki bu əsəri ilk dəfədir görürlər. Bunu Əkrəm Əylislinin özündən də soruşmaq olar. Ziyalılar Forumunun iştirakçıları Moskvada çapdan əvvəl bunu oxumayıblar. Ziyalılar Forumunda təmsil olunan hər kəsin öz yaradıcılığı var. Mən, Cəmil Həsənli, Ramiz Rövşən, Rafiq Əliyev, Gültəkin Hacıbəyli və başqaları da yazır, yaradır. Lakin Ziyalılar Forumu heç kəsin yaradıcılığına müdaxilə etmir, qarışmır, məsləhət vermir. Ziyalılar Forumundan bu kitabı oxuyan olmayıb, bununla bağlı deyilənlər yalandır.

- Bakıda Əkrəm Əylislinin “Möhtəşəm tıxac” adlı kitabının çap olunduğu məlumdur. Siz “Möhtəşəm tıxac”ı, yoxsa “Daş yuxular”ı nəzərdə tutursunuz?

- Mən bütövlükdə çap olunan kitabdan danışıram. Kitabda üç əsər var: “Yəmən”, “Daş yuxular” və “Möhtəşəm tıxac”. Bakıda bu əsərin birgə çap olunduğu kitabdan var, maraqlananlar tapa bilər. Bir il idi ki, Bakıda əldən-ələ gəzirdi. Heç kəsin bu əsər haqqında bilməməsi barədə deyilənlər yalandır.

кто из юзеров видел эту книгу или хотя бы ссылку в интернете?

Scarlett
28.02.2013, 01:40
кто из юзеров видел эту книгу или хотя бы ссылку в интернете?

тираж книги говорит о том что, книга может быть только у тех, кому автор лично дал. ссылки нет, но электронный вариант есть...

СВА
28.02.2013, 02:12
Странно
- Ziyalılar Forumunun “Daş yuxular” haqda əvvəldən xəbəri vardımı? Siz əsəri çapdan əvvəl oxumuşdunuzmu?

- Konkret cavab verirəm, bu kitab Bakıda nəşr olunub. Bir il bundan əvvəl Əkrəm Əylislinin kitabı 50 nüsxə olmaqla Bakıda çap edilmişdi, çox adam bunu oxuyub.

Azərbaycanda total nəzarət var. İnsanları izləyirlər. Necə olur ki, hökumətin bu əsərdən xəbəri olmasın? Əslində oxuyublar. İndi özlərini elə aparırlar, sanki bu əsəri ilk dəfədir görürlər. Bunu Əkrəm Əylislinin özündən də soruşmaq olar. Ziyalılar Forumunun iştirakçıları Moskvada çapdan əvvəl bunu oxumayıblar. Ziyalılar Forumunda təmsil olunan hər kəsin öz yaradıcılığı var. Mən, Cəmil Həsənli, Ramiz Rövşən, Rafiq Əliyev, Gültəkin Hacıbəyli və başqaları da yazır, yaradır. Lakin Ziyalılar Forumu heç kəsin yaradıcılığına müdaxilə etmir, qarışmır, məsləhət vermir. Ziyalılar Forumundan bu kitabı oxuyan olmayıb, bununla bağlı deyilənlər yalandır.

- Bakıda Əkrəm Əylislinin “Möhtəşəm tıxac” adlı kitabının çap olunduğu məlumdur. Siz “Möhtəşəm tıxac”ı, yoxsa “Daş yuxular”ı nəzərdə tutursunuz?

- Mən bütövlükdə çap olunan kitabdan danışıram. Kitabda üç əsər var: “Yəmən”, “Daş yuxular” və “Möhtəşəm tıxac”. Bakıda bu əsərin birgə çap olunduğu kitabdan var, maraqlananlar tapa bilər. Bir il idi ki, Bakıda əldən-ələ gəzirdi. Heç kəsin bu əsər haqqında bilməməsi barədə deyilənlər yalandır.

С одной стороны говорит о том что многие ее читали с другой стороны говорит что никто из форума не читал. Похоже в одном из случаев врет. И еще если книга была напечатана тиражом 50 штук, то как она могла быть прочитана как утверждается в Баку многими, если даже интелехенция из форума ее не читала.

СВА
28.02.2013, 02:13
тираж книги говорит о том что, книга может быть только у тех, кому автор лично дал. ссылки нет, но электронный вариант есть...

Электронный вариант есть на русский перевод из российского журнала.

Papa Karlo
28.02.2013, 02:19
Электронный вариант есть на русский перевод из российского журнала.

имеете в виду "Каменные сны"...

меня интересует оригинальный текст (на азербайджанском)

СВА
28.02.2013, 02:28
имеете в виду "Каменные сны"...

меня интересует оригинальный текст (на азербайджанском)

Про азербайджанский вариант вообще не понятно. Этот писун (акрам) то говорит что это было напечатано в 50 экземплярах (не понятно на каком языке, во всяком случае он всегда писал на азербайджанском). После говорил что книга еще сырая и это типа плохой перевод сырого материала. Хотя сам переводил как он говорил, потому как перевод ему не понравился. То есть вечно верт и юлит урод.

Scarlett
28.02.2013, 03:13
Электронный вариант есть на русский перевод из российского журнала.
вы имеете ввиду ту часть "каменных снов", которое напечатано в "дружбе народов"?

Zima
28.02.2013, 03:33
Врет Ибрагимбеков как сивый мерин. Ни слову ему уже не верю.

Вот что писал о «Каменных снах» известный адвокат Аслан Исмайлов об Айлисли (http://haqqin.az/democracy/3908) : «Насколько мастерски он может лгать я видел и на канале ОТВ во время обсуждений произведения «Великая пробка» (это трилогия в количестве 50 экземпляров, на русском языке, где "Каменные сны" вторaя часть-пр.мое)когда он заявил: “я не издавал это произведение”. А ведь А.Айлисли подарил мне эту книгу в изданном виде. ...

Я читал книгу “Великая пробка”. Пусть его разбирают приспешники власти. Только мне очень интересен факт издания этого произведения и распространение его со стороны А.Айлисли только лишь среди членов Форума Интеллигенци...

...Более того, доведу до вашего внимания еще один факт: самые уважаемые члены Форума Интеллигенции, сегодня вставшие на защиту автора, но обходящие молчанием само произведение, знали про него еще 6 месяцев назад и всячески старались противодействовать изданию книги, поскольку были уверены, что это будет ударом по имиджу организации. А.Айлисли не прислушался и к ним. Почему? Вот на этот вопрос не могу найти однозначного ответа, несмотря на 30-летний опыт работы юристом. Почему же А.Айлисли, утверждающий, что произведение еще не доработано, не издавая его в Азербайджане, посылает прямиком в Москву?! И если это было правдой, то почему, когда стали высказываться мнения относительно произведения, проявившему инициативу перевести его надо было угрожать? Свой взгляд на А.Айлисли хочу завершить неординарным и ставшим очень интересным для меня его же выражением из романа:" Считаю, что для сохранения чувства свободы надо иногда портить отношения с властью".

В этой связи, не могу не выразить своего мнения относительно поступков представителей нашей интеллигенции. Форум Интеллигенции, хоть и с некоторой задержкой, в пределах своих возможностей встал на защиту А.Айлисли. Сделали все, что смогли, кроме своей основной миссии, соответствующей их профессии, - не выразили своего отношения к произведению.

Вынужден повторить высказанную когда-то на одном из заседаний этого форума перед всеми мысль: “Однажды, в конце 80-х годов, азербайджанская интеллигенция, в отличие от прибалтийской, дабы не лишиться преференций от власти, не повела за собой народ, и их место заняли люди без опыта и знаний, и поэтому страна оказалась в тяжелейшей ситуации. Страны Балтии и сегодня идут впереди. Народ снова хочет поверить в вас, встать на ноги. Не приносите его в жертву ради личной выгоды!». Очень сожалею, но кажется, что история снова повторяется.»

П.С. Книга в 50 экземпляров была издана только на русском, на азербайджанском ее нет и не было. Русский вариант был издан и роздан членам Форума интеллигенции, которые его прочитали и пытались этого осла отговорить публиковать «Каменные сны» (вторая часть трилогии) в журнале «Дружба народов». А когда публикация состоялась, Форум промолчал. Наверное думали, что прохляет, ведь уверены, что у нас никто ничего не читает. А если бы открыто еще год назад выступили бы с полемикой, дискуссиями, то Айлисли сейчас не притворялся бы несчастным, смертельно напуганным великим писателем. А ведь он еще продолжает свои мерзкие кривлянья - то, якобы, тайно пошел к памятнику жертвам Ходжалы, то в Турцию уезжает, потому что в Азербайджане, видите ли, не издают его книг и повестей. А если бы Ибрагимбеков еще год назад проявил бы свою позивцию и публично разобрал бы опус «Каменные сны» по кирпичику, то Айлисли сидел бы заткнувшись.